Doktorlar

UZM.DR. YUSUF KALE

UZM.DR. YUSUF KALE

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

  • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP
  • DIŞKAPI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TIP
  • ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HAST. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP

Mesleki Üyelikleri

  • AKUT ROMATİZMAL ATEŞ OLGULARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. DIŞKAPI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANLIK TEZİ. 2008
  • TÜRKİYE’DE PREMATÜRE RETİNOPATİSİ SIKLIĞI, ETKİ EDEN RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ GEREKTİREN OLGULARIN SAPTANMASI. 2016-