Doktorlar

PROF.DR. ÖZGÜR ŞANLI

PROF.DR. ÖZGÜR ŞANLI

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • 1996 - EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • 2001 - UZMANLIK - EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP AD
 • 2008 - DOÇENTLİK- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP AD
 • 2014 - PROFESÖRLÜK- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP AD

Hastalıklar

 • Tiroid Kanseri
 • Guatr
 • Tiroiditler
 • Prostat Kanseri
 • Primer ve Metastatik Karaciğer Tümörleri
 • Paraganglioma
 • Menengioma
 • Sintigrafik Görüntüleme
 • Radyonüklid Görüntüleme

Tedavi Yöntemleri

 • Radyoaktif İyot Tedavisi
 • Y-90 Mikroküreler ile Transarteriyel Radyonüklid Tedavi
 • Lu-177 PSMA Tedavisi
 • Lu-177 DOTATATE Tedavisi
 • Actinium 225 PSMA Tedavisi
 • Radium 223 Tedavisi
 • Lu-177 EDTMP
 • Fosfor 32 Tedavisi

Deneyim

 • 1996 – 2001 - Araştırma Görevlisi - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ad
 • 2001 – 2008 - Uzman Doktor - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ad
 • 2008 – 2014 - Doçent Doktor - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ad
 • 2014 – 2023 - Profesör Doktor - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ad

Mesleki Üyelikleri

 • Nükleer Tıp Derneği
 • Üroonkoloji Derneği
 • Multidisipliner Onkoloji Derneği
 • Akademik Onkoloji Derneği

Araştırma Yayınları

Uluslararsı Yayınlar:

 1. Ömür Ö, Dağlıöz G, Akarca U, Özcan Z. Subacute Thyroiditis During Interferon Therapy For Chronic Hepatitis B Infection. Clin Nucl Med 2003;28:864-865.
 2. Argon M, Duygun Ü, Dağlıöz G, Ömür Ö, Demir E, Aydoğdu S. Relationship between gastric emptying and gastro esophageal reflux in infants and children. Clin Nucl Med 2006;31:262-265.
 3. Ömür Ö, Özbek SS, Akgün A, Yazıcı B, Mutlukoca N, Özcan Z. False-positive I-131 Accumulation In a Hepatic Hydatid Cyst. Clin Nucl Med 2007;32:930-932.
 4. Ömür Ö, Özcan Z, Argon M, Acar ET. A Comparative Evaluation of Tl-201 and Tc-99m Sestamibi Myocardial Perfusion SPECT Imaging In Diabetic Patients. Int J Cardiovasc Imaging 2008;24:173-181.
 5. Ömür Ö, Özcan Z, Yazıcı B, Akgün A, Oral A, Özkılıç H. Multiple Primary Tumors in Differentiated Thyroid Carcinoma and Relationship to Thyroid Cancer Outcome. Endocrine Journal 2008;55:365-72.
 6. Doğanavşargil B, Argın M, Sezak M, Sabah D, Sarsık B, Ömür Ö, Öztop F. Dedifferentiated Chondrosarcoma Of The Thumb: A Case Report. Arch Orthop Trauma Surg 2008;129:161-6.
 7. Ömür Ö, Yazıcı B, Akgün A, Özcan Z, Akyıldız M, Argon M, Özkılıç H. Concomitant Hyperthyroidism in Patients with Thyroid Carcinoma and the Effects of Iodine Supplementation in an Iodine Deficient Area. Clin Nucl Med 2008;33:769-72.
 8. Ömür Ö, Akgün A, Özcan Z, Şen Ç, Özkılıç H. Clinical Implications of Diffuse Hepatic Uptake Observed in Post-ablative and Post-therapeutic I-131 Scans. Clin Nucl Med 2009;34:11-14.
 9. Firat Ö, Mutlukoca N, Makay Ö, Yılmaz F, Ömür Ö, Kitapcioglu K, Yüzer Y. Portal Hyperfusion or Hepatic Venous Congestion: Which One Affects Kupffer Cell Function More? Experimental and Clinical Transplantation 2009;7:40-44.
 10. Akgun A, Erdim Ö, Ömür Ö, Yazıcı B, Özcan Z, Özkılıç H. Significance of First Thyroglobulin Level at the Time of Remnant Ablation in Predicting Clinical Course in Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma. Kuwaıt Medıcal Journal 2013 45;2:108-112.
 11. Ömür Ö, Baran Y, Oral A, Ceylan Y. Fluorine-18 Fluorodeoxyglucose PET-CT for Extranodal Staging Of Non-Hodgkin And Hodgkin Lymphoma. Diagn Interv Radiol. 2014;20:185-192.
 12. Yazici B, Oral A, Ömür Ö, Yazıcı A. Radioiodine Uptake in an Ovarian Mature Teratoma Detected With SPECT/CT. Clin Nucl Med. 2014;(19).
 13. Ömür O, Baran Y. An Update On Molecular Biology Of Thyroid Cancers. Crit Rev Oncol Hematol. 2014;90:233-52.
 14. Hatıpoğlu F, Burak Z, Ömür Ö. Comparison of gated myocardial perfusion SPECT, echocardiography and equilibrium radionuclide ventriculography in the evaluation of left ventricle contractility. Archives of the Turkish Society of Cardiology. 2014; 42: 349-57.
 15. Yazıcı B, Oral A, Ömür Ö, Yazıcı A. Radioiodine uptake in an ovarian mature teratoma detected with SPECT/CT. Clin Nucl Med 2015: 40:157-60.
 16. Oral A, Yazıcı B, Ömür Ö, Comert M, Saydam G. 18F-FDG and 18F-NaF PET/CT Findings of a Multiple Myeloma Patient With Thyroid Cartilage Involvement. Clin Nucl Med 2015;.40:873-6.
 17. Yazıcı B, Oral A, Eraslan C, Argın M, Ömür Ö. False-Positive 131I Uptake in a Benign Bone Lesion on Post-therapy Scan. Clin Nucl Med 2016;41:63-5.
 18. Kiper UH, Cömert OM, Atilla F, Demirci Z, Soyer N, Yıldırım SI, Ömür Ö. Evaluation of bone mineral density and related parameters in patients with haemophilia: a single center cross-sectional study. Am J Blood Res 2017;7:59-66.
 19. Oral A, Yazıcı B, Ömür Ö. 18F-FDG PET/CT Findings of Non-Hodgkin Lymphoma Involving the Whole Genitourinary System. Mol Imaging Radionucl Ther 2018 Oct 9;27(3):138-140
 20. Budak E, Oral A, Yazıcı B, Guler E, Ömür Ö. Splenosis of the Liver Capsule. Clin Nucl Med 2018;43:460-462.
 21. Kizilay, F; Sahin, M; Simsir, A; Turna, B; Cureklibatir, I ; Omur, O. Predictive value of bone scintigraphy in the diagnosis of prostate cancer bone metastases and comparison of verification methods. Kuwait Medical Journal 2020;52:368-374.
 22. Elvina Almuradova, Sevgi Topcu, Murat Karateke, Erhan Gokmen, Sait Sen, Banu Sarsik Kumbaraci, Ozgur Omur. Serous Papillary Ovarian Type Tumors of the Testis: Two Rare Cases EJMI 2021;5(3):414–416.
 23. Burcin Karasah Erkek, Özgür Ömür. COVID-19 Lung Findings Detected by 68Ga-PSMA PET/CT for Staging Purposes in Patients With Prostate Cancer Serdar Özkök Clin Nucl Med 2022;47: e17–e19
 24. Tamer F, Omur O. Incidental Meningioma With Altered PSMA Expression After Systemic Hormone Therapy and Local Radiotherapy Detected by 68 Ga-PSMA PET/CT. Clin Nucl Med. 2023 Jun 1;48(6):507-509.
 25. Ömür Ö, Erdoğan M, Ozkılıç H, Yılmaz C. Scintigraphic Methods To Evaluate Alterations Of Gastric And Esophageal Functions İn Female Obesity. Mol Imaging Radionucl Ther 2014;23:5-11.
 26. Hatipoğlu F, Burak Z, Ömür Ö. Comparison Of Gated Myocardial Perfusion SPECT, Echocardiography And Equilibrium Radionuclide Ventriculography In The Evaluation Of Left Ventricle Contractility. Turk Kardiyol Dern Ars 2014;42:349-357.
 27. Ömür Ö., Erdoğan M., Ozkılıç H., Yılmaz C. Scintigraphic methods to evaluate alterations of gastric and esophageal functions in female obesity.MIRT 2014;23:5-11.
 28. Hatipoğlu F., Karapolat İ., Ömür Ö., Akgün A., Yanarateş A., Kumanlıoğlu K., "Recurrence Incidence in Differentiated Thyroid Cancers and the Importance of Diagnostic Iodine-131 Scintigraphy in Clinical Follow-up. MIRT 2016;25:85-90.
 29. Hatipoglu F., Karapolat I., Ömür Ö., Akgün A., Yanarates A., Kumanlioğlu K. Recurrence Incidence in Differentiated Thyroid Cancers and the Importance of Diagnostic Iodine-131 Scintigraphy in Clinical Follow-up MIRT 2016;25:85-90.
 30. Ceylan Y., Ömür Ö., Hatipoğlu F. Contribution of 18F-FDG PET/CT to Staging of Head and Neck Malignancies. MIRT 2018;27:19-24.
 31. Oral A., Yazici B., Ömür Ö. 18F-FDG PET/CT Findings of Non-Hodgkin Lymphoma Involving the Whole Genitourinary System. MIRT 2018;27:138-140.

 

ULUSAL YAYINLAR.

 1. Ömür Ö, Özcan Z. Clinical Significance of Tc-99m MIBI Myocardial Perfusion Scintigraphy in Type II Diabetes Mellitus. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2004;13:73-79.
 2. Ömür Ö, Özcan Z, Akgün A, Karapolat İ, Özkılıç H. Papillary Microcarcinoma of the Thyroid Gland Presenting Initially with Regional or Distant Metastasis. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2005;14:114-117.
 3. Ömür Ö, Burak Z, Sağcan A. Tc-99m MIBI Myocardial Perfusion SPECT Findings In Patients With Typical Chest Pain And Normal Coronary Arteries. Ege Tıp Dergisi 2010;49:169-176.
 4. Ömür Ö, Akgün A, Özcan Z, Çalkavur T, Yavuzgil O, Özkılıç H. Rest-nitrat Tc-99m MIBI Gated SPECT’in Viabilite ve Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesindeki Yeri. Ege Journal of Medicine 2011;50:159-166. 2007-TIP-05 No’lu EÜTF tarafından desteklenen araştırma projesinden yapılmış yayındır.
 5. Demir H, Ak İ, Aydın A, Bekiş R, Bozkurt MF, Burak Z, Değirmenci B, Entok E, Okudan B, Ömür Ö, Töre G, Vardareli E, Yılmaz M, Yüksel M. I-123/I-131 Metaiyodobenzilguanidin (MIBG) Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2003;12:181-185.
 6. Bekiş R, Aydın A, Mudun A, Ak İ, Aslan N, Bozkurt MF, Burak Z, Dede Z, Değirmenci B, Demir H, Entok E, Okudan B, Ömür Ö, Töre G, Uğur Ö, Vardareli E, Yılmaz M, Yüksel D, Yüksel M. Melanom’da Bekçi Lenf Düğümü Tespiti ve İntraoperatif Gama Prob Uygulama Kılavuzu. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2003;12:186-189.
 7. Ömür Ö, Karapolat İ. Kalsifikasyon Odağı Saptanmayan Metastatik Karaciğer Lezyonunda Tc-99m MDP Tutulumu. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2002;11:197-199. 9. Ömür Ö. Akut Perikarditli Bir Olguda Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Bulguları. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2004;13:116-117.
 8. 8. Ömür Ö, Argın M, Keser G, Özcan Z. SAPHO Sendromunda Kemik Sintigrafisi Bulguları: 2 olgu sunumu. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2005:14:126-129.
 9. Ömür Ö, Kapulu C, Uğur Ö. Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Nükleer Tıp Yöntemleri. TOTBİD Dergisi 2007;6:1-29.
 10. 10. Ömür Ö, Özbek SS, Ertan Y, Özcan Z. Ectopic Thyroid Tissue in Submandibular Region: a case report. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2007;16:47-49.
 11. Emine BUDAK, Özgür ÖMÜR. Çocukluklarda Benign Tiroid Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Nükleer Tıp Yöntemleri. Nuclear Medicine Methods in Diagnosis and Treatment of Benign Thyroid Diseases in Childhood.. Tiroid ve Paratiroid Bezi Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Nükleer Tıp Uygulamaları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.46-50.
 12. Ahmet Yanarateş, Özgür Ömür. Primer Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri: Güncel Algoritmalarda Nükleer Tıp Primary Bone and Soft Tissue Tumors: Nuclear Medicine in Current Algorithms DERLEME DOI:10.4274/nts.galenos.2022.0009. Nucl Med Semin 2022;8:82-91
 13. Özgür ÖMÜR, Ahmet YANARATEŞ, Mustafa PARILDAR. Transarteryel Radyoembolizasyon Türkiye Klinikleri; 2022. p.91-8.

 

BİLDİRİLER

 1. Özkılıç H, Özcan Z, Ömür Ö, Erhamamcı S, Özyurt Ö, Kayalıoğlu M, Dirlik A, Tunçyürek M. Natural History, Treatment and Course of Papillary Thyroid Microadenocarcinoma. The Egyptian Society of Nuclear Medicine Specialists (ESNMS) Second Annual Meeting 2001, Luxor Egypt.
 2. Özcan Z, Özkılıç H, Ömür Ö, Erhamamcı S, Özyurt Ö, Dirlik A, Kayalıoğlu M, Tunçyürek M. Papillary Microcarcinoma of the Thyroid Gland: Retrospective Analysis of Clinical Presentation and Outcome. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine 2001, Napoli-Italy, European Journal of Nuclear Medicine 2001;28:1021
 3. Özcan Z, Karapolat İ, Dirlik A, Ömür Ö, Kumanlıoğlu K, Özkılıç H. Papillary Thyroid Carcinoma in Childhood and Adolescence. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine 2003, Amsterdam. European Journal of Nuclear Medicine 2003;30:195.
 4. Argon M, Acar E, Duygun Ü, Ömür Ö, Kocaçelebi K, Özcan Z, Özkılıç H. The Results of Radioactive Iodine Treatment in 11 Patients with Thyroid Hurtle Cell Carcinoma. 6th International Congress of Nuclear Oncology, Çeşme 2004. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2004;13:23.
 5. Ömür Ö, Burak Z, Sağcan A. Tc-99m MIBI Myocard Perfusion SPECT Findings in Patients with Cardiac Syndrome X. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Athens-Greece 2006. European Journal of Nuclear Medicine 2006;33:106.
 6. Ömür Ö, Özcan Z, Argon M, Tanı Acar E. A Comparative Evaluation of Tl-201 and Tc-99m Sestamibi Myocardial Perfusion SPECT Imaging in Diabetic Patients. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Athens-Greece 2006. European Journal of Nuclear Medicine 2006;33:140.
 7. Ömür Ö, Akgün A, Şen Ç, Oral A, Özcan Z. Diffuse Hepatic Uptake of Radioiodine on Post-Ablative and Post-Therapeutic Whole-Body I-131 Scan. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Copenhagen-Denmark 2007. European Journal of Nuclear Medicine 2007;34:246
 8. Argon M, Tanı E, Ömür Ö, Oral A, Yararbaş Ü. Diffuse slow washout rate of Tl-201 in type 2 diabetes mellitus patients with and without perfusion defects in myocardial perfusion scintigraphy. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Milan, İtaly 2012. European Journal of Nuclear Medicine 2012:39:426.
 9. 1 st Balkan Congress of Nuclear Medicine, Antalya, Turkey, Abstract book, P:40.
 10. A Rare Case:Hemangiopericytoma with widespread metastasis on Ga-68 DOTATATATE PET/CT. Burcin Karasah Erkek, MD 2.Özgür Ömür, MD 3.Hatice Sarıyıldız, MD. EANM 2022
 11. Bilkay Ü, Burak Z, Dirlik A, Kantar M, Ömür Ö, Çetingül N, Duman Y. The Value Of Tl-201 Scan In The Evaluation Of Suspected Thymic Rebound Phenomenon. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Barcelona-Spain 1999. European Journal of Nuclear Medicine 1999;26:1168
 12. Dirlik A, Kayalıoğlu M, Erhamamcı S, Ömür Ö, Özcan Z, Kumanlıoğlu K, Özkılıç H. Tc-99m Pertechnetate Whole Body Scanning in Differentiated Thyroid Carcinoma in Comparison with I-131 Whole Body Scintigraphy. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Napoli-Italy 2001. European Journal of Nuclear Medicine 2001;28:1207.
 13. Argon M, Özyurt Ö, Ömür Ö, Taner MS, Duman Y. The Value of 99mTc-Glutathione (GSH) in Detection of Metastases of Differentiated Thyroid Carcinoma. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Napoli-Italy 2001. European Journal of Nuclear Medicine 2001;28:1207
 14. Ömür Ö, Özyurt Ö, Erhamamcı S, Kocaçelebi K, Argon M, Dağlıöz G, Özkılıç H.  Hepatic Visualization on Iodine-131 Whole-body Thyroid Cancer Scans. 5th International Congress of Nuclear Oncology, Kuşadası 2002. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2002;11:36.
 15. Ömür Ö, Dirlik A, Acar E, Danalıoğlu Z, Argon M, Özcan Z. Tc-99m Sestamibi Myocardial Perfusion Scintigraphy for Symptomatic and Asymptomatic Coronary Artery Disease in Diabetic Patients. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Vienna 2002. European Journal of Nuclear Medicine 2002;29:225
 16. Ömür Ö, Dirlik A, Acar E, Argon M, Danalıoğlu Z, Özyurt Ö, Özcan Z. Pulmonary Uptake of Tc-99m MIBI in Type II Diabetic Patients: A Comparative Study with Non-Diabetics. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Vienna 2002, European Journal of Nuclear Medicine 2002;29:221.
 17. Erhamamcı S, Dirlik A, Özyurt Ö, Ömür Ö, Acar ET, Karapolat İ. Comparison of Exercise-rest-reinjection Tl-201 Imaging and Rest Sublingual Isosorbide Dinitrate Tc-99m MIBI Imaging for Assessment of Myocardial Viability. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Vienna 2002, European Journal of Nuclear Medicine 2002;29:215.
 18. Aşıkoğlu M, Örümlü OÇ, Ömür Ö. Labelling of ACYCLOVIR with Technetium-99m. 11th European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, Innsbruck-Austria 2003. Book of Abstracts, page 87.
 19. Özyurt Ö, Duygun Ü, Argon M, Ömür Ö, Acar ET. Comparison of Scintigraphic Method Using Two Different Radiopharmaceuticals, Ultrasonography and Serum Ca Analysis in the Diagnosis of Hyperfunctioning Parathyroid Glands. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam 2003. European Journal of Nuclear Medicine 2003;30:355.
 20. Ömür Ö, Dağlıöz G, Kocaçelebi K, Dirlik A, Özcan Z, Kumanlıoğlu K. Diffuse Sclerosing Variant of Papillary Thyroid Carcinoma. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Helsinki 2004. European Journal of Nuclear Medicine 2004;31:433.
 21. Ömür Ö, Yazıcı B, Dağlıöz G, Yararbaş Duygun Ü, Özcan Z, Özkılıç H. Differentiated Thyroid Carcinoma and Second Malignancies. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Helsinki 2004. European Journal of Nuclear Medicine 2004;31:436.
 22. Ömür Ö, Yazıcı B, Argon M, Dağlıöz G, Özcan Z, Özkılıç H. The Coexistence Hyperthyroidism and Thyroid Carcinoma. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Helsinki 2004. European Journal of Nuclear Medicine 2004;31:436-437.
 23. Tanı Acar E, Kumanlıoğlu K, Kocaçelebi K, Ömür Ö, Özkılıç H. A False Positive Extraordinary I-131 Uptake: Malignant Fibrous Histiocytoma, Case Report. 6th International Congress of Nuclear Oncology, Çeşme 2004. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2004;13:64.
 24. Ömür Ö, Yazıcı B, Özcan Z. Clinical Findings and Prognosis of Histological Variants of Papillary Thyroid Carcinoma. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, İstanbul 2005. European Journal of Nuclear Medicine 2005;32:238.
 25. Ömür Ö, Özbek SS, Yazıcı B, Akgün A, Özcan Z. False-Positive I-131 Accumulation in Hepatic Hydatid Cyst in a Patient with Thyroid Carcinoma. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Copenhagen-Denmark 2007. European Journal of Nuclear Medicine 2007;34:304.
 26. Akgün A, Oral A, Mutlukoca N, Özcan Z, Ömür Ö, Özkılıç H. Differentiated Thyroid Carcinoma In Pregnancy. 8th International Nuclear Oncology Congress and 20. National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, İstanbul 2008. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2008;17:1.
 27. Akgün A, Oral A, Mutlukoca N, Özcan Z, Ömür Ö, Özkılıç H. Clinical Outcome Of Papillary Thyroid Carcinoma Patients With Lymph Node Metastases. European Association of Nuclear Medicine Congress, Munich 2008. European Journal of Nuclear Medicine 2008;35:2.
 28. Ömür Ö, Erdoğan M, Mutlukoca N, Saygılı F, Özkılıç H, Yılmaz C. Alterations Of Gastric And Esophageal Functions İn Obese Cases. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Barcelona, Spain, 2009. European Journal of Nuclear Medicine 2009;36: 4
 29. Akgün A, Ömür Ö, Hatipoğlu F, Uz H, Özcan Z, Özkılıç H. Assessment Of Variables Associated With The Post-Surgical Radioiodine Ablation Of Thyroid Remnants.
  a) 9th International Nuclear Oncology Congress / 9. Uluslararası Nükleer Onkoloji Kongresi 22. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya 2010. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2010:19:91
 30. Ömür Ö, Akgün A, Özcan Z, Yanarateş A, Çalkavur T, Yavuzgil O, Özkılıç H, Nitrate-enhanced Tc-99m MIBI Gated SPECT For Evaluating Viable Myocardium And Left Ventricular Functions İn Patients With Coronary Artery Disease. European Association of Nuclear Medicine Congress, Vienna, Austria, European Journal of Nuclear Medicine 2010;37:380
 31. Ömür Ö, Akgün A, Özcan Ö. Lacrimal Duct Obstruction after High Dose Radioiodine Treatment. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine,Birmingham, England, 2011. European Journal of Nuclear Medicine 2011;38:397-98.
 32. Ömür Ö, Akgün A, Karagöz F, Yanarateş A. Frequency Of Recurrent Disease In Patients With Differentiated Thyroid Carcinoma. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Milan, İtaly, 2012. European Journal of Nuclear Medicine 2012;39: 349.
 33. Tuğral B, Ömür Ö, Oral A, Özcan Z. Atypical 131I SPECT/CT Findings of Paratid Gland in two Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Lyon, France 2013. Abstract Book P:151, Abs No:P343.
 34. Ömür Ö, Baran Y, Oral A, Ceylan Y. Fluorine-18-Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography for Extranodal Staging of Non-Hodgkin Lymphoma and Hodgkin Lymphoma. Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine, Lyon, France 2013. Abstract book P:146, Abs No:299.
 35. Ömür Ö, Oral A, Tuğral B, Tekin E, Kumanlıoğlu K. Impact of 131I SPECT/CT in Staging or Follow-up of Differentiated Thyroid Carcinoma. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Lyon, France 2013. Abstarct Book P:139, Abs No:P226.
 36. Oral A, Ömür Ö, Tuğral B, Tekin E, Argon M. The Contributions of SPECT/CT to Planar Whole Body Bone Scan. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Lyon, France 2013. Abstract Book P:165, Abs No:P478.
 37. A Rare Case: Hemangiopericytoma With Widespread Metastasis on Ga-68 DOTATATE PET/CT By: Erkek, BK (Erkek, B. Karasah) [1] ; Gumusgoz, HS (Gumusgoz, H. Sariyildiz) [1] ; Omur, O (Omur, O.) [1] Volume49 IssueSUPPL 1 PageS671-S672 Meeting35th Annual Meeting of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM) LocationBarcelona, SPAIN DateOCT 15-19, 2022
 38. Ömür Ö, Dirlik A, Danalıoğlu Z, Argon M, Özyurt Ö, Özcan Z. Diabetes Mellitus’ta Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinin Klinik Önemi. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Kuşadası, 2002. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2002;11:28.
 39. Karapolat İ, Özcan Z, Dirlik A, Ömür Ö, Kumanlıoğlu K. Çocukluk Çağında Papiller Tiroid Kanserleri. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Samsun, 2003. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2003;12:33.
 40. Ömür Ö, Yazıcı B, Özcan Z. Papiller Tiroid Karsinomu Histolojik Varyantlarında Klinik İzlem Bulguları. Nükleer Tıp Sempozyumu Pozitron Emisyon Tomografisi, Ankara, 2005. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2005;14:9.
 41. Ömür Ö, Burak Z, Sağcan A. Kardiyak Sendrom X’li Olgularda Tc-99m MIBI Myokard Perfüzyon Sintigrafisi Bulguları. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 2006. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2006;15:13.
 42. Ömür Ö, Özcan Z, Argon M, Acar ET. Diabetes Mellitus’ta Tc-99m MIBI ve Tl-201 Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Bulgularının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 2006. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2006;15:14.
 43. Ömür Ö, Akgün A, Şen Ç, Oral A. Post-Ablatif ve Post-Terapötik I-131 Tarama Sintigrafilerinde Gözlenen Diffüz Karaciğer Tutulumunun Klinik Önemi. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, 2007. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2007;16:5.
 44. Duygulu Ş, Özkılıç H, Kumanlıoğlu K, Akgün A, Ömür Ö, Argon M. Ege Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında İzlem Altında Tutulan Tiroit Papiller Mikrokarsinomlu Olguların Özellikleri. 23. Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, 2011. Kongre kitapçığı Sayfa 36.
 45. Ömür Ö, Oral A, Tuğral B, Tekin E, Kumanlıoğlu K. Differansiye Tiroit Karsinomlu Olgularda SPECT/BT’nin I-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisine Tanısal Katkıları. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Belek 2013. Kongre Kitapçığı sayfa 7, Abs. No:SS009.
 46. Gümüş T, Erol V, Makay Ö, Ömür Ö, Köse T, Ertan Y, İçöz G, Akyıldız A. Tiroid Papiller Mikrokarsinomlarının Klinik Davranışı: 54 hastanın 13 yıllık takip sonuçları. 6. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi, Antalya 2013. abs no:S15.
 47. Ömür Ö, Özyurt Ö, Erhamamcı S, Argon M, Dirlik A. Tiroid Ablasyonunda Kullanılan Yüksek Doz ve Fraksiyone Doz I-131 Tedavisi Sonuçlarının Karşılaştırılması. 14. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Gaziantep, 2001. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2001;10:47
 48. Özcan Z, Özkılıç H, Ömür Ö, Erhamamcı S, Özyurt Ö, Dirlik A. Tiroid Bezinin Papiller Mikroadenokarsinomunda Klinik Bulgu ve İzlem Sonuçları. 14. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Gaziantep, 2001. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2001;10:4
 49. Argon M, Özyurt Ö, Ömür Ö, Taner MS, Duman Y. Diferansiye Tiroid Karsinom Metastazlarının Saptanmasında Tc-99m Glutatyon’un (GSH) Değeri. 14. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Gaziantep, 2001. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2001;10:50.
 50. Argon M, Ömür Ö, Moğulkoç N, Özkılıç H. Akciğer Sarkoidozunda Tc-99m-DTPA’nın, Akciğer Klirensinin ve Ga-67 Sintigrafisinin Değeri. 14. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Gaziantep, 2001. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2001;10:50.
 51. Argon M, Ömür Ö, Moğulkoç N, Özkılıç H. Akciğer Sarkoidozunda Tc-99m-DTPA’nın Akciğer Klirensinin ve Ga-67 Sintigrafisinin Solunum Fonksiyon Testleri, DLco ve BAL Bulguları Arasındaki İlişki. 14. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Gaziantep, 2001. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2001;10:48.
 52. Ömür Ö, Dirlik A, Argon M, Danalıoğlu Z, Acar ET, Özcan Z. Diabetes Mellitus’lu Olgularda Tc-99m MIBI Akciğer Uptake’inin Klinik Önemi. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Kuşadası, 2002. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2002;11:69.
 53. Ömür Ö, Dağlıöz G, Kumanlıoğlu K. Yaygın Metastazlı Bir Paraganglioma Olgusunda I-131 MIBG ve Kemik Sintigrafisi Bulguları. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Samsun, 2003.
 54. Ömür Ö, Dağlıöz G, Akarca U, Özcan Z. Kronik B Hepatitli bir Olguda İnterferon Tedavisi Sırasında Gelişen Subakut Tiroidit Atağı. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Samsun, 2003. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2003;12:58
 55. Ömür Ö, Yazıcı B, Oral A, Akgün A. Karaciğer Kist Hidatiğinde I-131 Akümülasyonu: olgu sunumu. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi,
 56. Akgün A, Oral A, Mutlukoca N, Özcan Z, Ömür Ö, Özkılıç H. Lenf Noduna Metastaz Yapmış Papiller Tiroit Karsinomlu Olgularda Klinik Sonuçlar. 20. Nükleer Tıp Kongresi Antalya, 2009. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2009;18:51-52.
 57. Ömür Ö, Akgün A, Özcan Z, Yanarateş A, Çalkavur T, Yavuzgil O, Özkılıç H, Rest-nitrat Tc99m MIBI GATED SPECT’in Viabilite Ve Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Yeri. 9th International Nuclear Oncology Congress / 9. Uluslararası Nükleer Onkoloji Kongresi 22. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi Antalya, 2010. Turkish Journal of Nuclear Medicine 2010;19:69-70.
 58. Ömür Ö, Akgün A. Radyoiyot Tedavisi Sonrası Lakrimal Kanal Obstrüksiyonu: 2 Olgu Sunumu. 23. Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, 2011. Kongre kitapçığı Sayfa 49.
 59. Ömür Ö, Akgün A, Karagöz F, Yanarateş A, Özkılıç H. Diferansiye Tiroit Karsinomunda Rekürrens Sıklığı Ve Olgulara Ait Klinik Özellikler. 23. Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, 2011. Kongre kitapçığı Sayfa 52.
 60. Akgün A,Ömür Ö, Yanarateş A, Karagöz F, Özcan Z, Özkılıç H. Akciğer Metastazı Olan Diferansiye Tiroit Karsinomlu Erişkin Yaş Grubu Hastaların Klinik Sonuçları. 23. Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, 2011. Kongre kitapçığı Sayfa 121.
 61. Akgün A, Ömür Ö, Yusufoğlu B, Ceylan Y, Özcan Z, Özkılıç H. Radyoaktif iyot Tedavisine Bağlı Hematopoetik Sistem Yan Etkilerinin Gözden Geçirilmesi. 23. Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, 2011. Kongre kitapçığı Sayfa 12.
 62. Tekin E, Oral A, Ömür Ö. İntrahepatik Splenozisli Bir Olguda SPECT/BT Tekniği İle Selektif Dalak Sintigrafisi Bulguları. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. Belek, 2013. Kongre kitapçığı Sayfa 113.
 63. Tuğral B, Ömür Ö, Oral A, Özcan Z. Parotis Glandında Asimetrik I-131 Tutulumu Gözlenen Atipik Prezentasyonlu İki Olgu Sunumu. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. Belek, 2013. Kongre kitapçığı Sayfa 118.
 64. Oral A, Ömür Ö, Tuğral B, Tekin E, Argon M. Planar Tüm Vücut Kemik Sintigrafisine SPECT/BT görüntülemenin Katkıları. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. Belek, 2013. Kongre kitapçığı Sayfa 134.
 65. Hatipoğlu F, Burak Z, Ömür Ö. Sol Ventrikül Kontraktil Fonksiyonlarının Değerlendirmesinde Equilibrium Radyonüklid Ventrikülografi İle Myokard Perfüzyon GATED SPECT Görüntülemenin Karşılaştırması. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. Belek, 2013. Kongre kitapçığı Sayfa 123.
 66. Oral A, Ömür Ö. Tüm Ürogenital sistemi Tutan Non-Hodgkin Lenfomalı bir Olguda PET/BT bulguları. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. Belek, 2013. Kongre kitapçığı Sayfa 64.
 67. Ömür Ö, Oral A, Ceylan Y, Baran Y. Non-Hodgkin Lenfoma ve Hodgkin Hastalığı Extranodal Evrelemesinde FDG PET/BT’nin Rolü. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. Belek, 2013. Kongre kitapçığı Sayfa 32.
 68. Çetin N, Ömür Ö, Oral A, Cömert M, Saydam G. Tiroid kartilajında ekstramedüller Plasmositom Tutuluşu. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 2014. Kongre Kitapçığı sayfa: 193.
 69. Oral A, Ömür Ö, Yazıcı B, Akgün A. Olgu sunumu: I-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisinde Rezidü Tiroid Dokusunu Taklid Eden Kemik Metastazlarının SPECT/BT Tekniği İle Saptanması. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 2014. Kongre Kitapçığı sayfa: 193.
 70. Mammadlı Khayala, Karaşah Erkek Burçin, Şanlı Özgür, Parıldar Mustafa. Intraarteriyal Lu-177 Dotatate Tedavisi Uygulanan Menenjiom Olgusu. 35. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 2023.