Doktorlar

UZM.DR. COŞKUN KAHRAMAN

UZM.DR. COŞKUN KAHRAMAN

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • 2009-2015- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • 2016-2021 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI – UZMANLIK EĞİTİMİ
 • ELAZIĞ MERKEZ ANADOLU LİSESİ LİSESİ

Hastalıklar

 • Zehirlenmeler
 • Çevresel Aciller
 • Alerjik Aciller
 • Ortopedik Aciller
 • Kardiyopulmoner Aciller

Tedavi Yöntemleri

 • Şok Yönetimi
 • Semptomatik Tedaviler
 • Cerrahi Acillerin Yönetimi
 • Nörolojik Acillerin Yönetimi
 • Ağrı Palyasyonu
 • Travma Yönetimi
 • Kritik Hasta Bakımı

Deneyim

 • 2009-2015 - Dokuz Eylül Tıp Fakültesi,Tıp Eğitimi
 • 2015-2016 - Tunceli Devlet Hastanesi, Pratisyen Hekimlik
 • 2016-2021 - Dokuz Eylül Tıp Fakültesi, Acil Tıpta Uzmanlık Eğitimi
 • 2021-2022 - Torbalı Devlet Hastanesi, Acil Tıp Uzmanı
 • 2022-2023 - Elazığ Karakoçan Devlet Hastanesi,Acil Tıp Uzmanı

Mesleki Üyelikleri

 • Türkiye Acil Tıp Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği

Araştırma Yayınları

Katılımcı ve Eğitimci Olarak Bulunduğu Kurslar

 • Acil Tıp Uzmanı/Pratisyen Hekimlere Yönelik Acil Obstetrik Bakım Eğitimi, 03-05 Kasım 2021, T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
 • Hastane Enfeksiyonlarından Korunma ve Enfeksiyon Kontrolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 29-31 Mayıs 2019, İzmir
 • Workshop on POCUS (Point-of-care Ultrasound) 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 13th Turkish Emergency Medicine Congress,
 • 9th Asian Conference on Emergency Medicine & 13th Turkish Emergency Medicine Congress, Ultrasound Workshop, 22-25 Kasım 2017, Antalya
 • Kritik Hasta Yönetimi Kursu, 19-20 Nisan 2017, İzmir
 • Nörogörüntüleme Kursu, 30 Mart-2 Nisan 2017, Antalya
 • ECMO Kursu, 30 Mart-2 Nisan 2017, Antalya
 • Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar Kursu, 30 Mart-2 Nisan 2017, Antalya
 • Acil Travma Yönetim Kursu, 21-23 Aralık 2016, İzmir
 • İleri Ultrasonografi Eğitim Programı, 21 Ekim 2016, İzmir
 • İleri Hava Yolu Yönetimi Kursu, 9-10 Haziran 2016, İzmir
 • Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitim Programı, 20-22 Nisan 2016, Izmir
 • Temel Ultrasonografi Eğitim Programı, 31 Mart-1 Nisan 2016, İzmir
 • Toplum Yönelimli Sağlık(TOYS) Hizmetleri Yönetimi, 03-28 Kasım 2014, İzmir
 • TATD Kış Sempozyumu, 16-18 Mart 2018, Trabzon
 • 9th Asian Conference on Emergency Medicine & 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22-25 November 2018, Antalya
 • TATD 5. Ulusal Yaz Sempozyumu,”Acil Tıpta Güncellemeler”, 29 Eylül-1 Ekim 2017, İzmir
 • TATD Kurs Günleri Kongresi, 30 Mart- 2 Nisan 2017, Antalya
 • Solunum Acillerine Multidisipliner Yaklaşım Toplantıları 3, 3 Aralık 2016, İzmir
 • 1.TATD Kurs Günleri Kongresi, 30 Mart-2 Nisan 2017, Antalya
 • İstanbul Protokolü Eğitimi, 22-23 Mart 2018,İzmir
 • İstanbul Prrotokolü Eğitimci Eğitimi, 12-13 Nisan 2019, İzmir
 • TTB Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmeti Eğitimi, 10-11 Ocak 2015, İzmir
 • TTB Güz Okulu, 13-15 Eylül 2015 ,Balıkesir
 • TTB Bahar Okulu , 9-12 Haziran, İzmir