Doktorlar

UZM.DR. ŞÜKRÜ ALPER AÇIKGÖZ

UZM.DR. ŞÜKRÜ ALPER AÇIKGÖZ

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ALERJİ VE İMMÜNOLOJİ BD

Deneyim

 • 2014 - Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri – İç Hastalıkları Başasistanlığı
 • 2019 - 2020 Ankara Şehir Hastanesi – Zorunlu Hizmet
 • 2020 - 2022 Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Zorunlu Hizmet
 • 2023 - İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Kliniği

Mesleki Üyelikleri

 • Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
 • İzmir Tabip Odası

Araştırma Yayınları

 • Ünsal P, Çerçi P, Açıkgöz ŞA, Keskin G, Ölmez Ü.  Serum Levels of Interleukin-36 Receptor Antagonist in Behçet's Patients. Arthritis Rheumatol. 2017. 69(s10).
 • Gümüşburun R, Görgülü B, Açıkgöz ŞA, Aydın Ö, Çelik GE, Bavbek S. Succesful Rapid Drug Desensitization to Ferric Carboxymaltose in Four Patients. Astım Allerji Immünoloji, 2020. 18(01): 47-50.
 • Ünsal P, Çerçi P, Açıkgöz ŞA, Keskin G, Ölmez Ü. Serum Levels of Interleukin-36 Alpha and Interleukin-36 Receptor Antagonist In Behcet’s Syndrome. Aktuelle Rheumatologie, 2022. 47(03): 233-8.

Sözlü sunum

 • Özbek E, Erkoç M, Çolak S, Açıkgöz ŞA, Ölmez Ü, Keskin G. Yaygın Değişken İmmün Yetmezlikli Hastalarda Kardiyopulmoner Durumun Değerlendirilmesi. 28. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2021 (SS-26)
 • Açıkgöz ŞA, Erkoç M. Şanlıurfa İlindeki Herediter Anjiyoödem Hastalarının Koronavirüs Aşı tutumları. 2. Çukurova İç Hastalıkları Günleri, Adana, 2023 (S-369)

Poster sunum

 • Çolak S, Çerçi P, Açıkgöz ŞA, Yalçıner M, Keskin G, Ölmez Ü. Radyokontrast Madde İçin Allerji Testi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi. 23. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Bodrum, 2016 (P-080)
 • Yalçıner M, Çerçi P, Çolak S, Açıkgöz ŞA, Ölmez Ü, Keskin G. Genel Anestezik Ajanlarla Yapılan Deri Testlerinin Değerlendirilmesi ve Girişim Yapılan Hastaların Sonuçları. 23. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Bodrum, 2016 (P-081)
 • Açıkgöz ŞA, Çerçi P, Çolak S, Yalçıner M, Keskin G, Ölmez Ü. İlaç Allerjisi Tarifleyen Hastalarda Lokal Anestezik Ajanlarla Allerji testi Yapmak Ne Kadar Gerekli? 23. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Bodrum, 2016 (P-082)
 • Çolak S, Çerçi P, Açıkgöz ŞA, Erol C, Keskin G, Ölmez Ü. 70 Yaşında Organofosfat Maruziyeti Sonrası Klinik Belirti Vermeye Başlayan Fındık Allerjisi. 23. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Bodrum, 2016 (P-123)
 • Ünsal P, Çerçi P, Açıkgöz ŞA, Keskin G, Ölmez Ü.  Serum Levels of Interleukin-36 Receptor Antagonist in Behçet's Patients. ACR/ARHP Annual Meeting, San Diego, CA, 2017 (Abstract Number: 2728)
 • Şahin D, Kalacı E, Açıkgöz ŞA, Çolak S, Ölmez Ü, Keskin G. Takibinde Makrofaj Aktivasyon Sendromu Gelişen ADA-2 eksikliği ve Anti-TNF Tedaviye yanıtı: Olgu Sunumu. 18. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, 2017 (PS-011)
 • Köroğlu EY, Açıkgöz ŞA, Çerçi P, Ölmez Ü, Keskin G. İç Hastalıkları Pratiğinde Farklı Bir Olgu: 25 Yıl Sonra Gelen Tanı. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2017 (PS-275)
 • Bilgiç E, Açıkgöz ŞA, Keskin G, Ölmez Ü. Kronik Ürtikerin Parasitozlarla Birlikteliği: İki Olgu Serisi. 24. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2017 (P-190)
 • Çerçi P, Özbek E, Açıkgöz A, Altıner S, Ölmez Ü, Keskin G. İki Kız Kardeşin Hikayesi: Henüz Tanımlanmamış Bir Genetik Hastalık Olabilir mi? 4. Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2018 (PS-030)
 • Gümüşburun R, Görgülü B, Açıkgöz ŞA, Aydın Ö, Çelik GE, Bavbek S. Demir Desensitizasyonu; Dört Olgu Eşliğinde. 25. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2018 (P-154)
 • Çolak S, Özbek E, Açıkgöz A, Erkoç M. Lenfoma Olarak Yanlış Tanı Konan Bir Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Vakası. 25. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2018 (P-188)