Doktorlar

UZM.DR. MEHMET ERKAN ALTUNCU

UZM.DR. MEHMET ERKAN ALTUNCU

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP
 • TIPDA UZMANLIK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TIP

Mesleki Üyelikleri

 • PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ 2004 GAZİANTEP
 • ULUSAL ALLERJİ VE İMMÜNOLOJİ KONGRESİ 2007 ANTALYA
 • TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ 2009 KAPADOKYA
 • TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 2008 ANTALYA
 • ATOPİC ECZAMA FROM PEDİATRİCS MEETİNG 2011 LJUBLJANA - SLOVENYA
 • EUROPEN SOCİETY FOR PAEDİATRİC ENDOCCRİNOLOGY (ESPE) 2010 PRAG- ÇEK CUMHİRİYETİ
 • EUROPEN SOCİETY FOR PAEDİATRİC ENDOCCRİNOLOGY (ESPE) 2011 GLASGOW –İSKOÇYA
 • EUROPEN SOCİETY FOR PAEDİATRİC ENDOCCRİNOLOGY (ESPE) 2012 LEİPZİG - ALMANYA
 • EUROPEN SOCİETY FOR PAEDİATRİC ENDOCCRİNOLOGY (ESPE) 2013 MİLANO - İTALYA
 • EUROPEN SOCİETY FOR PAEDİATRİC ENDOCCRİNOLOGY (ESPE 2014 BARCELONA-İSPANYA
 • NASPGAHAN MEETİNG 2015 WASHİNGTON -AMERİKA
 • ESPAGAN MEETİNG 2014 PARİS -FRANSA