Hastalıklar ve Tedaviler

Kemosaturasyon

Karaciğer metastazlarının tedavisinde kullanılan anjiografik bir yöntemdir. Özellikle kemoterapi ve diğer tedavilere dirençli inatçı kanserlerin tedavisinde kullanılmaktadır (Uveal malign melanom, kolanjiokarsinom, nöroendokrin tümör, meme kanseri). Avrupa’da birkaç merkez dışındaki tek sertifikalı merkez hastanemizdir. Karaciğeri besleyen atar damardan (hepatik arterden) çok yüksek doz kemoterapik ajan (Melphalan) verilir. Karaciğer toplar damarlarını (Hepatik venleri) özel balonlar ile dolaşımdan ayırarak kemoterapik ajan vücut dışına alınır, özel filtreler ile kandaki ilaç temizlenerek tekrar hastaya temizlenen kanı geri verilir. Bu yöntem ile hasta için toksik olabilecek Melphalan dozu ile inatçı tedaviye yanıt vermeyen karaciğer tümörleri tedavi edilir. Zorluğu yüksek olan bu teknik sadece sertifiye merkezler tarafından yapılabilir.

Kemosaturasyon yöntemi ile artık karaciğer tümörleri çözümsüz değil.

Karaciğer kanserleri için Avrupa’da az sayıda merkezde uygulanan yeni tedavi yöntemi Kemosaturasyon terapisi artık Türkiye’de uygulanabiliyor. İran’dan gelen meme kanseri hastası Fatemeh Jamshidi karaciğer tümörlerine çareyi ülkemizde buldu. Meme kanseri nedeniyle takip edilirken hastalığı karaciğerine yayılan (metastaz) hastamızın İran’da yapılan tüm tedavilere rağmen karaciğerdeki tümörleri ilerlemişti. Kemosaturasyon tedavisi sonrası karaciğerindeki kitleleri kaybolan hastamız şu an sağlıklı ve sadece takip ediliyor. Çareyi dost ülkemizde Kemosaturasyon tedavisi ile bulan İran’lı hasta sağlıklı hayata dönmenin mutluluğunu yaşıyor. 

Kemosaturasyon nedir?

Karaciğer kanserleri tedavisinin en etkili yollarından biridir. Yüksek miktarda kanser ilacını doğrudan ve sadece karaciğere veren ilk tedavidir. Yöntemin eşsizliği çok yüksek dozda verilen kemoterapi ilacının vücuda kaçırılmadan, filtrelenerek temizlendikten sonra geri verilmesine olanak sağlamasıdır. Yaygın ya da ilerlemiş karaciğer kanserlerinde dahi uygulanabilir. Yüksek dozda kemoterapötik ajanın direkt olarak sadece karaciğere verilmesine imkân sağlayan ağrısız, acısız tek tedavidir. Birden çok kez uygulanabilir.

Kemosaturasyon hangi hastalara uygulanabilir?

Karaciğer kanserlerinin tedavisinde uygulanır.  Karaciğerdeki tümör primer yani karaciğerin kendi tümörü ve ya metastaz yapmış yani karaciğere başka bir organdan yayılmış kanserleri tedavi edebilir. Kemosatürasyon tedavisi hemen hemen tüm karaciğer kanserleri için uygulanabilmektedir. Özellikle diğer tedavilere yanıt vermeyen karaciğer tümörlerinde (üveal malign melanom, safra yolu tümörleri gibi) kullanılır.

Kemosaturaston’u karaciğer tümör tedavisinde avantajlı yapan yönleri nelerdir?

Kemosaturasyon ile karaciğere yüksek dozda kemoterapi ilacı atardamardan doğrudan verilir. İlaç vücuda dağılmamadan toplar damardan emilir, filtreleme ile ilaç temizlenir ve kan geri verilir. Bu yöntem ile kemoterapinin diğer organlarda yol açtığı negatif etkiler ortadan kaldırılır ve hasta toksik etkilere maruz kalmaz. Tüm karaciğer tedavi edildiği için tanı anında görülmeyen mikro metastazları da tedavi eder.

Kemosaturasyon tedavisini nasıl yaptırabilirim?

Kemosaturasyon tedavisi multidispliner iş birliği ve ekip çalışması (girişimsel radyolog, anestezist, onkolog ve perfüzyonist) gereklidir. Komplike ve özel eğitim gerektirmesi nedeniyle tüm dünyada az sayıda merkezde yapılabilmektedir. Bu merkezler, doktorlar ve ayrıntılı bilgiye www.kemosaturasyon.com ya da www.chemosat.com sitelerinden ulaşılabilir. Türkiye’deki tek sertifikaya merkezimizde yurtdışı ve ülkemizden karaciğer kanserli hastaları tedavi ediyoruz.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfada, tedavi edici sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın.