Tıbbi Birimler

Stent Tedavileri

Stent, kalp damarlarında tıkanıklık olması durumunda kalp damarlarında kan akışını tekrar sağlamak amacıyla geliştirilmiş delikli bir tüptür ve tel örgü yapısındadır. Hammaddesi kobalt, nikel, magnezyum gibi madenler olabileceği gibi selüloz bazlı organik materyallerden de yapılmaktadır.

Stentler iki ana grupta değerlendirilirler. Bunlar ilaç salınımlı olanlar ve ilaç salınımı olmayan stentler olmakla birlikte eriyebilen stentler gibi bazı farklı gruplarda değerlendirilebilecek stentler de mevcuttur.

Stent tipleri arasında fark vardır. Bugün için standart stentler ilaç salınımlı stentler olarak kabul edilmektedir. Bu ilaçlar, stentler üzerindeki küçük kutucuklara yerleştirilmiş ilaçlardan oluşmaktadır. Bu ilaçlar stent damar bütünlüğünü sağlamaktadırlar. Bunun sayesinde damar duvar bütünlüğü daha iyi sağlandığı için ilaç salınım stentlerin diğer stentlere göre tıkanma oranları daha düşüktür

Stent takılmasına koroner anjiyografi yapılması sonrasında damarlarda tıkanıklık görülmesi sonucunda karar verilir. Eğer damarlarda tıkanıklık varsa mevcut kullanılan ilaçlarla hastanın şikayetleri kontrol altına alınamıyorsa genellikle stent takılmasına karar verilmektedir.

Stentler anjiyografi laboratuvarında takılmaktadır. Genelde koroner anjiyografi işlemiyle birlikte yapılır fakat bazı koroner anjiyografi işlemleri sonrasında riskli görünen balon stent işlemleri başka bir seansa ertelenebilmektedir. Stent takılması için anjiyografiye benzer biçimde kasık ya da el bileğinden girilerek stent takılması işlemi yapılır. El bileği ya da kasık içerisine kılıf yerleştirilerek bu kılıf üzerinden kalp damarlarında tıkalı olan bölgeye yerleştirilmek üzere stentler bazı özel katater dediğimiz borucuklar içerisinden yürütülerek tıkalı bölgeye uygulanır. Kalp damarlarının çıkış bölgelerine katater dediğimiz borucuklar yerleştirildikten sonra darlık bölgesi borucuklar içerisinden geçen kılavuz teller yardımıyla geçilir. Bazen stent yerleştirilme öncesi rahat yerleştirme amacıyla darlık bölgesi balon ile genişletilir. Daha sonra darlık bölgesine stent uygun şekilde konumlandırılır. Sonra balon üzerine yerleştirilmiş stentler balonun şişirilmesi yoluyla damar duvarı ile birleştirilir.

Stentler yerleştirildikten sonra tekrar kapanmaz, geri alınamaz ve çıkartılamazlar. Stent takılması işlemi genellikle giriş bölgesine yapılan bir lokal anestezi işlemi sonrasında yapılır. Genel anestezi çok nadiren gerekmektedir. Hasta işlem sırasında uyanık olmaktadır ve hekimle iletişim halindedir.

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfada, tedavi edici sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın.