Doktorlar

UZM.DR. ŞEYMA MEMUR

UZM.DR. ŞEYMA MEMUR

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

  • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  • SBU İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Deneyim

  • Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
  • Sbu İstanbul Kanuni Eah
  • Van Bölge Eah

Mesleki Üyelikleri

  • Türk Neonataloji Derneği
  • İzmir Tabip Odası

Araştırma Yayınları