Teknolojiler

Teknolojiler - Gama Kamera Siemens ECAM Signature Series

Bulunduğu Hastaneler

Gama Kamera Siemens ECAM Signature Series

NÜKLEER TIP

Nükleer tıp; tanı ve tedavi işlemleri için gerekli radyofarmasötiklerin vücuda verilerek gerçekleştiren bir bilim dalıdır.

Hastanemiz bünyesinde bulunan yüksek teknolojili cihazlar ile mesleğinde tecrübeli sağlık personelimiz eşliğinde Uluslararası Kalite Standartları ve Türk Atom Enerji Kurumu (TAEK) standartları içerisinde güvenle işlemler yapılmaktadır.

PET/BT Siemens Biography 16 Truepoint

 1. ONKOLOJİK İNCELEMELER
 • F-18 FDG PET/BT
 • İYOT-131 Tüm vücut tarama sintigrafisi
 1. ENDOKRİN SİSTEMLERİ İNCELEMELERİ
 • Tiroid sintigrafisi
 • Tiroid Uptake sintigrafisi
 • Paratroid sintigrafisi
 1. KARDİOLOJİK İNCELEMELER
 • Miyokard Perfüzyon sintigrafisi (SPECT; Gated)
 • Miyokard Viabilite PET/BT (F-18 FDG)
 1. SOLUNUM SİSTEMLERİ İNCELEMELERİ
 • Akciğer Perfüzyon sintigrafisi
 1. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İNCELEMELERİ
 • Beyin PET/BT (F-18 FDG)
 1. GASTROİTESTİNAL SİSTEM İNCELEMELERİ
 • MEKKEL Divertikülü sintigrafisi
 • Gastroözafageal Reflü sintigrafisi
 1. GENİTOÜRİNER SİSTEM İNCELEMELERİ
 • Testis sintigrafisi
 • Dinamik Böbrek sintigrafisi ( Tc-99m DTPA / MAG3)
 • Statik Böbrek sintigrafisi (Tc-99m DMSA)
 1. İSKELET SİSTEMİ İNCELEMELERİ
 • 3 Fazlı Kemik sintigrafisi
 • Tüm Vücut Kemik sintigrafisi
 • Kemik PET/BT ( F-18 NAF)
 1. DİĞER İNCELEMELER
 • Lenfosintigrafi
 • Dakriosintigrafi
 • İyot-131 Hipertiroidi tedavisi
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfada, tedavi edici sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın.