Sağlık Rehberi

Çocuklarda Video EEG Monitorizasyonu

Video EEG monitorizasyonu çocuklarda en az 2 saat olmak üzere uzun süreli kayıt yapma imkanı sağlamaktadır.  Yüksek çözünürlüklü 2 adet kamera eşliğinde, özel bir oda da çocuğun günlük yaşamı içinde nöbet takibi yapılmakta, nöbetin kamera eşliğinde öncesinde görülen belirteçler belirlenebilmekte ve nöbetin karakteri ve süresi belirlenebilmektedir. Bu esnada eş zamanlı eşlik eden bulgular,  kalp ritim ve solunum paternleri değerlendirilebilmektedir.

Çocukta beynin uyanıklık ve uyku dönemlerinin izlenmesi ile beraber nöbet esnasında veya nöbet olmadığı zamanlarda beynin elektriksel aktivitesi tam olarak değerlendirilebilmekte ve en önemlisi epileptik nöbete neden olan odağın tam olarak belirlenmesine olanak sağlamaktadır.  Bu nedenlerden dolayı uzun süreli video EEG monitorizasyonu özellikle epilepsi hastalarında uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde en önemli yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca dirençli nöbetleri olan ve klasik entiepileptik ilaçlara yanıt vermeyen epilepsi hastalarında cerrahi, epilepsi pili gibi ileri tedavi yöntemleri imkanı olup olmadığı araştırılabilmektedir.

Uzun süreli video EEG monitorizasyonu ile özellikle geceleri olan uyku bozuklukları, senkop, hareket bozuklukları ve psikojenik (yalancı) nöbetler ile karışabilen epileptik nöbetlerin ayırıcı tanısını kesin olarak yapılabilmekte ve çocuğun gereksiz havale ilacı kullanmasının önüne geçebilme imkanı sağlamaktadır. Uzun süreli video EEG monitorizasyonu ileri düzeyde deneyim ve donanım gerektiren bir işlem olduğu için sadece belirli merkezlerde yapılabilmektedir.