Teknolojiler

Teknolojiler - Radyoterapi Cihazı Varian Trilogy

Radyoterapi Cihazı Varian Trilogy

RAPIDARC ( Rotasyonel RT ) tekniği kullanabilen radyoterapi cihazıdır.

RADYASYON ENERJİ BİLGİLERİ: 3 kademe foton ve 5 kadem elektron enerjisine sahip.

3 BOYUTLU KONFORMAL RADYOTERAPİ (3BKRT), YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ (IMRT), STEREOTAKTİK RADYOTERAPİ ve RADYOCERRAHİ uygulamaları yapılabilmektedir.

Kafa Yapısı: 120 HD MLC (High definition multileaf collimatör)

GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ: MEGAVOLTAJ (MV) KİLOVOLTAJ (KV) CONE BEAM CT (CBCT) sayesinde görüntü kılavuzluğunda radyoterapi uygulaması yapılmaktadır.

Trilogy hangi kanserlerin tedavisinde kullanılır?

Trilogy radyoterapi gerektiren tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanılabilir. Trilogy sistemi ayrıca hasta etrafında sürekli döner ve verdiği doz ile görüntülemeyi senkronize ederek tümör hareketini göz önüne alarak telafi eden ‘‘Gated’’ RapidArc teknolojisini de olanaklı kılar. Trilogy diğer yöntemlere göre daha çok tercih edilir, çünkü…
-Tedavi odağına daha iyi isabet eden ışınlama yapar.
-Daha yüksek performanslı bir tedavi süreci sağlar.
-Radyoterapi ve radyocerrahi seçeneklerini hasta için konforlu bir şekilde entegre ederek aynı platformda sunabilen bir teknolojidir.

Trilogy ile sunulan farklı tedavi türleri:
- RapidArc
- IMRT
- 3 Boyutlu Konformal Tedavi
- Elektron Tedavisi

Tedavi, Simülasyon ve Planlama Sistemlerimiz

  • Yoğunluk ayarlı radyoterapi ( IMRT )
  • Volümetrik Yoğunluk Ayarlı Ark Tedavisi (VMAT), RapidArc
  • Üç boyutlu konformal tedavi
  • Farklı enerjide elektron tedavileri
  • Sağlıklı dokuları maksimum seviyede koruyan çok yapraklı kolimasyon (HDMLC)
  • Tedavi pozisyonunun doğruluğunun kontrol edildiği IGRT sistemleri (CBCT/OBI, Elektronik portal görüntüleme)
  • Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile üç boyutlu simülasyon imkanı sağlayan Siemens Biograph Duo PET/CT simülasyon sistemi
  • Görüntü temelli ve kişiye özel tedavi planlarının yapıldığı üç boyutlu tedavi planlama sistemi: Eclipse
  • Tüm sistemleri birbiri ile entegre edip sorunsuz çalışmasını sağlayan hasta kayıt-onaylama ve network ağı: Aria
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfada, tedavi edici sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın.