Teknolojiler

Teknolojiler - Gamma Knife

Bulunduğu Hastaneler

Gamma Knife

Gamma Knife Nedir?

Gamma Knife beyin cerrahlarının beynin anormal alanlarında, herhangi bir kesiye gerek kalmadan ameliyat yapabilmelerine olanak sağlayan olağanüstü bir yöntemdir. Gamma Knife, stereotaktik radyocerrahi adı verilen bir teknik kullanarak uygulanır. Gamma Knife, koordinatları belirlenmiş hastalıklı beyin dokusunun, gamma ışınları ile yok edilmesini sağlayan bir tedavi sistemidir.
Sistem, temel olarak her biri kendi başına normal beyin dokusunu zedelemeyecek enerjiye sahip 201 adet küresel yerleşimli ve ayrı kaynaktan gelen ışınların bir noktada (hastalıklı beyin dokusunda) birleşerek çok yüksek bir enerjiyi hastalıklı dokuya aktarması ve bu dokuyu ortadan kaldırması prensibine dayanır. Bu nedenle radyasyon tedavisinden farklılık gösteren bu cerrahi yöntemde tedavi tek seansta tamamlanır. Genellikle açık beyin cerrahisinin mümkün olmadığı ya da yüksek risk taşıdığı durumlarda tercih edilen bir yöntemdir.

Gamma Knife cerrahisinin etkinliği tedavide kullanılan makinenin duyarlılığına ve beyin içindeki anormal dokuyu saptamak için kullanılan yöntemlere bağlıdır. Hastaya stereotaktik çerçevenin uygulanması ile tümörün yeri tam olarak saptanırken hastanın da makinenin içinde gereken pozisyonda tutulması sağlanır.
Öncelikle başın sabit tutulabilmesi için kafaya bir metal çerçeve sabitlenir. Bu, tedavinin doğru olarak yapılabilmesi ve radyasyonun tam gereken yere verilebilmesi için hayati önem taşır. Hafif bir kahvaltının ardından hastaneye gelen hastaya yaklaşık 10 dakika içinde metal çerçevesi uygulanır. Bu işlem sırasında çerçevenin kafaya yerleştirildiği bölgelere lokal anestezi uygulanır.
Çerçevenin iyice yerleştiğinden emin olunduktan sonra sıra görüntü almaya gelir. Hastalıklı alanın görüntüsü alındıktan sonra da sıra tedaviye gelmiştir. Çerçevede gereken pozisyon alınır, hasta tedavi makinasına yerleştirilip mümkün olduğunca rahat ettirilir. Yapılacak işlemler kendisine anlatılır. Daha sonra hasta makinanın içine doğru kaydırılır ve ışın tedavisine başlanır. Her bir ışın gerekli sürede doğru yere verildikten sonra hasta makinadan çıkartılır, çerçevesi alınır ve serviste izleme alınır.

Gamma Knife ile hangi tip beyin tümörleri tedavi edilebilir?
Gamma Knife ile hem iyi huylu beyin tümörleri (menenjiomalar, hipofiz adenomları, akustik nöromalar) hem de kötü huylu beyin tümörleri (beyin metastazları, glial tümörler) tedavi edilebilmektedir. Ayrıca gamma Knife beyin tümörü dışında, damarsal beyin hastalıkları (arteriovenöz malformasyonlar) ve fonksiyonel beyin hastalıklarında (trigeminal nevralji, parkinsonizm, epilepsi) da kullanılmaktadır.

Gamma Knife tedavisinin avantajları nelerdir?
Gamma Knife girişimsel olmayan tek "cerrahi tedavi" yöntemidir. Yani kafatası açılmadan da cerrahi tedavi kesinliği sağlar.
Gamma Knife tedavisinden bir gün sonra hasta normal sosyal ve iş yaşantısına dönebilmektedir.
Tedavide genel anestezinin kullanılmıyor olması bu nedenle açık cerrahi yapılamayan hastalarda tedaviyi mümkün kılar.
Hastanede yatış süresi bir gündür.
Hastanede yatış süresinin son derece kısa olması, yoğun bakıma gerek duyulmaması, hastanın hemen işine dönebilmesi açısından oldukça avantajlıdır.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfada, tedavi edici sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın.