Doktorlar

UZM.DR. HÜSEYİN SAADETTİN USLUSOY

UZM.DR. HÜSEYİN SAADETTİN USLUSOY

Doktor Bilgileri

Deneyim

 • Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi
 • Bursa Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

Araştırma Yayınları

 1. Liver histology according to the presence of metabolic syndrome in nonalcoholic fatty liver disease cases. Hüseyin Saadettin Uslusoy, Selim Giray Nak, Macit Gülten. Uludag University Medical School, Department of Gastroenterology, Bursa 16059, Turkey World J Gastroenterol 15:1093-8. 2009
 2. Non-alcoholic steatohepatitis with normal aminotransferase values. Hüseyin Saadettin Uslusoy, Selim Giray Nak, Macit Gülten. Department of Gastroenterology, Yozgat State Hospital, Yozgat, Turkey World J Gastroenterol 15:1863-8. 2009
 3. Noninvasive predictors for liver fibrosis in patients with nonalcoholic steatohepatitis. Hüseyin Saadettin Uslusoy; Selim Giray Nak, Macit Gülten World journal of hepatology 2011;3(8):219-27.
 4. Rupture of the splenic arterial aneurysm due to Behcet's disease. Dolar E, Uslusoy H, Kiyici M, Gurel S, Nak SG, Gulten M, Zorluoglu A, Saricaoglu H, Memik F. Rheumatology (Oxford). 2005 Oct;44(10):1327-8.
 5. Association between Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Carotid Atherosclerosis .Hüseyin Saadettin Uslusoy, Metin Güçlü, Arif Bayram Hacıhasanoğlu, Sümeyye Çiçek, Serdal Adana, Ünal kurtoğlu. Adv Res Gastroentero Hepatol 2(2):1-6 ARGH.MS.ID.555585 (2016). DOI: 10.19080/ARGH.2016.02.555585 ISSN:2472-6400
 6. A CASE OFACUTE VIRAL HEPATITIS INDUCED ACALCULOUS CHOLECYSTITIS. Hüseyin Saadetin Uslusoy*, Gül Durmuş**, Yavuz Durmuş***, Taner Çelik***. Şevket Yılmaz Education and Training Hospital, Bursa, Turkey *Gastroenterology Division, **Division of Infectious Diseases, ***Radiodiagnostic Division. TILLOTS SCIENTIFIC ME- SYMPOSIUM SEVILLE, SPAIN 23-26 APRIL 2015
 7. Fistülizan Tip Crohn Hastalığında İnfliksimab Kullanımı Sonrasında Yaygın Tüberküloz Enfeksiyonu Gelişen Bir Olgu – Reaktivasyon mu? IRIS mı? Murat KIYICI*, Güze ÖZAL**, Enver DOLAR*, Macit GÜLTEN*,Selim GİRAY NAK*, Selim GÜREL*, Hüseyin USLUSOY*, Murat KESKİN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 32 (2) 65-70, 2006
 8. Değişik bir Hematemez ve Melena sebebi: Kronik ITP. Yrd. Doç. Dr. Vedat Göral, Doç. Dr. Halil Değertekin, Dr. Hüseyin Kankılıç, Dr. Hüseyin Uslusoy. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 11, 1987, Sayfa: 53-54 Diyarbakır
 9. Propofenon’un ventriküler disritmilerde tedavi etkinliği. Yrd. Doç. Dr. Sabahattin Toktaş, Prof.Dr. Salih Yıldırım, Dr.Hasan Rıza Çakır, Dr. V. Gürhan Kadıköylü, Dr. Ahmet Tarık Demirel, Hüseyin Uslusoy. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi iç hastalıkları kliniği, Dicle Üniversi tıp dergisi, Cilt 12 1988 sayfa 17-19 Diyarbakır
 10. Bir Kala-Azar Vakası A CASE REPORT: LEISHMANLASIS. Prof. Dr. Halil DEĞERTEKİN*, Yard. Doç. Dr. Necati YENİCE*, Dr. Nevzat AKSOY*, Dr. Hüseyin USLUSOY*, Prof. Dr. Ömer METE** Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi *İç Hastalıkları, **Mikrobiyoloji ABD, DİYARBAKIR T Klin Gastroenterohepatoloji 1991, 2:301-303
 11. Harran Üniversitesi Hastanesi dahiliye polikliniğine başvuranlarda anti-HCV pozitiflik sıklığı. Nazlıgül Y, Dalmaz M, Vural H, Uslusoy H, Coşkun A. Genel Tıp Dergisi 1998; 8: 5-7

 

 1. Şanlıurfa Yöresinde Üst Gastrointestinal Endoskopi Bulguları ve Helicobacter pylori Pozitifliği. Yaşar Nazlıgül**, Hüseyin Uslusoy**, Nevin Yılmaz**, Mahmut Dalmaz**, Muharrem Bitiren***Van Tıp Dergisi, Cilt:6, Sayı: 3, Temmuz/1999
 2. Peptik ülserli hastalarda serum gastrin düzeyi. Serum gastrin levels in patients with peptic ulcer. Yrd. Doç. Dr. Vedat Göral*, Dr. Hüseyin Uslusoy*, Yrd. Doç. Dr. Halil Kaya**, Prof. Dr. Halil Değertekin*, Prof. Dr. Fikri Canoruç*, Doç. Dr. Necati Yenice* Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi *Gastroenteroloji Bölümü, **Nükleer Tıp ABD, Diyarbakır, Türkiye klinikleri Gastroenterohepatoloji 1992,78-80
 3. Brusellozis’e bağlı akut hepatit: Olgu sunumu Acute hepatitis due to Brucellosis: A case report Hüseyin USLUSOY, Murat KIYICI, Enver DOLAR, Selim GÜREL, Selim Giray NAK, Macit GÜLTEN, Faruk MEMİK Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2006; 5 (1): 65-67
 4. SEMPTOMLARIN BAŞLAMASINDAN SONRA HIZLA SON DÖNEME İLERLEMİŞ BİR PRİMER BİLYER SİROZ VAKASI. Nazlıgül Y, Bitiren M, Coşkun A, Uslusoy H, Özardalı Hİ. Harran üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anablimdalı, Haran Üniversitesi tıp Fakültesi Patoloji Anabilim dalı, Harran Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim dalı. 1998 Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri 1998
 5. HELİCOBACTER PYLORİ’NİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI. Nazlıgül Y. , Uslusoy H.,Yılmaz N., Dalmaz M. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1998 Gevher Nesibe Tıp günleri Kayseri 1998
 6. ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİSİ VE HELİCOBACTER PYLORİ SIKLIĞI Nazlıgül Y., Uslusoy H., Yılmaz N.,Dalmaz M, Bitiren M. Harrn Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim dalı, Harran Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı 1998 Gevher Nesibe Tıp Günleri Kayseri 1998
 7. PERİKARDYAL EFFÜZYONDAN YOLA ÇIKILARAK TEŞHİSE VARILAN BİR MİKST HİPOTİROİDİ-HİPOPARATİROİDİ VAKASI Nazlıgül Y. Uslusoy H., Yılmaz N., karaoğlanoğlu M., Zerrin M. Harran ÜnivesitesiTıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Haran ÜniversitesiRadyoloji Anabim Dalı, Harran Üniversitesi fizyoloji Anabim Dalı 1998 Gevher Nesibe Tıp Günleri Kayseri 1998