Doktorlar

PROF.DR. AKİF ŞİRİKÇİ

PROF.DR. AKİF ŞİRİKÇİ

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP
 • TIPDA UZMANLIK MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYODİAGNOSTİK TIP

Hastalıklar

 • Kanser şüphesi ve radyolojik tanı-tedavi
 • Kanser tedavileri (karaciğerde TAKE, diğer bölgelerde kanlanmayı azaltıcı tedaviler)
 • Karaciğer metastazlarda ablasyon (yakma) tedavisi
 • tiroid nodül tedavisi (ameliyatsız küçültme/ablasyon)
 • Baş ağrısı (beyinde damar hastalığı? Baloncuk?)
 • İnme riski değerlendirmesi
 • Ani gelişen (akut) İnme/felç tedavisi (pıhtının beyinden temizlenmesi
 • Daha önce geçirilmiş inme/felç tanısı, önleyici tedaviler
 • Apse-kist boşaltılması/enfeksiyon tedavisi
 • Beyin kanması, beyin kanamasını önleyici tedaviler
 • Baş dönmesi-dengesizilik (vertebrobaziller yetmezlik)
 • Varis hastalığı
 • Miyom hastalığı
 • Burun, akciğer, idrar yolları ya da mide barsak kaynaklı kanmalar, kanmayı durdurucu
 • Vertebra çökme kırıkları
 • Prostat büyümesi
Daha Fazla Göster Daha Az Göster

Tedavi Yöntemleri

 • Her türlü anjiografik tanı ve tedavi işlemleri
 • Beyin damar hastalıkları (nöroradyolojik işlemler)
 • Akut (ani gelişen) inmede pıhtı temizleyici tedaviler
 • Beyin damar darlıkları (şah damarı ve beyin içi damar darlıkları) stent/balon tedavileri
 • Anevrizma (baloncuk) kapalı yöntemle tedavisi
 • Damar yumağı (hemanjiom, arterivenöz malformasyon vs) tedavisi
 • Vertebroplasti (omur çökme kırıkları, kanser ağrısı) tedavisi
 • Görüntüleme kılavuzluğunda yapılan tüm tanı- biyopsi işlemleri
 • Benign prostat büyümesi tedavisi (embolizasyon ile kapalı olarak prostatın küçültülmesi)
 • Vücudun herhangi bir yerinde görüntüleme kılavuzluğunda apse, kist tedavisi
 • Böbrek kanal tıkanması tedavisi (nefrostomi-böbrek içerisine kateter yerleştirilmesi)
 • Safra yolları tıkanıklığı/sarılık tedavisi (PTK, safra drenajı, stenti)

Deneyim

 • SAĞLIK BAKANLIĞI, ANKARA HASTANESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ AD
 • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ AD MESLEKİ ÜYELİKLER
 • TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİCARDİOVASCULAR AND INTERVENTİONAL RADİOLOGİCAL
 • SOCİETY OF EUROPE (CIRCE)
 • TÜRK GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ DERNEĞİ
 • TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ