Tıbbi Birimler

Nefroloji

Randevu Alın

Hakkında

Nefroloji, böbrek hastalıkları, hipertansiyon, sıvı-elektrolit/asit-baz denge bozuklukları ile ilgilenen ve ileri böbrek yetmezliklerinde diyaliz tedavileri düzenleyen, böbrek nakli için hastaları ve böbrek verici adaylarını hazırlayan ve onların tedavilerini gerek nakil sürecinde gerek sonrasında izleyen bir bilim dalıdır.

Hastanemizde, böbrek hastalıklarının tanısında kullanılan rutin biyokimyasal tetkikler, ayrıntılı idrar analizleri (idrar mikroskopisi, idrarda kan hücresi, iltihap/enfeksiyon bulguları, kantitatif protein miktarının belirlenmesi, taş analizi vd.), sistemik hastalıkların tanı ve ayırıcı tanısında kullanılan immünolojik (otoantikorlar, kompleman sistemi vd.) tetkikler, böbrek biyopsisinin yapılması ve nefropatolojik incelenme için patoloji ile iş birliği tanı yöntemlerimizden bazılarıdır.

Bölümde ayrıca böbrek ultrasonografisi, böbrek doppler ultrasonografisi, Voiding sisto-üreterografi, böbrek ve idrar boşaltım sisteminin bilgisayarlı tomografik incelenmesi – BT renal arter anjiyografi, böbrek ve idrar boşaltım sisteminin MR incelenmesi, MR renal arter anjiyografi, böbrek nakline hazırlık aşamasında hastanın ve vericinin organı kabul edip etmemesiyle ilgili immünolojik risk analizinin değerlendirilmesiyle ilgili tetkikler yapılır.

Sıvı-elektrolit/asit-baz denge bozukluklarının tanısı ve ayırıcı tanısı için özel tetkikler yapılır. Hipertansiyon tanı ve evrelemesi ile nedenlerini ve komplikasyonlarını belirlemeye yönelik tetkikler (Ambulatuvar Kan Basıncı Monitorizasyonu, damar elastisiyeti ile ilgili ölçümler vs.) de tanı yöntemlerinden bazılarıdır.

Parankimal böbrek hastalıklarında (nefrit, nefrotik sendrom, herediter böbrek hastalıkları, kistik böbrek hastalıkları, böbreğin taş hastalığı vd.) hastalığa özgün tedavi planlaması yapılır. Akut ve kronik böbrek yetmezliğinde medikal tedavinin yönetilmesinin yanı sıra böbreği yerine koyma tedavilerinin (Hemodiyaliz, Periton diyalizi, Devamlı V-V/A-V hemofiltrasy, hemodiyafiltrasyon, izole ultrafiltrasyon, böbrek nakli), diyaliz işlemi için geçici ve kalıcı diyaliz kataterinin yerleştirilmesi, böbrek damarlarında daralma ve tıkanma olması durumunda balon ile genişletme ve stent gibi işlemler uygulanır.

Tedaviler

Hastalıklar

Bölüm Doktorları

ERHAN

NEFROLOJİ

PROF.DR.
ERHAN TATAR

İZMİR HASTANESİ Randevu Alın
MANSUR

NEFROLOJİ

PROF.DR.
MANSUR KAYATAŞ

İZMİR HASTANESİ Randevu Alın
MEHMET

NEFROLOJİ

UZM.DR.
MEHMET BÜYÜKBAKKAL

GAZİANTEP HASTANESİ Randevu Alın

Hangi Hastanede Var?

İEÜ Medical Point İzmir

İEÜ Medical Point İzmir Detaylı Bilgi

Medical Point Gaziantep

Medical Point Gaziantep Detaylı Bilgi
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfada, tedavi edici sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın.