Hastalıklar ve Tedaviler

Bilişsel Yetersizlik

ÇOCUĞUNUZUN GELİŞİMİ NORMAL Mİ?

Bilişsel yetersizlik gelişimsel periyotta meydana gelen kavramsal, sosyal ve yaşamsal beceri alanlarında ortaya çıkan bilişsel ve uyumsal işlevsellikte yetersizliktir.

Bilişsel Yetersizlik: IQ testlerine göre değil; kavramsal, sosyal ve yaşamsal beceri alanlarındaki uyum işlevlerinin düzeyine göre hafif, orta, ağır ve ileri olarak sınıflandırılır. Tanı koymadaki ilk adım, zekanın ve işlevselliğin uygun ve güvenilir şekilde değerlendirilmesidir. Tanı aşamasından sonra ayırıcı tanıda çocuk nörolojisi, çocuk psikiyatrisi ve genetik bölümleri tarafından değerlendirilmelidir. Bilişsel geriliğe sebep olacak tedavi edilebilir nedenlerin dışlanması, etyolojik değerlendirmenin yapılması çocuk açısından, bilişsel geriliği olan çocukların, çocuk nörolojik muayenesi yapılmalıdır. Bilişsel gerilik tek başına olabilir veya sendromlara metabolik hastalıklara ve epilepsiye eşlik edebilir.

Gelişimin birçok önemli periyodu 6 yaşına kadar tamamlanmakta, eğer gelişimin başlangıç yıllarında problemler tanımlanmadığında tedavi şansının kaçırılmış olabilmektedir. Yaşına uygun psikomotor yetenekleri sergileyemeyen çocukların erken dönemde tanınmaları, özel eğitim fizik tedavi ve rehabilitasyon ve diğer tedavi yaklaşımlarının zamanında uygulanabilmesi bakımından oldukça önemlidir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfada, tedavi edici sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın.