Doktorlar

UZM.DR. MEHMET NURİ AYDIN

Eğitim ve Uzmanlık

  • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (2002 – 2009)
  • YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI (2010 – 2014)

Deneyim

  • BİTLİS DEVLET HASTANESİ (2014 – 2017)
  • BATMAN MEDİCAL POİNT HASTANESİ (2017 – HALEN)

Mesleki Üyelikleri

  • TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ
  • ÇOCUK VE ERGEN NÖROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

Araştırma Yayınları

  • ARAŞTIRMA YAYINLARI : A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan ve SCIE’ye giren makaleler A1.Milanlioglu A, Aslan M, Ozkol H, Çilingir V, Nuri Aydın M, Karadas S. "Serum antioxidant enzymes activities and oxidative stress levels in patients with acute ischemic stroke: influence on neurological status and outcome ". DOI 10.1007/s00508-015-0742-6. Wien Klin Wochenschr 2015 Apr 9. A2.Gonullu H, Aslan M, Karadas S, Kat C, Duran L, Milanlioglu A, Aydin MN, Demir H, "Serum prolidase enzyme activity and oxidative stress levels in patients with acute hemorrhagic stroke", Scandinavian Journal of ClinicalLaboratory Investigation 2014;1-7, A3.Tanık N, Milanlioglu A., Okyay MY, Çelikbilek A, Atalay T, Gökmen AY, Aydın MN, "The Relationship Between Neuroinflammation MPV and Parkinson Disease", Europen Geriatric Medicine 2013; 4(6): 418-419. A4.Aysel Milanlioglu, Pinar Güzel Özdemir, Vedat Cilingir, Tezay Çakin Gülec, Mehmet Nuri Aydin,Temel Tombul. Coping strategies and mood profiles in patients with multiple sclerosis , Arq Neuropsiquiatr 2014;72(7): 490-495 A5.Sevdegül Karadas, Aysel Milanlioglu,Hayriye Gönüllü, Refah Sayin,Mehmet Nuri Aydin. Cerebral venous sinus thrombosis presentation in emergency department in Van, Turkey. JPMA 2014; 64:370 A6.Mahmut Alpayci, Aysel Milanlioglu, Veysel Delen, Mehmet Nuri Aydin, Huseyin Guducuoglu, Yasemin Bayram "Anti-CCP Antibody Levels Are Not Associated with MS: Results from a Case-Control Study," BioMed Research International 2015, Article ID 817427, A7.Ozdemir PG, Milanlioglu A, Boysan M, Cilingir V, Aydin N, Atli A. Relations between mood characteristics, circadian preferences, and functionality in multiple sclerosis. Int J Psychiatry Clin Pract. 2014; 24:1-7. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan ve SCI kapsamına girmeyen makaleler B1.Milanlioglu A, Aydın MN, Gökgül A, Hamamcı M, Tombul T. "Adult-onset atypical form of Hallervorden-Spatz disease" , Eastern Journal of Medicine 2013; 18: 221-223, B2.Milanlioglu A, Aydın MN, Gökgül A, Hamamcı M, Erkuzu MA, Tombul T. “Ischemic Bilateral Opercular Syndrome’’, Hindawi/Case Reports in Medicine 2013;1-3 B3. 1Refah Sayin, Mehmet Nuri Aydin*, Mehmet Hamamci "Peripheral neuropathy as a rare syndrome related to metronidazole usage: Metronidazole may lead to persistent neuropathy ’’ Medical Science and Discovery 2016; 3(5): 210-212. B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler C1.Milanlioglu A, Güzel Özdemir P, Çilingir V, Aydin MN, Tombul T , "Coping strategies and profile of mood states in patients with multiple sclerosis" , 29th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, ECTRİMS 2013. 2-5 October 2013, Copenhagen, Denmark. C2.R. Balahoroğlu, A. Milanlıoğlu, Z. Huyut, V. Çilingir, H.H. Alp, M.N. Aydın, M.R. Şekeroğlu, CoQ10 Levels and oxidative DNA damage in patient with multipl sclerosis 22nd International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 22nd Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting (BCLF 2014)26th National Congress of the Turkish Biochemical Society (TBS 2014) IFCC WORLDLAB ISTANBUL 2014, 22-26 June 2014, Istanbul, Turkey C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler D1.Milanlioglu A, Aydın MN, Tombul T, “Central Nervous System Involvement in Systemic Lupus Erythematosus: Cerebellar Infarction’’ Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2013; 26, 223-224. D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiriler E1.M.N. Aydın, R. Sayın, M. Atmaca, T. Tombul. Tedavi alan ve almayan hashimoto tiroiditli hastalar ile tiroidektomili tedavi alan hastalarda periferik nöropati sıklığının karşılaştırılması. 30. ulusal nörofizyoloji EEG-EMG kongresi. E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler F1. A.Milanlioglu, M.N. Aydın, A. Gökgül, M. Hamamcı, M.A. Erkuzu, T. Tombul, “İskemik Bilateral Opercular Sendrom”, 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2012 F2. A. Milanlioglu, MN. Aydın, T. Tombul, “Sistemik lupus eritematozise bağlı santral sinir sistemi tutulumu: serebellar enfarkt”, 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2012 F3. A.Milanlioglu, MN. Aydın, A. Gökgül, M. Hamamcı, T. Tombul, “Adult Başlangıçlı atipik Hallervorden- Spatz Hastalığı”, 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2012 F4. T.Tombul, M.N. Aydın, M. Hamamcı, A. Milanlioglu, Çilingir V. ‘Göz kapağı myoklonik statusu; geç başlangıçlı ve atipik özellikler gösteren olgu. 29.ulusal nörofizyoloji EEG-EMG kongresi. F5. T. Tombul, A. Milanlioglu, N. Aydın. JME de okuma ve hesap yapma ile tetiklenen myokloniler; olgu sunumu. 9.Ulusal Epilepisi Kongresi F6. T.Tombul, M. Hamamcı, N. Aydın. Hepatik Ensefalopatili olguda non-konvulzif status epileptikus benzeri ataklarla başlangıç. 9.Ulusal Epilepisi Kongresi F7. R. Sayın, M.N Aydın Metronidazol kullanımına bağlı nadir periferik nöropati olgusu. 31. Ulusal nörofizyoloji EEG-EMG kongresi. 3- KATILDIĞI KURS VE SERTİFİKALAR A- Toplamda 1 yıl süre ile EEG-EMG Eğitimi, Eğitim Sertifikası, Van YYU Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği, Van, 2010-2014. B- 7.Nöroloji Yeterlilik Kursu, Katılım Sertifikası, Ankara, 2013. C- EEG İnteraktif Temel Eğitim Kursu, Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği İstanbul şubesi, İstanbul, 2016. D- EMG İnteraktif Temel Eğitim Kursu, Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği İstanbul şubesi, İstanbul, 2016. E- Çocuk Nöroloji Rotasyonu , İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi-Nöroloji Anabilim Dalı-Çocuk Nöroloji Bilim Dalı,İstanbul,2013-2014 F- 12.Baş Ağrısı Kış Okulu, Katılım belgesi, 2016 4- KATILDIĞI KONGRE VE TOPLANTILAR A- 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya,2013. B- 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, 2013 C- 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, 2014