Doktorlar

PROF.DR. NURETTİN ÜNAL

PROF.DR. NURETTİN ÜNAL

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • 1970-1977 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • 1967-1970 - ZONGULDAK MEHMET ÇELİKEL LİSESİ LİSESİ

Hastalıklar

 • Anne Karnında Fetal ve Doğuştan Kalp Hastalıkları
 • Çocuklarda Göğüs Ağrısı
 • Çocuklarda Çarpıntı ve Ritim Bozukluğu
 • Açıklanamayan Bayılma, Morarma
 • Çocuklarda Kolay Yorulma
 • Kazanılmış Kalp Hastalıkları
 • Kalp Romatizması
 • Kalp Kası ve Kalp Zarı Hastalıkları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Spor Öncesi Kardiyolojik Değerlendirme

Mesleki Üyelikleri

 • 1988 Türk Tabipler Birliği Üyeliği Ve Zonguldak-Çaycuma İlçesi Temsilciliği
 • 1988 Türkiye Milli Pediatri Derneği
 • 1995 Türk Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Derneği
 • 1996 Türk Pediyatrik Kardiyoloji Derneği
 • 2005 Türk Kardiyoloji Derneği Üyeliği
 • 2008 Avrupa Kardiyoloji Derneği Üyeliği

Araştırma Yayınları

1.Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Yayınlar

2. Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Yayınlar

 • Erkılıç A, Kekeç Y, Ünal N, Erkılıç S. Çocukta Safra Kesesi Torsiyon Ulusal Cerrahi Dergisi. 1988; 4(4): 73-74.
 • Ünal Nurettin. Enfektif Endokardit. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Bülteni. 1992;1:33-42.
 • Cangar Ş, Narin N, Ünal N. Hipertrofik Kardiyomiyopati. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Bülteni. 1992;1:55-59.
 • Cangar Ş, Toker T, Narin N, Ünal N, Gülez P. İdiopatik Hipertrofik Subaortik Stenozunda (İhss) İnfektif Endokardite Bağlı Serebral Mikotik Anevrizma. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Bülteni. 1992;1 :69-76.
 • Cangar Ş, Toker T, Aydoğan A, Ünal N, Özcan T, Çün N. Tüberoz Skleroz İle Birlikte İntrakardiak Kitle. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Bülteni. 1992;1 :81-86.
 • Karaman Ö, Ünal N, Karaman M. Anaflaktik Tip (Ani Tip) Hipersensitivite Reaksiyonu. Medikal Dergi (Allerji Özel Sayısı) 1994: 100; 16-17.
 • Olgun N, İrken G, Mutafoğlu K, Akçoral A, Akkoç N, Akyol F, Ünal N, Sarıalioğlu F, Çevik Nt, Çevik N. Doğumsal Kalp Hastalıklarında Trombosit Aktivasyonu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1995: 9; 44-53.
 • Hazan E, Açıkel Ü, Uğurlu B, Çatalyürek H, Sarıosmanoğlu N, Ünal N, Akçoral A, Oto Ö. Pulmoner Hipertansiyon : İnoperabilite Kriteri Nedir ? Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1995:3;259-262
 • Ünal N, Akçoral A, Meşe T, Hüdaoğlu S, Yunus Ş, Manisalı M. Görüntülemede, Kalp Konfigurasyonunu Değiştirerek, Tanı Güçlüğüğ Yaratan Bir Karaciğer Ünilokuler Kistik Ekinokokkus Olgusu. Türkiye Ekopatoloji Dergisi. 1996; 2 (3-4): 116-118.
 • Hazan E, Uğurlu B, Çatalyürek H, Sarıosmanoğlu N, Açıkel Ü, Ünal N, Akçoral A, Oto Ö. Çocuklarda Ve Adölesanlarda Prostetik Kapak Replasmanı. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 1996: 4(1-2),54-57
 • Hazan E, Oto Ö, Açıkel Ü, Uğurlu B, Çatalyürek H, Sarıosmanoğlu N, Ünal N, Akçoral A. Tip Iv Trunkusda Başarılı Cerrahi Tedavi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 1996: 4(1-2), 78-80
 • Ünal N, Akçoral A, Meşe T, Hüdaoğlu S, Yunus Ş, Uğurlu B. Supravalvüler Aort Darlığı Ve Koroner Arter Anomalisi İle Birlikte Olan Wıllıams Sendromlu Bir Olgu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 10(2-3): 10-13
 • Ünal N, Akçoral A, Meşe T, Hüdaoğlu S, Karaman Ö, Uzuner N, Yunus Ş, Uğurlu B. Bronşial Astmalı Çocuklarda Kardiak Fonksiyonların Ekokardiografik Olarak İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 10(2-3): 56-60
 • Ünal N, Akçoral A, Meşe T, Hüdaoğlu S, Yunus Ş, Uğurlu B, Oto Ö. Çocukluk Çağında Nörolojik Hasara Neden Olan Sol Atriyal Miksoma. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 1997; 5 : 65-67
 • Hazan E, Çatalyürek H, Okutan H, Açıkel Ü, Sarıosmanoğlu N, Silistreli E, Ünal N, Akçoral A, Oto Ö. Macleod’s Syndrome; Case Report. Heybeliada Tip Bülteni (The Medical Bulletin Of Heybeliada). 1997: 3; 103-106.
 • Ünal N, Akçoral A, Aydin A, Hüdaoğlu S, Meşe T, Yunus Ş. Ağir Ve Orta Derecede Valvuler Pulmoner Darliklarda Balon Valvuloplasti Uygulanmasi. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi. 1997;1 (1): 44-48.
 • Ünal N, Akçoral A, Aydin A, Hüdaoğlu S, Meşe T, Yunus Ş. Konjenital Aort Darliğinda Balon Valvuloplasti Uygulamalarimiz. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi. 1997; 1 (1): 49-53.
 • Ünal N, Hüdaoğlu S, Meşe T, Yunus Ş, Duman M, Aydin A, Akçoral A. Büyük Arter Transpozisyonlu 26 Olguda Balon Atriyal Septostomi Sonuçlari. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi. 1997; 1 (1):54-55.
 • Manisali M, Ünal N, Yunus Ş, Kovanlikaya A, Özaksoy D, Meşe T, Hüdaoğlu S, Akçoral A. Siyanotik Konjenital Kardiovaskuler Hastaliklarin Tanisinda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri. Türk Radyoloji Dergisi(Turkish Journal Of Radiology). 1997; 32(1) : 23-31.
 • Ünal N, Akçoral A, Meşe T, Hüdaoğlu S, Yunus Ş, Uğurlu B. Geniş Sağ Aort0pulmoner Kollateral Nedeniyle Pulmoner Hipertansiyon Gelişmiş Ve Sağ Üst Pulmoner Arter Yokluğu Olan Fallot Tetralojili Bir Vaka. Türkiye Sağlik Ve Tedavi Vakfi-Yeni Tip Dergisi. 1997; 14(3): 162-163.
 • Ünal N, Akçoral A, Meşe T, Hüdaoğlu S, Yunus Ş, Uğurlu B, Manisali M. Hemoptizi İle Gelen Vsd-Pulmoner Atrezili Ve Major Aorto-Pulmoner Kollateralli Bir Vaka (Editöre Mektup). Türkiye Sağlik Ve Tedavi Vakfi Yeni Tip Dergisi. 1997; 14(3): 186.
 • Ünal N, Akçoral A, Meşe T, Hüdaoğlu S, Yunus Ş. Enfektif Endokardit; Proflaksisi İhmal Edilmiş, Fatal Seyirli Bir Vaka Nedeniyle. Türkiye Sağlik Ve Tedavi Vakfi-Yeni Tip Dergisi. 1997; 14(5): 280 - 281.
 • Ünal N. Konjenital Kalp Hastaliklarinda Acil Tedavi Yaklaşimlari. Ttb Tipta Sürekli Eğitim Dergisi. 1997; 6 : 338-339
 • Ünal N, Akçoral A, Aydin A, Hüdaoğlu S, Meşe T, Yunus Ş.Balon Pulmoner Valvuloplasti Yapilan Kritik Pulmoner Darliği Olan Noonan Sendromlu Olgu. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi. 1997;1 (2): 129-131.
 • Ünal N, Akçoral A, Meşe T, Hüdaoğlu S, Oto Ö, Uğurlu B, Yunus Ş. Konjenital Pulmoner Kapak Yokluğu Olan Beş Olgu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi. 1998;12:1-6.
 • Ünal N, Erçal D, Meşe T, Hüdaoğlu S, Yunus Ş, Aydin A, Dündar B, Akçoral A. Doksaniki Down Sendromlu Olgunun Doğumsal Kalp Hastaliği Sikliği Yönünden Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi. 1998; 12: 31-36.
 • Kozan M, Ünal N, Meşe T, Hüdaoğlu S, Dündar B, Saylam G, Akçoral A. Çocukluk Çağindaki Masum Üfürümlü Olgularin Laboratuar Ve Ekokardiografik Olarak Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi . 1998; 12 : 249-259
 • Ünal N, Manisali M, Meşe T, Yunus Ş, Hüdaoğlu S, Saylam Gs, Akçoral A. Doğumsal Kalp Hastaliklarinin Tanisinda Manyetik Rezonans Görüntüleme. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 1998; 6: 15-23
 • Tavli V, Oran B, Kozan M, Ünal N, Akçoral A. İdiopatik Pulmoner Arter Dilatasyonu. Turk J Cardiol . 1999; 2: 121-123
 • Okutan H, Oto Ö, Uğurlu B, Ünal N, Açıkel Ü, Hazan E. Aort Kapak Replasmanı Sonrası Sol Ventrikül Kitle Değişikliklerinin Küçük Çaplı St.Jude Medıcal Ve Carbomedıcs Protezlerinde Karşılaştırılması. Journal Of Turkısh Thoracıc And Cardıovascular Surgery. 2000: 8(3); 663-7
 • Tavli V, Kozan M, Ünal N, Akçoral A, Oto Ö, Açikel Ü, Taşkin F. Corrective Surgery In Congenital Heart Defects Associated With Severe Pulmonary Hypertension. Successful Repair In Three Patients. The New Journal Of Medicine. 1998: 15; 40-42
 • Uğurlu B, Sarıosmanoğlu N, Hazan E, Açıkel Ü, Ünal N, Oto Ö. Kompleks Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıklı İnfantların Tedavisinde Modifiye Blalock-Taussig Şantının Yeri. Türkiye Sağlık Ve Tedavi Vakfı-Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Tıp Dergisi. 2000; 17(6): 332-335
 • Bilgili G, Kuşkaya M, Meşe T, Ünal N, Cangar Ş. Çocukluk Çağı Senkoplarının Edrofonyum İndüksiyonlu Tilt Testi İle Değerlendirilmesi. Ege Pediatri Bülteni . 2001; 8(3) :151-156
 • Ünal N, Kösecik M, Saylam Gs, Kır M, Paytoncu Ş, Kumtepe S, Akçoral A. Fetal Ekokardiyografide Ebstein Anomalisi Saptanan Down Sendromlu Bir Olgu. Perinatoloji Dergisi . 2002; 10(1) : 40-42
 • Ünal N, Arslan N, Ölmez D, Özgül S, Öztürk Y, Akman H, Ok B. Soliter Epidermoid Dalak Kisti: Olgu Sunumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi . 2002; 16 : 63-65
 • Ünal N, Arslan N, Ölmez D, Akman H, Ok B. Sineözofagografiyle Tanı Konulan Gastro Özofajial Reflülü Tekrarlayan Hışıltılı İnfant. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi . 2002; 16 : 95-99
 • Ünal N, Kösecik M, Saylam Gs, Kır M, Paytoncu Ş, Kumtepe S, Akçoral A, Öztürk Y, Arslan N, Büyükgebiz B. Erken Koroner Aterosklerozu Nedeniyle Bypass Yapılan Homozigot Ailevi Hiperkolesterolemili Bir Olgu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.2002;16:101-105
 • Ünal N. Konjestif Kalp Yetersizliği. Klinik Pediatri Dergisi. 2002; 2: 47-61
 • Ünal N. Miyokarditler. Klinik Pediatri Dergisi. 2002; 3:114-121
 • Ünal N, Kösecik M, Saylam G, Giray Ö, Kır M, Paytoncu Ş, Kumtepe S, Akçoral A, Erçal D. İzole Periferik Pulmoner Arter Darlığı İle Birlikte Olan Wllıams Sendromlu Olgu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi . 2003;17 :49-52
 • Özdemir D, Yiş U, Kalkan Ş, Duman M, Ünal N. Akut Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri. Akademik Acil Tıp Dergisi. 2003; 1(2): 36-38
 • Nurettin Ünal. Metabolik Hastalıklarda Kardiyovasküler Bulgular. Türkiye Klinikleri-Pediatri Özel Dergisi.2003;1(3):
 • Ünal Nurettin. Fetal Kardiyak Aritmiler; Tanı Ve Tedavi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Fetal Tanı Ve Tedavi-Özel Sayı). 20.11.2003-01/01(Kabul Yazısı)
 • Ünal Nurettin. Metabolik Hastalıklarda Kardiyak Tutulum. Türkiye Klinikleri – Journal Of Pedıatrıcs ''Pediatrik Kardiyoloji Özel Sayısı''. 2003;1(3):248-262
 • Meşe T, Saylam G, Ünal N, Hüdaoğlu S, Akçoral A. Doğumsal Kalp Hastalıklarında Operasyon Sonrası İzlemde Holter Monitorizasyon Ve Kalp Hızı Değişimi (Zaman Parametreleri).Türkiye Klinikleri Kardiyoloji. 2003;16(5):401-406
 • Meşe T, Saylam G, Ünal N, Hüdaoğlu S, Akçoral A. Doğumsal Kalp Hastalıklarında Operasyon Sonrası İzlemde Kalp Hızı Değişimi (Frekans Parametreleri). Türkiye Klinikleri Kardiyoloji. 2003;16(5):407-411

3. Kitap Bölümü Yazarlığı

 • Ünal N, Saylam G, Akçoral A. ‘’Dolaşım Sistemi Muayenesi’’. İrken G, Özkan H, Aydın A (Eds). Pediatri Kliniğe Giriş. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Yayınları, İzmir-2001 Sayfa 137-150 
 • Metin K, Oto Ö, Uğurlu B, Sarıosmanoğlu N, Hazan E, Akçoral A, Saylam G, Ünal N. Famılıal Hyperlıpıdemıa And Pubertal Coronary Revascularızatıon: Graft Selectıon. Journal Of Turkısh Thoracıc And Cardıovascular Surgery. 2003: 11(3); 188-9
 • Demircioğlu F, Öztürk Y, Ünal N, Köse S, Karaman Ö. Tanınız Nedir? İlaç Ateşi. Ssk Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi. 2004;14(2):137-138
 • Duman M, Özdemir D, Demir K, Akman H, Ünal N. Çocuk Acil Servise İntihar Girişimi İle Başvuran Olguların Değerlendirmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2005;18:236-240
 • Demircioğlu F, Ünal E, Çeçe S, Atasever S, Yeşilirmak D, Ünal N, Anal Ö, Çakmakçi H. Tüberkülozun Nadir Bir Formu: İzole Mezenter Lenf Nodu Tüberkülozu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi. 2005;18:241- 245
 • Metin K, Çelik M, Ünal N, Oto Ö. Surgical Resection Of A Fistula Between The Left Coronary Sinus And Left Atrial Appendage. The Internet Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery. 2005; 7 ( 2):
 • Uğurlu B, Kabakçi B, Sariosmanoğlu On, Oto Ö, Hazan E, Paytoncu Ş, Saylam G, Ünal N. Tip I-Ii Trunkus Arteriozuslu Çocuklarda Cerrahi Uygulama Sonuçlarimiz: Yedi Olgunun Değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2005; 13(3): 219-223
 • Aydın A, Arslan N, Bim G, Koçak N, Sağıltıcı Cg, Gündoğdu Ç, Ünal N, Özkan H. Akut Gastroenteritli Olguların Başvuru Sırasındaki Bulgularının Ve Tedaviye Yanıtlarının Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006;20(1):1- 5
 • Babayiğit A, Ölmez D, Uzuner N, Karaman Ö, Saylam G, Ünal N, Çakmakçı H. Tekrarlayan Hışıltının Nadir Bir Nedeni Olarak Pulmoner Arter Slingi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006;20(1):61- 64
 • Fırıncı F, Ölmez D, Babayiğit A, Uzuner N, Çakmakçı H, Saylam G, Ünal N, Karaman Ö. Solunum Sıkıntısının Bir Nedeni Olarak Vasküler Ring. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2007;21(1):45- 48
 • Giray Ö, Bora E, Ülgenalp A, Paytoncu Ş, Ünal N, Erçal D. Watson Sendromu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2007;21(1):55- 58
 • Demir K, Atasever S, Kır M, Ünal N. Kardiyak Üfürüm Nedeniyle Getirilen Bir Çocukta Fetal Alkol Sendromu. Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Dergisi. 2007;50: 259-261
 • Halil Akarcan, Mustafa Kır, Nurettin Ünal, Şebnem Paytoncu, Ataman Güneri,Gül Sağın Saylam. Evaluatıon Of The Pre And Post-Operatıve Cardıac And Pulmonary Functıons In Chıldren Wıth Adenotonsıllary Hypertrophy. Deü Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 22( 3): 121 -128
 • Mustafa Kır, Nurettin Ünal, Gül Sağın Saylam, Ulaş Karadaş, Murat Şahin. Assessment Of The Left Ventrıcular Functıon In Chıldren Wıth Ventrıcular Septal Defect Usıng The Myocardıal Performance Index (Teı Index).Deü Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 22(3): 113 – 119
 • Mustafa Kira,Dr. Nurettin Ünala,Dr. Gül Sağin Saylama. Aort Koarktasyonu: Değerlendirme, İzlem Ve Tedavi Yaklaşımları(Derleme). Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 2008;1(4):127-38
 • Mustafa Kır,1 Ulaş Karadaş,1 Gül Sağın Saylam,1 Hüdai Çatalyürek,2 Nurettin ÜnalA Newborn With Aorticopulmonary Window Associated With Coarctation Of The Aorta: A Successful Single- Stage Surgical Treatment. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2009;17(4): 299-301
 • Duygu Ölmez, Arzu Babayiğit, Mustafa Kır, Demet Alaygut, Nevin Uzuner, Özkan Karaman,Nurettin Ünal, Gül Saylam. Retrospective Evaluation Of 113 Children With Scoliosis.Tüberküloz Ve Toraks Dergisi 2009; 57(1): 56-61
 • Guzel M, Devrim I, Hursitogullari G, Gunay I,Dizdarer C,Unal N. Presternal Edema: A Rare Complication Of Mumps/ Presternal Odem: Kabakulagin Nadir Bir Komplikasyonu. J Pediatr Inf 2010; 4: 160-1
 • Mustafa Kır,1 Hüdai Çatalyürek,2 Ulaş Karadaş,1 Nurettin Ünal,1 Gül Sağın Saylam.1a Prenatally Diagnosed Newborn With An Intracardiac Rhabdomyoma Obstructing The Left Ventricular Outflow Tract. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2011;19(4): 623-626
 • İlker Devrim, Şeyma Memur, Zuhal Ziviş, Özlem Soylu, İlker Günay, Ceyhun Dizdarer, Nurettin Ünal. Akut Viral Hepatit A Tanısı Ile İzlenen Hastalarımızın Değerlendirilmesi The Evaluation Of The Children With Diagnosis Of Acute Viral Hepatitis A - Özgün Araştırma. J Pediatr Inf 2011; 5: 4-6
 • Hüseyin Anıl Korkmaz, Ceyhun Dizdarer, Selda Mohan Tarancı, Özlem Murat, Ayşe Çoban, Nurettin Ünal. The Use Of Quantitative Ultrasound İn Assessing Bone Mineral Density İn Children With Type 1 Diabetes.(Klinik Araştırma). İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2012; 2(2):88-93
 • Sultan Aydın, Aycan Ünalp, Gülden Diniz, Ceyhun Dizdarer, Nurettin Ünal. Kocher-Debre-Semelaigne Syndrome: A Case Report. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2012; 3: 182-186
 • Hande Turan1, Aycan Ünalp2, Esra Kanık Toprak1, Nurettin Ünal3.Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. Year: 2012; 3 : 194-197
 • İlker Devrim,  Gamze Gülfidan,  Yeliz Oruç,  Nevbahar Yaşar,  Yelda Sorguç,  Fahri Yüce Ayhan,  Nuri Bayram,  Nurettin Ünal. Point-Prevalence Study Relating To Antibiotic Usage In Dr. Behçet Uz Children Hospital; Comparison Of 2008 And 2012 Data - Original Investigation.J Pediatr Inf 2012; 6: 46-9
 • Utku Karaarslan, Nejat Sarıosmanoğlu, Rana İşgüder, Hasan Ağın, Nurettin Ünal. Perikarda Saplanmış Havalı Tüfek Mermisi.An Air-Rifle Pellet Stuck Into Pericardium. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2013; 3(2):151-152
 • Emel Berksoy Ataş, Tanju Çelik, Rana İşgüder, Utku Karaaslan, Hasan Ağın, Aşiyan Kilit Yılmaz, Nurettin Ünal. Çocukluk Çağı Zehirlenme Olgularının Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation Of Demographic Characteristics In Childhood Poisoning Cases.Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(1):25-30
 • İşgüder R, Gülfidan G, Ağın H, Devrim İ, Karaarslan, U, Ünal N. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateterizasyon Uygulamaları: Dört Yıllık Deneyim. Özgün Araştırma: Original Article. Çayd 2014;1(1):31-38
 • Şimşek A, Turan Ö, Demircan T, Ünal N. Fetal İntrakardiyak Ekojenik Odak; Doğuştan  Kalp Hastaliklari Ve Anöploidi  İlişkisi, Tek Merkezdeneyimi (Orijinal Araştırma).Pediatric Heart Journal 2016(March):3(1); 7-12
 • Tülay Demircan, Özgür Kizilca, Mustafa Kir, Baran Uğurlu, Nurettin Ünal..Progresif Seyreden Kardiyak Fibromalı Bir Olgu A Case With Rapidly Progressive Cardiac Fibroma. Deü Tip Fakültesi Dergisi  2016; 30(1):, 35-38
 • Soldan Sağa Şantlı Doğumsal Kalp Hastalıklı Çocuklarda Şant Miktarı İle Kardiyotrofin?1 İlişkisi.. Deü Tip Fakültesi Dergisi  2018; 30(1):, 35-38
 • Familyal Hiperkolesterolemi Nedeni Ile 10 Yaşında Koroner Bypass Yapılan Çocuk Olgu. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(1):151-152
 • Halsizlik Ve Iştahsızlık Yakınması Ile Gelen Restriktif Kardiyomiyopatili Bir Olgu. Deü Tip Fakültesi Dergisi  2018; 32(2):, 35-38
 • ....

4.Konuşmacı/Oturum Başkanı Olarak Katılınılan Bilimsel Toplantılar:

 • Ünal Nurettin. Pediatrik Kardiyolojide Girişimsel Tedav Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği İzmir Şubesi-Mezuniyet Sonrasi Eğitim Sempozyumu.6-7 Aralik 1995.İzmir
 • Ünal Nurettin. Konjenital Kalp Hastalikli Yeni Doğana Acil Tedavi Yaklaşimlari. Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği İzmir Şubesi İkinci Mezuniyet Sonrasi Eğitim Sempozyumu. 9-10 Aralik 1996. İzmir
 • Ünal Nurettin. Doğumsal Kalp Hastaliklari Nedir, Ne Değildir? Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Ve Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği İzmir Şubesi Üçüncü İnteraktif Mezuniyet Sonrasi Eğitim Sempozyumu. 27-28 Kasim 1997, İzmir
 • Ünal Nurettin. Çocuk Ve Erişkinlerde Göğüs Kalp Ve Damar Hastaliklarinin Tani Ve Tedavisinde Yenilikler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Ve Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği İzmir Şubesi Dördüncü Mezuniyet Sonrasi Eğitim Sempozyumu. 17-18 Aralik 1998, İzmir
 • Ünal Nurettin. ‘’Şok ’’ . Pediatrik Aciller Sempozyumu Türkiye Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi. 11 Nisan 2001, İzmir
 • Ünal Nurettin. ‘’Fetal Aritmilerde Tani Ve Tedavi’’. Doppler Ultrasonografi İle Fetüsün Muayenesi. Mezuniyet Sonrasi Eğitim Sempozyumu. Maternal Tip Ve Perinatoloji Derneği. 14 Şubat 2002, İzmir
 • Ünal Nurettin. ‘’Metabolik Hastaliklarda Kardiyak Tutulum’’. Mezuniyet Sonrasi Eğitim Sempozyumu. Türk Pediyatrik Kardiyoloji Derneği. 25-27 Ekim 2002, İzmir
 • Ünal Nurettin. ‘’Faturalama Sistemine Ödeyici Kuruluşlarin Bakişi’’. Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Ve Araştirma Hastanesi- Hastane Yönetim Platformu-1 Deneyimler-Sorunlar Ve Çözümler. 19-22 Nisan 2003, İzmir(Oturum Başkani)
 • Ünal Nurettin. ‘’Post Streptokoksik Reaktif Artrit’’ Prof.Dr.Adnan Akçoral Anisina Akut Romatizmal Ateşe Güncel Yaklaşimlar Konulu Sempozyum. Türkiye Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi. 12 Kasim 2003, İzmir
 • Ünal Nurettin. ‘’Vsd-Pda Transkateter Kapatilmasi’’. Dokuz Eylül Üniversitesi V. Pediatri Günleri. 4-5 Aralik 2003, İzmir
 • Ünal Nurettin. ‘Congenital Cardiac Disease-29 September 2004 08.30-10.00’’. Xvi. Annual Meeting Of Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery. 26-29 September 2004, Bodrum- Turkey (Oturum Başkani)
 • Ünal Nurettin. ‘’Pediatrik Kardiyak Aciller-Siyanotik Yeni Doğana Yaklaşim’’. Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Vi. Pediatri Günleri. 2-3 Aralik 2004, İzmir
 • Ünal Nurettin. ‘’Olgularla Çocukluk Çaği Döküntülü Hastaliklarina Yaklaşim’’. Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Vi. Pediatri Günleri. 2-3 Aralik 2004, İzmir
 • Ünal Nurettin. ‘Doğuştan Kalp Hastaliklari. 02 November 2005 09.00-10.30’’. Update On Cardiology And Cardiaovascular Surgery. 29 September - 02 November 2005, Bodrum- Turkey (Oturum Başkani)
 • Ünal Nurettin. Kalp Cerrahisi Ve Ritim Bozukluklari’’ 22 Eylül 2006 Saat:13.30-15.00’’. Ii. Kardiyoloji &Kardiyo Vasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 20-24 September 2006, Bodrum- Turkey (Oturum Başkani)
 • Ünal Nurettin. ‘Doğuştan Kalp Hastaliklarinin Tedavisi; Karmaşik Sorunlar-23 September 2006 09.00-10.30’’. Ii. Kardiyoloji &Kardiyo Vasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 20-24 September 2006, Bodrum- Turkey (Oturum Başkani)………….
Poster Ve Sözlü Bildiriler :

5.Uluslararası Sempozyum/Kongre / Konferans Bildirileri:

 • Akçoral A, Tavli V, Oran B, Ünal N. Digital Subtraction Angiographic Imaging In Pediatric Cardiology (A025). Xxi. Congress Of Union Of Middle Eastern And Mediterranean Pediatric Societies (Umemps). October 24-27, 1993. İzmir-Türkiye
 • Akçoral A, Tavli V, Oran B, Ünal N, Çevik Nt. Effect Of High Dose Intravenous Methylprednisolone On Clinical And Laboratory Findings In Children With Acute Rheumatic Carditis (A029). Xxi. Congress Of Union Of Middle Eastern And Mediterranean Pediatric Societies (Umemps). October 24-27, 1993. İzmir-Türkiye
 • Akçoral A, Tavli V, Oran B, Ünal N. Idiopathic Dilation Of The Pulmonary Artery (B160). Xxi. Congress Of Union Of Middle Eastern And Mediterranean Pediatric Societies (Umemps). October 24-27, 1993. İzmir-Türkiye
 • Hazan E, Uğurlu B, Çatalyürek H, Sariosmanoğlu N, Açikel Ü, Ünal N, Akçoral A, Oto Ö. Prosthetic Heart Valve Replacement In Children And Adolescents. Turkish-German Vii. Joint Symposium Cardiovasculer Surgery And Cardiology. September 28th-October 1st, 1995 Duisburg, Germany (Gkdc Ile Ortak Bildiri)
 • Akçoral A, Tavli V, Kozan M, Ünal N, Oto Ö. Coronary Arterio-Venous Fistula: Case Report. Turkish-German Vii. Joint Symposium Cardiovasculer Surgery And Cardiology. September 28th-October 1st, 1995 Duisburg, Germany
 • Hazan E, Açikel Ü, Sariosmanoğlu N, Uğurlu B, Çatalyürek H, Akçoral A, Ünal N, Oto Ö. Giant Pulmonary Artery Aneurysm Due To Congenital Absence Of Pulmonary Valve With Pulmonary Stenosis And Ventricular Septal Defect. Turkish-German Vii. Joint Symposium Cardiovasculer Surgery And Cardiology. September 28th-October 1st, 1995 Duisburg, Germany
 • Hazan E, , Açikel Ü, Uğurlu B, Çatalyürek H, Sariosmanoğlu N, Ünal N, Akçoral A, Oto Ö. Pulmonary Hypertension: Is There An Inoperability Criterion? Turkish-German Vii. Joint Symposium Cardiovasculer Surgery And Cardiology. September 28th-October 1st, 1995 Duisburg, Germany
 • Hazan E, Uğurlu B, Çatalyürek H, Sariosmanoğlu N, Ünal N, Akçoral A, Oto Ö, Açikel Ü. Surgical Repair In Total Abnormal Pulmonary Venous Connection. Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery. 20-23 October 1996, Tel Aviv, Israel (Israel Journal Of Medical Sciences 1996;32:929)
 • Akçoral A, Ünal N, Meşe T, Olgun N, Mutafoğlu K, İrken G, Ündar B, Akkoç N, Sarioğlu F, Çevik N. Platelet Activation In Congenital Heart Disease. Annual Turkish-German Joint Symosium On Cardiovascular Surgery And Cardiology. 10-12 October 1997, Dresden-Germany.
 • Oto Ö, Sariosmanoğlu N, Turan A, Silistreli E, Akçoral A, Ünal N, Saylam G. Simultaneous Repair Of Pectus Excavatum And Tetralogy Of Fallot: A Case Report. Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery 11th Annual Meeting. 5-7 October 1998, Montpellier, France
 • Dündar B, Akçoral A, Saylam G, Ünal N, Meşe T, Hüdaoğlu S, Büyükgebiz B, Böber E, Büyükgebiz A. Chronic Hypoxemia Leads To Reduced Serum Igf-I Levels In Cyanotic Congenital Heart Disease. 38th Annual Meeting Of The European Society Of Pediatric Endocrinology (Espe) 29 August-1 September, 1999 Warsaw-P0land (Hormone Research International Journal Of Experimental And Clinical Endocrinology 1999;51 Suppl2:1-154)
 • Saylam G, Turgut Ş, Kir M, Paytoncu S, Ünal N, Akçoral A. Enalapril In Infants With Congestive Heart Failure Secondary To A Left To Right Shunt(P599). The Third World Congress Of Pediatric Cardiology And Cardiac Surgery. May 27-31, 2001 ,Toronto, Ontario, Canada (Cardiology In The Young 2001;11 Suppl1: 236)
 • Saylam G, Yazman A, Paytoncu S, Kir M, Ünal N, Akçoral A. Hemodynamic Responses To Isoproterenol Infusion In Children With Valvular Aortic Stenosis(P762). The Third World Congress Of Pediatric Cardiology And Cardiac Surgery. May 27-31, 2001 ,Toronto, Ontario, Canada(Cardiology In The Young 2001;11 Suppl 1: 238)
 • Saylam G, Yazman A, Paytoncu S, Kir M, Ünal N, Akçoral A. Role Of Doppler Mean Systolic Pressure Gradient In The Assessment Of Severity Of Valvular Aortic Stenosis In Children (P767). The Third World Congress Of Pediatric Cardiology And Cardiac Surgery. May 27-31, 2001 ,Toronto, Ontario, Canada (Cardiology In The Young 2001;11suppl 1: 239)
 • Meşe T, Saylam Gs, Ünal N, Hüdaoğlu S, Akçoral A. Heart Rate Variability (Time Domain Parameters) After Fallot Tetralogy Repair(P-29). Pedirhythm Pediatric Rhythm Congress, July 30- August 2, 2003, Istabul (Turkish Journal Of Arrhythmia,Pacing And Electrophysiology 2003;1 Suppl 1:36)
 • Meşe T, Saylam Gs, Ünal N, Hüdaoğlu S, Akçoral A. Heart Rate Variability (Frequency Domain Parameters) After Fallot Tetralogy Repair(P-30). Pedirhythm Pediatric Rhythm Congress, July 30- August 2, 2003, Istabul(Turkish Journal Of Arrhythmia,Pacing And Electrophysiology 2003;1 Suppl 1:36)
 • Meşe T, Saylam Gs, Ünal N, Hüdaoğlu S, Akçoral A. Ventricular Late Potentials After Fallot Tetralogy Repair(P-31). Pedirhythm Pediatric Rhythm Congress, July 30- August 2, 2003, Istabul (Turkish Journal Of Arrhythmia, Pacing And Electrophysiology 2003;1 Suppl 1:36)
 • Metin K, Ugurlu B, Oto O, Sariosmanoglu N, Hazan E, Ünal N, Saylam Gs, Dontlu C. Repair Of Congenital Heart Diseases With Homografts Obtained Through A National Organ Sharing Program In Turkey(O 203). Xvi. Annual Meeting Of Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery. 26-29 September 2004, Bodrum- Turkey
 • Kir M, Ünal N, Saylam Gs, Paytoncu S, Kumtepe S. Assessment Of Left Ventricular Function In Children With Ventricular Septal Defect Using Myocardial Performance Index(Tei Index)(P 251). Xvi. Annual Meeting Of Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery. 26 -29 September 2004, Bodrum- Turkey
 • Makay B, Paytoncu S, Ünsal E, Ünal N, Saylam Gs. Is Kawasaki More Frequent Than Suspected?: A Survey Of Turkish Children)(P 209). Xii. European Pediatric Rheumatology Congress Annual Meeting Of Pres. 15 -18 September 2005, Versailles- France,
 • Topacoglu H, Karcioglu O, Akman H, Ozucelik Dn, Sarikaya S, Unverir P, Ozdemir D, Kiran S, Unal N, Cimrin Ah. The İll Child İn The Emergency Department And The Accompanying People: A Cross-Sectional Analysis. 3rd European Congress On Emergency Medıcıne, 2005, Leuven, Belgıum
 • Kumtepe S, Unal N, Saylam Gs, Kir M, Paytoncu S, Kösecik M. Evaluation Of Right Ventricular Function By Myocardial Performance Index In Children With Fallot’s Tetralogy Before And After Surgical Repair (D 116).The Heart Surgery Forum , 2005; 8(Supp 1):S 33. Update On Cardiology And Cardiaovascular Surgery. 29 September - 02 November 2005, Bodrum- Turkey (Ödül)
 • Mustafa Kosecik, Gul Sagin-Saylam, Mustafa Kir, Sebnem Paytoncu, Nurettin Unal. Non-Invasive Assessment Of Left-To-Right Shunt In Ventricular Septal Defects By The Proximal Isovelocity Surface Area (Pisa) Method On Doppler Color Flow Mapping. Fourth World Congress Of Pediatric Cardiology And Cardiac Surgery. Sep 18-22 2005, Buenos Aires- Argentina
 • Kir M, Saylam Gs, Çakmakci H, Paytoncu S, Unal N, Kumtepe S, Kösecik M. Vascular Ring: Report Of Five Cases With Emphasis On Unusual Symptoms (D 117). The Heart Surgery Forum , 2005; 8(Supp 1):S 33. Update On Cardiology And Cardiaovascular Surgery. 29 September - 02 November 2005, Bodrum- Turkey
 • Makay B, Yilmaz S, Turkyilmaz Z, Ünal N, Oren H, Ünsal E. Etacernept For Therapy- Resistant Macrophage Activation Syndrome(Fri0527). Annual European Congress Of Rheumatology (Eular 2006) Annals Of The Rheumatic Diseases 2006; 65; Supp 443. 21 -24 June 2006, Amsterdam- Netherland
 • Paytoncu S, Saylam G, Kir M, Unal N. Calculation Of Left To Right Shunt By The Vena Contracta Method In Children With Vetricular Septal Defect.(O 171). . Ii. Kardiyoloji &Kardiyo Vasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 20-24 September 2006, Bodrum- Turkey
 • Atasever S, Saylam G, Kir M, Isguder R, Unal N. Anomalous Origin Of The Left Coronary Artery From The Pulmonary Artery: Diagnosis By Echocardiography(O 196) . Ii. Kardiyoloji &Kardiyo Vasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 20-24 September 2006, Bodrum- Turkey
 • Paytoncu S, Saylam G, Kir M, Unal N, Kivanc M, Sariosmanoglu N, Ugurlu B, Oto O. Comparision Between Results Of Standart Surgical Or Minimaly Invasive And Interventional Transcatheter Closure Of Secundum Atrial Septel Defects.(O 208). . Ii. Kardiyoloji &Kardiyo Vasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 20-24 September 2006, Bodrum- Turkey
 • Kir M, Saylam G, Atasever S , Unal N, Uyar S, Babayigit A, Ozer B. A Case Of Acute Myopericarditis Mimicking Myocardial Infarction (P 093) . Ii. Kardiyoloji &Kardiyo Vasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 20-24 September 2006, Bodrum- Turkey
 • Atasever S, Kir M, Unal N, Saylam G, Isguder R, Babayigit A, Olmez D, Cakmakci H. A Case Of Double Aortic Arch (P 121) .  Kardiyoloji &Kardiyo Vasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 20-24 September 2006, Bodrum- Turkey
 • Hazan E, Guzeloglu M, Sarıosmanoglu N, Ugurlu B, Keskın V, Atasever S, Unal N. Mıtral Valve Repaır For Severe Mıtral Valve Defıcıency Caused By Traumatıc Mıtral Cord Rupture. (Cvs 155) . Iıı. Kardiyoloji &Kardiyo Vasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 28 September-02 December 2007, Antalya – Turkey
 • Paytoncu Ş, Saylam Gs, Kir M, Ünal N, Çakmakci H, Ugurlu B, Oto O. Truncus Arteriosus: The Diagnostic Importance Of Magnetic Resonance Imaging. (Card 205) . Iii. Kardiyoloji & Kardiyo Vasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 28 September-02 December 2007, Antalya – Turkey
 • Karadeniz C., Ozdemir R., Demir F., Yozgat Y.(1), Kucuk M.(1), Oner T.(1),Karaarslan U.(3), Mese T.(1), Unal N.(1):Increased P Wave And Qt Dispersion İn Children With Down Syndrome Without Congenital Heart Disease. 48th Annual Meeting Of The Association For European Paediatric And Congenital Cardiology (Aepc),May 21 - 24, 2014 In Helsinki.
 • Karadeniz C., Ozdemir R.(1), Demir F.(2), Yozgat Y.(1), Kucuk M.(1),Karaarslan U.(3), Mese T.(1), Unal N.(3):Mapse And Tapse Values  In Healthy Children And Adolescents. 48th Annual Meeting Of The Association For European Paediatric And Congenital Cardiology (Aepc),May 21 - 24, 2014 In Helsinki.
 •  Baspinar Ö. (1), Mese T.(2), Karadeniz C.(2), Ozdemir R.(2),Yozgat Y.(2), Doksoz O.(2),  Kucuk M.(2), Unal N.(1):Medium-Term Follow Up Of Patients With Vasovagal Syncope. 48th Annual Meeting Of The Association For European Paediatric And Congenital Cardiology (Aepc),May 21 - 24, 2014 In Helsinki.
 •  Karadeniz C.(1), Ozdemir R.(1), Karaarslan U.(2), Yozgat Y. (1), Celegen K.(2),Doksoz O.(1), Kucuk M. (1), Demir F.(3), Mese T. (1), Unal N. (2):Usefulness Of An Elevated Neutrophil To Lymphocyte Ratio In Predicting Coronary Artery Involvement In Children With Kawasaki Disease. 48th Annual Meeting Of The Association For European Paediatric And Congenital Cardiology (Aepc),May 21 - 24, 2014 In Helsinki. 
 • Yozgat Yılmaz, Kılıç Ayhan, Karadeniz Cem, Ozdemir Rahmi, Küçük Mehmet, Karaarslan Utku, Mese Timur, Unal Nurettin (2014). Abnormal Duktus Venosus Peak Velocity İndex Measured During Fetal Echocardiographic Examination Can Predict Failure Of Functional Closure Of The Foramen Ovale İn The Postnatal Period. 48th Annual Meeeting Of The Association For European Pediatric And Congenital Cardiology, 24, 80-80., Doi: 10.1017/S1047951114000559 ( Poster ), (Kontrol No: 1133432)B.9 
 • Baspınar Ömerhan, Mese Timur, Karadeniz Cem, Ozdemir Rahmi, Yozgat Yılmaz, Doksoz Onder, Küçük Mehmet, Unal Nurettin (2014). Medium-Term Follow Up Of Patients With Vasovagal Syncope. 48th Annual Meeeting Of The Association For European Pediatric And Congenital Cardiology, 24, 91-91., Doi: 10.1017/S1047951114000559 ( Poster ), (Kontrol No: 1133404)B.10
 • Yozgat Yılmaz, Karadeniz Cem, Ozdemir Rahmi, Kucuk Mehmet, Doksoz Onder, Karacelik Mustafa, Mese Timur, Sarıosmanoglu Osman Nejat, Unal Nurettin (2014). Pericardial Effusion And Compression Of Right Ventricle Due To Massive Thymic Hyperplasia İn A Two-Month-Old Female Patient.B.123 10th International Congress Of Update İn Cardiology And Cardiovascular Surgery, 113, 101-101., Doi:10.1016/J.Amjcard.2014.01.262 ( Poster ), (Kontrol No: 1131896)
 • Yozgat Yılmaz, Karadeniz Cem, Ozdemir Rahmi, Kucuk Mehmet, Doksoz Onder, Mese Timur, Unal Nurettin (2014). A Rare Cause Of Cyanosis İn Childhood:Suprasystemic Right Ventricular Due To Severe Pulmonary Stenosis: Case Report. 10th International Congress Of Update İn Cardiology And Cardiovascular Surgery, 113, 101-102., Doi: 10.1016/J.Amjcard.2014.01.264 ( Poster ), (Kontrol No:1131865)B.13
 • Karadeniz Cem, Yozgat Yılmaz, Ozdemir Rahmi, Doksoz Onder, Küçük Mehmet, Karaçelik Mustafa,Mese Timur, Sarıosmanoglu Osman Nejat, Unal Nurettin (2014). Hemitruncus Vs Tetralogy Of Fallot. 10th International Congress Of Update İn Cardiology And Cardiovascular Surgery, 113, 101-101., Doi:10.1016/J.Amjcard.2014.01.263 ( Poster ), (Kontrol No: 1131831)B.14
 • Yozgat Yılmaz, Karadeniz Cem, Özdemir Rahmi, Küçük Mehmet, Doksöz Önder, Mese Timur, Ünal Nurettin (2014). Can Left Coronary Artery Ectasia And The Thrombus Formation Detected On Echocardiographic Examination Be An Overdiagnosis? Case Report. 10th International Congress Of Update İn Cardiology And Cardiovascular Surgery, 113, 102-102., Doi: 10.1016/J.Amjcard.2014.01.265 ( Poster ), (Kontrol No: 1131799)B.15
 • Özdemir Rahmi, Yozgat Yılmaz, Karadeniz Cem, Doksöz Önder, Küçük Mehmet, Mese Timur, Unal Nurettin (2014). Are Atrial Premature Beats Really Benign? Transient Heart Failurein Newborn With Premature Atrial Beats: Case Report. 10th International Congress Of Update İn Cardiology And Cardiovascular Surgery, 113, 154-155., Doi: 10.1016/J.Amjcard.2014.01.395 ( Poster ), (Kontrol No:1131688)B.17
 • Aksoy, Ö. Doksöz, A. Ünalp, T. Meşe, N. Ünal, R. Özdemir, ..Controlled Evaluation Of Serum Lipid Levels And Carotid Artery Intima Media Thickness In Idiopathic Epileptic Children Treated With Valproic Acid, Carbamazepine And Levetiracetam European Journal Of Paediatric Neurology 05/2015; 19:S109.Doi:10.1016/S1090-3798(15)30367-6.P54 – 2942

6. Ulusal (/Uluslararası Katkılı) Sempozyum / Kongre / Konferans Bildirileri:

 • Günay İ, Ersoy B, Atlıhan F, Ünal N. Gazyağı İçme Yakınması İle Başvuran Hastaların Üç Yıllık Değerlendirilmesi(S40). Milli Pediatri Kongresi. 2-5 Kasim 1992, Adana.
 • P Gülez, Ş Cangar, Toker T, N Ünal, Narin N. İhss’de İnfektif Endokardite Bağli Serebral Mikotik Anevrizma (P27). Milli Pediatri Kongresi. 2-5 Kasim 1992, Adana.
 • Atlihan F, Ünal N, Ortaç R, Ersoy B, Akfert K. Hiperlipoproteinemili 2 Aylik Bebekte Malessezia Furfur Fungemisi. Milli Pediatri Kongresi. 2-5 Kasim 1992, Adana.
 • Akçoral A, Tavli V, Ünal N, Kömürcü D, Türkmen T. Çocuklarda Anjiokardiografi İle Karşilaştirmali Ekokardiografik Sol Ventrikül Volüm Ve Ejeksiyon Fraksiyonu Ölçümü. Iii. Ulusal Ekokardiografi Kongresi (Uluslararasi Katki İle). 10-12 Mayis 1994, Antalya
 • Akçoral A, Tavli V, Ünal N. İdiopatik Pulmoner Arter Dilatasyonu (İpad) İzlemde Klinik Ve Ekokardiografik Özellikler. Iii. Ulusal Ekokardiografi Kongresi (Uluslararasi Katki İle). 10-12 Mayis 1994, Antalya
 • Akçoral A, Tavli V, Ünal N. Balon Atrial Septostomi Uygulamalarimiz (014). Ii. Ulusal İnvaziv Kardioloji Kongresi. 23-24 Haziran 1994, İzmir
 • Akçoral A, Tavli V, Ünal N. Kliniğimizde Perkütan Balon Valvuloplasti Uygulamalarimiz (015). Ii. Ulusal İnvaziv Kardioloji Kongresi. 23-24 Haziran 1994, İzmir
 • Akçoral A, Ünal N, Tavli V, Erçal D, Coşkun N. Altmiş Dokuz Down Sendromlu Vakanin Konjenital Kalp Hastaliği Sikliği Yönünden Değerlendirilmesi (240). Ulusal Kardioloji Kongresi. 1-4 Ekim 1994, İzmir
 • Akçoral A, Tavli V, Ünal N, Kozan M, Oto Ö, Taşkin F. Ağir Pulmoner Hipertansiyonda Cerrahi Girişim Kriterleri. 17.Pediatri Günleri Pediatrik Kardioloji Kongresi Ve Pediatride Yaşam Desteği Kursu. 24-26 Nisan 1995, İstanbul
 • Akçoral A, Tavli V, Ünal N, Kozan M. Kliniğimizde Pulmoner Balon Valvuloplasti Uygulamalari (222). Xi. Ulusal Kardioloji Kongresi. 23-26 Eylül 1995, İstanbul
 • Ünal N, Akçoral A, Aydin A, Meşe T, Hüdaoğlu S. İzole Pulmoner Valvüler Darlikta Pulmoner Valvuloplasti. Xl. Milli Pediatri Kongresi. 14-17 Ekim 1996,Gaziantep.
 • Ünal N, Akçoral A, Aydin A, Meşe T, Hüdaoğlu S. Balon Pulmoner Valvuloplasti Yapilan Kritik Pulmoner Darliği Olan Noonan Sendromlu Olgu. Xl. Milli Pediatri Kongresi. 14-17 Ekim 1996,Gaziantep
 • Ünal N, Akçoral A, Aydin A, Hüdaoğlu S, Meşe T. Aort Darliğinda Balon Valvuloplasti Uygulamasi. Xl. Milli Pediatri Kongresi. 14-17 Ekim 1996,Gaziantep
 • Uğurlu B, Ünal N, Hazan E, Sariosmanoğlu N, Silistreli E, Çatalyürek H, Açikel Ü, Oto Ö. Küçük Çapli St Jude Ve Carbomedics Aort Protezlerinin Hemodinamik Olarak Ekokardiografik Olarak Karşilaştirilmasi. Iv. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 29 Ekim-1 Kasim 1996, Marmaris
 • Çatalyürek H, Hazan E, Kargi A, Akçoral A, Ünal N, Meşe T, Açikel Ü,Oto Ö. Pulmoner Hipertansiyon Gelişmiş Olan Konjenital Kalp Hastaliklarinda Akciğer Biopsilerinin Önemi. I. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiak Cerrahi Kongresi.13-16 Kasim 1996, Ankara
 • Akçoral A, Ünal N, Aydin A, Hüdaoğlu S, Meşe T. Balon Pulmoner Valvüloplasti Sonuçlarimiz. I. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiak Cerrahi Kongresi.13-16 Kasim 1996, Ankara
 • Akçoral A, Ünal N, Hüdaoğlu S, Meşe T, Aydin A. Konjenital Kalp Hastaliklarinda Üriner Sistem Anomalileri. I. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiak Cerrahi Kongresi. 13-16 Kasim 1996, Ankara
 • Akçoral A, Ünal N, Meşe T, Erçal D, Hüdaoğlu S. Doksaniki Down Sendromlu Olgunun Konjenital Kalp Hastaliği Sikliği Yönünden Değerlendirilmesi. I. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiak Cerrahi Kongresi. 13-16 Kasim 1996, Ankara
 • Akçoral A, Ünal N, Hüdaoğlu S, Meşe T, Oto Ö, Açikel Ü, Hazan E. Ayni Hastada; Sinüs Varsalva Anevrizmasi, Biküspit Aort Valvi, Koroner Arter Anomalisi. I. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiak Cerrahi Kongresi. 13-16 Kasim 1996, Ankara
 • Akçoral A, Ünal N, Hüdaoğlu S, Meşe T. Fallot Tetralojisi, Geniş Sağ Aotopulmoner Kollateral Ve Sağ Üst Pulmoner Arter Yokluğu Tanili Bir Olgu. I. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiak Cerrahi Kongresi. 13-16 Kasim 1996, Ankara
 • Akçoral A, Ünal N, Meşe T, Hüdaoğlu S. Hemoptizi İle Gelen Pseudotrunkus Arteriozus Ve Major Aorto-Pulmoner Kollateralli Bir Olgu. I. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiak Cerrahi Kongresi. 13-16 Kasim 1996, Ankara
 • Akçoral A, Ünal N, Hüdaoğlu S, Meşe T, Yunus Ş. Büyük Arter Transpozisyonlu Hastalarda Atrial Septostomi Sonuçlarimiz. I. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiak Cerrahi Kongresi. 13-16 Kasim 1996, Ankara
 • Ünal N, Hüdaoğlu S, Meşe T, Yunus Ş, Akçoral A. Doğumsal Kalp Hastaliklarinda Üriner Sistem Anomalileri. İzmir Güncel Tip Günleri (3rd Annual İzmir Conference Of Current Medicine) Uluslararasi Katilimli. 31 Mart-5 Nisan 1997, İzmir
 • Akçoral A, Ünal N, Meşe T, Erçal D, Hüdaoğlu S. Doksaniki Down Sendromlu Olgunun Konjenital Kalp Hastaliği Sikliği Yönünden Değerlendirilmesi. Iii. İzmir Güncel Tip Günleri (3rd Annual İzmir Conference Of Current Medicine) Uluslararasi Katilimli. 31 Mart-5 Nisan 1997, İzmir
 • Ünal N, Hüdaoğlu S, Meşe T, Kumtepe S, Yunus Ş, Saylam G, Akçoral A. Büyük Arter Transpozisyonlu 30 Olguda Balon Atrial Septostomi Sonuçlari.. Viii. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 26-29 Mayis 1997, İzmir.
 • Akçoral A, Ünal N , Meşe T , Erçal Dm, Hüdaoğlu S, Yunus Ş. Down Sendromunda Doğumsal Kalp Hastaliği Sikliği (92 0lgu) (B9). Xli. Milli Pediatri Kongresi. 27- 30 Haziran 1997, Van
 • N Ünal, A Akçoral, T Meşe, S Hüdaoğlu, Gs Saylam, Ş Yunus, Ö Karaman, N Uzuner. Obsruktif Hava Yolu Bulgulari Olan Çocuklarda Kardiyak Fonksiyonlarin Ekokardiyografik Olarak Değerlendirilmesi (E17). Xli. Milli Pediatri Kongresi. 27- 30 Haziran 1997, Van
 • N Ünal, S Hüdaoğlu, T Meşe, Gs Saylam, A Akçoral. Büyük Arter Transpozisyonlu 30 Olguda Atrial  Septostomi Sonuçlari (F5). Xli. Milli Pediatri Kongresi. 27- 30 Haziran 1997, Van.
 • N Ünal, Gs Saylam, S Hüdaoğlu, T Meşe, A Akçoral. Balon Anjioplasti Uygulanan Aort Koarktasyonlu 7 Olgunun Sonuçlari (F6). Xli. Milli Pediatri Kongresi. 27- 30 Haziran 1997, Van.
 • Mengücük, M Kuşkaya, N Ünal, T Meşe, Ö Oto, Ş Cangar. Konjenital Kalp Hastaliği Tanisinda İki Boyutlu Ekokardiografinin Yeri (F15). Xli. Milli Pediatri Kongresi. 27- 30 Haziran 1997,Van.
 • N Ünal, S Hüdaoğlu, T Meşe, Ş Yunus, A Akçoral. Doğumsal Kalp Hastaliklarinda Üriner Sistem Anomalileri (I3). Xli. Milli Pediatri Kongresi. 27- 30 Haziran 1997,Van.
 • N Ünal, S Hüdaoğlu, T Meşe, Ş Yunus, A Akçoral. Doğumsal Kalp Hastaliklarinda Üriner Sistem Anomalileri (138). Xiii. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 29 Eylül - 3 Ekim 1997,İzmir
 • N Ünal, Gs Saylam, S Hüdaoğlu, T Meşe, A Akçoral. Balon Anjioplasti Uygulanan Aort Koarktasyonlu 7 Olgunun Sonuçlari (271). Xiii. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 29 Eylül - 3 Ekim 1997,İzmir
 • Karaman Ö, Ünal N, Uzuner N, Akçoral A, Meşe T, Uğuz A, Hüdaoğlu S. Tekrarlayan Öksürük Hirilti Ve Nefes Darliği Bulunan Çocuklarda Ekokardiografi İle Solunum Fonksiyonlarinin Değerlendirilmesi (P37). Vii. Ulusal Allerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi (Uluslararasi Katilimli). 2-5 Kasim 1997, Bursa.
 • S Hüdaoğlu, T Meşe, B Dündar, N Ünal, Gs Saylam, A Akçoral, N Koroğlu, L İyilikçi, M Akdoğan, C Eyigör, Ym Gürsoy. Travma Sonrasi İnterventriküler Septal Rüptür Gelişen Olgu (G6). Xlii. Milli Pediatri Kongresi. 25- 28 Haziran 1998,Kayseri.
 • Gs Saylam, T Meşe, S Hüdaoğlu, N Ünal, A Akçoral. Bir Çift ‘’Torakoomfalopagus’’ Yapişik İkizde Tip C Kardiovasküler Anomaliler (G9). Xlii. Milli Pediatri Kongresi. 25- 28 Haziran 1998,Kayseri.
 • S Hüdaoğlu, T Meşe, Gs Saylam, M Yiğit, B Dündar, N Ünal, A Akçoral, L Selçuk, Y Akbaş, N Duman, H Özkan. Yenidoğanin Persistan Pulmoner Hipertansiyonu Tanisinda Ekokardiografinin Yeri (G18). Xlii. Milli Pediatri Kongresi. 25- 28 Haziran 1998,Kayseri.
 • Gs Saylam, T Meşe, S Hüdaoğlu, N Ünal, A Akçoral. Koroner Arter Anevrizmasi Gelişmiş Kawasaki Sendromlu Bir Olguda Geç Dönemde İzlemde Ekokardiografi(G25). Xlii. Milli Pediatri Kongresi. 25- 28 Haziran 1998,Kayseri.
 • Gs Saylam, S Hüdaoğlu, T Meşe, B Dündar, N Ünal, Ş Yilmaz, A Akçoral. Ekokardiografi İle Saptanan Pulmoner Arterden Çikan Sol Koroner Arter Anomalisi (Bland-White-Garland Sendromu) Olgusu (G28). Xlii. Milli Pediatri Kongresi. 25- 28 Haziran 1998,Kayseri. Doçentlik Sinavindan Sonra (27.11.1998)
 • B Dündar, A Akçoral, G Saylam, N Ünal , T Meşe , S Hüdaoğlu, Büyükgebiz B, Böber E, Büyükgebiz A. Siyanotik Konjenital Kalp Hastaliklarinda Serum Igf-1 Değerleri Ve Kronik Hipoksemi İle İlişkisi(Pb-58). Vi. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Ve Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu.08-10 Eylül 1999, Ankara
 • Oto Ö, Uğurlu B, Kazaz H, Ünal N, Saylam G, Akçoral A. Postoperatif Supraventriküler Taşikardilerin Tedavisinde İntravenöz Amiadarone İnfüzyon Tedavisi(S13). Ii. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiak Cerrahi Kongresi.6-9 Ekim 1999, Pamukkale-Denizli
 • Oto Ö, Uğurlu B, Ünal N, Özelsancak N, Akçoral A, Saylam G. Kor Triatriatum İle Kombine Komplet Atrio-Ventriküler Septal Defektli Bir Olguda Cerrahi Tedavi(P65). Ii. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiak Cerrahi Kongresi. 6-9 Ekim 1999, Pamukkale-Denizli
 • Oto Ö, Uğurlu B, Açikel Ü, Hazan E, Ünal N, Saylam G, Akçoral A.Komplet Atrioventriküler Septal Defektli Olgularda Cerrahi Tedavi Deneyimimiz(P66). Ii. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiak Cerrahi Kongresi.6-9 Ekim 1999, Pamukkale-Denizli
 • Giray Ö, Ülgenalp A, Bora E, Saylam G, Ünal N, Meşe T, Erçal Dm. Konjenital Kalp Hastaliklarinda 22q11 Delesyon Sikliği . Vi. Ulusal Prenatal Tani Ve Tibbi Genetik Kongresi. 3- 6 Mayis 2000, İzmir
 • Gs Saylam, A Yazman, Ş Paytoncu, T Meşe, M Kir, N Ünal, A Akçoral. Valvüler Aort Stenozlu Çocuklarda İsoproterenol İnfüzyonuna Hmodinamik Yanitlar.(S18). Lii. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 3-6 Mayis 2001,Kapodokya-Nevşehir.
 • K Metin, N Sariosmanoğlu, E Hazan, A Akçoral, G Saylam, N Ünal, B Uğurlu, Ö Oto. Konjenital Kardiyak Anomali Cerrahisinde Alt Uc Mini Sternotomi Uygulamalarimiz..(S27). Lii. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 3-6 Mayis 2001,Kapodokya-Nevşehir.
 • N Ünal, M Kösecik, Gs Saylam, M Kir, Ş Paytoncu, S Kumtepe, A Akçoral. Down Sendromlu Bir Hastada Fetal Eko İle Saptanan Ebstein Anomalisi: Olgu Sunumu.(P10). Lii. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 3-6 Mayis 2001,Kapodokya-Nevşehir.
 • Gs Saylam, A Yazman, Ş Paytoncu, T Meşe, M Kuşkaya, N Ünal, A Akçoral. Çocuklarda Valvüler Aort Stenozunun Stenoz Şiddetine Göre Siniflandirilmasinda Transvalvüler Ortalama Sistolik Basinç Gradiyentinin Yeri.(P17). Lii. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 3-6 Mayis 2001,Kapodokya-Nevşehir.
 • N Ünal, M Kösecik, Gs Saylam, M Kir, Ş Paytoncu, S Kumtepe, A Akçoral, Y Öztürk, N Arslan, B Büyükgebiz. Tip Iia Ailevi Hiperkolesterolemi: Erken Koroner Aterosklerozlu Bir Olgu Sunumu. (P77). Lii. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 3-6 Mayis 2001,Kapodokya-Nevşehir.
 • B Dündar, N Ünal , G Saylam, A Akçoral, B Büyükgebiz, E Böber, T Meşe, S Hüdaoğlu, A Büyükgebiz, M Kösecik. Siyanotik Konjenital Kalp Hastaliklarinda Serum Igf-1 Değerleri Ve Kronik Hipoksemi İle İlişkisi (P78). Lii. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 3-6 Mayis 2001,Kapodokya-Nevşehir. (Poster 3. Lük Ödülü)
 • G Bilgili, M Kuşkaya, T Meşe, N Ünal, T Hizli, V Tavli, Ş Cangar. Çocukluk Çaği Senkoplarinin Edrofonyum İndüksiyonlu Tilt Testi İle Değerlendirilmesi. (P80). Lii. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 3-6 Mayis 2001,Kapodokya-Nevşehir.
 • Gs Saylam, N Ünal, Ş Paytoncu, M Kösecik, M Kir, S Kumtepe, A Akçoral. Galen Ven Malformasyonu. Konjestif Kalp Yetersizliği İle Başvuran 9 Aylik Olgu Sunumu. (P102). Lii. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 3-6 Mayis 2001,Kapodokya-Nevşehir.
 • Gs Saylam, Cs Turgut, M Kir, N Ünal, T Meşe, Ş Paytoncu, A Akçoral. Soldan Sağa Şanta Sekonder Konjestif Kalp Yetersizliği Olan İnfantlarda Enalapril Etkilerinin Değerlendirilmesi. (P103). Lii. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 3-6 Mayis 2001,Kapodokya-Nevşehir.
 • Büyükgebiz B, Öztürk Y, Arslan N, Arici A, Ünal N, Saylam Gs, Kösecik M, Kir M, Paytoncu Ş, Kumtepe S, Akçoral A. Koroner Ateroskleroz Gelişen Bir Homozigot Familiyal Hiperkolesterolemi. (P115). Xxxvii. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayis 2001 Efes Kongre Merkezi-İzmir
 • Ünal N, Saylam G,Paytoncu Ş, Kir M, Kösecik M, Kumtepe S, Akçoral A. Normal Fenotip İle, Supravalvüler Aort Stenozu Ve Periferal Pulmoner Stenozlu Bir Olgu: Williams’ Sendromunun Bir Varyanti Mi?(P25). 45. Milli Pediatri Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
 • Kasap B, Ünal N. Kloralhidrat İntoksikasyonu (Bir Olgu Sunumu) (P98). 45. Milli Pediatri Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
 • Ünal N, Kasap B. Oyuncak İle Asilma (Bir Olgu Sunumu) (P114). 45. Milli Pediatri Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
 • Ünal N, Arslan N, Ölmez D, Öztürk Y, Akman H, Ok B, Büyükgebiz B. Soliter Dalak Kisti: Olgu Sunumu(P132). 45. Milli Pediatri Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
 • Ünal N, Arslan N, Ölmez D, Öztürk Y, Ok B, Akman H, Büyükgebiz B. Karaciğerde Hizli İlerleyen Ve Deri Alti Ve Akciğere Yayilan Multiple Bacterioides Absesi: Olgu Sunumu(P168). 45. Milli Pediatri Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
 • Ünal N, Kasap B, Çiçek M. Künt Boyun Ve Göğüs Tavmasi (Bir Olgu Sunumu) (P194). 45. Milli Pediatri Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
 • Ünal N, Büyükgebiz B, Uzuner N, Anal Ö, Ölmez D, Akman H, Ok B. Hiperimmünglobulin E Sendromunda Ards Gelişen Olgu(P196). 45. Milli Pediatri Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
 • Ünal N, Uzuner N, Ölmez D, Akman H, Ok B. Sineözofagogramla Gör Tanisi Alan Hişiltili Çocuk(P204). 45. Milli Pediatri Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
 • Ünal N, Saylam G, Kir M, Paytoncu Ş, Kösecik M, Kumtepe S, Akçoral A. Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonlu Bir Olguda Vasküler Ring Anomalisi (Aberan Sağ Subklavyen Arter): Olgu Sunumu(P276). 45. Milli Pediatri Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
 • Ünal N, Kösecik M, Saylam G, Paytoncu Ş, Kir M, Kumtepe S, Akçoral A. Periferik Pulmoner Arter Darliği İle Birlikte Olan Williams’ Sendromlu Bir Olgu(P293). 45. Milli Pediatri Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
 • Ünal N, Kösecik M, Ünsal E, Saylam G,Paytoncu Ş, Kir M, Kumtepe S, Akçoral A. Takayasu Arteritis: Olgu Sunumu(P321). 45. Milli Pediatri Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
 • Ünal N, Karababa S, Babayiğit A, Yilmaz Ş. Semptom Vermeyen İntrakraniyal Dikiş İğnesi: Süt Çocukluğunda Cinayet Girişimi Mi? Olgu Sunumu(P338). 45. Milli Pediatri Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
 • Ünal N, Paytoncu Ş, Kir M, Kösecik M, Kumtepe S, Saylam G, Akçoral A. Sol Pulmoner Arter Yokluğu Ve Fallot Tetralojili Bir İnfant(Pb205). 46. Milli Pediatri Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin
 • Ünal N, Paytoncu Ş, Kir M, Kösecik M, Kumtepe S, Saylam G, Kozan Ö, Akçoral A. Bilateral Renal Arter Stenozlu Takayasu Arteriti; Kissing Balon Anjioplasti Ve Stent Yerleştirilmesi (Pb206). 46. Milli Pediatri Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin
 • Akarcan H, Ünal N, Paytoncu Ş, Kir M, Kumtepe S, Kösecik M, Güneri A, Saylam G, Akçoral A. Adenotonsiller Hipertrofili Çocuklarda Operasyon Öncesi Ve Sonrasi Kardiyak Ve Pulmoner Fonksiyonlarin Değerlendirilmesi (Pb207). 46. Milli Pediatri Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin
 • Kösecik M, Ünal N, Giray Ö, Paytoncu Ş, Kir M, Kumtepe S, Gürcü Ö, Saylam G,Akçoral A, Erçal D. Noonan Sendromu: Balon Pulmoner Valvüloplasti Yapilan Olgu (Pb208). 46. Milli Pediatri Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin
 • Ünal N, Kösecik M, Kir M, Paytoncu Ş, Kumtepe S, Saylam G, Akçoral A. Kardiyak Tamponat Tablosu İle Başvuran Akut Romatizmal Kardit : Olgu Sunumu (Pb209). 46. Milli Pediatri Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin
 • Özdemir D, Yilmaz E, Babayiğit A, Kasap B, Kurul S, Duman M, Ünal N, Dirik E. Geçici Görme Kaybi İle Başvuran Oksipital Lop Epilepsisi: Olgu Sunumu (Pb274). 46. Milli Pediatri Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin
 • Çorapçioğlu F, Mutafoğlu Uysal K, Silistreli E, Ünal N, Açikel Ü. Faktör V Leiden Mutasyonu Olan Nhl’li Bir Çocukta Venöz Kateterden Sonra Gelişen Sağ Atrial Trombüs Ve Cerrahi Tedavi (Pb282). 46. Milli Pediatri Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin
 • Aytaç Ç, Ünal N, Derebek E, Gülçek R. Faturalama Sürecindeki Denetim Mekanizmalari: Fatura İnceleme Komisyonu. 5. Ulusal Sağlik Kuruluşlari Ve Hastane Yönetimi Sempozyumu.16-19 Ekim 2002, Osmangazi Üniversitesi-Eskişehir
 • Gürcü Ö, Ünal N, Arli Ö, Köse S, Turgut Ş, Tezcan D, Karaman Ö. Pulmoner Sekestrasyon Ve Pnömokok Menenjitli Bir Olgu Sunumu (P 41). 25. Pediatri Günleri Çocuk Ve İnfeksiyon. 16-18 Nisan 2003, İstanbul
 • Babayiğit A, Köse S, Öztürk Y, Ünal N, Turgut Ş, Gürcü Ö, Arli Ö, Tezcan D, Karaman Ö. Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu: Kistik Fibrozisli Bir Olgu Sunumu(P 49). 25. Pediatri Günleri Çocuk Ve İnfeksiyon. 16-18 Nisan 2003, İstanbul
 • Demircioğlu F, Saygi M, Ünal N, Köse S, Öztürk Y, Turgut Ş, Tezcan D, Karaman Ö. İlaç Ateşi: Bir Olgu Sunumu(P 75). 25. Pediatri Günleri Çocuk Ve İnfeksiyon 16-18 Nisan 2003, İstanbul
 • Ünal N, Babayiğit A, Akman H, Yilmaz Ş, Ören H, İrken G. Ateş Ve Hepatosplenomegalinin Bir Sebebi Olarak Kal-Azar. 25. Pediatri Günleri Çocuk Ve İnfeksiyon, Özet Kitabı, 184, 16-18 Nisan 2003, İstanbul,
 • Aytaç Ç, Cangül İ, Ünal N. Fatura Geri Dönüşleri Ve Hastane İçi Geri Bildirim Süreçleri. Hastane Yönetim Platformu I Deneyimler-Sorunlar-Çözümler.19-22 Nisan 2003, İzmir
 • Özdemir D, Yilmaz E, Duman M, Ünal N, Tunçok Y. Yüksek Doz Salbutamol Alimi Sonrasi Hipoglisemi: Olgu Sunumu(P-19). Ulusal Toksikoloji Ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu. 8-9 Mayis 2003, İzmir
 • Özdemir D, Yiş U, Kalkan Ş, Duman M, Ünal N. Akut Çocukluk Çaği Zehirlenmeleri (P-20).Ulusal Toksikoloji Ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu.8-9 Mayis 2003, İzmir
 • Özdemir D, Duman M, Akman H, Üçüncü T, Çetin Ö, Korkmaz C, Özkunt O, Sinani G, Ünal N. Çocukluk Çaği Fraktürlerinin Epidemiyoljik Özellikleri (P-25). 39. Türk Pediatri Kongresi . 17-22 Haziran 2003, Kapadokya
 • Tanriverdi S, Sarioğlu S, Oktay G, Ünal N. Soldan Sağa Şantli Doğumsal Kalp Hastalikli Çocuklarda Pulmoner Kan Akimi Ve Pulmoner Hipertansiyon İle Endotelin-1 Arasindaki İlişki (P-062). 39. Klinik Biyokimya Günleri-Klinik Biyokimya Uzmanlari Derneği 1.Ulusal Kongresi. 1-4 Ekim 2003, Kapadokya
 • Bekem Ö, Öztürk Y, Arslan N, Hizli Ş, Kumtepe Ş, Ünal N, Saylam G, Büyükgebiz B. Di George Sendromlu Bir Olguda Malrotasyon. Vi. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Kongresi. Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, 5-7 Mayis 2004, Ankara
 • N Ünal, S Sarioğlu, M Kir, Gs Saylam, Ş Paytoncu, S Kumtepe, M Kösecik. Soldan Sağa Şantli Konjenital Kalp Defektli Çocuklarda Endotelin-1 Seviyesi İle Pulmoner Kan Akimi Ve Pulmoner Hipertansiyon Arasindaki İlişki. (S-002). Iv. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 6-9 Ekim 2004,Kayseri.
 • Ş Paytoncu, Gs Saylam, M Kir, M Kösecik, S Kumtepe, N Ünal. Ventriküler Septal Defektli Çocuklarda Vena Kontrakta Yöntemi İle Soldan Sağa Şant Miktarinin Hesaplanmasi. (S-011). Iv. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 6-9 Ekim 2004,Kayseri.
 • Ş Paytoncu, Gs Saylam, N Ünal, M Kir, S Kumtepe, M Kösecik, H Çakmakci. Vasküler Ring Anomalileri. (P-008). Iv. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 6-9 Ekim 2004,Kayseri.
 • M Kir, N Ünal, Gs Saylam, Ş Paytoncu, M Kösecik, S Kumtepe. Ventriküler Septal Defektli Çocuklarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarinin Miyokardiyak Performans İndeksi (Tei İndeksi) Kullanilarak Değerlendirilmesi. (P-063). Iv. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 6-9 Ekim 2004,Kayseri.
 • M Kösecik, Gs Saylam, N Ünal, M Kir, Ş Paytoncu, S Kumtepe. Ventriküler Septal Defektli Çocuklarda ‘’Proximal Isovelocity Surface Area (Pisa)’’ Yöntemi İle Soldan Sağa Şant Miktarinin Değerlendirilmesi. (P-083). Iv. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 6-9 Ekim 2004,Kayseri.
 • Fatih Firinci, Duygu Ölmez, Arzu Babayiğit, Nevin Uzuner, Handan Çakmakçi, Gül Saylam, Nurettin Ünal, Özkan Karaman. Persistan Nefes Darliği Nedeni Olarak Vasküler Ring Saptanan Bir Olgu(A30). Iii.Ana Çocuk Sağliği Kongresi. 22-24 Eylül 2005, İzmir
 • Adem Aydin, Nur Arslan, Gülbahar Bim, Nezaket Koçak, Cevdet Güzel Sağiltici, Çetin Gündoğdu, Nurettin Ünal, Hasan Özkan. Akut Gastroenteritli Olgularin Değerlendirilmesi(D23). Iii.Ana Çocuk Sağliği Kongresi. 22-24 Eylül 2005, İzmir
 • Adem Aydin, Durgül Özdemir, Demet Alaygut, Özlem Gürcü, Nurettin Ünal, Hasan Özkan. Travmali Olgularin Klinik Ve Epidemiyolojik Özellikleri(D25). Iii.Ana Çocuk Sağliği Kongresi. 22-24 Eylül 2005, İzmir
 • Kumtepe S, Kir M, Paytoncu Ş, Ünal N, Saylam Gs. Fallot Tetralojili Çocuklardatam Düzeltme Operasyonu Öncesi Ve Sonrasinda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarinin Miyokardiyal Performans İndeksi (Tei İndeksi) Kullanilarak Değerlendirilmesi (S-05). V.Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Mezuniyet Sonrasi Eğitim Toplantisi. 16-18 Kasim 2005,Antalya
 • Kir M, Saylam Gs, Paytoncu Ş, Kumtepe S, Ünal N, Çakmakci H. Vasküler Ring: Tanida Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri. (P-40). V.Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Mezuniyet Sonrasi Eğitim Toplantisi. 16-18 Kasim 2005,Antalya
 • Paytoncu Ş, Saylam Gs, Kir M, Kumtepe S, Ünal N, Çakmakci H. Trunkus Arteriozus: Tanida Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri. (P-41). V.Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Mezuniyet Sonrasi Eğitim Toplantisi. 16-18 Kasim 2005,Antalya
 • Paytoncu Ş, Saylam Gs, Kir M, Kumtepe S, Ünal N, Metin K, Sariosmanoğlu N, Açikel Ü, Oto Ö. Sekundum Atriyal Septal Defektlerin Kapatilmasinda Transkateter Yol İle Minimal İnvazif Ve Standart Cerrahi Tekniklerin Karşilaştirilmasi(P-65). V.Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Mezuniyet Sonrasi Eğitim Toplantisi. 16-18 Kasim 2005,Antalya
 • Paytoncu Ş, Kir M, Ünal N, Saylam Gs. Dobly-Committed Jucsta Arteriyel Ventriküler Septal Defekt, Valvüler Pulmoner Stenoz Ve Non-Konfluen Pulmoner Arterler: Olgu Sunumu(P-144). V.Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Mezuniyet Sonrasi Eğitim Toplantisi. 16-18 Kasim 2005,Antalya
 • Kurul S, Paytoncu Ş, Ünal N. Blalock-Taussıg Şantı Sonrasında Gelişen Bir Horner Sendromu. Poster: 65 (3.Uludağ Pediatri Kongresi, 18-21 Şubat 2005 , Uludağ-Bursa– Güncel Pediatri Dergisi; 2005 ;3 :)
 • Olukman Özgür, Özdemir Rahmi, Karadeniz Cem, Çalkavur Sebnem, Mese Timur, Unal Nurettin (2014).Preterm İnfantlarda Duktus Arteriosus Açıklıgı İle Trombosit Parametleri Arasında Bir İliski Var Mıdır?. 13.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 1(1), 85-85., (Kontrol No: 1135283)E.4
 • Yozgat Yılmaz, Özdemir Rahmi, Karadeniz Cem, Doksoz Önder, Küçük Mehmet, Yılmazer Murat Muhtar,Mese Timur, Unal Nurettin (2014). Bes Aylıkken Anjiografik Olarak Tanı Alan Arteriyel Tortuosite Sendromu. 13.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 1(1), 106-106., (Kontrolno: 1135263) E.5
 • Karadeniz Cem, Özdemir Rahmi, Demir Fikri, Yozgat Yılmaz, Küçük Mehmet, Karaarslan Utku, Yılmazermurat Muhtar, Mese Timur, Unal Nurettin (2014). Saglıklı Çocuk Ve Adelosanlarda Mapse Ve Tapsedegerleri. 13.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 1(1), 132-132., (Kontrolno: 1135231)E.6
 • Yozgat Yılmaz, Özdemir Rahmi, Karadeniz Cem, Küçük Mehmet, Karaarslan Utku, Mese Timur, Unal Nurettin (2014). Sol Ventrikülünde İzole Hiperekojen Fokus Bulunan Fetusların Modifiye Miyokardiyal Performans İndeksi İle Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Degerlendirilmesi. 13.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 1(1), 164-164., (Kontrol No: 1135181)E.8
 • Yozgat Yılmaz, Özdemir Rahmi, Doksoz Önder, Karadeniz Cem, Küçük Mehmet, Güven Barıs, Mese Timur, Unal Nurettin (2013). Ayna Hayali Dekstrokardisi, Genis Horizontal Karacigeri Olan Tek Ventrikül Fizyolojisindeki Sol Modifiye Blolack Taussing Santlı Yedi Aylık Hastada Anjiografik Olarak Saptanabilen İnfrakardiyak Total Pulmoner Venöz Dönüs Anomalisi. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No: 1134900)
 • Yozgat Yılmaz, Doksoz Önder, Özdemir Rahmi, Karadeniz Cem, Güven Barıs, Küçük Mehmet, Mese Timur, Unal Nurettin, (2013). Iki Aylık Kız Olguda Timus Hiperplazisine Baglı Sag Ventrikül Basısı Ve Perikardiyal Effüzyon: Olgu Sunumu. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi,(Kontrol No: 1134855)E.16
 • Yozgat Yılmaz, Doksoz Önder, Özdemir Rahmi, Karadeniz Cem, Küçük Mehmet, Güven Barıs, Mese Timur, Unal Nurettin (2013). Genis Atriyal Septal Defekt Birlikteligi Nedeniyle Yedi Aylıkken Tanı Alan Kor Triatriatum Sinister Olgusu. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrolno: 1134831)E.17
 • Yozgat Yılmaz, Nacaroglu Hikmet Tekin, Özdemir Rahmi, Doksöz Önder, Güven Barıs, Karadeniz Cem,Küçük Mehmet, Mese Timur, Ünal Nurettin (2013). Biatriyal Genislemesi Olan Yedi Yasındaki Olguda Restriktif Kardiyomiyopati/Konstrüktif Perikardit Ayırımında Ekokardiyografik Ve Anjiografik Degerlendirme. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No:1134809)E.18
 • Yozgat Yılmaz, Doksoz Önder, Özdemir Rahmi, Güven Barıs, Küçük Mehmet, Karadeniz Cem, Mesetimur, Unal Nurettin, (2013). Üç Yasında Hafif Siyanoz Sikayetiyle Basvuran Hastada Obstrüktif Olmayan Suprakardiyak Tip Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüs Anomalisi. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No: 1134784)E.19
 • Yozgat Yılmaz, Özdemir Rahmi, Doksöz Önder, Olukman Özgür, Güven Barıs, Karadeniz Cem, Küçük Mehmet, Mese Timur, Ünal Nurettin (2013). Geçici Hiperinsulinizmli Yenidoganda Dirençli Hipoglisemi Tedavisinde Kullanılan Glukagon İnfüzyonuna Baglı Gelisen Sinüs Tasikardisi Ve Tedavisi: Olgu Sunumu..12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No: 1134762)E.20
 • Yozgat Yılmaz, Karadeniz Cem, Özdemir Rahmi, Doksoz Önder, Küçük Mehmet, Kılıç Ayhan, Mese Timur, Unal Nurettin (2013). Fetal Ekokardiyografik İnceleme Esnasında Ölçülen Anormal Duktus Venosus Pik Hız İndeksi Postnatal Dönemde Fonksiyonel Olarak Kapanmayacak Olan Foramen Ovalenin Erken Bir Göstergesi Mi?. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No:1134668)E.23
 • Yozgat Yılmaz, Karaarslan Utku, Doksoz Önder, Özdemir Rahmi, Karadeniz Cem, Küçük Mehmet, Güven Barıs, Mese Timur, Unal Nurettin (2013). Head-Up Tilt Testinde Ortostatik Entolerans Bozuklugu Gösteren Çocuk Hastalarda Oral Rehidratasyon Tuzu, Propranolol Tedavisinin Kısa Dönem Etkinligi. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No: 1134622)E.25
 • Özdemir Rahmi, Karadeniz Cem, Erdogan Hande, Doksoz Önder, Yozgat Yılmaz, Güven Barıs, Küçük Mehmet, Mese T, Unal Nurettin (2013). Akut Miyokard İnfarktüsünü Taklit Eden Akut Miyoperikardit. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No:
 •  ………………………………………

7.Katılınan Kongreler Ve Kurslar:
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi Xii.Meslek İçi Eğitim Semineri (Pediatrik Endokrinoloji) 5 Haziran 1992.İzmir
 • Pediatrik Kardiyoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Kursu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi . 20 Kasim 1992. İzmir
 • Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 28eylül-1 Ekim 1993.Bursa
 • Congress Of The Union Of Middle Eastern And Mediterranean Pediatric Societies (Umemps). İzmir, October 24-27,1993
 • Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Sempozyumu 18-19 Kasim 1993, Ankara
 • Türk Kardiyoloji Derneği İnvaziv Kardiyoloji Kongresi 23-24 Haziran 1994, İzmir
 • Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 26-30 Eylül 1994, Kuşadasi
 • Ulusal Kardiyoloji Kongresi.1-4 Ekim 1994, İzmir
 • Pediatrik Kardiyoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Toplantisi.27-29 Ekim 1994, Kayseri
 • Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 23-26 Eylül 1995, İstanbul
 • Pediatrik Kardiyoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Toplantisi. 27-29 Ekim 1995, Adana
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Ve Gögüs,Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği İzmir Şubesi, I. Mezuniyet Sonrasi Eğitim Sempozyumu. 6-7aralik 1995, İzmir
 • Çocukluk Çaği Solunum Sistemi İnfeksiyonlari. İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi 50.Yil Kuruluş Toplantisi. 25-26 Nisan 1996, İzmir
 • Pediatrik Kardiyoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Toplantisi. 14-15 Haziran 1996, Malatya
 • Ulusal Göğüs Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi. 29 Ekim-1 Kasim 1996, Marmaris
 • Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Kongresi. 13-16 Kasim 1996, Ankara.
 • Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi İzmir Şubesi İkinci Mezuniyet Sonrasi Eğitim Sempozyumu. 9-10 Aralik 1996, İzmir
 • Türkiye Ekopatoloji Dergisi Iii. İzmir Güncel Tip Günleri (Uluslararasi Katilimli). 31 Mart- 5 Nisan 1997, İzmir
 • Çocuk Kardiyolojisi Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri. Gazi Üniversitesi. 10-11 Nisan 1997, Ankara
 • Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 29 Eylül-3 Ekim 1997, İzmir.
 • Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Mezuniyet Sonrasi Eğitim Toplantisi. 9-11 Ekim 1997, Bursa
 • Ulusal Metabolik Hastaliklar Ve Nütrisyon Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari Anabilim Dali Ve Fenilketonürili Çocuklari Tarama Ve Koruma Derneği İzmir Şubesi. 29-31 Ekim 1997, İzmir.
 • İnteraktif Mezuniyet Sonrasi Eğitim Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Ve Göğüs Kalp Damar Cerrahisi İzmir Şubesi. 27-28 Kasim 1997, İzmir
 • Milli Pediatri Kongresi. 25-28 Haziran1998, Kayseri
 • Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Mezuniyet Sonrasi Eğitim Toplantisi.. 27-28 Haziran1998, Kayseri
 • Ulusal Allerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 1998, Kuşadasi
 • Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi. 4-9 Ekim 1998, İzmir
 • Mezuniyet Sonrasi Eğitim Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Ve Göğüs Kalp Damar Cerrahisi İzmir Şubesi. 17-18 Aralik 1998, İzmir
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi, ‘’Akut Eklem Romatizmasi’’ Sempozyumu. Mart 1999, İzmir
 • Türk Pediatri Kongresi (Türk Pediatri Kurumu). 19-23 Mayis 1999, Ankara
 • Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Mezuniyet Sonrasi Eğitim Toplantisi.. 18-20 Haziran1999, Konya
 • Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiak Cerrahi Kongresi. 6-9 Ekim 1999, Denizli
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Ii. Pediatri Günleri. 26-27 Kasim 1999, İzmir
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi ‘’Probleme Dayali Öğrenim’’. 14-17 Kasim 2000,İzmir
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Iii. Pediatri Günleri. 26-27 Kasim 2000, İzmir
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü ‘’Bilimsel Araştirma Projelerinin Planlanmasi, Hazirlanmasi Ve Desteklenmesi’’. 12 Ocak 2001,İzmir
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi, ‘’Pediatrik Aciller’’ Sempozyumu. Mart 2001, İzmir
 • Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 3-6 Mayis 2001,Kapodokya-Nevşehir.
 • Türk Pediatri Kongresi (Türk Pediatri Kurumu). 14-28 Mayis 2001, İzmir
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi ‘’Taska Dayali Öğrenim’’. 6 Eylük 2001,İzmir
 • Milli Pediatri Kongresi.30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
 • Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Mezuniyet Sonrasi Eğitim Toplantisi. 3 Ekim 2001, Erzurum
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi ‘’Akut Koroner Sendromlar, Kalp Yetersizliği Ve Ani Kardiyak Ölüm’’. 6-7 Kasim 2001,İzmir
 • Maternal Tip Ve Perinatoloji Derneği. Doppler Ultrasonografi İle Fetüsün Muayenesi. Mezuniyet Sonrasi Eğitim Sempozyumu. 14 Şubat 2002, İzmir
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Iv. Pediatri Günleri. 30-31 Mayis 2002, İzmir
 • Milli Pediatri Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin
 • Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Mezuniyet Sonrasi Eğitim Toplantisi. 25-26 Ekim 2002,İzmir
 • Hastane Yönetim Platformu I Deneyimler-Sorunlar-Çözümler. 19-22 Nisan 2003, İzmir
 • Pediatrik İnvaziv Kardiyoloji Sempozyumu. 2-3 Mayis 2003, Ankara
 • Ulusal Toksikoloji Ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu. 8-9 Mayis 2003, İzmir
 • Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalişma Grubu’’avsd’lerin Ekokardiyografi İle Değerlendirilmeleri’’,26 Eylük 2003, Ankara
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi, ‘’Akut Romatizmal Ateşe Güncel Yaklaşimlar’’ Sempozyumu. 12 Kasim 2003, İzmir
 • Dokuz Eylül Üniversitesi V. Pediatri Günleri. 4-5 Aralik 2003, İzmir
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği-Türkiye Pediatri Kurumu İzmir Şubeleri, ‘’Anemili Çocuğa Yaklaşim’’ Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri. 14 Ocak 2004, İzmir
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği-Türkiye Pediatri Kurumu İzmir Şubeleri, ‘’Büyüme Yetersizlikleri Ve Obeziteye Yaklaşim’’ Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri. 17 Mart 2004, İzmir
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği-Türkiye Pediatri Kurumu İzmir Şubeleri, ‘’İshal-Dehidratasyon Ve Ateş-Febril Konvulziyona Yaklaşim’’ Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri . 02 Haziran 2004, İzmir
 • Annual Meeting Of Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery. 26-29 September 2004, Bodrum- Turkey
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği-Türkiye Pediatri Kurumu İzmir Şubeleri, ‘Çocuklarda Solunum Yolu Enfeksiyonlarina Yaklaşim’’ Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri . 24 Kasim 2004, İzmir
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Vi. Pediatri Günleri. 2-3 Aralik 2004, İzmir
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği-Türkiye Pediatri Kurumu İzmir Şubeleri, ‘‘Pediatride Tüberküloz’’ Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri . 30 Mart 2005, İzmir
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği-Türkiye Pediatri Kurumu İzmir Şubeleri, ‘‘Çocuk Ruh Sağliği Ve Hekimin Rolü’’ Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri . 24 Mayis 2005, İzmir
 • Ana Çocuk Sağliği Kongresi. 22-24 Eylül 2005, İzmir
 • Update On Cardiology And Cardiaovascular Surgery. 29 September – 02 October 2005, Bodrum- Turkey
 • Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Sempozyumu. 15-16 Ekim 2005, Antalya
 • Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Mezuniyet Sonrasi Eğitim Toplantisi. 16-18 Kasim 2005,Antalya
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Vii. Pediatri Günleri. 1-2 Aralik 2005, İzmir
 • . Ii. Kardiyoloji &Kardiyo Vasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 20-24 September 2006, Bodrum- Turkey
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Viii. Pediatri Günleri. 1-2 Aralik 2007, İzmir
 • Nörogenetikdokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Viii. Pediatri Günleri. 1-2 Aralik 2007, İzmir
 • Endovasküler Damardokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Viii. Pediatri Günleri. 1-2 Aralik 2007, İzmir
 • Kardiyoloji &Kardiyo Vasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 28 September - 02 December 2007, Antalya- Turkey