Teknolojiler

Teknolojiler - Elmed Lithotripsy Systems

Bulunduğu Hastaneler

Elmed Lithotripsy Systems

Elmed Lithotripsy Systems

ESWL, vücut dışında oluşturulan yüksek yoğunluklu şok dalgalarının böbrek veya üreterdeki taş üzerine odaklanarak uygulanması ile yapılan non-invazif bir tedavi yöntemidir. X-ışını veya ultrason ile görüntülenen taş, tedavi masasını hareket ettirerek şok dalgasının odak noktasına getirilir. Taş parçalanma işlemi X-ışını veya ultrason ile izlenir. Ufalanmış taş parçacıklarının idrar kanalından geçebilecek kadar ufalandığına karar verildiğinde tedavi sonlandırılır. İşlemin süresi, taşı parçalamak için gereken şok dalgalarının sayısına bağlı olarak ortalama 35 ila 45 dakikadır. Bir tedavi seansında hasataya 4500 şok uygulanır. Şok dalgası vücudun dışında meydana geldiğinden, prosedür Ekstrakorporal Şok Dalga Litotripsi veya ESWL olarak adlandırılır.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfada, tedavi edici sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın.