Doktorlar

DR.ÖĞR.ÜYESİ SİNAN MERMER

DR.ÖĞR.ÜYESİ SİNAN MERMER

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ

Hastalıklar

 • Viral Hepatitler
 • Diyabetik Ayak
 • Yumuşak Dok Enfeksiyonları
 • Üriner Sistem Enfeksiyonları
 • Solunum yolu enfeksiyonları
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Kemik ve Eklem Enfeksiyonları
 • Tüberküloz
 • HIV/AIDS
 • Komplike Deri Enfeksiyonları
 • Fungal (Mantar) Enfeksiyonları

Deneyim

 • 2011-2017: Araştırma Görevlisi - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • 2017-2021: Uzman Doktor – Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi
 • 2021-2022: Uzman Doktor – Acıbadem M. Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2022-Halen: Doktor Öğretim Üyesi – İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Üyelikleri

 • Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID)
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği (EKMUD)
 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)

Araştırma Yayınları

   1. Brucella melitensis shunt infection. Mermer S, Sipahi OR, Aydemir S, Tasbakan M, Pullukcu H, Arda B, Yamazhan T, Ulusoy S. Neurol India. 2013 Nov-Dec;61(6):670-1.
   2. Tigecycline in the management of post-neurosurgical spondylodiscitis: a review of eight cases. Sipahi OR, Kahraman H, Mermer S, Pullukcu H, Tasbakan M, Arda B, Yamazhan T, Yurtseven T, Aydemir S, Ulusoy S. Int J Infect Dis. 2014 Jun;23:16-9.
   3. A Rare Agent in the Etiology of Complicated Skin and Soft Tissue Infection Raoultella Planticola - Tasbakan M, Sipahi OR, Mermer S, Tiftikçioğlu Y, Bayraktaroğlu S, Aydemir S, Yamazhan T. Mediterr J Infect Microbes Antimicrob 2014; 3: 4.
   4. Kocuria rosea meningitis. Sipahi OR, Mermer S, Aydemir S, Ozgiray E, Cilli F, Oner K. Surg Infect (Larchmt). 2014 Oct;15(5):659.
   5. Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae meningitis: A case report. Mermer S, Aydemir S, Ozgiray E, Sipahi OR. J Chemother. 2016 Oct;28(5):454-5.
   6. Variables determining mortality in patients with Acinetobacter baumannii meningitis/ventriculitis treated with intrathecal colistin. Ceylan B, Arslan F, Sipahi OR, Sunbul M, Ormen B, Hakyemez İN, Turunc T, Yıldız Y, Karsen H, Karagoz G, Tekin R, Hizarci B, Turhan V, Senol S, Oztoprak N, Yılmaz M, Ozdemir K, Mermer S, Kokoglu OF, Mert A. Clin Neurol Neurosurg. 2017 Feb;153:43-49.
   7. Intralesional epidermal growth factor therapy for diabetic foot ulcers: an evaluation of 15 cases Meltem IŞIKGÖZTAŞBAKAN, Ilgın YILDIRIM-ŞİMŞİR, Sinan MERMER, Serhat UYSAL, Murat ÖZTÜRK, Şevki ÇETİNKALP. Turk J Med Sci (2017) 47: © TÜBİTAK doi:10.3906/sag-1703-153
   8. A Case Report: Mycobacterium fortuitum spodylodiscitis. Sinan Mermer, Cengiz Cavusoglu, Selin Bardak Ozcem, Meltem Tasbakan, Husnu Pullukcu, Bilgin Arda, Tansu Yamazhan, Sercan Ulusoy, Oguz Resat Sipahi. Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2018 7 :7
   9. Tigecycline in the treatment of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii meningitis: Results of the Ege study. Sipahi OR1 , Mermer S2 , Demirdal T3 , Ulu AC4 , Fillatre P5 , Ozcem SB6 , Kaya Ş7 , Şener A8 , Bulut C9 , Tekin R10 , Kahraman H 11 , Özgiray E12 , Yurtseven T12 , Sipahi H13 , Arda B2 , Pullukçu H 2 , Taşbakan M2 , Yamazhan T2 , Aydemir S14 , Ulusoy S2 . Clin Neurol Neurosurg. 2018 Sep 10;172:31-38.
   10. Is every foot wound a diabetic foot infection in diabetic patients? A Case Of Kaposi Sarcoma. Şevki Çetinkalp, Sinan Mermer, İlgen Ertam Sağduyu, Taner Akalın, Meltem Işıkgöz Taşbakan. Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2019. DOI: 10.4274/mjima.galenos.2019.2019.19
   11. Multidrug Resistant Bone-joint Tuberculosis: Difficult Process In Diagnosis and Treatment. Meltem Işıkgöz Taşbakan, Sinan Mermer, Cengiz Ç avuşoğlu, Mehmet Sezai Taşbakan, Gülşen Mermut, Hüsnü Pullukçu. Flora 2019. ID: 001282040068130
   12. Ceftaroline versus Vancomycin in The Treatment of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in an Experimental MRSA Meningitis Model. Mermer S, Turhan T, Bolat E, Aydemir S, Yamazhan T, Pullukcu H, Arda B, Sipahi H, Ulusoy S, Sipahi OR. J Glob Antimicrob Resist. 2020 Feb 14. pii: S2213-7165(20)30027-8. doi: 10.1016/j.jgar.2020.02.001.
   13. Hodgkin's Lymphoma Mimicking Chronic Osteomyelitis. Deniz Akyol, Sinan Mermer, Hüsnü Pullukçu, Oguz Resat Sipahi, Dündar Sabah, Meltem Isıkgoz Tasbakan. Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2021. doi: 10.4274/mjima.galenos.2021.2021.13
   14. Can tremor be a rare side effect related to molnupiravir?. Sinan Mermer, İftahar Köksal. Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2022; 11:38. doi:10.4274/mjima.galenos.2022.2022.38
   15. Are we aware of hepatitis C infection?. Arzu Nazlı, Ahmet Sertçelik, Hasip Kahraman, Hüseyin Aytaç Erdem, Sinan Mermer, Derya Çağlayan, Esra Erdem Kıvrak, Meltem Taşbakan. Flora 2022:27(3):493-503. doi: 10.5578/flora.20229713
   16. Comparison of the effectiveness of ceftobiprole and vancomycin in a rabbit model of methicillin-resistant Staphylococcus aureus induced meningitis. Sinan Mermer, Tuncer Turhan, Elif Bolat, Sohret Aydemir, Hilal Sipahi, Oguz Resat Sipahi. Chemoteraphy 2022. doi:527531
   17. Emprical cefepime+vancomycin versus ceftazidime+vancomycin versus meropenem+vancomycin in the treatment of healthcare-associated meiningitis. Sipahi OR, Akyol D, Ormen B, Cicek-Senturk G, Mermer S, Onal U, Amer F, Saed MA, Ozdemir K, Tukenmez-Tigen E, Oztoprak N, Altin U, Kurtaran B, Popescu CP, Sakci M, Suntur BM, Gautam V, Sharma M, Kaya S, Akcil EF, Kaya S, Turunc T, Ergen P, Kandemir O, Cesur S, Bardak-Ozcem S, Ozgiray E, Yurtseven T, Erdem HA, Sipahi H, Arda B, Pullukcu H, Tasbakan M, Yamazhan T, Aydemir S, Ulusoy S. BMC Infect Dis. 2023 Sep 28;23(1):639. doi: 10.1186/s12879-023-08596-z.

Kurslar:

  1. International HIV Partnerships ve EGEHAUM İleri Düzeyde HIV/AIDS Kursu – 2022
  2. Hayvan Deneyi Modelleri Okulu, Enfeksiyon Modelleri, 5-6 Ekim 2015