Doktorlar

UZM.DR. ELA SİMAY ZENGİN

UZM.DR. ELA SİMAY ZENGİN

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • ADANA FEN LİSESİ
 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Deneyim

 • Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi
 • Şırnak Devlet Hastanesi
 • Cizre Devlet Hastanesi

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Nöroloji Derneği
 • American Academy Of Neurology
 • European Academy Of Neurology
 • International Parkinson And Movement Disorder Society

Araştırma Yayınları

 • 1 Zengi̇N, E. S. Ve Çolakoğlu, B. D. (2023). Parkinson Hastalığında Oral Tedavilerin Yaşam Kalitesine Etkisi. S. Karşıdağ Ve A. B. Tokçaer (Ed.), Hareket Bozuklukları E-Kitapİçinde (S. 53-63). Türk Nöroloji̇ Derneği̇ Yayınları. Doi: 10.55697/Parkinson.2023
 • 2 Zengin E.S, Ala R.T, Dönmez Çolakoğlu B, Dopamin Disregülasyon Sendromu, 13. Ulusal Parkinson Hastalığı Ve Hareket Bozuklukları Kongresi Nisan 2019, Poster Bildiri, Hakemli Organizasyon",13. Ulusal Parkinson Hastalığı Ve Hareket Bozuklukları Kongresi, Antalya, Nisan 2019, Poster Bildiri, Hakemli Organizasyon
 • 3 Ela Simay Zengin, Eda Kocaman, Melike Kaya, Alper Kavalcı "Kendini Değerlendirme Testinin Türk Populasyonu İçin Normalizasyon Ön Çalışması", Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Bildiri Sunumu, Ankara, Ocak 2012, Poster Bildiri
 • 4 "Hastane Enfeksiyonu Etkeni Bakterilerde Dirençlilik Plazmidi Profili Ve Transformasyonla Aktarılabilirliği", Araştırma Projesi Koordinatörü: Adana Fen Lisesi, Tübitak Destekli Proje, Eylül 2005 - Haziran 2006
 • 5 161505 Cıdp(Kronik Inflamatuvar Demiyelinizan Polinöropati) Subkutan Ivıg Faz 3 Çalışmasında Yardımcı Araştırmacı 2017-2022