Teknolojiler

Teknolojiler - Pet Ct

Pet Ct

PET CT NEDİR?
Kanserli hücrelerin normal hücrelerden en önemli farkı, hızlı ve kontrolsüz çoğalmalarıdır. Yüksek faaliyet gösteren hücrelerin enerji ihtiyaçları da normalden çoktur. Kanserli hücrelerin bu süreçte kullandığı şeker, protein ve bazı özel yapı taşları gibi maddeler radyoaktif olarak işaretlenip görüntülendiğinde, kanserli dokular yer itibari ile saptanabilmektedir. PET/CT cihazı genel olarak bu şekilde çalışır.
PET-CT, pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografinin birleşiminden meydana gelen bir görüntüleme cihazıdır. Vücuttaki fizyolojik süreçlerin 3 boyutlu görüntüsünü oluşturabilmektedir.
Özellikle onkoloji (kanser) konusunda tümörün saptanması, tümör yayılım derecesinin belirlenmesi, radyoterapi planlanması, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi ve bazı durumlarda mevcut kitlenin iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu belirleme maksadıyla PET-CT kullanılmaktadır.
PET-CT, kanserli hücrelerin bir özelliği olan artmış glikoz metabolizmasından yararlanılmaktadır. Çekim öncesi, damar içine radyoaktif işaretli şeker molekülü aktarılmakta ve bu molekül tümörleşen hücrelerde birikiyor.
Tüm vücuttan görüntü alındığı için kanserin vücutta başka bir yere sıçraması (metastaz)  gibi durumlarda saptanabiliyor.
Ayrıca ilk başladığı yerin bilinmediği metastazların tanısı, evrelendirme, yeniden evrelenme için de faydalanılmaktadır.


PET-CT’nin kullanıldığı başlıca kanser biçimleri şunlar:
Akciğer kanseri
Meme kanseri
Lenf kanseri (lenfoma)
Jinekolojik kanserler
Kolorektal kanserler
Bu yöntem ile, daha az görülen diğer kanserlerin görüntülenmesinde kullanılabiliyor. PET-CT, aynı zamanda epilepsi odağının tespit edilmesi, Alzheimer hastalığının erken tanısı gibi nörolojik olgularda ve kalp krizi sonrası kalpte canlı doku varlığının araştırılmasında da öne çıkmaktadır.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfada, tedavi edici sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın.