Hastalıklar ve Tedaviler

Şah Damarı (Karotis Arter, Karotid Arter) Darlığı Tedavisi

Şah damarı darlığı nasıl tedavi edilir? Karotid arter darlığı stentleme ile tedavi edilebilir mi? Karotis arter darlığı stent ile tedavisi başarılı mıdır?

Şah damarı darlığı saptanan hastaların tedavisinde iki yöntem vardır cerrahi (endarterektomi) ve stent tedavisi.

Stentler örgülü metal kafeslerdir. Darlık düzeyinde bu kapalı metal kafes açılır ve stent genişler. Plaklı ve hastalıklı hale gelmiş damar genişleyen stentin arkasında kalır ve darlık düzeyi genişletilir ve lümen içi temizlenir. Bu işlem sırasında beyine pıhtı atmasını engellemek için plaklı düzey ile beyin arasına özel filtreler koyulur. Bu filtreler büyük pıhtıların stentleme sırasında plak düzeyinden kopup beyine gitmesini engeller. Gerekirse eğer stent yeterli genişlemez ise içinde balon şişirelerek çapı arttırılabilir.

Karotis stent tedavisi lokal anestezi altında yapılır, hasta işlem sırasında uyanıktır. İşlem ağrısızdır. Uyanık işlem yapılmasının sebebi herhangi bir komplikasyonun erken fark edilebilmesini sağlar. Stentleme işlemi sırasında korkulan komplikasyon beyine pıhtı atması durumudur. Karotid stent tedavisi sırasında filtre yardımı ile büyük pıhtılar yakalanabilir. Kanı süzen ancak büyük partiküllerin geçişine izin vermeyen bu filtreler işlem sırasında koruma sağlar. Şah damarı stent tedavisi ciddi tecrübe isteyen bir işlemdir. Tecrübeli merkezlerde ve ellerde dahi komplikasyon oranları yapılan çalışmalarda %1 civarındadır. İşlem sırasında ya da sonrasında beyin damarlarına pıhtı atması, beyin kanaması gelişmesi gibi çok ciddi komplikasyonları vardır işlemin. Nöroradyoloji ya da inme tedavisi yapabilen merkezlerde bu hastaların tecrübeli ellerde tedavi edilmeleri önemlidir.     

Şah damarı darlığında cerrahi nasıl yapılır? Şah damarı darlığında stent mi başarılıdır yoksa cerrahi mi?

Cerrahi yöntemde boyun damarının olduğu düzey kesi yapılarak açılır, plaklı damara ulaşılır, akım durdurulur ve damar içindeki plaklar temizlenir ardından damar tekrar dikilir ve dolaşıma açılır. Şah damarı stent tedavisi ile açık cerrahi arasında komplikasyon oranları ve başarı oranları arasında anlamlı fark yoktur. Stent tedavisi daha kısa yatış süresi, kesi olmaması, şah damarında tedavi sırasında akımın devam etmesi ve lokal anestezi ile yapılabilmesi gibi üstünlükleri nedeniyle daha çok tercih edilmektedir.

Şah damarı darlığı tedavi sonrası tekrarlar mı?

Tedavi edilen hastalarda stent tedavisi sonrası çok düşükte olsa darlığın uzun yıllar sonra tekrarlama riski vardır. Bu nedenle hastalar tedavi sonrası takip edilirler. İlaçların düzenli kullanılması, diyet düzenlemesi ve sigaranın bırakılması darlığın tekrarlamaması için kilit rol oynar.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfada, tedavi edici sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın.