Doktorlar

UZM.DR. EBRU GÜZEL

Eğitim ve Uzmanlık

  • ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP
  • TIPDA UZMANLIK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ TIP
  • DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI - UZMANLIKALBERT LUDWİG ÜNİVERSİTESİ TIP
  • NÖRORADYOLOJİ KLİNİĞİ, FREİBURG, ALMANYA TIP

Mesleki Üyelikleri

  • TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ
  • TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ
  • NÖROONKOLOJİ DERNEĞİ
  • AVRUPA RADYOLOJİ DERNEĞİ