Teknolojiler

Teknolojiler - Truebeam

Bulunduğu Hastaneler

Truebeam

Truebeam nedir?

TrueBeam sistemi, kanser tedavisinde devrim sayılan en yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisidir. Kanser tedavisinde öne çıkan en yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisi olan Truebeam, Radyasyon Onkolojisinde vücudun her noktasındaki tümörün ışınlanmasında faydalanılmaktadır. TrueBeam; IGRT eşliğinde IMRT, Rapidarc, SRT ve SRS olmak üzere dört ayrı radyoterapi tekniği olarak kullanılmaktadır.

Radyoterapi gerektiren tüm kanserlerin tedavisinde kullanılabilen TrueBeam 0, 5 mm altındaki tümörlere ışınlanabiliyor. TrueBeam özelikle beyin ve tüm vücuttaki küçük hacimli ve riskli organlara komşu tümörlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Sistem; robotik görüntüleme, otomatik hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış bir kontrol özellikleri ile birçok teknik yeniliği kullanılmaktadır. Genellikle ulaşılması güç bölgelerdeki tümörlerin tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. TrueBeam’i benzer teknolojilerden ayıran özellik ise, yüksek doz hızına çıkma yeteneği ile, daha yüksek dozu çok daha kısa zamanda verebilmesi ve bu yönüyle de seans, süre ve sayısını önemli ölçüde azaltan yüksek performanslı tedavi süreçleri sunmasıdır.


Truebeam hangi kanser türlerinin tedavisinde kullanılır? 

Kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan en yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisi olan Truebeam, Radyasyon Onkolojisinde vücudun her noktasındaki tümörün ışınlanmasında faydalanılmaktadır. Truebeam, radyoterapi ve radyocerrahiyi birlikte kullanabilme özeliklere sahiptir. Truebeam kafa içi ile birlikte vücuttaki tüm tümörlerde faydalanılmaktadır. Truebeam teknolojisi, vücudun her bölgesinde görülebilen büyük tümörlerde de etkin bir ışınlama niteliğine sahiptir.


TrueBeam cihazını diğer Radyoterapi cihazlarından farklı kılan nedir?

TrueBeam, sistemi, robotik görüntüleme, otomatik hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronizasyonu ile donatılmış için tamamen yeniden yapılanmış bir kontrol sistemi ile birçok teknik yeniliği bünyesinde barındırır. TrueBeam, solunum takip sistemi  ile özellikle akciğer, meme, prostat ve spinal bölge kanserlerinin tedavisinde öne çıkmaktadır. Hasta çevresinde sürekli dönerek verdiği doz ile görüntülemeyi senkronize ederek ve tümör hareketini gözlemlemeyi telafi eden ‘‘Gated’’ RapidArc teknolojisini de olanaklı kılmaktadır. Sistemin bir özelliği de tedavi ile eş zamanlı görüntüleme olanağı ile, ışının tümörü tam olarak hedef alıp almadığı kontrol edilebilmektedir. İyi ve kötü huylu beyin tümörlerinde, Akustik Nörinoma, Kavernoma, Hipoz Adenomaları, Meningioma, Karaciğer Tümörleri / Metastazları, Akciğer Tümörleri / Metastazları, Kraniofarengioma, Pediyatrik Beyin Tümörleri, Gliomalar, Prostat Kanseri, Spinal Tümör / Metastazlar Trigeminal Nevralji, Adrenal Metastazlar, Pankreas Tümörleri, Baş - Boyun Kanserleri ve Oligometastazların tedavisinde faydalanılmaktadır.


Tedavi her yaştan hastaya uygulanabilir mi?

Her yaştan hastaya uygulabildiği gibi, bilhassa ileri yaş gibi nedenlerle anestezi almasında sakınca bulunan hastalarda önemli avantaj sağlar.

 

Nasıl Uygulanır?

Radyoterapide kullanılan lineer hızlandırıcı cihazlar arasında yer alan TrueBeam’de, tedavilerin tamamı bilgisayar kontrollü olarak uygulanmaktadır. Hasta, cihazın hareketli masasına uzanmakta ve bu cihaz hasta çevresinde sürekli dönerek, verdiği doz ve görüntüleme işlemini senkronize etmektedir. Işınlama, solunum hareketi izlenerek gerçekleştirildiği için tümörün bulunduğu alana doğrudan yüksek tedavi dozu verebilmektedir.

 

TrueBeam’in Avantajları Nelerdir?

Daha isabetlidir
Tedavi odağına nokta atışı ışınlama yapar.

Daha hızlıdır
Seans süresini azaltır.

Daha yüksek performanslı bir tedavi süreci sağlar
Seans sayısını azaltır.

Radyoterapi ve Radyocerrahi seçeneklerini hasta için konforlu bir şekilde entegre olarak aynı platformda sunabilen bir teknolojidir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfada, tedavi edici sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın.