Tıbbi Birimler

Çocuk Nörolojisi

Randevu Alın

Hakkında

Pediatrik Nöroloji olarak da bilinen Çocuk Nörolojisi, 0-18 yaş grubu aralığında, yenidoğan, erken doğan, süt çocukluğu, okul çocuğu ve ergenlik dönemindeki çocukların beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarının önlenmesini amaçlayan, aynı zamanda tanı ve tedavilerini uygulayan bir uzmanlık dalıdır. Anne karnında, doğum sırasında ya da sonrasında bulgu veren beyin hasarları, inme-felç, nörolojik gelişim bozuklukları (motor gelişim geriliği, bilişsel gerilik, konuşmada gerilik), havale, epilepsi, nonepileptik tekrarlayıcı olaylar (tik bozuklukları, katılma nöbeti vb), baş dönmesi, baş ağrısı, kas ve kas-sinir kavşak hastalıkları (Duchenne-Becker muskuler distrofi, Limb girdle muskuler distrofi, konjenital myopati, konjenital muskuler distrofi, konjenital myastenik sendrom vb), nöropatiler ve psikiyatrik hastalıklara (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, otistik spektrum bozukluğu vb.) eşlik eden nörolojik durumlar gibi pek çok hastalık bu bölümün ilgi alanıdır. 0-18 yaş grubunda büyüme ve gelişme devam ettiği için, bu gruptaki çocukların nöroloji bölümünde belli periyodlarla izlemine devam edilir. Tanı için öncelikle hasta öyküsü detaylıca dinlenerek klinik değerlendirme yapılır. Fiziki muayene ile genel durum, yaşa uygun tepkiler, göz hareketleri, kafa büyüklüğü, kraniyal sinirler, motor güç, tonus ve refleksler ile birlikte denge ve duyu sistemi değerlendirilir. Çocuğun/hastanın konuşma, hareket, bilişsel yeteneğine bakılır. Klinik değerlendirme ve muayeneden sonra hekimin talebine göre yapılacak testler belirlenir.

Rutin kan tetkikleri, elektroensefalografi (EEG), sinir ileti çalışmaları ve elektromyografi (EMG), manyetik rezonans veya bilgisayarlı tomografi görüntülemesi, transfontanel ultrasonografi, kas ve cilt biyopsisi, metabolik testler ve bazı özel genetik analizler (karyotip, microarrayCGH, gen panelleri, WES-WGS) tanı yöntemleri olarak sıralanabilir. Hastanın izleminde hangi tetkiklere öncelik verileceğine karar verilerek, izleme göre basamaklı bir tanı algoritması izlenir.

Hastalıkların tanısı, periyodik izlemler sırasında konularak tedavi planlanacağı gibi, bazı özel durumlarda tedavi önce başlanarak tedaviden tanıya da gidilebilir. Epilepsi, havale, baş ağrısı gibi durumlarda medikal tedavi ilk tercih olabilirken, nöromotor gelişim basamaklarında gecikme olan olgularda fizik tedavi ve rehabilitasyon ile özel eğitim ve rehabilitasyon uygulamaları, tedavi ve izleme destek olabilmektedir.

Tedaviler

Hastalıklar

Bölüm Doktorları

MEHMET İBRAHİM

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

PROF.DR.
MEHMET İBRAHİM TURAN

GAZİANTEP HASTANESİ Randevu Alın
CAHİDE BULUT

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

UZM.DR.
CAHİDE BULUT ARSLAN

BATMAN HASTANESİ Randevu Alın

Hangi Hastanede Var?

Medical Point Gaziantep

Medical Point Gaziantep Detaylı Bilgi

Medical Point Batman

Medical Point Batman Detaylı Bilgi
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfada, tedavi edici sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın.