Doktorlar

OP.DR. MUZAFFER ÖNDER ÖNER

OP.DR. MUZAFFER ÖNDER ÖNER

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Hastalıklar

 • Morbid Obezite
 • Safra Kesesi Hastalıkları
 • Fıtık Cerrahisi
 • Yemek Borusu Kanseri
 • Mide Kanseri
 • Tiroid Hastalıkları
 • Meme Hastalıkları

Tedavi Yöntemleri

 • Tüp Mide
 • Gastrik Bypass
 • Mini Gastrik Bypass
 • Revizyon Cerrahisi
 • Mide Balonu
 • Yutulanabilir Mide Balonu
 • SADİ-S Ameliyati
 • Laparoskopik Safra Kesesi Ameliyatı
 • Reflü Cerrahisi
 • Laparoskopik Fıtık Cerrahisi
 • Tiroid Cerrahisi
 • Meme Cerrahisi

Deneyim

 • Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Cerrahi
 • Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • İzmir Özel Egeşehir Hastanesi
 • İzmir Özel Egepol Hastanesi
 • İzmir Özel Central Hospital
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi

Mesleki Üyelikleri

 • Ulusal Türk Cerrahi Derneği
 • Ulusal Hepato Pankreatiko Biliyer Cerrahi Derneği
 • Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Derneği
 • Ulusal Robotik Cerrahi Derneği
 • Ulusal Endokrin Cerrahi Derneği
 • Ifso (Internatıonal Federatıon Of Surgery Of Obesity)
 • Ulusal Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Türkiye Obezite Araştırma Derneği
 • Espen (European Socıety For Clınıc Nutrıtıon And Metabolısm)
 • Kepan (Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği)

Araştırma Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


 

A1. Bartın MK, Tekeli AE, Eker E, Oner MO. Comparison of Milligan Morgan Hemorrhoidectomy and direct current electrotherapy for the treatment of Hemorrhoidal disease. Medical Science, 2018, 22(90), 156-161

A2. Turkcu UO, Cakmak GK, Demir EO, Bakkal H, Oner MO, Okyay RD, Bassorgun IC, Ciftcioglu MA. The Effect of Erythropoietin on Anastomotic Healing of Irradiated Rats.J Invest Surg. J Invest Surg. 2012 Apr;25(2):127-35.

A3. Gul M, Cömert M, Çakmak GK, Kertis G, Ugurbas E, Oner MOEffect of erythropoietin on liver regeneration in an experimental model of partial hepatectomy.Int J Surg. 2013;11(1):59-63. doi: 10.1016/j.ijsu.2012.11.012. Epub 2012 Dec 2.

A4. Bartın MK, Kemik Ö, Çaparlar MA, Bostancı MT, Öner MÖEvaluation of the open and laparoscopic appendectomy operations with respect to their effect on serum IL-6 levels.Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016 Sep;22(5):466-470. doi: 10.5505/tjtes.2016.47650.

A5. Bartın MK, Tekeli AE, Oner MO. Hemorrhoidectomy: Per- and Post-Operative Pain Status and Patient Comfort After the Administration of Two Different Techniques Asian Journal of Medical Sciences 9(2): 16-19, 2018 DOI:10.19026/ajms.9.5919

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

C1. Bartın MK, Yılmaz EM, Öner MÖ, Kara Bartın M.Troid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin troid hormonları ve tiroglobulin üzerine etkileri.Endokrinolojide Diyalog Dergisi (JDE).2016, cilt 13, sayı 1.

C2. Gultekin FA, Cakmak GK, Karakaya K, Emre AU, Tascilar O, Oner MO, Comert M, Kulah E. Our Long-Term Results of Tenckhoff Peritoneal Dialysis Catheters Placement via Laparoscopic Preperitoneal Tunneling Technique. Semin Dial. 2012 Sep 26. doi: 10.1111/sdi.12003.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E1. Öge Taşcılar, Bülent Uçan, Güldeniz Karadeniz, Ali Uğur Emre, Kemal Karakaya, Ayça Gültekin, Muzaffer Önder Öner, Mustafa cömert. Pankreatikoduodenektomi Sonrasi İzole Pankreatikojejunostomi Sonuçlarımız. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. İzmir, Mayıs 2012. Poster

E2. Karadeniz Çakmak G., A.U. Emre, F.A. Gültekin, Muzaffer Önder Öner Cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi eşliğinde gerçekleştirilen tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarının operasyon patolojileri ile korelasyonu, 5. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi, poster, Antalya, (2011).

E3. Çakmak, G. K., O. İrkörücü, B. H. Uçan, A. U. Emre, Ö. Taşcılar, K. Karakaya, B. Bahadır, H. Paşaoğlu, S. Dibeklioğlu, C. Ataş, Muzaffer Önder Öner, G. Kertiş, C. Demirtaş, H. Ankaralı, M. Cömert, “Deneysel Sol Kolon Anastomoz Modelinde Simvastatinin Anastomoz İyileşmesine Etkisi,” Ulusal Cerrahi Kongresi, pp.98, S-26, Antalya, (2008).

E4. Öner MÖ, Bartın MK, Taşdöven İ. Akut Apandisit Tanısında Lökosit Değerinin, Fizik Muayene Bulgularının ve Ultrasonografinin Önemi. 11.Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Kongresi Nisan 2017 Antalya.

E5. Öner MÖ, Bartın MK, Taşdöven İ, Tekeli AE. Clinical Evaluation Of Patients With Acute Abdomen Due To Colonic Perforation Without Trauma And Results Of Treatment. 11.Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Kongresi Nisan 2017 Antalya.

E6. Bartın MK, Öner MÖ, Taşdöven İ. Emergency Approach To The Gastrointestinal Perforations Due To Gastric Carcinomas. 11.Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Kongresi Nisan 2017 Antalya.

E7. Bartın MK, Öner MÖ. A Rare Cause Of Acute Abdomen; Ruptured Cyst Hydatid And Its Laparoscopic Treatment. 11.Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Kongresi Nisan 2017 Antalya.

E8. Bartın MK, Öner MÖ, Bartın Kara M. Troid Nodüllerinde İİAB nin Troid Hormonları Ve Tiroglobulin Üzerine Etkileri. 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi Nisan 2017 Antalya.

E9. Taşdöven İ, Öner MÖ, Bartın MK. Nadir Bir Akut Batın Nedeni Olarak Pnömatozis İntestinalis: Olgu Sunumu. 16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Mayıs 2017 Antalya.

E10. Bartın MK, Öner MÖ, Bartın Kara M, Gönüllü E. Vertikal Sleeve Gastrektomi Erken Dönem Sonuçlarımız. Bariatrik Ve Metabolik Cerrahi Kongresi Kasım 2015 Antalya.

E11. Bartın MK, Öner MÖ, Bartın Kara M, Gönüllü E. The Effect of Thrombin Matrix Use on Leak and Hemsotasis During Vertical Sleeve Gastrectomy. Bariatrik Ve Metabolik Cerrahi Kongresi Kasım 2015 Antalya.

E12. Bartın MK, Öner MÖ, Bartın Kara M. Laparoscopic Vertical Sleeve Gastrectomy By Gastroscope Probe Versus Orogastric Tube. Bariatrik Ve Metabolik Cerrahi Kongresi Kasım 2015 Antalya.

E13. Bartın MK, Yılmaz EM, Öner MÖ, Kara Bartın M.Troid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin troid hormonları ve tiroglobulin üzerine etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi Nisan 2016 Antalya.

E14. Bartın MK , Kemik Ö, Çaparlar MA, Bostancı TB, Öner MÖ.Evaluation of the open and laparoscopic appendectomy operations with respect to their effect on serum IL-6 levels. Ulusal Cerrahi Kongresi Nisan 2016 Antalya.

E15. Öner MÖ, Bartın MK, Yılmaz EM, Taşdöven İ. Trunkal vagotominin ince barsak anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi Nisan 2016 Antalya.

 

Diğer yayınlar:

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

ATIFLAR :