Doktorlar

PROF.DR. AKİF ŞİRİKÇİ

PROF.DR. AKİF ŞİRİKÇİ

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

  • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP
  • TIPDA UZMANLIK MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYODİAGNOSTİK TIP

Deneyim

  • SAĞLIK BAKANLIĞI, ANKARA HASTANESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ AD
  • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ AD MESLEKİ ÜYELİKLER
  • TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİCARDİOVASCULAR AND INTERVENTİONAL RADİOLOGİCAL
  • SOCİETY OF EUROPE (CIRCE)
  • TÜRK GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ DERNEĞİ
  • TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ