Doktorlar

PROF.DR. HAKKI ULUTAŞ

PROF.DR. HAKKI ULUTAŞ

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • 1988- 1995 - ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • 2003- 2008 - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ

Hastalıklar

 • Akciğer Kanseri
 • Mediasten ve Timus Hastalıkları
 • Göğüs Duvarı Hastalıklarının
 • Pektus Deformiteleri (Kunduracı, Güvercin Göğüs)
 • Bronşektazi ve İltihabi Akciğer Hastalıkları
 • Kist Hidatik
 • Pediatrik Göğüs Cerrahisi
 • Trakea ve Bronş Hastalıkları
 • Özofagus (Yemek Borusu) Hastalıkları
 • Hiperhidrozis (El-Koltuk Altı Terlemesi)
 • Diyafragma Hastalıkları
 • Torasik Outlet Sendromu (El- Kol Uyuşması ve Kas Zayıflığı)
 • Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi)
 • Plevral Efüzyon (Akciğer Zarları Arasında Sıvı Toplanması)
Daha Fazla Göster Daha Az Göster

Tedavi Yöntemleri

 • Uniportal VATS ile Tüm Göğüs Cerrahisi Ameliyatları
 • Endotrakeal ve Endobronşiyal Tedaviler
 • Bronkoskopik Girişimler
 • Uyanık Uniportal VATS
 • Tubuless Uniportal VATS
 • Uniportal Mediasten Cerrahisi
 • Tüp / Kateter Torakostomisi

Deneyim

 • 1988-1995 - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1995- 2003 - Ordu Ssk Hastanesi - Pratisyen Hekim
 • Ocak 2003- Kasım 2008 - İnonu Üniversitesi Tıp Fakültesi - Dr. Arş. Gör.
 • Ocak 2009- Ocak 2011 - Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi - Uzman Dr.
 • Ocak 2011- Ekim 2015 - İnonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ad - Dr. Öğr. Üyesi
 • Ekim 2015- Şubat 2021 - İnonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ad. - Doç. Dr.
 • Şubat 2021- Ağustos 2023 - İnonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ad. - Prof. Dr.

Mesleki Üyelikleri

 • Akciğer Sağlığı Ve Yoğun Bakım Derneği (Asyod)
 • European Society Thoracic Surgery (Ests)
 • European Respiratory Society (Ers)
 • Türk GöğüS Cerrahisi Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (Tusad)

Araştırma Yayınları

TÜRKİYE’DE VE BÖLGEDEKİ İLKLERİMİZ

 1. Türkiye’de ilk kez Torakotomi ile sağ üst ve sağ alt lobektomi, sadece orta lob bırakılması (Ulutas Hakki, Celik M. Reha, Kuzucu Akin (2012). Surgical management of upper- and lower-lobe bronchiectasis without middle lobe involvement: is middle lobectomy necessary?. Journal of Pediatric Surgery, 47(3), 25-28., Doi: 10.1016/j.jpedsurg.2011.11.040). 09.2008 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi
 2. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk kez NUSS yöntemi ile Kapalı Pektus Ekskavatum ameliyatları- Ekim 2009 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 3. Türkiye’de ilk kez hamilelerde intraplevral fibrinolitik tedavi uygulaması (Ulutas Hakki, Yekeler Erdal, Ali Sak Zafer Hasan, Doru Ihsan, Kuzucu Akin (2012). Fibrinolytic therapy for parapneumonic empyema during pregnancy. Respiratory Medicine Case Reports, 2012. 5, 55-58, Doi: 10.1016/ j.rmedc. 2011.08.005)- 2010 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 4. Türkiye’de İstanbul dışında bir merkezde ilk kez canlı cerrahi, Uniportal VATS Rezeksiyon ve Eğitimi- 16 Eylül 2022 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi
 5. Türkiye’de ilk kez Uniportal VATS ile Sleeve Lobektomi (Sağ Bronşiyal Sleeve Üst Lobektomi)– 25 Eylül 2022 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi
 6. Türkiye’de ilk kez Uniportal VATS ile Sağ Üst lobektomi + Sağ Alt Lobektomi Orta lobun bırakılması cerrahisi – 01.12.2022 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi
 7. Türkiye’de Uniportal VATS ile 500 akciğer rezeksiyonu uygulanmış ilk Üniversite Hastanesi – 2022 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi


BİLİMSEL FAALİYETLER

A1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Kuzucu Akın, Soysal Omer, Ulutas Hakkı (2006). Optimal Timing for Surgical Treatment to Prevent Recurrence of Spontaneous Pneumothorax. Surgery Today, 36(10), 865-868., Doi: 10.1007/s00595-006-3263-0,
 2. Soysal Omer, Kuzucu Akin, Ulutas Hakki (2006). Tracheobronchial foreign body aspiration: A continuing challenge. Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 135(2), 223-226., Doi: 10.1016/j.otohns.2005.09.035.
 3. Yekeler E., Ulutas H., Becerik C., Peker K (2010). The use of the LigaSureTM in esophagectomy. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, 11(1), 10-14., Doi: 10.1510/icvts.2009.222109,
 4. Kuzucu Akin, Ulutas Hakki, Reha Celik M., Yekeler Erdal (2014). Hydatid cysts of the lung: lesion size in relation to clinical presentation and therapeutic approach. Surgery Today, 44(1), 131-136., Doi: 10.1007/s00595-012-0484-2.
 5. Ulutas Hakki, Celik M. Reha, Ozgel Mehmet, Soysal Omer, Kuzucu Akin (2014). Pulmonary pseudocyst secondary to blunt or penetrating chest trauma: clinical course and diagnostic issues. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, Doi: 10.1007/s00068-014-0427-2.
 6. Sahin Nurhan, Akatlı Ayse Nur, Çelik Muhammet Reha, Ulutaş Hakkı, Samdancı Emine, Colak Cemil (2016). The Role of CD90 in the Differential Diagnosis of Pleural Malignant Mesothelioma Pulmonary Carcinoma and Comparison with Calretının. Pathology Oncology Research, Doi: 10.1007/s12253-016-0135-9
 7. Ulutas Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Kuzucu Akın (2017). The role of current surgical therapy for pediatric/adolescent and adult patients with bronchiectasis. The Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 25(3), 412-418., Doi:10.5606/ tgkdc.dergisi. 2017.12775.
 8. Simsek Fikri Selcuk, Comak Aylin, Asik Muhammet, Kuslu Duygu, Balci Tansel Ansal, Ulutas Hakki, Koroglu Reyhan, Kekilli Ersoy, Akatli Aysenur, Elmali Ferhan, Cavusoglu Yalcin Nilay, Akyol Hadice (2020). Is FDG? PET /CT Used Correctly in the Combined Approach for Nodal Staging in NSCLC Patients?. Nigerian Journal of Clinical Practice, 23(6), 842-847.
 1. Simsek Fikri Selcuk, Koroglu Reyhan, Elmali Ferhan, Comak Aylin, Ulutas Hakki, Balci Tansel Ansal, Asik Muhammet, Akatli Aysenur, Kekilli Ersoy, Öner Ali Ozan (2020). Is it possible to achieve more accurate mediastinal nodal radiotherapy planning for NSCLC with PET/CT?. Journal of the Pakistan Medical Association, 70(1), 29-34., Doi: https://doi.org/10.5455/JPMA.296815.
 2. Ulutas H, Celik MR, Gulcek I, Kalkan M, Agar M, Kilic T et al. Management of spontaneous pneumothorax in patients with COVID-19. Interact CardioVasc Thorac Surg 2021; doi:10.1093/icvts/ivab280.
 3. Ayse Nur Akatli, Hakki Ulutas, Emine Turkmen Samdanci, Muhammet Reha Celik. Research Article Bronchiectasis: Retrospective Analysis of Clinical and Pathological Findings in a Tertiary-Care Hospital. Hindawi International Journal of Clinical Practice. Volume 2022, Article ID 8773204, 8 pages https://doi.org/10.1155/2022/8773204.

A2. Alan İndeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler

 1. 1. Özkan Ahmet Selim, Ulutaş Hakkı, Uçar Muharrem, Aydoğan Mustafa Said, Akgül Erdil Feray, Çelik Muhammet Reha, Durmuş Mahmut (2015). Torasik Sempatektomi Cerrahisinde Anestezi Yönetimi Retrospektif Klinik Arastırma. Gögüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 21(3), 142-146., Doi:10.5222/GKDAD.2015.142.
 2. Ulutaş Hakkı (2016). Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. Türkiye Klinik J Med Onkol-Special Topics, 9(4), 26-31. (Derleme Makale).
 3. Ulutaş Hakkı (2016). Mediastinal Endokrin Tümörler. Türkiye Klinik J Thor Surg-Special Topics, 7(2), 118-125. (MAKALE Derleme Makale).
 4. Ulutaş Hakkı (2017). Göğüs Cerrahisinde Natural Orifice Transluminal Endoskopik Operasyonlar. Türkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics, 8(2), 373-84. (Derleme Makale).
 5. Ulutaş Hakkı (2019). Pulmoner Nodüllerde Doku Örnekleme Cerrahi Yaklasım. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 1(1), 62-71.
 6. Ulutaş Hakkı (2019). Yaşlılarda Akciğer Benign Hastalıklarının Cerrahisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 1(1), 25-35.

A4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Gülgün Çetintaş, A. Aşkım Oztin Guven, Zafer Hasan Ali Sak, Hakkı Ulutaş, Selma Aydoğan. Fiberoptik Bronkoskopi Yapılan Hastalarda Akciğer Kanseri Tanısının Değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2010; Cilt 49, Sayı:3: 168-171
 2. Pektus Deformitelerinin Tamirinde Ravitch Yöntemi ve Modifikasyonları. Hakkı Ulutaş. Thorax Bülteni. Derleme. doi: 10.5152/ tcb. 2011. 28
 3. Hydatid Cyst. Muhammet Reha Çelik, Hakkı Ulutaş, Akın Kuzucu. Thorax Bülteni. Derleme.doi:10.5152/tcb.2012.18.
 4. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Kuzucu Akın. İntraplevral Fibrinolitik Tedavi Uygulamaları; 85 olgu. J. Turgut Ozal Med Cent 2015:22(2):99-102.

A5. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan vaka takdimleri

 1. Kuzucu Akın, Isık Burak, Baysal Tamer, Soysal Ömer, Ulutas Hakkı (2007). Traumatic intrapericardial diaphragmatic hernia. Radiography, 13(2), 169-171., Doi: 10.1016/j.radi. 2006.01.011.
 2. Yekeler Erdal, Altuntas Bayram, Ulutas Hakki (2012). Role of Prolene Mesh in Late Postpneumonectomy Empyema: Esophageal Pleural Fistula. The Annals of Thoracic Surgery, 93 (2), 43, Doi: 10.1016/j.athoracsur.2011.09.059.
 3. Ulutas Hakki, Yekeler Erdal, Ali Sak Zafer Hasan, Doru Ihsan, Kuzucu Akin (2012). Fibrinolytic therapy for parapneumonic empyema during pregnancy. Respiratory Medicine Case Reports, 5, 55-58, Doi: 10.1016/ j.rmedc. 2011.08.005.
 4. 4. Ulutas Hakki, Celik M. Reha, Kuzucu Akin (2012). Surgical management of upper- and lower-lobe bronchiectasis without middle lobe involvement: is middle lobectomy necessary?. Journal of Pediatric Surgery, 47(3), 25-28., Doi: 10.1016/j.jpedsurg.2011.11.040.
 5. Yekeler Erdal, Ulutas Hakki (2012). Bilateral Chylothorax After Severe Vomiting in a Child. The Annals of Thoracic Surgery, 94(1), 21-23., Doi: 10.1016/j.athoracsur.2012.01.023.
 6. Ulutas Hakki, Yekeler Erdal, Sak Zafer Hasan Ali, Altuntas Bayram (2012). The Role of Oropharyngeal Barotrauma as a Cause of Pneumomediastinum: Report of a Case. Open Journal of Thoracic Surgery, 2(04), 136-138., Doi: 10.4236/ojts.2012.24028.
 7. Karakurt C., Çelik S.F., Çelik R.M., Elkiran Ö., Ulutas H., Kuzucu A. (2014). Primary idiopathic chylopericardium presenting with cardiac tamponade. Herz, 39(5), 644-646., Doi: 10.1007/s00059-013-3875-2.
 8. Çelik Muhammet Reha, Sahin Nurhan, Akatli Aysenur, Ulutas Hakki (2017). Primary pulmonary glomangioma. The Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 25(1),140-143., Doi: 10.5606/ tgkdc.dergisi. 2017.13039.
 9. Özbey Mehmet Yavuz, Topal Erdem, Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha (2019). Foreignbody aspiration mimicking asthma in pre-school age group: a case report. Annals of Medical Research (0), 1, Doi: 10.5455/ annalsmedres.2018.10.220.
 10. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Akatlı Ayşenur, Agar Mehmet, Gulcek Ilham, Samdancı Emine, In Erdal (2020). Atypical uniportal thoracoscopic resection of a giant thymolipoma. Current Thoracic Surgery, 5(3), 137.
 11. Ulutas Hakki, Celik Muhammet Reha, Agar Mehmet, Alan Saadet (2021). Monostotic Giant Fibrous Dysplasia Excised by Two Different Minimal Incisions (Tunnel Method). Indian Journal of Surgery. https://doi.org/10.1007/s12262-020-02688-9.
 12. Mehmet Ağar, Muhammet Reha Çelik, Hakkı Ulutaş, İlham Gülçek, Muhammed Kalkan (2023). The esophageal rapunzel syndrome: a case of a trichobezoar in the esophagus Emergency Care Journal 2023; volume 19:11145.

A5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan vaka takdimleri

 1. Turkmen E, Haltaş H, Usta U, Gökçe H, Edalı M.N, Ulutaş H. Kosta yerleşimli mezenkimal kondrosarkom: Olgu Sunumu. Anadolu Tıp Dergisi Nisan 2004, cilt VI, Sayı 1.
 2. Soysal Ö, Kuzucu A, Özgel M, Ulutaş H. Yabancı cisim aspirasyonu sonucu gelişen reversıbl bronşektazi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;11(2):101-103
 3. 3. Hacıevliyagil S S, Yetkin O, Gülbaş G, Mutlu L C, Ulutaş H, Günen H. Bir olgu nedeniyle poland Sendromu. İnönü Ün. Tıp Fakültesi Dergisi, volüme 13, No: 4 275-277 (2006).
 4. Ulutaş H, Kuzucu A. The Congenital Thymic Cyst in Gerıatrıc Patient: A Rare Entıty. İnönü Ün. Tıp Fakültesi Dergisi, 2010.
 5. Yekeler E, Ulutas H, Kabalar M.E. Intramural Esophageal Bronchogenic Cyst Mimicking Malignity and Support of PET-CT in The Diagnosis. Eur J Gen Med 2012;9 (Suppl 1):56-59.
 6. Ulutaş H, Yekeler E, Sak Z.H.A, Şener E. Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Bilateral Nodüler Pulmoner Tüberkuloz Olgusu. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVI, Sayı 2, 2012.
 7. Yekeler E, Ulutas H, Ozmen S.A. A Giant Primary Liposarcoma of the Anterior Mediastinum. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2012. DOI: 10.4328/JCAM.939
 8. Erbey A, Karadağ N, Ulutaş H, Kuzucu A, Soysal O. Bronşektazi zemininde gelişen multiple tümörlet ve karsinoid tümör. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2012; 3 (2): 273 - 276 doi: 10.5799/ahinjs.
 9. Altuntas B, Duman A, Yekeler E., Ulutaş H., Çinici Ö., Turktarhan P. Z., Kaba E., Subaşı M., Agressive Primary Mediastinal Liposarcoma: Case Report. Bozok Tıp Dergisi. 2012.2:68-70.
 10. Yekeler E, Ulutas H, Altuntas B. Gastro-bronchial fistula in the long-term follow-up of operated case with esophageal carcinoma. European Journal of General Medicine. Volume 10, Issue 1, 2013, Pages 67-68.
 11. Çelik M.R, Ulutaş H, Kuzucu A. Vanishing Lung Syndrome; A Rare Entity. J. Turgut Ozal Med Cent 2015; 22(4): 261-3.
 12. 12. Gürbüz Ş, Bayhan I, Turtay M.G, Ulutaş H, Aytemur Z.A. A Young Woman with Spontaneous Hemothorax. J Med Cases. 2015; 6(8): 333-335.

B1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. 1. Soysal Ömer, Kuzucu Akin, Özgel Mehmet, Ulutas Hakkı (2003). Posttraumatic Intrapulmonary Hematoma Simulating Coin Lesion. P377. 17 th Asia Pacifik Congress on Diseases of the Chest Istanbul, Turkey (Poster).
 2. Kuzucu Akin, Gurses Iclal, Soysal Ömer, Ulutas Hakki, Guzel Zeki (2005). Multiple and bilateral bronchiolitis obliterans organizing pneumonias following chemotherapy for primitive neuroectodermal tumor. P1125. 15 th European Respiratory Society Annual Congress 17-21 September 2005, Copenhagen, Denmark. P1125. (Poster).
 3. Ulutas Hakki, Kuzucu Akin, Soysal Omer (2007). Small-bore catheter thoracostomy: a minimal invasive and effective method for management of pleural effusion. P1071. 16 th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden (Poster).
 4. Kuzucu Akin, Erdil Nevzat, Ulutas Hakki, Eroglu Tamer, Nisanoglu Vedat, Cihan Hasan Berat, Battaloglu Bektas (2008). Aggressive management of thoracic outlet syndrome with arterial occlusion. P396. 18 th World Congress World Society of Cardio-Thoracic Surgeon April 30-May 3,2008. Kos Island Greece. P396 (Poster).
 5. Yekeler E., Ulutas H., Becerik C., Peker K. (2009). The use of the LigaSure TM in Esophagectomy. P 159. 17th European Conference on General Thoracic Surgery. 31 May-3 June 2009, Krakow, Poland., 11(1), 10-14., Doi:10.1510/icvts.2009.222109 (Poster)
 6. Ulutas Hakki, Yekeler Erdal, Ali Sak Zafer Hasan, Doru Ihsan, Kuzucu Akin (2010). Intrapleural Fibrinolytic Treatment With Streptokinase For Empyema During Pregnancy: 2 Cases. P4833. European Respiratory Society Barcelona 2010 Annual Congress 18-22 September Spain, 5, 55-58., Doi: 10.1016/j.rmedc.2011.08.005 (Poster).
 7. Ulutas Hakki, Celik Muhammet Reha, Kuzucu Akin, Soysal Omer (2012). Traumatic Pulmonary Pseudocysts and Hematomas: Report of 59 Patients. P-136. 20 th European Conference on General Thoracic Surgery. Essen, Germany
 8. Celik Muhammet Reha, Ulutas Hakki, Kuzucu Akin (2012). An Unexpected Complication of Monopolar Electrocauterization During Thoracic Sympatectomy. P-210. 20 th European Conference on General Thoracic Surgery. Essen, Germany.
 9. Akatli Ayse Nur, Samdanci Emine, Celik Muhammet Reha, Alan Saadet, Ulutas Hakki, Akpolat Nusret (2018). Thymic Seminoma with Regressive Changes Obscured by Granulomatous Reaction PS-18. Science Justice 2nd International Congress ITAC 2018.

B2a. Ulusal bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı olmak / toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Akciğer Kist Hidatiklerinde Ben Ne Yaptım? Hakkı Ulutaş. 6. Ulusal Hidatidoloji Kongresi- Gaziantep 13.09.2012.
 2. Göğüs Duvarı Travması. Hakkı Ulutaş. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Mesleki Gelişim Kursu- Malatya.21.12.2012
 3. Multitravmalı Hastada Gögüs Cerrahının Rolü Hakkı Ulutaş. VII. Ulusal Gögüs Cerrahisi Kongresi- Antalya 27.04.2013
 4. Yaşlı Hastalarda Akciğer Benign Hastalıklarının Cerrahisi. Hakkı Ulutaş. Yaşlı Hastalarda Göğüs Cerrahisi Sempozyumu- TUSAD Akademi. Adana. 30.03.2018
 5. Çocuklarda Bronşektaziye Cerrahi Yaklaşım Hakkı Ulutaş. Çocuk Göğüs ve Solunum Yolu Hastalıkları Sınıfı- Malatya. 30.06.2018
 6. Çocuklarda Konjenital Akciğer Hastalıklarına Cerrahi Yaklaşım. Hakkı Ulutaş. Çocuk Göğüs ve Solunum Yolu Hastalıkları Sınıfı- Malatya. 30.06.2018
 7. 7. Çocuklarda Plevral Hastalıklar ve Cerrahi Yaklaşımları Hakkı Ulutaş. Çocuk Göğüs ve Solunum Yolu Hastalıkları Sınıfı- Malatya 30.06.2018
 8. Çocuklarda İyi Tedavi Edilememiş Akciğer Enfeksiyonları ve Bronşektazi. Hakkı Ulutaş. TUSAD 40. Ulusal Kongresi- Antalya 16.10.2018
 9. Toraks Travmaları. Hakkı Ulutaş. 1. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi- Kırşehir. 12.04.2019
 10. 10. Çocukluk Çağı Göğüs Hastalıklarında Göğüs Cerrahisinin Rolü Hakkı Ulutaş. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi- Antalya 28.04.2019
 11. Ravitch Prosedürü Hakkı Ulutaş. Göğüs Duvarı Deformiteleri Workshop- Elazığ 18.10.2019
 12. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde (KHDAK) Hedefe Yönelik Tedaviler ve Imunoterapi Sonrası Cerrahi Hakkı Ulutaş. TUSAD 41. Ulusal Kongresi- Bodrum 29.10.2019
 13. VATS Segmentektomi. Hakkı Ulutaş. Türk Göğüs Cerrahisi Güz Sempozyumu- Manisa 16.11.2019.
 14. 14. Lokal İleri Evre Akciğer Kanserinde Cerrahi. Hakkı Ulutaş. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 07-10 Ekim 2021. Antalya
 15. Hemoptizi Yönetimi. Hakkı Ulutaş. 11. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 24-27 Ekim 2021. Antalya
 16. Hemoptizi Yönetiminde Göğüs Cerrahisinin Katkısı. Hakkı Ulutaş. Solunum 2021 Dijital Kongresi. 29 Ekim- 3 Kasım 2021. Antalya
 17. 17. VATS Kompleks Vakalar (Sleeve Rezeksiyonlar). Hakkı Ulutaş. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 15-18 Mart 2023. Antalya

B2c. Ulusal bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı olmak / toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Kuzucu A, Soysal Ö, Özgel M, Ulutaş H. 11 olguluk trakea cerrahisi deneyimlerimiz. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2003. Konya Hilton. SS- 54
 2. 2. Soysal Ö, Kuzucu A, Özgel M, Ulutaş H. Yalancı bronşektazi. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2003. Konya Hilton. P-97.
 3. Soysal Ö, Kuzucu A, Özgel M, Ulutaş H. Masif hemoptizide acele cerrahi tedavi: 13 olgunun sunumu. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2003. Konya. S-78.
 4. Kuzucu A, Soysal Ö, Yıldız D, Ulutaş H, M. Özgel, A. Erbey. “Polyostotic Fibrous Dysplasia,” Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Antalya, 28 Nisan-1 Mayıs 2004. PS-240.
 5. Soysal Ö, Kuzucu A, Ulutaş H, Özgel M, Erbey A. “Uzun Süre Bronşektazisi Olan Bir Hastada Masif Hemoptiziye Yol Açan Bronşiyal Arter-Pulmoner Arter Fistülü,” Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Antalya, 28 Nisan-1 Mayıs 2004. PS-271
 6. Kuzucu A., Ö. Soysal, H. Ulutaş, M. Özgel, A. Erbey. “Spontan Pnömotoraksta Cerrahi Tedavi,” Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Antalya, 28 Nisan-1 Mayıs 2004.PS-765
 7. Kuzucu A, Soysal Ö, Özgel M, Ulutaş H. Kotta hemanjiyom. 1. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Ceylan Inter-Continental, İstanbul, 25-28 Kasım 2004.
 8. Kuzucu A, Soysal O, Ulutaş H, Erbey A. Lobektomi ile tedavi edilen bir pulmoner arteriyovenöz Malformasyon Olgusu, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi Antalya 2005. PS-173
 9. Soysal O, Kuzucu A, Ulutaş H, Erbey A. Pulmoner Aspergilloma Tedavisinde Kavernostomi ve Kas Flebi Tranpozisyonu. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi Antalya 2005. PS-178.
 10. 10. Kuzucu A, Özgel M, Ulutaş H, Soysal Ö, Göğüs travmasında mortaliteyi belirleyen faktörler ve mortalitenin belirlenmesinde Injury Severity Score (ISS) ve New İnjury Severity Score (NISS) sistemlerinin karşılaştırılması. III. Göğüs Cerrahisi Kongresi Gaziantep, 1-3 Eylül 2005. S-11
 11. Soysal O, Kuzucu A, Ulutaş H, Özgel M. Bilateral bronşektazide cerrahi tedavi. III. Göğüs Cerrahisi Kongresi Gaziantep, 1-3 Eylül 2005. TP-10
 12. Soysal O, Kuzucu A, Özgel M, Ulutaş H. Erbey A, Hemotoraks tedavisinde torakotominin yeri. III. Göğüs Cerrahisi Kongresi Gaziantep, 1-3 Eylül 2005. TP-47
 13. Soysal O, Kuzucu A, Ulutaş H, Erbey A. Şilotoraksın konservatif tedavisi ve somatostatin, III. Göğüs Cerrahisi Kongresi Gaziantep, 1-3 Eylül 2005. TP-67
 14. Kuzucu A, Soysal O, Ulutaş H, Erbey A, Endobronşiyal Aspergilloma. III. Göğüs Cerrahisi Kongresi Gaziantep, 1-3 Eylül 2005. P-62
 15. Kuzucu A, Ulutaş H, Soysal O, Özgel M. Erbey A. İntraplevral fibrinolitik tedavi: 22 olgunun analizi. III. Göğüs Cerrahisi Kongresi Gaziantep, 1-3 Eylül 2005. P-99
 16. Ulutaş H, Erbey A, Kuzucu A, Soysal Ö, İnkomplet eksizyonu takiben gelişen rekürrent bronkojenik kist: olgu sunumu. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi Antalya 2006. PS-189
 17. Ulutaş H, Kuzucu A, Soysal Ö. Plevral Drenaj Tedavisinde Minimal İnvaziv, Efektif Bir Yöntem: Katater Torakostomi. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007. PS-134.
 18. 18. Soysal O, Kuzucu A, Ulutaş H, Travmatik pulmoner psödokist ve hematom: 27 olgunun analizi. IV. Göğüs Cerrahisi Kongresi Antalya, 17-20 Mayıs 2007. TP-47
 19. Ulutaş H, Kuzucu A, Soysal O. Göğüs duvarı tüm.rleri : 22 olgunun analizi. IV. Göğüs Cerrahisi Kongresi Antalya, 17-20 Mayıs 2007. TP-61
 20. Ulutaş H, Türkmen İ, Kırımlıoğlu H, Kuzucu A. Erişkin yaşta masif hemoptizi ile tesbit edilen akciğerin konjenital kistik adenomatoid malformasyonu. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi Antalya, 23-27 Nisan 2008. PS-237.
 21. Ulutaş H, Kuzucu A. Nadir lokalizasyonlu bir bronkojenik kist olgusu. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi Antalya, 23-27 Nisan 2008. PS-228
 22. Ulutaş H, Hacıevliyagil S.S, Kuzucu A, Aydın N.A, Baysal T, Eroğlu M. Nadir görülen kistik akciğer hastalığı: Lenfanjioleiyomyomatozis (2 olgu). TUSAD 30. Ulusal Kongresi Bodrum 26-29 Ekim 2008. PS-66
 23. Ulutaş H, Hacıevliyagil S.S, Kuzucu A, Erbey A, Aydın N.A, Baysal T, Eroğlu M. Langerhans hücreli histiositozis ve hemanjiom birlikteliği: olgu sunumu. TUSAD 30. Ulusal Kongresi Bodrum 26-29 Ekim 2008. PS-81
 24. Ulutaş H, Kuzucu A, Hacıevliyagil S.S, Yumrutepe T, Erbey A, Soysal Ö. Metastaz g.rünümü ile presente olan bronşiolitis obliterans organize pnömoni (BOOP) olguları. Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi Kemer, Antalya, 8-12 Nisan 2009. PS-10
 25. Erdal Yekeler, Hakkı Ulutaş, Sebahattin Sert, İlknur Küçükosmanoğlu. Ekstraplevral intratorasik toraks duvarının nadir bir tüm.rü: Primer Leiyomyoma. V. Göğüs Cerrahisi Kongresi Kuşadası, 17-20 Mayıs 2009. P-84
 26. Hakkı Ulutaş, Akın Kuzucu. İleri yaşta saptanan bir timik kist olgusu. V. Göğüs Cerrahisi Kongresi Kuşadası, 17-20 Mayıs 2009. P-91
 27. Ulutas H, Kuzucu A, Yücel N, Temel İ, Yılmaz K, Çetinkaya İ. Akut akciğer travmalarında melaton ve deksametazonun sıçan üzerindeki etkileri. V. Göğüs Cerrahisi Kongresi Kuşadası, 17-20 Mayıs 2009. P-93
 28. Erdal Yekeler, Hakkı Ulutaş, Nebahat Yılmaz. Şiddetli kusma sonucu gelişen bilateral şilotoraks: nadir bir pediatrik olgu. V. G.ğüs Cerrahisi Kongresi Kuşadası, 17-20 Mayıs 2009. P-113
 29. Erdal Yekeler, Doğan Nasır Binici, Hakkı Ulutaş, Hilmi Ataseven. Akalazya zemininde gelişen özefagus karsinomu, nadir karşılaşılan bir olgu. V. Göğüs Cerrahisi Kongresi Kuşadası, 17-20 Mayıs 2009. P-123
 30. Ulutaş H, Çelik M. R, Kuzucu A. Orta lobu korumak mümkün mü. Üst ve alt lobektomi uygulanan bronşektazi olgusu. V. Göğüs Cerrahisi Kongresi Kuşadası, 17-20 Mayıs 2009. P-131
 31. Erdal Y, Hakkı U, Mehmet A.K, Akalp S. Dev kardiyak kavernöz hemanjiom. V. Göğüs Cerrahisi Kongresi Kuşadası, 17-20 Mayıs 2009. P-168
 32. Ulutaş, H, Kuzucu A, Hacievliyagil. Masif Hemotizi ile başvuran ve bronşektaziyi taklit eden BOOP olgusu. TUSAD 31. Ulusal Kongresi Çeşme –İzmir. 17-21 Ekim 2009. EP-99
 33. Ulutaş H, Yekeler E, Doru İ, Becerik Tuba. Gebelikte intraplevral tedavi. TUSAD 31. Ulusal Kongresi Çeşme –İzmir. 17-21 Ekim 2009. EP-246
 34. Çetintaş G, Güven Öztim A.A, Sak Z.H.A. Ulutaş H. Fiberoptik bronkoskopi yapılan hastalarda akciğer kanseri tanısının değerlendirilmesi. Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi İstanbul, 5-9 Mayıs 2010. P-59
 35. Ulutaş H, Yekeler E, Sak Z.H.A, Doru İ, Altuntaş B. Orafarengeal Barotravmaya Bağlı Gelişen Pnömomediastinum Olgusu. Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi İstanbul, 5-9 Mayıs 2010. P-428
 36. Ulutaş H, Yekeler E,Güven Öztin A.A, Şener E,Akar S, Çetintaş G, Erdoğan F. KOAH tanısı ile takip edilen olguda nadir bir etiyoloji. Endobronşiyal lipomatöz hamartoma ve endoskopik rezeksiyonu. 32. TUSAD Ulusal Kongresi, 20-24 Ekim 2010, Antalya. EP-052
 37. Ulutaş H, Yekeler E, Sak Z.H.A, Şener E. Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Bilateral Nodüler Pulmoner Tuberküloz Olgusu. Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi Side/ Antalya, 13-17 Nisan 2011. SS-272
 38. Kuzucu A, Ulutaş H, Çelik M.R.,Yekeler E, Bronşiyal karsinoid tümörlerde tedavi yaklaşımı; 12 olgu. VI Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, 28 Nisan-1 Mayıs 2011.PS25
 39. Çelik M.R, Ulutaş H, Kuzucu A, Vanishing Lung Sendromu; Nadir bir antite. VI Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, 28 Nisan-1 Mayıs 2011. PS-77
 40. Kuzucu A, Ulutaş H, Çelik M.R., Yekeler E, Dev Akciğer Kist Hidatik Deneyimlerimiz VI Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, 28 Nisan-1 Mayıs 2011.PS-79
 41. Ulutaş H, Akalp Özmen S, Yoldaş C, Altuntaş B, Vatan İ, Spinal kanala uzanım gösteren posterior mediasten yerleşimli kondrom olgusu VI Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, 28 Nisan-1 Mayıs 2011. PS-74
 42. Altuntaş B, Subaşı M, Ceran S, Ulutaş H, Metin B, Miyoplasti ile tedavi edilen Aspergilloma vakası. VI Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, 28 Nisan-1 Mayıs 2011. PS-84.
 43. Altuntaş B, Ceran S, Ulutaş H, Metin B, Dokuz torasik outlet hastasında yapılan 11 cerrahi müdahalenin analizi. VI Ulusal G.ğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, 28 Nisan-1 Mayıs 2011. PS-220.
 44. Ermiş H, Çelik M.R, Ulutaş H, Kuzucu A, Gülbaş G, Aydın N.E. Endobronşiyal Lipoma: Endoskopik Cerrahi ile Tedavi Edilen İki Olgu. 33. TUSAD Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2011, Çeşme/ İzmir. EP-157.
 45. Yekeler E, Altuntaş B, Ulutaş H. Geç Pospnömonik Ampiyem, Özefago-Plevral Fistülün Sürpriz Nedeni ve Cerrahi Stratejimiz. 33. TUSAD Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2011, Çeşme/ İzmir. EP-107.
 46. Yekeler E, Ulutaş H, Akalp S.Ö. Parakardiyak Yağ Dokusundan Orijin Alan, Dev Mediasten Yerleşimli Liposarkom. 33. TUSAD Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2011, Çeşme/ İzmir. EP-009. B2c.47.
 47. Yekeler E, Ulutaş H, Altuntaş B. Opere Özofagus Karsinomu Olgusunun Uzun Dönem Takibinde Nadir Bir Komplikasyon, Gastro-parankimal Fistül ve Şaşırtıcı Nedeni. 33. TUSAD Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2011, Çeşme/ İzmir. EP-14.
 1. Ulutaş H, Çelik M.R, Erbey A, Kuzucu A. Özofagus Kanserini Taklit Eden Tüberküloz Lenfadenit. Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi Side/ Antalya, 11-15 Nisan 2012. P-285.
 2. Altuntaş B, Yekeler E, Ulutaş H. Torasik Outlet Sendromlu Hastalarımızdaki Cerrahi Müdahalelerin Retrospektif Analizi. 34. TUSAD Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, Çeşme/ İzmir. EP-062.
 3. Altuntaş B, Duman A, Yekeler E, Ulutaş H, Çinici Ö, Türktarhan Z.P, Kaba E, Subaşı M. Agresif Seyirli Primer Mediastinal Liposarkom: Olgu sunumu. 34. TUSAD Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, Çeşme/ İzmir. EP-020.
 4. Otlu M, Hacıevliyagil S.S, Ulutaş H, Aytemur Z.A, Şamdancı E. Maligniteyi Düşündüren Trakeobronkopatia Osteokondrodisplastika Olgu Sunumu. 34. TUSAD Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, Çeşme/ İzmir. EP-203.
 5. Ulutaş H, Çelik M.R, Erdil N, Dönmez K, Kuzucu A. Multipl Akciğer Kist Hidatikli Olguda Kist Hidatiği Taklit Eden Sol Atrial Miksoma Olgusu ve Aynı Seansta Yapılan Cerrahi Tedavisi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, 8-11 Kasım 2012, Antalya. P-353.
 6. 53. Ulutaş H, Çelik M.R, Kuzucu A. Şilotoraksta Tedavi Yaklaşımı; 23 Olgunun Analizi. Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi Belek/ Antalya, 3-7 Nisan 2013. P-110.
 7. Ulutaş H, Çelik M.R, Kuzucu A. İntraplevral Fibrinolitik Tedavi Uygulamaları; 61 Olgunun Analizi. Toraks Derneği 16.Yıllık Kongresi Belek/Antalya, 3-7 Nisan 2013.P-111
 8. Erbey A, Ulutaş H, Çelik M.R, Kuzucu A.Kü.ük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Bilgisayarlı Toraks Tomografisinin Mediastinal Lenf Nodu Metastazlarını Saptamadaki Etkinliği.Toraks Derneği 16.Yıllık Kongresi Antalya, 3-7 Nisan 2013.P-112
 9. Ulutaş H, Çelik M.R, Karadağ N, Kuzucu A. Timomanın Cerrahi Tedavisi ve Survey Analizi. VII Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, 25-28 Nisan 2013. SS-24.
 10. Çelik M.R, Ulutaş H, Kuzucu A. Primer Mediastinal Lezyonu Olan 140 Olgunun Tanı ve tedavi Yaklaşımları. VII Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, 25-28 Nisan Mayıs 2013. PS-230.
 11. Çelik M.R, Ulutaş H, Kuzucu A. Video-Yardımlı Torakoskopik Ameliyatların Endikasyonları ve Klinik Uygulamamızdaki Yeri. VII Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, 25-28 Nisan Mayıs 2013. PS-348.
 12. Ulutaş H, Akatlı A.N, Çelik M.R, Şahin N, Kuzucu A. Kronik öksürüğe Neden Olan Endobronşiyal Lipomatöz Hamartoma ve Bronkoskopik Rezeksiyonu. 35. TUSAD Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Çeşme/ İzmir. EP-007.
 13. Demiröz M.Ş, Özgel M, Çelik M.R, Ulutaş H, Cerrahın Başını Döndüren Taşlar. 35. TUSAD Ulusal Kongresi, EP-153. 2-6 Ekim 2013, Çeşme/ İzmir.
 14. Ulutaş H, Çelik M.R, Şahin, Akatlı A.N, Kuzucu A. Hava Kisti Zemininde Gelişen İn -Situ Skuamöz Hücreli Karsinom ve VATS Lobektomi ile Tedavisi. 35. TUSAD Ulusal Kongresi, EP-197. 2-6 Ekim 2013, Çeşme/ İzmir.
 15. Çelik M.R, Ulutaş H, Kuzucu A. Pulmoner Glomanjioma: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi Belek/ Antalya, 2-6 Nisan 2014. P-004.
 16. Ulutaş H, Çelik M.R, Kuzucu A. Kardiyak Tamponadla Seyreden, Vena Cava Süperior Yokluğuna Sekonder Gelişen Nadir Bir Şiloperikardium Olgusu. Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi Belek/ Antalya, 2-6 Nisan 2014. P-190.
 17. Çelik M R, Ulutaş H, Kuzucu A. Senkron Primer Akciğer Kanserinde İki Evreli Bilateral VATS Lobektomi: Olgu Sunumu. VI Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. P-025. 8-11 Mayıs 2014 Antalya
 18. Ulutaş H, Akatlı A, Çelik M.R, Ermiş H, Kuzucu A. Hemoptizi Nedeniyle Opere Edilen Churg-Strauss Sendromu. TUSAD 36. Ulusal Kongresi Solunum 2014, EP-268. 15-19 Ekim 2014. Çeşme / İzmir.
 19. Ulutaş H, Akatlı A, Çelik M.R, Fırat C, Kuzucu A. Sternal Dev Kavernöz Hemanjioma ve Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı. Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi Belek/ Antalya, 1-5 Nisan 2015. OS05.
 20. Ulutaş H, Akatlı A, Çelik M.R, Şamdancı E, Kuzucu A. Konjenital Posterior Mediastinal Kist; Nadir Olgu –Müllerian Kist. Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi Belek/ Antalya, 1-5 Nisan 2015. PS28.
 21. Kılıç T, Ulutaş H. Nadir Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: Enjektör İğnesi. Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi Belek/ Antalya, 1-5 Nisan 2015. PS277.
 22. Gürbüz Ş, Bayhan I, Turtay M.G, Ulutaş H, Aytemur Z.A. A Young Woman with Spontaneous Hemothorax.11.Ulusal Acil Tıp Kongresi.16-19 Nisan 2015.Antalya.PS-58
 23. Özkan A.S, Ulutaş H, Uçar M, Aydoğan M. S, Erdil F, Çelik M.R, Durmuş M. Torasik Sempatektomi Cerrahisinde Anestezi Yönetimi; Retrospektif Klinik Araştırma. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21. Ulusal Kongresi. 23-26 Nisan 2015. Kapadokya. P 16.
 24. Ulutaş H, Çelik M.R, Kuzucu A. Pediatrik ve Erişkin Bronşektazi Olgularının Günümüz Cerrahi Tedavisi. 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya 23-26 Nisan 2015. PS-45
 25. Yazıcıoğlu A. Ulutaş H, Yekeler E, Künt Toraks Travması Sonrası Geç Dönem “Fallen Lung” Olgusu. 8.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,Antalya 23-26 Nisan 2015. PS-325
 26. Çelik M.R, Ulutaş H, Kuzucu A. Bronşektazi; Anatomik Rezeksiyonlarda VATS Komplikasyonları. 8.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi Antalya 23-26 Nisan 2015. PS-56
 27. Çelik M.R, Ulutaş H, Kuzucu A. Akciğer Kanserinin Tedavisinde Torakoskopik Cerrahi Sonrası Göğüs Duvarı İmplantasyonu. 8. Ulusal G.ğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, 23-26 Nisan 2015. PS-92.
 28. Hazer S, Çelik M.R, Ulutaş H, Kuzucu A. Sağ Hemitoraks Ateşli Silah Yaralanmasının İkinci Gününde Gelişen Sol Masif Hemotoraks; Olgu Sunumu. 8. Ulusal G.ğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, 23-26 Nisan 2015. PS-313.
 29. Ulutaş H, Çelik M.R, Akatlı A, Kuzucu A, Şamdancı E. İnterkostal Sinirden Gelişen Kistik Schwannom Olgusu ve VATS ile Rezeksiyonu. TUSAD 37. Ulusal Kongresi Solunum 2015, EP-253. 17-21 Ekim 2015. Çeşme / İzmir.
 30. Ulutaş H, Çelik M.R, Kuzucu A. Minimal İnvaziv Cerrahi Yaklaşımla Tedavi Edilen Desendan Nekrotizan Mediastinit; Olgu Sunumu. TUSAD 37. Ulusal Kongresi Solunum 2015, OK-03. 17-21 Ekim 2015. Çeşme / İzmir.
 31. Ulutaş Hakkı, Akatlı Ayşe Nur, Çelik Muhammet Reha, Kuzucu Akın (2016). Endotrakeal Schwannoma ve Bronkoskopik Rezeksiyonu PS-053. Ulusal Akciger Saglıgı Kongresi.
 32. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Kuzucu Akın (2016). Desendan Nekrotizan Mediastinit Olguların Yasam Savası. PO-347. Türk Toraks Dernegi 19. Yıllık Kongresi
 33. Çelik Muhammet Reha, Ulutaş Hakkı, Akatlı Ayşe Nur, Kuzucu Akın (2016). Insidental Saptanan Mediastinal Castleman Hastalığı ve Komplet Eksizyonu PS-345. Türk Toraks Dernegi 19. Yıllık Kongresi.
 34. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Akatlı Ayşe Nur, Akpolat Nusret, Kuzucu Akın (2016). Gögüs Duvarı Desmoid Tümörü Olgu Sunumu. PO-216. Türk Toraks Dernegi 19. Yıllık Kongresi
 35. Çelik Muhammet Reha, Ulutaş Hakkı, Akatlı Ayşe Nur, Samdancı Emine, Kuzucu Akın (2016). Orta Mediastinal Schwannoma Nadir Lokalizasyon. PO-348. Türk Toraks Dernegi 19 Yıllık Kongresi.
 36. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Agar Mehmet, Akatlı Ayşe Nur, Kuzucu Akın (2016). Plevral Efüzyon ve Atelektazi ile Presente Edilen Non-Hodgkin Lenfoma Olgusu. EP-256. TUSAD Kongresi
 37. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Agar Mehmet, Kuzucu Akın (2016). Leiyomyosarkomun Göğüs Duvarı Metastazı ve Cerrahi Tedavisi. EP-255. TUSAD Kongresi.
 38. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Agar Mehmet, Alan Saadet, Kuzucu Akın (2017). Toraks Duvarı Metastazı ile Tanısı Konulan Troid Folliküler Karsinom Olgusu.EPS-65. Türk Toraks Dernegi 20. Yıllık Kongresi
 39. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Agar Mehmet, Akatlı Ayşe Nur, Kuzucu Akın (2017). Dev Bülün 3.5 cm’lik Kesiden VATS ile Eksizyonu. Türk Toraks Dernegi 20. Yıllık Kongresi
 40. Çelik Muhammet Reha, Ulutaş Hakkı, Agar Mehmet (2017). Özofagusta Trikobezoar: Olgu Sunumu. P-228. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi.
 41. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Agar Mehmet, Alan Saadet, Kuzucu Akın (2017). Iki Farklı Minimal Kesi Ile Eksize Edilen Dev Fibröz Displazi Olgusu. P-327. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi
 42. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Agar Mehmet, Kuzucu Akın (2017). Primer Mediastinal Kistlerin Cerrahi Sonuçlarının Karsılastırılması (VATS- Torakotomi). P-258. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi
 43. Çelik Muhammet Reha, Ulutaş Hakkı, Agar Mehmet (2017). Post Torakotomi Sonrası Masif Hemoptizinin Nadir Bir Nedeni Kot Fraktürü. 9. Ulusal Gögüs Cerrahisi Kongresi.
 44. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Akça Barış, Agar Mehmet, Erdil Nevzat (2017). VATS ile insidental saptanan konjenital total perikardiyal agenezis. TÜSAD 39. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
 45. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Agar Mehmet, Alan Saadet (2017). Periareolar Kesi ile Toraks Duvarı Rezeksiyonu Nadir bir olgu- Epiteloid Hemangioma. EP-180. TUSAD 39. Kongresi- 2017
 46. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Akatlı Ayşe Nur, Agar Mehmet, Samdancı Emine, Kılıç Talat (2017). Endobronsiyal Lipofibroma Nadir Olgu ve Bronkoskopik Rezeksiyonu. TUSAD 39. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
 47. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Agar Mehmet, Gulcek Ilham (2018). Özofagus Leiyomyomunda Tedavi Yaklasımı. SS-140. MAGIC 2018 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
 48. 95. Agar Mehmet, Çelik Muhammet Reha, Ulutas Hakkı, Gülçek Ilham (2018). SIVATS Ile Eksize Edilen Perikardiyal Kist Olgusu. PS-221. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi.
 49. Topal Erdem, Çelik Muhammet Reha, Agar Mehmet, Ulutas Hakkı (2018). Radyolojik Olarak Kitle Görüntüsü Veren Bir Kist Hidatik Olgusu. PS-202. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
 50. Çelik Muhammet Reha, Ulutas Hakkı, Agar Mehmet, Gülçek Ilham (2018). Endobronsial Karsinoid Tümörün Bronkoskopik Tedavisi. PS-199. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi.
 51. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Agar Mehmet, Gulcek Ilham, Samdancı Emine (2018). Tipik Karsinoid Tümörlerde Agresif Cerrahi Gerekli mi? Is there any agressive surgery need to tumours of typic carsinoid? Toraks 21. Yıllık Kongresi.
 52. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Gulcek Ilham, Agar Mehmet (2018). Mediastinal Patolojilerin Tanı ve Tedavisinde VATS. EPS-216. Toraks 21. Yıllık Kongresi.
 53. Ulutaş Hakkı, Agar Mehmet, Gulcek Ilham, Samdancı Emine, Topal Erdem, Çelik Muhammet Reha (2018). Atelektaziye Neden Olan Pediatrik Endobronsiyal Lenfoma Olgusu. TUSAD 40. Yıllık Kongresi
 54. Ulutaş Hakkı, Gulcek Ilham, Agar Mehmet, Çelik Muhammet Reha (2018). Bronsektazi Cerrahisinde Sınırımız Ne Olmalı? TUSAD 40. Yıllık Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
 55. Agar Mehmet, Gülçek Ilham, Ulutas Hakkı, Çelik Muhammet Reha (2018). Nadir Görülen Mediastinal Liposarkom Olgusu. EP-248. TUSAD 40. Yıllık Kongresi 2018.
 56. Ulutaş Hakkı, Gulcek Ilham, Agar Mehmet, Çelik Muhammet Reha (2018). Muayene ve Anemnezin Önemi Vanishing Lung Olgusu. TUSAD 40. Yıllık Kongresi.
 57. Ulutaş Hakkı, Gulcek Ilham, Agar Mehmet, Çelik Muhammet Reha (2018). Hiperparatroidizme Neden Olan Paratroid Adenomunun Uniportal VATS ile Eksizyonu. TUSAD 40. Yıllık Kongresi
 58. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Agar Mehmet, Gulcek Ilham, Kalkan Muhammed (2019). Özofagus Kitlelerinde G.güs Cerrahi Yaklasımları. MAGIC 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
 59. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Gulcek Ilham, Agar Mehmet, Kalkan Muhammed, Alan Saadet (2019). Monostatik Fibröz Displazide Cerrahi Yaklasım EP-034. TUSAD 41. Yıllık Kongresi.
 60. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Gulcek Ilham, Agar Mehmet, Kalkan Muhammed, Samdancı Emine (2019). Mediastinal Metastaz ile Tanı Konulan Troid Papiller Karsinom Olgusu. EP-035. TUSAD 41.Yıllık Kongresi 2019.
 61. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Gulcek Ilham, Agar Mehmet, Kalkan Muhammed (2019). Yabancı Cisim Aspirasyonuna Bağlı Gelisen Bronsektazi Olgusunun Uniportal VATS ile Rezeksiyonu-EP 261. TUSAD 41. Yıllık Kongresi.
 62. Çelik Muhammet Reha, Ulutaş Hakkı, Gulcek Ilham, Agar Mehmet, Kalkan Muhammed (2019). Akciğer Skuamöz Hücreli Karsinomda Nadir Bir Metastaz Olgusu EP-044. TUSAD 41. Yıllık Kongresi.
 63. Gulcek Ilham, Agar Mehmet, Kalkan Muhammed, Çelik Muhammet Reha, Ulutaş Hakkı (2020). Acil Mortal Yaralanmalarda Multidisipliner Çalısmanın Önemi PS-101. ASYOD 2020.
 64. Agar Mehmet, Gulcek Ilham, Kalkan Muhammed, Çelik Muhammet Reha, Ulutaş Hakkı (2020). Pektus Deformitelerinde Cerrahi Yaklasım, PS-260. ASYOD 2020.
 65. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Agar Mehmet, Gulcek Ilham, Kalkan Muhammed (2020). Postentübasyonel Trakea Stenozunda Cerrahi Tedavi, SS-092. ASYOD 2020 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
 66. Ulutaş Hakkı, Çelik Muhammet Reha, Agar Mehmet, Gulcek Ilham, Kalkan Muhammed (2020). Timomanın Cerrahi Tedavi Sonuçları ve Survival Analizinde Masaoka ve ITMIC/ IASLC Evrelemelerinin Karşılaştırılması- SS-156. ASYOD 2020 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
 67. Gulcek Ilham, Agar Mehmet, Kalkan Muhammed, Çelik Muhammet Reha, Ulutaş Hakkı (2021). Dev Boyutlara Ulaşmış Nüks Desmoid Tümör Olgusunun Zor Cerrahisi. PS-164. ASYOD 2020.
 68. İlham Gülçek, Muhammed Kalkan, Merve Ünal, Muhammet Reha Çelik, Hakkı Ulutaş (2021). Uniportal VATS ile Lobektomi-Göğüs Duvarı Rezeksiyonu ve Rekonstruksiyonu Uygulanan İleri Evre Bronş Ca Olgusu. EP-130. 43. Yıllık Kongresi TUSAD 2021.
 69. Muhammed Kalkan, İlham Gülçek, Merve Ünal, Hakkı Ulutaş, Muhammet Reha Çelik (2021). Yabancı Cisim Aspirasyonuna Bağlı Gelişen Psödobronşektazi. 11. Uluslararası Katılımlı Göğüs Cerrahisi Kongresi. PB-022.
 70. İlham Gülçek, Muhammed Kalkan, Merve Ünal, Oğuz Girgin, Zehra Bozdağ, Hakkı Ulutaş (2022). Organize Pnömoniyi Taklit Eden Musinöz Adenokarsinom Olgusu ve Uniportal VATS ile Tedavisi. ASYOD Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. PS-082.
 71. 118. Muhammed Kalkan, Merve Ünal, İlham Gülçek, Oğuz Girgin, Hasan Gökçe, Hakkı Ulutaş (2022). Özofagusta Submukozal Atipik Yerleşimli İki Bronkojenik Kist Olgusunun Uniportal VATS ile Eksizyonu. ASYOD Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. PS- 85
 72. Muhammed Kalkan, İlham Gülçek, Merve Ünal, Oğuz Girgin, Zehra Bozdağ, Hakkı Ulutaş (2022). Buzlu Cam (GGO): COVID-19 Sekeli Mi? Akciğer Adeno Karsinom Erken Bulgusu mu? ASYOD Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. PS-088.
 73. Merve Ünal, İlham Gülçek, Muhammed Kalkan, Oğuz Girgin, Ayşenur Akatlı, Hakkı Ulutaş (2022). Dev Mediastinal Lipomanın Minimal İnvaziv Servikal ve Torasik İki Kesi (Tünel Yöntemi) ile Komplet Eksizyonu. ASYOD Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. PS-089.
 1. İlham Gülçek, Muhammed Kalkan, Merve Ünal, Oğuz Girgin, Hakkı Ulutaş (2022). VATS lobektomide sınırımız ne olmalı? TORAKS 25. Yıllık Kongresi. EP-165.
 2. İlham Gülçek, Ramazan Paşahan, Muhammed Kalkan, Oğuz Girgin, Merve Ünal, İsmail İçlek, Hakkı Ulutaş (2022). Süperior sulkus invazyonu nedeniyle multidisipliner yaklaşım ile minimal invaziv cerrahiyle komplet eksize edilen nörojenik tümör olgusu.TORAKS 25.Yıllık Kongresi. EP-164.
 3. 123. İlham Gülçek, Mehmet Ağar, Muhammed Kalkan, Oğuz Girgin, Merve Ünal, Muhammet Reha Çelik, Hakkı Ulutaş (2022). Uniportal VATS Rezeksiyonlar; İnönü Deneyimleri. TORAKS 25.Yıllık Kongresi. SS-085
 1. 124. Mehmet Özgel, İlham Gülçek, Hakkı Ulutaş, Mehmet Ağar, Muhammet Reha Çelik, Muhammed Kalkan, Oğuz Girgin, Merve Ünal (2022). COVID-19 Enfeksiyonunda Kötü Prognostik Faktör; Pnömotoraks (A Poor Prognostic Factor İn COVID-19 İnfection; Pneumothorax). TORAKS 25.Yıllık Kongresi. SS-075
 2. 125. İlham Gülçek, Muhammed Kalkan, Mehmet Ağar, Merve Ünal, Bilal Aydoğmuş, Oğuz Girgin, Muhammet Reha Çelik, Hakkı Ulutaş (2022). İntraplevral Fibrinolitik Tedavi Yaklaşımları; İnönü Deneyimleri. Uluslararası Katılımlı TUSAD Yıllık Kongresi. EP-211.
 3. İlham Gülçek, Muhammed Kalkan, Oğuz Girgin, Merve Ünal, Bilal Aydoğmuş, Ayşe Nur Akatlı, Hakkı Ulutaş (2022). Konjenital kistik adenomatoid malformasyona sahip çocuk olgunun Uniportal VATS ile tedavisi. Uluslararası Katılımlı 44. TUSAD Yıllık Kongresi. EP-212.
 4. 127. Hakkı Ulutaş, İlham Gülçek, Muhammed Kalkan, Oğuz Girgin, Merve Ünal, Bilal Aydoğmuş (2022). Erken yaşta opere edilen semptomatik Konjenital Lober Amfizem olgusu. Uluslararası Katılımlı TUSAD Yıllık Kongresi. EP-213.
 5. Hakkı Ulutaş, Muhammed Kalkan, İlham Gülçek, Merve Ünal, Bilal Aydoğmuş (2022). Multisegmental Bronşektazide Uniportal VATS ile Yapılan Unilateral Tetrasegmentomi Olgusu. Uluslararası Katılımlı 44. TUSAD Yıllık Kongresi. EP-214.
 6. Hakkı Ulutaş, İlham Gülçek, Muhammed Kalkan, Merve Ünal, Bilal Aydoğmuş, Oğuz Girgin (2022). Yıllar önce torakotomi uygulanan zor olguda Uniportal VATS ile yapılan anatomik rezeksiyon. Uluslararası Katılımlı 44. TUSAD Yıllık Kongresi. EP-225.
 7. İlham Gülçek, Muhammed Kalkan, Merve Ünal, Ayşe Nur Akatlı, Hakkı Ulutaş (2022). Subglottik Nöroendokrin Polipoid Tümörün Bronkoskopik Rezeksiyonu. Uluslararası Katılımlı 44. TUSAD Yıllık Kongresi. EP-226.
 8. 131. Hakkı Ulutaş, İlham Gülçek, Muhammed Kalkan (2022). Sleeve Lobektomide Uniportal VATS Tekniği. Uluslararası Katılımlı TUSAD Yıllık Kongresi. EP-246.
 9. Hakkı Ulutaş, Muhammet Reha Çelik, İlham Gülçek, Mehmet Ağar, Muhammed Kalkan, Merve Ünal, Oğuz Girgin (2022). Bronşektazi cerrahisinde VATS – Torakotomi Tercihi. Uluslararası Katılımlı 44. TUSAD Yıllık Kongresi. SS-021.
 10. Mehmet Ağar, İlham Gülçek, Muhammed Kalkan, Merve Ünal, Bilal Aydoğmuş, Oğuz Girgin, Muhammet Reha Çelik, Hakkı Ulutaş (2022). Pediatrik Göğüs Cerrahisinde neler yapabiliyoruz? Uluslararası Katılımlı 44. TUSAD Yıllık Kongresi. SS-023.
 11. Hakkı Ulutaş, Muharrem Uçar, Muhammet Reha Çelik, Mehmet Ağar, İlham Gülçek (2022). Fleksibl Bronkoskopide Premedikasyon; Çift Kör Randomize Prospektif Çalışma. Uluslararası Katılımlı 44. TUSAD Yıllık Kongresi. SS-016.
 12. Hakkı Ulutaş, Muhammed Kalkan, İlham Gülçek, Bilal Aydoğmuş, Merve Ünal, Oğuz Girgin (2023). Orta Lobu Bırakılan Bronşektazi Olgusu. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (ASYOD). PS-184.
 13. Bilal Aydoğmuş, Hakkı Ulutaş, Mehmet Ağar, Oğuz Girgin, İlham Gülçek, Muhammed Kalkan, Merve Ünal (2023). Mediastendeki Ektopik Paratroid Adenom Olgularının Uniportal VATS ile Eksizyonu ve Takipteki Değişiklikler. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (ASYOD). PS-186.
 14. 137. İlham Gülçek, Hakkı Ulutaş, Muhammet Reha Çelik, Mehmet Ağar (2023). Akciğer Rezeksiyonu Uygulanan Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Sağkalım ve Sağkalımı Etkileyen Prognostik Faktörler. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (ASYOD). SS-018.
 15. 138. Hakkı Ulutaş, Muhammed Kalkan, İlham Gülçek, Ayşe Nur Akatlı, Oğuz Girgin, Merve Ünal, Bilal Aydoğmuş, Murat Kılıç (2023). Bilateral Dev Perikardiyal Kistin Tek Uniportal Kesiden Transmediastinal Komplet Eksizyonu. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (ASYOD). SS-189.
 1. Hakkı Ulutaş, Muhammet Reha Çelik, Mehmet Ağar, İlham Gülçek, Muhammed Kalkan, Merve Ünal, Bilal Aydoğmuş (2023). Uniportal VATS Pnömonektomi: 22 Olgu. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (ASYOD). SS-193.
 2. Hakkı Ulutaş, Muhammet Reha Çelik, Mehmet Ağar, İlham Gülçek, Muhammed Kalkan, Merve Ünal, Bilal Aydoğmuş, Oğuz Girgin (2023). Uniportal VATS Rezeksiyonu Uygulanan 516 Olgunun Yönetimi. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (ASYOD). SS-195.

C2.b. Yazılan ulusal kitap veya kitap bölümü

 1. Ulutas Hakkı. Ilaç Uygulama Becerisi. Plevra Içi- Intraplevral Ilaç Uygulama Becerisi Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Sti, Editör: Prof.Dr Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Erdem Yesilada, ISBN:978-605-60137- 9-9.Ankara 100-101 2013
 2. Hakkı Ulutaş. Göğüs Cerrahisi Kırmızı Kitap Bronşektazi. Nobel Tıp Kitapevleri. Editörler; Prof. Dr. Mustafa Yüksel, Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı. İstanbul 265-272 2015.
 1. Hakkı Ulutaş, Muhammet Reha Çelik, Akın Kuzucu. Göğüs Cerrahisi Kırmızı Kitap Toraks Travmalarında Geç Sekeller Nobel Tıp Kitapevleri. Editörler; Prof. Dr. Mustafa Yüksel, Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı. İstanbul 867-872 2015.
 2. Ulutaş Hakkı. Erken Tanı, Bölüm adı: Kist Hidatik Hastalığı (2016). Akademisyen Tıp Kitabevi Yayın Dagıtım ve Pazarlama A.S, Editör: Prof. Dr. Cengiz Yakıncı. Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9942, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 3. Ulutaş Hakkı. Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, Bölüm adı: (Torakostomi- Tüp/Kateter Uygulama Becerisi (2018)., İnönü Üniversitesi Yayın Evi, Editör: Doç. Dr. Erdem Topal, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 213, ISBN:978-975-8773-42-4, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 4. Ulutaş Hakkı. Hekimlikte Fizik Muayene Rehberi, Bölüm adı: (Toraks Travmalı Erişkinin Değerlendirilmesi) (2018). İnönü Üniversitesi Yayın Evi, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kayhan Tetik, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 197, ISBN:978-975-8573-50-9, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 5. Ulutaş Hakkı. Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıkları, Bölüm adı: (Plevral Hastalıklara Cerrahi Yaklaşım (2018). İnönü Üniversitesi Yayın Evi, Editör: Doç. Dr. Erdem Topal, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 288, ISBN:978-975-8573-45- 5, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 6. Ulutaş Hakkı. Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıkları. Bölüm adı: (Bronşektaziye Cerrahi Yaklaşım) (2018). İnönü Üniversitesi Yayın Evi, Editör: Doç. Dr. Erdem Topal, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 288, ISBN:978-9758573-45-5, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 7. Ulutaş Hakkı. Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıkları, Bölüm adı: (Konjenital Kistik Akciğer Hastalıklara (Akciğer) Cerrahi Yaklaşım) (2018), İnönü Üniversitesi Yayın Evi, Editör: Doç. Dr. Erdem Topal, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 288, ISBN:978-975-8573-45-5, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 8. Gülçek İlham, Ulutaş Hakkı Torasik Cerrahi, Bölüm adı: (Travma Sonrası Toraks Duvarı Stabilizasyonu) (2019), Istanbul Tıp Kitabevleri, Editör: Prof. Dr. Tahir Sevval Eren, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1015, ISBN:978- 605-7607-26-3, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 9. Ulutaş Hakkı Tıbbi Cihaz ve Malzemeler, Bölüm adı: (Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Kullanılan Tıbbi Cihaz ve Malzemeler) (2019). Inönü Üniversitesi Yayınevi, Editör: Prof. Dr. Nilgün Bozbuga, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7853-30-1, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 10. Çelik Muhammet Reha, Ulutaş Hakkı Göğüs Duvarı Hastalıkları ve Cerrahisi, Bölüm adı: (Göğüs Duvarının Metastatik Tümörleri) (2020). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Editör: Doç. Dr. Ali Cevat Kutluk, Prof. Dr. Soner Gürsoy, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 373, ISBN:978-605-89519-6-9, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 11. Ulutaş Hakkı Cerrahi Çocuk Hastalıkları (2021). Bölüm adı: Göğüs Cerrahisi- Bronşektazi. İnönü Üniversitesi Yayınevi, Editör: Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Erdem Topal. Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7853-63-9, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 12. Ulutaş Hakkı Acil Klinik Olgularda Görüntüleme (2021). Bölüm adı: Atelektazi. Yüksek İhtisas Üniversitesi Yayınları, Editör: Prof. Dr. Erdem Topal, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı. Basım sayısı:1, S: 16-17. ISBN:978-605-80196-4-5, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 13. Ulutaş Hakkı Acil Klinik Olgularda Görüntüleme (2021). Bölüm adı: Kosta Kırığı. Yüksek İhtisas Üniversitesi Yayınları, Editör: Prof. Dr. Erdem Topal, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı. Basım sayısı:1, S: 122-123. ISBN:978-605-80196-4-5, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 14. Ulutaş Hakkı Acil Klinik Olgularda Görüntüleme (2021). Bölüm adı: Sternoklavikular Çıkık. Yüksek İhtisas Üniversitesi Yayınları, Editör: Prof. Dr. Erdem Topal, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı. Basım sayısı:1, S: 218-219. ISBN:978-605-80196-4-5, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 15. Ulutaş Hakkı Solunum Sistemi Temelden Kliniğe (2022). Bölüm adı: Bronşektazi. İnönü Üniversitesi Yayınevi, Editör: Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Erdem Topal. Bölüm Editörü: Prof. Dr. Hakkı Ulutaş. S: 441-446.
 16. Ulutaş Hakkı Solunum Sistemi Temelden Kliniğe (2022). Bölüm adı: Akciğer Kanserinde Cerrahi. İnönü Üniversitesi Yayınevi, Editör: Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Erdem Topal. Bölüm Editörü: Prof. Dr. Hakkı Ulutaş. S: 467-474.
 17. Ulutaş Hakkı Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Temelleri (2022). Bölüm adı: Torasik İnsizyonlar. İnönü Üniversitesi Yayınevi. Editor: Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Prof. Dr. Hakkı Ulutaş. Basım Sayısı:1.
 18. Ulutaş Hakkı Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Temelleri (2022). Bölüm adı: Süpüratif Hastalıklarda Cerrahi. İnönü Üniversitesi Yayınevi. Editor: Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Prof. Dr. Hakkı Ulutaş. Basım Sayısı:1.
 19. Ulutaş Hakkı Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Temelleri (2022). Bölüm adı: Bronşektazi. İnönü Üniversitesi Yayınevi. Editor: Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Prof. Dr. Hakkı Ulutaş. Basım Sayısı:1.
 20. Ulutaş Hakkı Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Temelleri (2022). Bölüm adı: Akciğer Kanserinde Cerrahi. İnönü Üniversitesi Yayınevi. Editor: Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Prof. Dr. Hakkı Ulutaş. Basım Sayısı:1.
 21. Ulutaş Hakkı Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Temelleri (2022). Bölüm adı: Özofagus Tümörleri ve Cerrahisi. İnönü Üniversitesi Yayınevi. Editor: Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Prof. Dr. Hakkı Ulutaş. Basım Sayısı:1.
 22. Ulutaş Hakkı Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Temelleri (2022). Bölüm adı: Minimal İnvaziv Cerrahi. İnönü Üniversitesi Yayınevi. Editor: Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Prof. Dr. Hakkı Ulutaş. Basım Sayısı:1.

Çeviriler

 • Göğüs Cerrahisi ’Chest Surgery’, Bölüm adı:(Bullectomy) (2017)., Ulutas Hakkı, Akademisyen Kitapevi, Editör:Prof. Dr. Olgun Kadir Arıbas, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 379, ISBN:9786052396070, Ingilizce (Kitap Tercümesi).

Editörlük

 1. Editörlük, Ulusal, TR DIZIN, Eser No: 4678997. 2018. Ulutas Hakkı, 2018 Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi.
 2. 2. Editör Yardımcısı. Ulutas Hakkı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi (Atatürk University Faculty of Medicine Journal of Surgical Medical Sciences), http://bilimseldergiler.atauni.edu.tr/system/ctbd/index.
 3. Editör Yardımcısı. Ulutas Hakkı. TUSAD Eğitim Kitapları. Göğüs Duvarı Hastalıkları ve Cerrahisi Kitabı- 2020. Sayı:502.
 4. Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Temelleri (2022). İnönü Üniversitesi Yayınevi. Editor: Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Prof. Dr. Hakkı Ulutaş.

 Kongre ve Sempozyum Düzenleme

 1. Yaşlı Hastalarda Göğüs Cerrahisi Sempozyumu. TUSAD Akademi. 30-31 Mart 2018. Başkanlar; Prof. Dr. Cemal Özçelik, Doç. Dr. Hakkı Ulutaş.

Kongrelerde Dereceye Giren Araştırma ve Sunular

 1. 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. Seçilmiş 2. lik Poster Bildiri. 2015.
 2. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 07-10 Ekim 2021. Seçilmiş 3. lük Poster Bildirisi

Projeler
 1. Fleksibl Bronkoskopide Premedikasyon Çift Kör Randomize Prospektif Çalışma. BAP – N. Araştırma Projesi. TSA-2020-2305. Yürütücü; Hakkı Ulutaş. Araştırmacılar; Muhammet Reha Çelik, Muharrem Uçar.

 

KATILDIĞI KURSLAR VE ALDIĞI SERTİFİKALAR

 1. İşyeri Hekimliği Sertifikası- Türk Tabipler Birliği, Ordu- 1999.
 2. Toraksın Görüntüleme Yöntemleri Kursu 28 Nisan 2004 Toraks Derneği, Belek/ Antalya
 3. Toraksın Radyolojik Görüntülenmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Kursu 27 Nisan 2005 Toraks Derneği, Kemer / Antalya.
 1. Toraksın Görüntüleme Yöntemleri Kursu 19 Nisan 2006 Toraks Derneği, Kemer / Antalya.
 2. Pulmoner Patolojilerde Klinik ve Pratik Uygulamalı Mediastinoskopi Merkezi Kursu 10-11 Mayıs 2007 Türk Toraks Derneği Okulu, Gaziantep.
 3. Deney Hayvanları ve Etik Kurs Sertifikası 25-27 Haziran 2007 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu, Malatya.
 4. Akciğer Rezeksiyonlarında Komplikasyonlar ve Komplikasyonlara Yaklaşım Kursu 23 Nisan 2008 Toraks Derneği, Belek / Antalya.
 5. Toraks Travmaları Kursu 8 Nisan 2009 Toraks Derneği, Kemer/Antalya
 6. İleri Videotorakoskopi Kursu 14 Mayıs 2009 Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Kuşadası / İzmir
 7.  İnternational Workshop on the Minimally Invasive Repair of Pectus Deformities 26-27 June 2009 Marmara University Hospital-Istanbul.
 1. Göğüs Cerrahisinde Kolaylaştırıcı Teknikler Kursu. 5 Mayıs 2010 Türk Toraks Derneği, İstanbul.
 2. EACCME European Accreditation Council for Continuing Medikal Education Certificate 30 May -2 June 2010 Valladolid- Spain.
 3. European Respiratory Society Contiuning Medical Education (EACCME), Barcelona, Kurs, 18.09.2010 (Uluslararası)
 4. Hava Yolu Yönetiminde Cerrahi Kursu. 20 Ekim 2010. Solunum 2010. Antalya
 5. Göğüs Cerrahisinde Uygulamalar ve Teknikler Kursu. 13 Nisan 2011.Türk Toraks Derneği Antalya
 6. Akciğer Cerrahisinde Perioperatif Değerlendirme ve Komplikasyon Yönetim Kursu. 11 Nisan 2012.Türk Toraks Derneği Antalya
 7. Europen Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), Essen, Kurs, 10.06.2012 (Uluslararası)
 8. European Respiratory Society Contiuning Medical Education (EACCME), Viyana, Kurs, 01.09.2012 (Uluslararası)
 9. Mesleki Gelisim Kursu, Mesleki Gelisim Kursu, Malatya, Kurs, 22.12.2012 (Ulusal)
 10. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013 Eğitim Formasyon Kursu.
 11. Europen Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), Birmingham, Kurs, 26.05.2013 (Uluslararası)
 12. Uygulamalı Endobronşiyal Valf Sistemleri Kursu. 4 Ekim 2013. Solunum 2013. Çeşme/ İzmir.
 13. Akciger Kanserinde Enteral ve Parenteral Beslenme Kursu, Antalya, Kurs, 08.05.2014 (Ulusal)
 14. Postgraduate Course. 22 th European Conference on General Thoracic Surgery. 15 June 2014 Copenhagen- Denmark
 15. Europen Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), Lizbon, Kurs, 31.05.2015 (Uluslararası)
 16. Olgularla Göğüs Cerrahisi Kursu, Antalya, Kurs, 06.04.2016 (Ulusal)
 17. Solunum Fonksiyon Testleri Kursu, Malatya, Kurs, 15.10.2016 (Ulusal)
 18. Özel Durumlarda VATS Kursu, Çesme / Izmir, Kurs, 15.10.2016 (Ulusal)
 19. Amfizem Tedavisine Yeni Bir Bakıs: Coil, Çesme / Izmir, Kurs, 16.10.2016 (Ulusal)
 20. Vakalar Esliğinde Göğüs Travması Kursu, Çesme / Izmir, Kurs, 14.10.2017 (Ulusal)
 21. Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kursu, Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kursu, Malatya, Kurs, 05.04.2018- 06.04.2018 (Ulusal)