Sağlık Rehberi

Organ Reddi Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Bazı ciddi hastalıklarda organlar geri dönüşümsüz olarak hasar görür ve tedavi edilemez. Bu gibi durumlarda organ nakli gerekebilir. Organ nakli, organ yetmezliği ile başa çıkanlara umut ve yeniden yaşam sunan bir tedavi yöntemidir. Ancak bazı durumlarda vücut bu yeni organı kabul etmez ve organ reddi yaşanabilir. Organ reddi erken teşhis ve müdahale isteyen ciddi bir durumdur.

Organ Nakli Nedir?

Organ nakli, sağlıklı bir organın veya dokunun, donör olarak bilinen bir kişiden alınarak alıcıya yani organı işlevini yitiren kişiye nakledilmesini içeren tıbbi bir prosedürdür. Bu karmaşık süreç, hasar görmüş organları değiştirme, yaşam kalitesini artırma ve potansiyel olarak hayat kurtarma amacı taşır. Yaygın olarak nakledilen organlar arasında kalp, böbrek, karaciğer, akciğer, pankreas ve ince bağırsak bulunur. Donör ile alıcı arasındaki uyumluluk, organ naklinde kritik öneme sahiptir.

Prosedür, donörün dokusu ve kan tipinin alıcıyla uyumlu olması durumunun belirlenmesiyle başlar. Titiz eşleştirme sonrasında, bağışlanan organ cerrahi olarak donörden çıkarılır ve alıcıya nakledilir. Nakil sonrası bakım, komplikasyonları önlemek ve vücudun yeni organı kabul etmesini sağlamak için yakın takip içerir.

Organ Reddi Nedir?

Organ reddi, bir alıcının bağışlanan organı veya dokuyu yabancı olarak tanıyıp saldırmasının sonucunda gelişir. Bağışıklık sisteminin görevi genellikle bakteri ve virüs gibi yabancı maddelere karşı vücudu savunmaktır. Bağışlanan organ veya dokunun alıcı tarafından yabancı olarak tanınması durumunda bağışıklık sistemi devreye girerek savunmaya geçer. Donör ve alıcıları özenle eşleştirmeye yönelik çabalara rağmen, vücudun bağışlanan organın antijenlerini yabancı olarak algılaması, reddi tetikleyebilir. Bu durum, organ naklinin başarısı için önemli bir zorluk oluşturur.

Organ reddi, genellikle hemen nakil sonrasında ortaya çıkan ve genellikle geri dönüşü olmayan hiperakut, ve günlerden aylara kadar süren ve daha belirgin olabilen akut ve kronik olmak üzere üç ana türdedir.

 1. Hiperakut Organ Reddi: Bu, nakil sonrası neredeyse hemen gerçekleşen hızlı ve şiddetli bir reddetme türüdür. Genellikle alıcının kanındaki önceden var olan antikorların bağışlanan organla güçlü bir şekilde tepki vermesi nedeniyle oluşur. Hiperakut reddetme, bağışlanan organın hemen başarısız olmasına neden olabilir.
 2. Akut Organ Reddi: Bu, nakil sonrası ilk birkaç ay içinde gerçekleşen daha yaygın bir reddetme türüdür. Akut reddetme, alıcının bağışlanan organı yabancı olarak tanıyarak buna karşı bir bağışıklık tepkisi geliştirmesi sonucu ortaya çıkar. Akut reddetme belirtileri arasında ateş, şişlik, hassasiyet ve organ fonksiyonlarında azalma bulunabilir.
 3. Kronik Organ Reddi: Nakilden sonra aylar ya da yıllar içerisinde gelişebilir. Organ kaybı yavaş bir şekilde gelişir.

 

Organ Reddi Nedenleri Nelerdir?

Organ reddinin başlıca nedenleri, vücudun bağışıklık sistemiyle ilgili olup kendi dokularını ve yabancı maddeleri ayırt etme yeteneğiyle ilgilidir. Organ reddi nedenleri şu şekilde sıralanabiliir:

 1. İmmünolojik Uyumsuzluk: Organ reddinin en yaygın nedeni, bağışçı ve alıcı arasındaki immünolojik uyumsuzluktur. Bağışıklık sistemi, yabancı maddeleri tanıyıp saldırma yeteneğine sahiptir ve bağışlanan organı alıcının dokularından farklı olarak tanıdığında bağışıklık tepkisini tetikler.
 2. HLA Uyumsuzluğu: İnsan lökosit antijenleri (HLA), bağışıklık sistemi tanıma sürecinde önemli bir rol oynayan hücre yüzeyindeki proteinlerdir. Bağışçı ve alıcı arasındaki HLA uyumsuzluğu, reddetme riskini artırabilir. HLA uyumu ne kadar yakınsa reddetme riski o kadar düşüktür.
 3. Önceden Var Olan Antikorlar: Alıcıda daha önceki maruziyet (örneğin, kan transfüzyonları, gebelikler veya önceki nakiller nedeniyle) kaynaklı önceden var olan antikorlar varsa bu durum nakilden hemen sonra hiperakut organ reddine neden olabilir.
 4. Akut Hücresel Reddetme: Bu tür bir reddetme, T hücreleri (bir tür beyaz kan hücresi) bağışlanan organa karşı bir bağışıklık tepkisi başlattığında ortaya çıkar.
 5. Antikor Aracılı Reddetme: Antikor aracılı reddetme, bağışlanan organa karşı antikorların etkisini içerir. Bu antikorlar, organın kan damarlarına zarar verebilir ve reddetmeye yol açabilir.
 6. İlaçlara Uymama: Bağışıklık sistemini baskılamak ve reddetmeyi önlemek için reçete edilen ilaçlara uymama, reddetme riskini artırır.
 7. Enfeksiyonlar ve İltihap: Nakledilen organ içindeki enfeksiyonlar veya iltihaplar, bağışıklık tepkisine neden olarak reddetmeye yol açabilir. Enfeksiyonları kontrol etmek ve iltihapları yönetmek, reddetmeyi önlemek açısından önemlidir.
 8. Kronik Reddetme: Zamanla, kronik reddetme meydana gelebilir ve bu, bağışlanan organa giderek artan zararla karakterizedir. Bu, devam eden bağışıklık tepkileri, enfeksiyonlar veya diğer faktörlerden kaynaklanabilir.

Organ Reddi Belirtileri Nelerdir?

Organ reddinin belirtileri, reddetme türüne ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Organ reddi belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Ateş: Açıklanamayan bir ateş, organ reddinin bir belirtisi olabilir. Bu, bağışıklık sisteminin algılanan bir tehdide tepki verdiğinin genel göstergelerinden biridir.
 2. Şişlik veya Hassasiyet: Nakil bölgesinde şişlik, hassasiyet veya ağrı ortaya çıkabilir. Bu, bağışlanan organa karşı iltihap ve bağışıklık tepkisinin bir göstergesi olabilir.
 3. Azalmış Organ Fonksiyonu: Nakledilen organın fonksiyonunda ani bir azalma meydana gelebilir. Örneğin, kalp nakli ise nefes darlığı veya göğüs ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Böbrek nakli durumunda ise idrar çıkışında değişiklikler olabilir.
 4. Grip Benzeri Belirtiler: Reddetme, bazen yorgunluk, vücut ağrıları ve halsizlik gibi grip benzeri belirtilere neden olabilir.
 5. Kan Basıncında Değişiklikler: Organ reddinin bir sonucu olarak kan basıncında dalgalanmalar meydana gelebilir.
 6. Laboratuvar Sonuçlarında Değişiklikler: Rutin kan testleri ve diğer laboratuvar sonuçları, reddi gösteren değişiklikleri ortaya koyabilir. Örneğin, iltihap veya organ hasarı belirleyen belirli göstergelerde bir artış gözlemlenebilir.

Bu belirtilerin başka tıbbi durumlar veya enfeksiyonlar tarafından da tetiklenebileceği unutulmamalıdır, bu nedenle sağlık profesyonelleri tarafından detaylı bir değerlendirme yapılması gereklidir. Transplant alıcıları genellikle nakil işleminden sonra yakından izlenir, düzenli kontroller ve testler, reddin erken belirtilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilir. Erken teşhis, zamanında müdahale ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarda ayarlamalar yapma olanağı sağlar ve böylece reddin riskini en aza indirir. Reddetme belirtilerinden şüpheleniliyorsa alıcılar derhal tıbbi yardım aramalıdır.

Organ Reddinde Ne Yapılır?

Organ reddi şüphesi durumunda derhal tıbbi yardım almak son derece önemlidir. Erken teşhis ve müdahale, reddin etkili bir şekilde yönetilme şansını artırabilir. organ reddi şüphesinde düşünülmesi gereken genel adımlar ve düşünceler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Transplant Ekibi ile İletişime Geçmek: Hemen transplant ekibi ile iletişime geçmek gerekir. Bu ekip genellikle transplantasyon cerrahları, koordinatörler ve organ nakli konusunda deneyimli diğer sağlık profesyonellerini içerir.
 2. Tıbbi Değerlendirme: Transplant ekibi, reddin derecesini ve doğasını değerlendirmek amacıyla detaylı bir tıbbi değerlendirme yapacaktır. Bu değerlendirme fiziksel muayeneleri ve laboratuvar testlerini içerir.
 3. Bağışıklık Sistemi Baskılayıcı İlaç Ayarı: Sağlık ekibi, bağışıklık sistemini daha iyi kontrol etmek için bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç rejimini ayarlayabilir. Bu, dozu artırma veya ilaç türünü değiştirme gibi değişiklikleri içerebilir.
 4. Ek Tedavi: Reddin şiddetine bağlı olarak, ek tedaviler reçete edilebilir. Bu, daha agresif bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi, plazmaferez (kanı filtreleme ve temizleme işlemi) veya diğer müdahaleleri içerebilir.
 5. Hastaneye Yatış: Ciddi durumlarda hastaneye yatış gerekebilir. Reddin ve etkilerinin yönetilmesi için yakın izleme ve yoğun bakım sağlanabilir.
 6. İzlem Tedavisi: İlk tedavinin ardından, organın durumunu izlemek ve ihtiyaca göre tedavi planını ayarlamak için düzenli takip randevuları planlanacaktır.
 7. Duygusal Destek: Organ reddi ile başa çıkmak duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Organ nakli alıcıları ve aileleri, stres ve reddin ilişkilendirdiği duygularla başa çıkmaya yardımcı olacak danışmanlık veya destek gruplarından faydalanabilir.

Belirtilmelidir ki, alınan spesifik önlemler, organ reddinin türüne ve şiddetine, aynı zamanda nakil alıcısının bireysel durumlarına bağlı olarak değişebilir. Transplant ekibi, duruma özel bir yaklaşım benimser. Önleyici önlemler, düzenli kontroller, reçete edilen ilaçlara uyum ve yaşam tarzı değişiklikleri de organ reddi riskini en aza indirmede önemli bir rol oynayabilir. Sağlık ekibiyle iletişim önemlidir ve alıcılar, zamanında müdahaleyi sağlamak için herhangi bir olağandışı belirtiyi derhal bildirmelidir.

Kaynaklar

 1. NCBI
 2. NCBI
 3. Webmd
 4. Sciencedirect
 5. Medicalnewstoday
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfada, tedavi edici sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın.