Teknolojiler

Teknolojiler - Proktoloji Ünitesi

Proktoloji Ünitesi
Proktoloji Ünitesi
Medical Point Gaziantep Hastanesi Uzman Genel Cerrahi hekimleri  tarafından yeni oluşturulan Proktoloji Ünitesi’nde anorektal hastalıklara yönelik olarak, tam donanımlı ekipmanlar sayesinde minimal invaziv  teknikler kullanılan cerrahide yüz güldüren çözümler sunulmaktadır.

Proktoloji Ünitesi’nde kişisel özgü tedaviler hijyen standartlarına uygun bir biçimde, üst düzey önlemler alınarak gerçekleştirilmektedir. Proktoloji Ünitemizde yapılan işlemler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
- Tüm anorektal (makat, anüs) hastalıkların tanıları için ayrıntılı muayene
- Anoskopi
- Rektoskopi
- Anorektal Biopsiler 
- Anorektal Apse drenajları ve pansumanları
- Hemoroid (Basur) Tedavileri -- Lazer (infrared) ve Lastik Bant Ligasyonu
- Eksternal Hemoroid (Dış Basur) Tedavileri -- Trombüs Eksizyonu
- Pilonidal Kist (Kıl Dönmesi) tedavileri -- Lazer (infrared) ve Fenol Uygulaması
- Anal Fissür (Çatlak) tedavileri 
- Anal Siğil tedavileri -- Koterizasyon, Kriyoterapi, Lokal Eksizyon
- Anal Fistül Tedavileri -- Lazer (infrared) uygulaması

Stomaterapi ve Yara Bakım Ünitesi 
Proktoloji Ünitemizde; stoması olan hastaların gereksinim duyduğu her türlü yara bakım, medikal ve psikolojik destek ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmekteyiz. Stoma yenilenmesi ( stoma revizyonu), stoma yeri fıtıkları ( parastomal herniler ) cerrahi tedavileri konusunda uzman cerrahi ekibimizce sağlanmaktadır. Merkezimizde ayrıca komplike ya da iyileşmeyen yaraların tanı ve tedavileri de yapılmaktadır. 
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfada, tedavi edici sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın.