Doktorlar

PROF.DR. MANSUR KAYATAŞ

Eğitim ve Uzmanlık

 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (YÜKSEK LİSANS, 1983-1989)
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK, 1990-1995)
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (NEFROLOJİ UZMANLIK,1995-1997)
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇAPA TIP FAKÜLTESİ (DOÇENTLİK, 1998)
 • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (PROFESÖR, 2007)

Hastalıklar

 • Hipertansiyon
 • Akut Böbrek Yetmezliği
 • Kronik Böbrek Yetmezliği
 • Nefrotik, Nefritik, Vaskülitik Sendromlar
 • Polikistik Böbrek
 • Fabry
 • Alport
 • Böbrek Taş Hastalığı
 • Böbrek-İdrar Yolları Enfeksiyonları
 • Diyabete Bağlı Böbrek Hastalığı
 • Asit-Baz/Sıvı-Elektrolit Denge Bozuklukları
 • FMF/ Renal Amiloidozis
 • Romatizmal Hastalıklara Bağlı Böbrek Hastalıkları
 • Kanser Hastalarına Eşlik Eden Böbrek Hastalığı
 • Kalp Yetmezliğine Eşlik Eden Böbrek Hastalığı
Daha Fazla Göster Daha Az Göster

Tedavi Yöntemleri

 • Acil Hemodiyaliz, Konvansiyonel-İntermittant
 • Devamlı VV Hemofiltrasyon, Hemodiyafiltrasyon
 • Periton (Karın) Diyalizi
 • Geçici ve Kalıcı Diyaliz Kataterlerinin Yerleştirilmesi
 • Böbrek Nakli, Hazırlık ve İzlem
 • Böbrek Damarlarında Anjiyoplasti/Stent Uygulamaları
 • Böbrek Biyopsisi
 • Ambulatuvar Kan Basıncı Ölçümleri
 • Böbrek Renkli/Doppler Ultrasonografi
 • Böbrek Damarlarına Yönelik MR/BT Anjiyografi

Deneyim

 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (1989-1990)
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (1990-1995)
 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. (1995-1997)
 • Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji konsültanı ve ilk Hemodiyaliz Ünitesinin kurulması (1998-1999)
 • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Klinik Şef Yardımcılığı (1999-2007)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Konuk Öğretim Üyesi (2014)
 • İEÜ. Medicalpoint İzmir Hastanesi , Nefroloji Kliniği (12.12.2017.. Halen Çalışmakta)

Mesleki Üyelikleri

 • European Renal Association European Dialysis and Transplantation Association
 • Türk Nefroloji Derneği
 • Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
 • Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği
 • Türk Tabipler Birliği

Araştırma Yayınları

A-ARAŞTIRMA MAKALELERİ, OLGU SUNUMLARI, DERLEME VE EDİTÖRE MEKTUP

A1- M. Kayataş, V. Akın Uysal

"Kronik Myelositik Lösemide Kemik İliği Transplantasyonu"

The Turkish Journal of Hematology and Oncology, 1991, 1;2: 89- 95

 

A2- P. Karakaş, İ. Erden, H. Özcan, S. Aytaç, M. Kayataş, O. Tüzün

"Yüzeyel Lenfadenopatilerin Renkli Doppler Görüntüleme ile Değerlendirilmesi"

Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi, 1993, 3: 207- 209

 

A3- Mansur Kayataş, Olcay Aydıntuğ

“Lyme Hastalığı Literatürün Gözden Geçirilmesi”

MN Klinik Bilimler 1995, 1;1: 31- 34

 

A4- F. Boyvat, M. Kayataş, A.M. Ağıldere, N. Özdemir, M. Coşkun

"Renal Fonksiyonları İleri Derecede Bozulmuş Olan Soliter Böbreğe Perkütan Transluminal Anjiyoplasti"

Diyaliz Transplantasyon Yanık 1996, 8;3: 63- 66

 

A5- M. Kayataş, H. Müderrisoğlu, M. E. Korkmaz, F.N. Özdemir, A. Ertürk, Y. Erten, G. Güz

"Hemodiyalizin Elektrokardiyografik Parametreler Üzerine Olan Etkileri"

Diyaliz Transplantasyon Yanık 1996, 8;3: 10- 14

 

A6- M. Kayataş, A. Dökmeci, G. Kınıklı

"Inflamatuvar Barsak Hastalığında Anti-Nötrofil Stoplazmik Antikorun Önemi"

Türk Gastroenteroloji Dergisi, 1997,8;1: 101- 108

 

A7- M. Turgay, G. Keskin, M. Duman, M. Kayataş, G. Kınıklı, H. Tutkak, A. Dökmeci, G. Tokgöz

"Serum Soluble Intracellular Adhesion Molecule- 1 (sICAM) Levels in Patients with Inflammatory Bowel Disease"

Journal Of Ankara Medical School, 1997, 19;2: 113- 116

 

A8- M.E. Korkmaz, H. Müderrisoğlu, N. Özdemir, M. Kayataş, A. Ertürk

"QT interval lengthening during haemodialysis: is there a potential risk for torsade de pointes? "

Nephrology Dialysis Transplantation 1997, 12; 2: 365.

 

A9- Y. Erten, M. Kayataş, S. Sezer, F.N. Özdemir, P.F. Özyiğit, M. Turan, A. Haberal, G. Güz, S. Kaya, N. Bilgin

“Zinc Deficiency: Prevalence and Causes in Hemodialysis Patients and Effect on Cellular Immune Response”

Transplantation Proceedings,1998,30, 850- 851

 

A10- F.N. Özdemir, G.Güz, M. Kayataş, S.Sezer, H. Arslan, M. Turan

“Tuberculosis remains an important factor in the morbidity    and mortality of hemodialysis Patients”

Transplantation Proceedings,1998,30, 846- 847

 

A11- F.N. Özdemir, M. Turan, S. Sezer, M. Kayataş, A. Haberal, G. Güz, Y. Erten, N. Hızel, S. Boyacıoğlu, Ş. Gülmüş, N. Bilgin

“Prevalance of serological markers of autoimmunity in hemodialysis patients with hepatitis C virus”

Transplantation Proceedings,1998,30, 848- 849

 

A12- F. Boyvat, N.Ç. Tarhan, M. Kayataş, A.M. Ağıldere, M. Coşkun, N.U. Tutar, F.N. Özdemir.

“Hemodiyaliz Hastalarında Kalıcı Tunelli Jugüler Kateter Uygulaması” Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 1998,4: 14- 17

 

A13- M. Kayataş, A. Ertürk, H. Müderrisoğlu, M.E. Korkmaz, F.N. Özdemir

“Acetate Hemodialysis Does Not Increase The Frequency of Ventrucular Arrhythmia in Hemodialysis Patients”

Artificial Organs,1998,22;9: 781- 784

 

A14- S.Sözay, M. Kayataş, Ş. Kılınç, N. Akman, N. Özdemir, R. Özker

“Kronik Böbrek Hastalarında rHuEPO Kullanımının Nöroelektrofizyolojik İncelemesi”

Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, 1998,9;3: 172- 175

 

A15- M. Kayataş, Y. Üstündağ

“Bir Olgu Nedeniyle Hemodiyaliz Hastalarında Gelişen Okluziv Olmayan Mezenter İskemisi”

Klinik Bilimler ve Doktor,1999,5;2: 175- 178

 

A16- M. Kayataş, A. Dökmeci, E. Parlak

The relationship of the clinical and laboratory parameters with the presence of p-ANCA in cases with ulcerative colitis”

Turk J Gastroenterol,1999,10; 60- 65

 

A17- M. Kayataş, F.N. Özdemir. H. Müderrisoğlu. M.E. Korkmaz

Diastolic Dysfunction Increases the Frequency of Ventricular Arrhythmia in Hemodialysis Patients

Nephron,1999;82: 185- 187

 

A18- M. Kayataş, H. Müderrisoğlu, F.N.Özdemir, M. E.Korkmaz, E.Akalın, A. Ertürk

"Comparison of the Bicarbonate Hemodialysis Patients with the Acetate Hemodialysis Patients in Respect to the Frequency of Arrhythmia"

Ankara Hastanesi Tıp Dergisi, 1999,32; 2: 89- 94

 

A19- Y. Üstündağ, B. Bilezikçi, S. Boyacıoğlu, M. Kayataş, F.N. Özdemir

“The Utility of AST/ALT ratio as non-invasive demonstration of the degree of liver fibrosis in chronic HCV patients on long-term hemodialysis”

Nephrology Dialysis Transplantation, 2000;15: 1716- 1717

 

A20- Rüştü Serter, Mansur Kayataş

“Üremik Kemik Hastalığı”

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2000;33 (1- 4): 295- 305

 

A21- Ayşe Kolay, Mansur Kayataş, Neşe E. Gülçelik, Aysel Uzuner

“Nefrotik Sendrom Nedeniyle Renal Biyopsi Yapılan Hastaların Histopatolojik ve Demografik Özellikleri”

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2001;34 (1- 2): 30-33

 

A22- M. Kayataş, Y. Üstündağ, Berna Okudan, Neşe Gülçelik, Tankut Köseoğlu

“Evaluation of Osephageal Motor Function in Chronic Renal Failure and the Role of Hemodialysis Treatment”

Nephron 2002 Jul,91(3):534

 

A23- Neşe E. Gülçelik, Mansur Kayataş

“Importance of Serum Ferritin Levels in Patients with Renal Failure”

Nephron 2002 Sep,92(1): 230- 231

 

A24- Erek E, Sever MS, Serdengeçti K, Vanholder R, Akoglu E, Yavuz M, Ergin H, Tekçe M, Duman N, Lamiere N, Turkish Study Group of Disaster (Ankara Numune Hospital: Dr. Mansur Kayatas)

“An overwiev of morbidity and mortality in patients with acute renal failure due to crush syndrome: the Marmara earthquake experience”

Nephrol Dial Transplant, 2002 Jan;17(1):33-40

 

A25- Mansur Kayataş                 

"Levamisole Treatment Enhances Protective Antibody Response to Hepatitis B Vaccination in Hemodialysis Patients”

Artificial Organs, 2002, 26(6): 492- 496

 

A26- Tamer Takmaz, Bilgin Can, Bizden T Sabuncuoğlu, Mansur Kayataş, İzzet Can

“Noel Ağacı Kataraktında Sistemik ve Elektron Mikroskopik Özelliklerin Araştırılması”

MN Oftalmoloji, Mart 2003,10(1): 16- 20

 

A27- İhsan Ergün, M. Deniz Aylı, K. Gökhan Atılgan, Cüneyt Yüksel, Ekrem Abaylı, Mansur Kayataş, Başol Canbakan

“Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Parathormonun Sol Ventrikül Hipertrofisi Üzerine Etkisi”

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, Ocak 2003, 12: 34- 37

 

A28- Oguzhan Sarıyüce, Mansur Kayataş

Üreteropelvik Obstrüksiyona Bağlı Bilateral Dev Hidronefroz

Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 2003, 42 (1- 4): 25- 27        

                             

A29- Mansur Kayataş, Barış Zülfikaroğlu, İhsan Ergün, Mahmut Koç

Primer Hiperaldosteronizme (Conn Sendromu) Bağlı Hipertansif Bir Olgu: Literatürün Gözden Geçirilmesi”

Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 2003, 42 (1- 4): 19- 23

 

A30- Ebru Balaban, Sebahat Aksaray, Deniz Tezeren, Mansur Kayataş, Engin Güvener

Hemodiyaliz Hastalarında Sitomegalovirus Antikor Prevalansı”

Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 2003, 42 (1- 4): 1- 4

                                                                         

A31- E. Sennaroğlu, M. Kayataş, Y. Ürün, C. Özişler, Ş. Karakan, S Akdur

“ Lupuslu Bir Olguda Proteinürinin Ender Nedeni olarak Renal Amiloidozis: Literatürün Gözden Geçirilmesi”

Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 2003, 42 (1- 4): 27- 28        

                                           

A32- M. Kayataş, E. Sennaroğlu, C. Özişler, Y. Ürün, Ş. Karakan, S. Akdur

“Sadece Hiperkalsemi Bulgusu Olan Yetişkin Bir Hastada Tespit Edilen Akut Lenfoblastik Lösemi (Literatürün Gözden Geçirilmesi)”

Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 2004, 43 (1- 4): 1- 4

 

A33- Sennaroglu E, Karakan S, Kayatas M, Akdur S, Genc H, Karakan T, Ucler R, Ozisler C, Urun Y.

“Reversible edema in a male patient taking parenteral pantoprazole infusion for pyloric stenosis”

Dig Dis Sci 2006, Jan; 51 (1):121-2.

 

A34- Kayatas M, Ozdemir N, Muderrisoglu H, Ulucam M, Turan M, Hizel N.

“Comparison of the non-invasive methods estimating dry weight in hemodialysis patients” 

Ren Fail. 2006; 28(3): 217-22.

 

A35- Sahin M, Kayatas M, Urun Y, Sennaroglu E, Akdur S.

“Performing only one cardiovascular reflex test has a high positive predictive value for diagnosing autonomic neuropathy in patients with chronic renal failure on hemodialysis.”

Ren Fail. 2006; 28(5): 383- 7.

 

A36- Neşe Ersöz Gülçelik, Banu Kale Köroğlu, Mansur Kayataş

Homocystein Levels in Diabetic Patients on Hemodialysis - Original Article,

Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 2007;1(1) :

 

A37- Fatih Dede, Burak Civelek, Deniz Aylı, Mansur Kayataş, Ali Rıza Odabaş:

“Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi ile İzlenen Genç Hastada Volüm Yükünün Ciddi Bir Komplikasyonu:AkutAortDiseksiyonu”
Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2007;3:151-153

 

A38- S. Topaktaş, K. Topaklara, M. Kayataş, E. Yıldız, M. Akyol, D. İnan, F. Candan

“Sarcoidosis Case with Skin, Kidney and Peripheral Nervous System Involvement”
Turkish Journal of Neurology,2008;14(4):289-294

 

A39- Mansur Kayataş

“Kronik Böbrek Hastalığına Tedavi Kılavuz Zeminli Bakış”

Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics 2008; 1(2):60-65

 

A40- Fatih Dede, Yasin Simsek, Ali Riza Odabas, Deniz Ayli, Mansur Kayatas

“Pauci-immune glomerulonephritis associated with primary antiphospholipid syndrome”

Rheumatol Int (2008) 28:499–501

 

 A41- Dede F, Yilmaz B, Ayli D, Kayataş  M, Atilgan G, Caner S, Akyürek N, Odabaş AR.

Acute tubulo-interstitiel nephritis associated with diffuse large B-cell lymphoma presenting as acute renal failure.”

 Ren Fail. 2008;30(4):465-7.

 

A42- Fatih DEDE, Deniz AYLI, Ayla YILDIZ, İpek IŞIK GÖNÜL, Mansur KAYATAŞ, Ali Rıza ODABAŞ

 “Psoriasis Related Membranous Glomerulonephritis: Case Report”

Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009; 29(6):1716-9

 

A43- G. Yıldız, Y. Uygun, E. Marşan, M. Timuçin, F. Candan,  M.  Kayataş

“Statin ve fibrat kombinasyonuna bağlı rabdomiyoliz gelişimi ile ilişkili akut böbrek yetmezliği: iki olgu sunumu”

Cumhuriyet Med J 2009; 31: 164-168

 

A44- Yıldz G,  Kayataş M, Uygun Y, Timuçin M, Candan F

“Coexistence of Systemic Lupus Erythematosus with the Familial Mediterranean Fever" 

Inter Med 49: 767-769, 2010

 

A45- O. Ozdemir, I. Sezgin, H. Kucuk Kurtulgan, F. Candan, B. Koksal, H. Sumer, D. Icagasioglu, A. Uslu, F. Yildiz, S. Arslan, S. Cetinkaya, S. Citli, Z. Oztemur, M. Kayatas

Prevalence of known mutations in the MEFV gene in a population screening with high rate of carriers”      

Mol Biol Rep. 2011 Jun;38(5):3195-200. doi: 10.1007/s11033-010-9991-7. Epub 2010 Feb 18.

 

A46- G. Yıldız, A. Yılmaz, N. Nur, H. Aydın, M. Kayataş

Leptin as an Inflammatory Marker in Dialysis  Patients”

Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(5):1482-6

 

A47- F. Acıbucu, M. Kayataş, F. Candan

“The association of insulin resistance and metabolic syndrome in early androgenetic alopecia”

Singapore Med J 2010; 51(12): 931-936

 

A48-      Güngör Y, Kayataş M, Yıldız G, Özdemir Ö, Candan F.

The presence of PAI-1 4G/5G and ACE DD genotypes increases the risk of early-stage AVF thrombosis in hemodialysis patients”

Ren Fail. 2011;33(2):169-75. doi: 10.3109/0886022X.2011.552151.

 

A49-      Kayataş M, Yıldız G, Timuçin M, Candan F, Yıldız E, Sencan M.         

A case of acute renal failure caused by Hodgkin's lymphoma: concurrent membranous glomerulonephritis and interstitial HL-CD 20 lymphoid infiltration”

Ren Fail. 2011;33(3):363-6. doi: 10.3109/0886022X.2011.560986

 

A50-      Gürsel YILDIZ, Mansur Kayatas, Ferhan CANDAN

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi”

Turk Neph Dial Transpl 2011; 20 (2): 115-131      

 

A51-      Korkmaz S, Elaldi N, Kayatas M, Sencan M, Yildiz E.

Unusual manifestations of acute Q fever: autoimmune hemolytic anemia and tubulointerstitial nephritis”

Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2012 May 18;11:14. doi: 10.1186/1476-0711-11-14

 

A52-      Yildiz G, Hür E, Özçiçek A, Candan F, Kayatas M.

The mean platelet volume and atherogenic index of plasma in nondipper normotensive individuals compared to dippers”

Clin Exp Hypertens. 2013;35(1):35-9. doi: 10.3109/10641963.2012.689043. Epub 2012 May 25.

 

A53-      Koçkara A, Kayataş M    

Renal cell apoptosis and new treatment options in sepsis-induced acute kidney injury

Ren Fail. 2013;35(2):291-4. doi: 10.3109/0886022X.2012.744040. Epub 2012 Nov 27.

 

A54-      Mollaoğlu M, Kayataş M, Yürügen B

Effects on caregiver burden of education related to home care in patients undergoing hemodialysis”

Hemodial Int. 2012 Dec 27. doi: 10.1111/hdi.12018. [Epub ahead of print]

 

A55-      Erkoç MF, Bulut S, İmamoğlu H, Gümüş C, Kayataş M         

CT assessment of bone remodeling in the otic capsule in chronic renal failure: association with hearing loss

AJR Am J Roentgenol. 2013 Feb;200(2):396-9. doi: 10.2214/AJR.11.8474.

 

A56-      Mansur Kayataş, Ayşe Koçkara, Can Hüzmeli, Ferhan Candan

“Neuroleptic   malignant   syndrome induced acute renal failure:  Is  mental retardation  an  additional risk factor?”

Cumhuriyet Med J 2012; 34: 113-117

 

A57- Ayşe ŞEKER KOÇKARA, Mansur Kayatas

Sepsis and the Kidney: New Developments in Pathogenesis and Treatment

Turk Neph Dial Transpl 2013; 22 (1): 16-29

 

A58- YILDIZ Gürsel, ÇİÇEKLİ Emre, Kayatas Mansur, YILMAZ Abdulkerim, CANDAN Ferhan

IgA Nephropathy: A Rare Lesion in Renal Biopsy in Systemic Lupus

Erythematosus: Case Reports and Review of Literature

Turk Neph Dial Transpl , 2013, Cilt 22, (3): 300-303

 

A59- Seker Koçkara A, Kayataş M, Huzmeli C, Candan F, Gümüş C.

Interrupted aortic arch in an adult with polycystic kidney disease.

Case Rep Med. 2013;2013:404710. doi: 10.1155/2013/404710. Epub 2013 Jun 9.

 

A60- Mehmet Metin Seker, Mansur Kayatas, Enver Sancakdar, Koksal Deveci

“Erythropoietin and transferrin metabolism in nephrotic syndrome patients”

HealthMED  2013,  Volume 7 , Number 7 : 2061-66

 

A61- Yildiz G, Kayataş M, Candan F, Yilmaz MB, Zorlu A, Sarikaya S

What Is the Meaning of Increased Myocardial Injury Enzymes during Hemodialysis? A Tissue Doppler Imaging Study.”.

Cardiorenal Med. 2013 Jul;3(2):136-153. Epub 2013 Jun 25.

 

A62- Koçkara AŞ, Candan F, Hüzmeli C, Kayataş M, Alaygut D

Gitelman's syndrome associated with chondrocalcinosis: a case report.

Ren Fail. 2013 Oct;35(9):1285-8. doi: 10.3109/0886022X.2013.824380

 

A63- Özlem Kaplan, Mustafa Zahir Bakıcı, Cem Çelik, Mansur Kayataş Ferhan Candan

The seropositivity of HBsAg and HCV of the Patients from Cumhuriyet University Research and Practice Hospital Hemodialysis Unit

Viral Hepatit Dergisi 2013; 19(3): 126-30

 

A64- Ayşe Şeker Koçkara, Ferhan Candan, Can Hüzmeli, Mansur Kayataş

“Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarının Hepatit B aşısına karşı cevaplarının karşılaştırılması”

Cumhuriyet Tıp Derg 2013; 35: 339-344

 

A65- G. Yıldız, A. Yılmaz, İ. Öztoprak, F. Candan, Mansur Kayataş

“Sclerosing encapsulating peritonitis; silent danger in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients: case report and review of the literature”

Cumhuriyet Tıp Derg 2013; 35: 113-119

 

A66Mansur Kayataş

“Sekonder Hipertansiyonlar: Hangi Hastalıkta Hangi Test?”

Klinik Aktüel Tıp Nefroloji Forumu 2013;6 (1): 29-38         ISSN 1301-5729

 

A67- Candan F, Yildiz G, Kayataş M.

Role of the VEGF 936 gene polymorphism and VEGF-A levels in the late-term arteriovenous fistula thrombosis in patients undergoing hemodialysis.

Int Urol Nephrol. 2014 Sep;46(9):1815-23. doi: 10.1007/s11255-014-0711-4. Epub 2014 Apr 20.

 

A68- Ozturk S, Sumnu A, Seyahi N, Gullulu M, Sipahioglu M, Artan S, Bicik Z, Kutlay S, Keles M, Oygar D, Odabas AR, Kayatas M, Dursun B, Sayarlioglu H, Trablus S, Taymez DG, Ozdemir AA, Sahin GM, Altun B, Azak A, Altintepe L, Suleymanlar G, Koc M, Selcuk Y, Kazancioglu R, Erkoc R, Gursu M, Kucuk M, Akcaoglu SA, Yıldız A, Unal A, Akarsu O, Ates K, Cankaya E, Turkmen A.

Demographic and clinical characteristics of primary glomerular diseases in Turkey.

Int Urol Nephrol. 2014 Dec;46(12):2347-55. doi: 10.1007/s11255-014-0838-3. Epub 2014 Sep 30

 

A69- Ozdemir O, Silan F, Urfali M, Uludağ A, Ari E, Kayatas M

Variable R.Msp1 fragmentation in genomic DNA due to DNA hypomethylation in CRF patients with MTHFR C677Tgene polymorphism: from genetics to epigenetics”

Gene Ther Mol Biol 2014, Vol 16, 77-87,

 

A70- Can Hüzmeli, Ferhan Candan, Ayşe Şeker Koçkara, Lale Akkaya, Mansur Kayataş

Hemodiyaliz hastalarında uyku kalite bozukluğu ve huzursuz bacak sendromu arasındaki ilişki”

Cumhuriyet Tıp Derg 2014; 36: 466-473

 

A71- Ayşe Şeker Koçkara, Mansur Kayataş, Ufuk Aydın, Hakan Demirci

Which one should be used preferentially for treatment of heart failure? Ultrafiltration or diuretics”

 Journal-Cardiovascular Surgery 2014:2(4):55-62        doi; 10.5455/jcvs.2014242

 

A72- Terzi H, Kayatas M, Korkmaz S, Yildiz G, Candan F.

The association between therapeutic outcomes and VEGF G-1154A and C-936T gene polymorphisms in patients with glomerulonephritis.

Ren Fail. 2014 Jul;36(6):904-7. doi: 10.3109/0886022X.2014.900407. Epub 2014 Mar 27.

 

A73- C. Hüzmeli, Hatice Terzi, F. Gültekin, Y. Kaya, F. Candan, L. Akkaya, Mansur KAYATAŞ

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında 25-(OH) Vitamin D ile Anemi ve Hepsidin Arasındaki İlişki

İç Hastalıkları Dergisi 2014; 21: 149-154

 

 

A74- A.U. Uslu, G. Yıldız, E. Çiçekli, B. Aydın, A. Çiçekli, E. Şeker, F. Candan, Mansur Kayataş

Mesangioproliferative Glomerulonephritis Due to Hepatic Hydatid Disease: A Case Report and Literature Review

Turk Neph Dial Transpl 2015; 24 (2): 212-216

 

A75- A. Çiftçi, Kayataş M.

“Böbrek fonksiyon bozukluğu olan multipl miyelom olgularının demografik ve laboratuvar özellikleri”

Ortadoğu Tıp Dergisi, 2015, 7:1921-26

 

A76- Can Hüzmeli, Ferhan Candan, Ayşe Şeker Koçkara, Demet Alaygut, Mansur Kayataş

Upper extremity venous thrombosis associated with primary antiphospholipid syndrome and immunoglobulin M nephropathy in diabetes mellitus type II”

Eur J Rheumatol 2015                                                  DOI: 10.5152/eurjrheum.2015.0109

 

A77- Can Hüzmeli, Hatice Terzi, Savaş Karakuş, Ferhan Candan, Meryem Timucin, Mansur Kayataş

Acute Renal Damage and IgA Nephropathy, Intrauterine Ex Induced by Parvovirus During Pregnancy”

Savant Journal of Medicine and Medical Sciences,Vol 1(7) pp. 172-174 December, 2015.

http://www.savantjournals.org/sjmms

 

A78- Can Hüzmeli, Ayşe Şeker Koçkara, Ferhan Candan, Mansur Kayataş

“Biopsy Proven Non-Amyloid Glomerular Diseases in Patients With Familial Mediterranean Fever”

Journal of Nephrology Research 2015 June 1(1): 34-39       ISSN: 2410-0579  Online Submissions: http://www.ghrnet.org/index./jnr/ doi:10.17554/j.issn.2410-0579.2015.01.1

 

A79- Mollaoğlu M, Kayataş M.

Disability is associated with nonadherence to diet and fluid restrictions in end-stage renal disease patients undergoing maintenance hemodialysis.

Int Urol Nephrol. 2015 Nov;47(11):1863-70. doi: 10.1007/s11255-015-1102-1. Epub 2015 Sep 23.

 

A80- Lale Akkaya, Can Hüzmeli, Ferhan Candan, Naim Nur, Mansur Kayataş

The Effect of Malnutrition on Osteoporosis for Periton Dialysis Patients and Solutions

Int J Nephrol Kidney Failure 2(1): doi http://dx.doi.org/10.16966/2380-5498.120

Open Access, Published date: 07 October 2015

 

A81- Ozdemir O, Kayatas M, Cetinkaya S, Yildirim ME, Silan F, Kurtulgan HK, Koksal B, Urfali M, Candan F.

Bcıı--RFLP profiles for serum amiloid A1 and mutated MEFV gene prevalence in chronic renal failure patients requiring long-term hemodialysis.

Ren Fail. 2015 Mar;37(2):292-6. doi: 10.3109/0886022X.2014.982954. Epub 2014 Nov 14.

 

A82- Ayşe Şeker, Mansur Kayataş, Can Hüzmeli, Ferhan Candan, M. Birhan Yılmaz

Comparison of  Ultrafiltration and Intravenous Diuretic Therapies in Patients Hospitalized for Acute Decompensated Biventricular Heart Failure”

Turk Neph Dial Transpl 2016; 25 (1): 79-87    doi: 10.5262/tndt.2016.1001.09

 

A83- Can Hüzmeli, Ferhan Candan, Demet Alaygut, Sinan Soylu, Mansur Kayataş
“Ebstain Barr Virus Induced Thrombosis”
The annals of Eurasian Medicine (AEMED), 2016, S:1-4

DOI: 10.4328/AEMED.80 Accepted: 16.02.2016 Publihed Online: 16.02.2016

 

A84- Ayşe Şeker, Ferhan Candan, Can Hüzmeli, Lale Akkaya, Mansur Kayataş
“Sürekli ayaktan periton diyalizi ilişkili peritonit ataklarının değerlendirilmesi”

Turk Neph Dial Transpl 2016; 25 (2): 142-146    doi: 10.5262/tndt.2016.1002.03

 

A85- Can Hüzmeli, Ferhan Candan, Gokhan Bagcı, Demet Alaygut, Binnur Bagcı, Esin Yildiz, Ayse Seker Kockara, Mansur Kayatas

“Evaluation of 61 Secondary Amyloidosis Patients: A Single-Center Experience from Turkey”

J Clin Anal Med 2016; pp:1-6.                       DOI: 10.4328/JCAM.4481.

 

A86- Can Hüzmeli, Ferhan Candan, Demet Alaygut, Gokhan Bagcı, Lale Akkaya, Binnur Bagcı, Eser Yıldırım Sozmen, H. Küçük Kurtulgan, Mansur Kayatas

Prevalence of Fabry Disease in Familial Mediterranean Fever Patients from Central Anatolia of Turkey

Biochem Genet                                 Published online : 22 April 2016  DOI 10.1007/s10528-016-9731-3

 

A87- Can Huzmeli, Ferhan Candan, Recep İsmail Akın, Mansur Kayataş

“Presentation antineutrophil cytoplasmic autoantibody negative associated granulomatosis with polyangiitis with pyuria”

Int J Res Med Sci. 2016 Jul;4(7):3039-3041    doi: 10.18203/2320-6012.ijrms20162000

 

A88- Hüzmeli C, Candan F, Tuncer E, Timuçin M, Kayataş M.

“A case of quadriparesis due to renal tubular acidosis accompanied by vitamin D deficiency in Sjögren’s syndrome”

Int J Res Med Sci. 2016 Aug;4(8):3625-3628  doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20162342

 

A89-Can Huzmeli, Ferhan Candan, Ayse Seker, Esin Yildiz, Hatice Terzi, Mansur Kayatas

“C3 mesangial proliferative glomerulonephritis initially presenting with atypical hemolytic uremic syndrome: a case report”

Journal of Medical Case Reports (2016) 10:206    DOI 10.1186/s13256-016-0992-6

 

A90- Emre Urhan, Can Huzmeli, Ferhan Candan, Derya Seven, Cesur Gümüş, Mansur Kayataş

“Renal Hücreli Karsinomu İçin Everolimus Tedavisi Sonrası İnterstisyel Pnömoni”

Turk Neph Dial Transpl 2016; 25 (Ek / Suppl 1): 187-190

 

A91- Meryem Timuçin, Süleyman Köz, Mansur Kayataş

Kronik Böbrek Hastalığı Olanlarda Hipoglisemik İlaçların Kullanımı

Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics 2016; 9(3): 9-18

 

A92- Süleyman Köz, Mansur Kayataş

Diyabetik Nefropati; Epidemiyoloji, Patogenez, Tanı

Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics 2016; 9(3):19-27

 

A93-C Huzmeli, F Candan, Bagci G, Alaygut D, Yilmaz A, Gedikli A, Bagci B, Timucin M, Sezgin I, Kayatas M

Frequency of familial Mediterranean fever (MEFV) gene mutations in patients with biopsy-proven primary glomerulonephritis.

Clin Rheumatol. 2017 Jun 1. doi: 10.1007/s10067-017-3701-y. [Epub ahead of print]

 

A94- Can Hüzmeli, Hatice Terzi, Ferhan Candan, Ayşe Ş. Koçkara, Esin Yıldız, Mansur Kayataş

 “CMV Infection in Atypical Hemolytic Uremic Syndrome”

J Virol Antivir Res 2017, 6:1 DOI: 10.4172/2324-8955.1000167

 

A95- Koz S, Sahin I, Kayatas M, Koz ST.

Comparison of dialysate and plasma NTproBNP in prediction of clinical outcomes of diabetic and nondiabetic peritoneal dialysis patients


Clin Nephrol. 2018 Jul;90(1):27-33. doi: 10.5414/CN109139.

 

A96- Huzmeli C, Bagci G, Candan F, Bagci B, Akkaya L, Kayatas M.

“Association of vitamin D receptor gene TaqI, FokI and ApaI variants with arteriovenous fistula failure in hemodialysis patients”

 J Vasc Access. 2018 May;19(3):303-310. doi: 10.1177/1129729817752860. Epub 2018 Mar 15.


A97- Hüzmeli C, Candan F, Koçkara AŞ, Alaygut D, Kayataş M.

Upper extremity venous thrombosis associated with primary antiphospholipid syndrome and immunoglobulin M nephropathy in diabetes mellitus type II”

Eur J Rheumatol. 2018 Jul;5(2):145-146. doi: 10.5152/eurjrheum.2015.0109. Epub 2015 Jun 24.


 A-98-Yildiz G, Hur E, Magden K, Candan F,  Kayatas M, Yildirim İ, Yilmaz MB.

 

“A new technique for the detection of dry weight in hemodialysis patients: Estimated pulmonary capillary wedge pressure. A tissue Doppler imaging study”

Nefrologia (Engl Ed). 2022 Jul-Aug;42(4):471-480. doi: 10.1016/j.nefroe.2021.04.008.

B-  POSTER VE SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

B1- Kenan Ateş, Şehsuvar Ertürk, Bülent Erbay, Neval Duman, Mansur Kayataş, Gökhan Nergisoğlu, Oktay Karatan, Ergün Ertüğ

"Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Aseptik Kemik Nekrozu Gelişimini Etkileyen Faktörler"

(Sözlü) XII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 03- 07 Ekim, 1995, Abant-Bolu

 

B2- Hande Arslan, F. Nurhan Özdemir, Mansur Kayataş, Sedat Boyacıoğlu, Nedret Hızel, Yasemin Erten, Galip Güz, Hasan Telatar

"Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B Serolojisiyle HBV-DNA ve Karaciğer Biopsileri Arasındaki İlişki"

(Sözlü) XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,

22- 26 Ekim 1996, İstanbul

 

B3- F. Boyvat, M. Kayataş, A. Kurt, M. Coşkun, Ç. Tarhan, A.M. Ağıldere

"Hemodiyaliz Hastalarında A-V Şant Stenoz ve Oklüzyonlarında Perkütan Girişimler"

(Sözlü) 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. 28 Ekim- 2 Kasım 1997, Antalya

 

B4- Mansur Kayataş, F. Nurhan Özdemir, Haldun Müderrisoğlu, M. Emin Korkmaz, Yasemin Erten, Galip Güz, Hasan Telatar

"Hemodiyalizin Elektrokardiyografik Parametreler Üzerine Olan Etkileri"

(Poster) XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,

22- 26 Ekim 1996, İstanbul

 

B5- Yasemin Erten, F.Nurhan Özdemir, Haldun Müderrisoğlu, Eyüp Kahveci, Galip Güz, Mansur Kayataş, Hasan Telatar

"Hemodiyaliz Hastalarında Ekokardiyografik Bulguların Değerlendirilmesi"

(Poster) XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,

22- 26 Ekim 1996, İstanbul

 

B6- Fatih Boyvat, Mansur Kayataş, A.Muhteşem Ağıldere, F.Nurhan Özdemir, Mehmet Haberal

"Hemodiyaliz Hastalarında Kalıcı İnternal Juguler Kateter Uygulaması"

 (Poster) XIII Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,

22- 26 Ekim 1996, İstanbul

 

B7- Mansur Kayataş, F.Nurhan Özdemir, Haldun Müderrisoğlu, M. Emin Korkmaz, Arif Ertürk, Mehmet Haberal

"Hemodiyaliz Hastalarında Saptanan Aritmiler ve Ekokardiyografik Bulgularla İlişkileri"

(Poster) XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,

22- 26 Ekim 1996, İstanbul

 

B8- Seyhan Sözay, Mansur Kayataş, Şehri Kılınç, Nafiz Akman, Nurhan Özdemir, Rıdvan Özker

"Kronik Böbrek Hastalarında Eritropoetin Kullanımının Nöroelektrofizyolojik İncelenmesi"

(Poster) XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 15- 18 Mayıs 1997, Ankara

 

B9- F. Nurhan Özdemir, Galip Güz, Yasemin Erten, Mansur Kayataş, Semiha Kaya, Mehmet Haberal

"Acute Renal Failure in Intensive Care Unit and Outcome"

(Poster) Acute Renal Failure-Towards 2000, Cairns Convention Centre, Cairns, Australia 1- 3 Haziran 1997

 

B10- F. Nurhan Özdemir,  Mansur Kayataş, Beyhan Demirhan, Galip Güz, Mehmet Haberal

"The Role of Uric Asid Crystallization in Acute Failure Due to Rhabdomyolysis Developing After Neuroleptic Malignant Syndrome"

(Poster) Acute Renal Failure-Towards 2000, Cairns Convention Centre, Cairns, Australia 1- 3 Haziran 1997

 

B11- M. Kayataş, A. Ertürk, H. Müderrisoğlu, M.E. Korkmaz, F.N. Özdemir, E. Akalın, M. Haberal

"Acetate Hemodialysis Does Not Increase the Frequency of Arrhythmia in Hemodialysis Patients"

(Poster) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21-24, 1997 Geneva, Switzerland

(Poster) XIth World Congress of the International Society for Artificial Organs. June 29- July 1, 1997. Providence, Rhode Island, USA

 

B12- M. Kayataş, E. Akalın, FN. Özdemir, G. Güz, Y. Erten, M. Haberal  "Hypoalbuminemia is the Strongest Predictor of The Response to The Hepatitis B Virus Vaccination (HBVV) In Chronic Hemodialysis Patients"

(Sözlü) XIth World Congress of the International Society for Artificial Organs. June 29- July 1, 1997. Providence, Rhode Island, USA

(Poster) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21- 24, 1997 Geneva, Switzerland

 

B13- FN. Özdemir, Y. Erten, E. Akalın, G. Güz, M. Kayataş, M. Turan, M. Haberal "Comparision of Intermittant IV and Continous Oral Administiration of Calcitriol Therapy on Chronic Hemodialysis Patients"

(Poster) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21- 24, 1997 Geneva, Switzerland

(Poster) XIth World Congress of the International Society for Artificial Organs. June 29- July 1, 1997. Providence, Rhode Island, USA

 

B14- FN. Özdemir, M. Kayataş, S. Postoglu, T Noyan, E. Akalın, G. Güz, Y. Erten, S. Kaya,  M. Haberal

"One Year Follow Up of Our Hemodialysis Centers"

(Poster) XIth World Congress of the International Society for Artificial Organs. June 29- July 1, 1997. Providence, Rhode Island, USA

 

B15- M. Haberal, F.N. Özdemir, Y Erten, G. Güz, M. Kayataş, S. Kaya, N. Bilgin "Hemodialysis with Snuff-Box Fistulae in 24 Hours"

(Poster) XIth World Congress of the International Society for Artificial Organs. June 29- July 1, 1997. Providence, Rhode Island, USA

 

B16- F.N. Özdemir, G. Güz, Y. Erten, M. Kayataş, H. Arslan, N. Hızel, S. Boyacıoğlu, H. Telatar

"Prevalance of Hepatitis C Virus and the Risk factors in Hemodialysis Patients"

(Poster) XIth World Congress of the International Society for Artificial Organs. June 29- July 1, 1997. Providence, Rhode Island, USA

 

B17- E. Akalın, F.N. Özdemir, M. Kayataş, Y. Erten, N. Hızel, P.F. Özyiğit, S. Kaya, M. Haberal

"Prevalance and the Causes of Zinc Deficiency in Hemodialysis Patients and its Effect on Cellular Immune Response"

(Poster) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21- 24, 1997 Geneva, Switzerland

 

B18- M. Kayataş,  E. Akalın, F.N. Özdemir, H. Müderrisoğlu, M.E. Korkmaz, A. Ertürk, M. Haberal

"Comparison of the Bicarbonate Hemodialysis Patients with the Acetate Hemodialysis Patients in Respect to the Frequency of Arrhythmia"

(Poster) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21- 24, 1997 Geneva, Switzerland

 

B19- E. Akalın, M. Kayataş, N. Hızel, A Haberal, S. Boyacıoğlu, F.N. Özdemir, M. Haberal

"Prevalance of Serological Markers of Autoimmunity in Hemodialysis Patients with Hepatitis C Virus"

(Poster) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21- 24, 1997 Geneva, Switzerland

 

B20- M. Kayataş, F.N. Özdemir, H. Müderrisoğlu, E. Akalaın, M.E. Korkmaz, A. Ertürk, M. Haberal

"Diastolic Dysfunction Increases the Frequency of Ventricular Arrhythmia in Hemodialysis Patients"

(Poster) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21- 24, 1997 Geneva, Switzerland

 

B21- FN Özdemir, R Erdal, E Akalın, Y Erten, G Güz, M Kayataş, S Kaya, M Haberal

"Survival Probabilities of End Stage Renal Disease Patients on Hemodialysis Programme in Our Center"

(Poster) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21- 24, 1997 Geneva, Switzerland

 

B22. E. Akalın, G. Güz, N. Hızel, Y. Erten, M Kayataş, FN. Özdemir, M. Haberal "Decreased Prevalence of Hepatitis C Virus (HCV) Infection in Hemodialysis Patients After The Seperation Of Units"

(Poster) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21- 24, 1997 Geneva, Switzerland

 

B23- E. Akalın, Y. Erten, G. Güz, M. Kayataş, N. Hızel, FN. Özdemir, M. Haberal  "Absence of Left Ventricular Hypertrophy is The Only Predictor For Long-Term End-Stage Renal Disease (ESRD) Survivors"

(Poster) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21- 24, 1997 Geneva, Switzerland

 

B24- E. Akalın, FN. Özdemir, M. Kayataş, N. Hızel, Y. Erten, G. Güz, S. Kaya, M. Haberal 

"Risk Factors For Cardiovascular Disease (CVD) in Hemodialysis (HD) patients"

(Sözlü) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21- 24, 1997 Geneva, Switzerland

 

B25- E. Akalın, Y. Erten, H. Müderrisoğlu, M. Kayataş, G. Güz,  FN. Özdemir, M. Haberal

"Factors Responsible From Diastolic Dysfunction (DD) in Hemodialysis (HD) Patients"

(Poster) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, Semptember 21- 24, 1997 Geneva, Switzerland

 

B26- E. Akalın, PF. Özyiğit, M. Kayataş, FN. Özdemir, G. Güz, Y. Erten, S. Kaya, M. Haberal

"What is The Best Indicator For Malnutrition in Hemodialysis Patients?"

(Poster) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, Semptember 21- 24, 1997 Geneva, Switzerland

 

B27- FN. Özdemir, Y. Erten, İ. Işıklar, G. Güz,  M. Kayataş, E. Akalın, M. Turan, M. Haberal

"Effect of Intermitant IV Calcitriol Therapy on Bone Mineral Density of Hemodialysis Patients"

(Poster) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, Semptember 21- 24, 1997 Geneva, Switzerland

 

B28- E. Akalın, N. Hızel, M. Kayataş, G. Güz, F.N. Özdemir, M. Haberal

"Impact of Apolipoprotein E Genotype on Serum Lipids, Lipoprotein and Cardiovascular Disease of Hemodialysis Patients"

(Poster) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, Semptember 21- 24, 1997 Geneva, Switzerland

 

B29- M. Kayataş, E. Akalın, F.N. Özdemir, G. Güz, Y. Erten, M. Haberal 

"Levamisole Treatment Enhances Protective Antibody Response to Hepatitis B Virus Vaccination (HBVV)" (Preliminary Study)

(Sözlü) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21- 24, 1997 Geneva, Switzerland

 

B30- F.N. Özdemir, G. Güz, M. Kayataş, S. Sezer, H. Arslan, M. Turan, M. Haberal

"Tuberculosis is Still an Important Responsible Factor for the Morbidity and Mortality of Hemodialysis Patients"

(Poster) IVth Congress of The Turkish Transplantation Society, Kızılcıhamam-Patalya-Ankara,5- 7 November, 1997

 

B31- M. Kayataş. H. Müderrisoğlu, M. Uluçam, M. Turan, F.N. Özdemir

“Comparison of the methods estimating the dry-weight in hemodialysis patients”

(Poster) XXXV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, Rimini-Italy, June 6- 9, 1998

 

B32- Neşe E. Gülçelik, Mansur Kayataş, Banu Köroğlu

“Importance of Serum Ferritin Levels in Patients with Renal Failure”

(Poster) 3. UlusaL Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Belek, Antalya,23- 27 Haziran,2001

 

B33- M. Kayataş, Y. Üstündağ, Berna Okudan, Neşe Gülçelik,Tankut Köseoğlu

“Evaluation of Osephageal Motor Function in Chronic Renal Failure and the Role of Hemodilysis Treatment”

(Poster) XXXVIII Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, Vienna, Austria, June 24- 27,2001

 

B34- Neşe E. Gülçelik, M. Kayataş, H.Veli Atalay, Ayhan Özlü, Aydan Yüksel, Erdal Eskioğlu

“Programlı Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Aterosklerotik Risk faktörleri”

(Poster) XVIII. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kapadokya, 5- 9 Eylül 2001

 

B35- Neşe E. Gülçelik, M. Kayataş, H. Veli Atalay, Aydan Yüksel, Erdal Eskioğlu

“ Hemodiyaliz Programındaki Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Hastalarda Ateroskleroz Risk Faktörleri”

(Poster) XVIII. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kapadokya, 5- 9 Eylül 2001

 

B36. İsmail Kasım, Mansur Kayataş, Çiğdem Yılmaz, Veli Atalay, Neşe E. Gülçelik, Erol Göka

“Diyalize Giren ve Girmeyen Kronik Böbrek Yetmezlikli Hasta Yakınlarının Yaşam Kalitesi ve Psikiyatrik Belirti Taramalarının Karşılaştırılması”

(Poster) XVIII. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kapadokya, 5- 9 Eylül 2001

 

B37- Ayşe Kolay, Mansur Kayataş, Neşe E. Gülçelik, Aysel Uzuner

“Nefrotik Sendrom Nedeniyle Renal Biyopsi Yapılan Hastaların Histopatolojik ve Demografik Özellikleri”

(Poster) XVIII. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kapadokya, 5- 9 Eylül 2001

 

B38- Y. Erten, H. Bodur, Ş. Şahiner, B. Canbakan, H.V. Aytalay, M. Kayataş,D. Aylı

“Propiltiyourasil Kullanımı Sonucu p-ANCA Pozitifliği İle Birlikte Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği”

(Poster) XVIII. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kapadokya, 5- 9 Eylül 2001

 

B39- Y. Erten, Ş.Şahiner, S. Akkorlu, H.V. Aytalay, B. Canbakan, D. Aylı, M. Kayataş, H. Bodur

“Rifampisine Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği”

(Poster) XVIII. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kapadokya, 5- 9 Eylül 2001

 

B40- M Şahin, M. Kayataş, E. Sennaroglu, Y Ürün, S Akdur

“Performing Only 2 Test Have High Sensitivity to Diagnosis Autonomic Neuropathy in Patients with Chronic Renal Failure on Hemodialysis”

(Poster) XLII Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, Istanbul, Turkey, June 4- 7, 2005

 

B41- F. Dede, B. Yılmaz, D. Aylı, M. Kayataş, S. Caner, G. Atılgan, A. R. Odabaş

“Diffüz Large B-Cell Lenfomanın Böbrek Tutulumuna Bağlı Gelişen Akut Tubülointerstisyel Nefrit ve Akut Böbrek Yetmezliği”

 1. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 30 Mayıs-3 Haziran 2007

 

B42- F. Dede, N. Çolak, A. R. Odabaş, B. Canbakan, M. Kayataş, D. Aylı

“Mantle Cell Lenfomanın Böbrek tutulumuna Bağlı Gelişen Akut Tubülointerstisyel Nefrit ve Akut Böbrek Yetmezliği”

 1. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 30 Mayıs-3 Haziran 2007

 

B43- F. Dede, Y. Şimşek, A. R. Odabaş, B. Canbakan, D. Aylı,  M. Kayataş

“Primer Anti-fosfolipid Sendromu İle İlişkili Pauci-immün Glomerülonefrit”

 1. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 30 Mayıs-3 Haziran 2007

 

 B44- F. Dede, A. Yıldız,B. Canbakan, M. Kayataş A. R. Odabaş

“Henoch-Schönlein Purpura ve Ailevi Akdeniz Ateşi”

 1. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 30 Mayıs-3 Haziran 2007

 

B45- C. Yüksel, M. Kayataş, A. Yüksel, , B. Canbakan, M. D. Aylı, A. R. Odabaş

“Hemodiyaliz Hastalarında Kemik Mineral Yoğunluğu İle Vasküler Kalsifikasyon Arasındaki İlişki”

 1. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 30 Mayıs-3 Haziran 2007

 

B46- F. Dede, B. Civelek, D. Aylı, M. Kayataş, A. R. Odabaş

“Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi İle İzlenen Genç Hastada Volüm Yükünün Ciddi Bir Komplikasyonu: Akut Aort Diseksiyonu”

 1. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 30 Mayıs-3 Haziran 2007

 

B47- Bag E, Akkaya L, Çınar Z, Candan F, Kayatas M

“Hope-hopelessness, social support and self-efficacy issues in HD and PD patients”

(Sözlü) 12th Congress of ISPD (International Society of Peritoneal Dialysis) İstanbul-Turkey,  21-24 June, 2008

 

B48- L. Akkaya, E. Bag, F. Candan, M. Kayatas

“The effect of intravenous calcitriol on high parathyroid hormon levels in renal osteodistrophy”

(Poster) 37th EDTNA/ERCA International Conference, Prague, Czech 6-9 September, 2008

 

B49- E. Bag, L. Akkaya, Z. Cinar, F. Candan, M. Kayatas

“ Effect of restless leg syndrome on sleep and life quality in patients treated with hemodialysis and peritoneal dialysis”

(Poster) 37th EDTNA/ERCA International Conference, Prague, Czech 6-9 September, 2008

 

B50- G. Yıldz, M.  Kayataş, Y. Uygun, M.Timuçin, F.Candan

“Ailesel Akdeniz Ateşine Eşlik Eden Sistemik Lupus Eritematozis: Olgu

Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi”

(Poster) 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 19 - 23 Kasım 2008

 

B51- G. Yıldız, Y.  Uygun, E. Marflan, M. Timuçin, F.  Candan, M.  Kayataş

“Statin ve Fibrik Asit Kombinasyonuna Bağlı Rabdomiyoliz Sonucu Gelişen İki ABY Olgusu”

(Poster) 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 19 - 23 Kasım 2008

 

B52- M. Kayataş, G. Yıldız, M. Timuçin, F. Candan

“Hodgkin Lenfoma’ya Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği (ABY) Olgusu: Membranöz Glomerülonefrit ve İnterstisyel HL-CD20 (+) Lenfoid infiltrasyonu”

(Poster) 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 19 - 23 Kasım 2008

 

B53- Ö. Yönem, M. Kayataş, F. Candan, M. Karıncaoğlu, Y. Seçkin, S. Arıcı, H. Alagöz, C. Sarkış

“İlaç alerjisi öyküsü olan 2 hastada fulminant hepatik yetmezlik”

(Poster) 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14-18 Ekim 2009, Ankara

 

B54- A. Duman, S. Uğurlu, S. Topçu, M. Kayatas, C. Sarkış

“Hemodiyaliz Hastalarında Karotis İntima-media Kalınlığı İle Okside LDL İlişkisi”

(Sözlü) 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 9. BANTAO Balkan Şehirleri Nefroloji, Diyaliz, Transplantasyon ve Yapay Organ Kongresi, Antalya, 18-22 Kasım 2009

 

B55- Y. Güngör, M. Kayatas, Ö. Özdemir, G. Yıldız, F. Candan

“Hemodiyaliz hastalarında erken dönem A-V fistül trombozu ile ACE gen polimorfizmi arasındaki ilişki”

(Sözlü) 26. Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 9. BANTAO Balkan Şehirleri Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 18-22 Kasım 2009

 

B56- G. Yıldız, A. Yılmaz, İ. Öztoprak, F. Candan, M. Kayatas,  

“Sürekli ayaktan periton diyalizinin ender görülen bir komplikasyonu: Sklerozan Enkapsüle Peritonit”

(Poster) 26. Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 9. BANTAO Balkan Şehirleri Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 18-22 Kasım 2009

 

B57- Gürsel Yıldız, Mansur Kayataş, Ferhan Candan

Sistemik Lupus Eritematozusta Renal Biyoside Nadir Görülen bir Lezyon: IgA Nefropatisi

(Poster) 26. Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 9. BANTAO Balkan Şehirleri Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 18-22 Kasım 2009

 

B58- Sezgin I, Bagci G, Koksal B, Kurtulgan HK, Kayatas M, Ozdemir O.

 “CCR2 polymorphism in chronic renal failure pateients that requering long-term hameodialysis”

(Poster) 9. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, 1-5 Aralık 2010, Clinical Genetics Volume 1 Supp 1, p114, 2010.

 

B59- Lale Akkaya, Ferhan Candan, Mansur Kayataş, Naim Nur

“Periton Diyaliz Hastalarında Malnütrisyonun Osteoporoz Üzerine Etkisi ve Çözüm Yolları”

(Poster) 21. Ulusal Böbrek Hastal›klar›, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi

Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal Cilt/Volume: 20, No: 3, Ek Sayı/Supplement: 1, Eylül/September 2011

 

B60- G Yıldız, F Candan, M Kayataş

“ Glomerüler filtrasyon hızı ölçümü ve tahmini; hangi yöntem ile nasıl ölçmeliyiz?

(Poster) 28. Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 19-23 Ekim 2011, Belek, Antalya

 

B61- L Akkaya, F Candan, M Kayataş, N Nur

“Periton diyaliz hastalarında malnütrisyonun osteoporoz üzerine etkisi ve çözüm yolları”

(Poster) 21. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 19-23 Ekim 2011, Belek, Antalya

 

B62- S Sabancıoğulları, G Sevimligül, S Doğan, Mansur Kayataş

“Diyaliz hastalarında yeti yitimi ve uyku kalitesi arasındaki ilişki”

(Poster) 20. Anadolu Psikiyatri Günleri, 14-17 Haziran 2011, Hatay

 

B63- Yıldız G, Kayataş M, Candan F, Yılmaz M.B, Zorlu A.

“Hemodiyaliz; Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Miyokardiyal Hasarın Nedenlerinden Biri Olabilir mi?”

(Poster) 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (PS-89), Antalya, Türkiye, 18-22 Mayıs, 2011.

 

B64-A.U. Uslu, G. Yıldız, E. Çiçekli, B. Aydın, A. Çiçekli, E. Şeker, F. Candan, Mansur Kayataş

Karaciğer Kist Hidatiğine Sekonder Mezangioproliferatif Glomerülonefrit”

(Poster) 29. Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 14-18 Kasım 2012, Belek, Antalya

 

B65 - S. Öztürk, N. Seyahi, M. Güllülü, M. Sipahioğlu, S. Artan, Z Bicik, S. Kutlay, M. Keleş, D. Oygar, A. R. Odabaş, Mansur Kayataş ve ark.

“Türkiye’de Primer Glomerüler Hastalıklar: Türk Nefroloji derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu’nun Çok Merkezli Çalışması”

(Sözlü) 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 14-18 Kasım 2012, Belek, Antalya

 

B66- A Ş Koçkara, M Kayataş, C Hüzmeli, F Candan, C Öztürk

“ Polikistik böbrek hastalığı olan bir olguda ileri yaşta saptanan kesintili aortik arkus”

(Poster) 29. Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 14-18 Kasım 2012, Belek, Antalya

 

B67- F Candan, M Kayataş, G Yıldız, A Ş Koçkara, C Hüzmeli

“ Kronik hemodiyaliz hastalarında VEGF gen polimorfizmi ve VEGF-A düzeyleri ile A-V fistül fonksiyon kaybı arasındaki ilişki”

(Poster) 29. Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 14-18 Kasım 2012, Belek, Antalya

 

B68- G Yıldız, H Aydın, E Hür, K Mağden, A Yılmaz, F Candan, M Kayataş

“Tek seans hemodiyalizin serum total oksidan ve antioksidan kapasitesi ile serum peroksidaz 1 ve arilesteraz aktivitesine etkisi”

(Poster) 29. Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 14-18 Kasım 2012, Belek, Antalya

 

B69- Lale Akkaya, Aysun Dinçer, Ayşe Koçkara, Can Hüzmeli, Ferhan Candan, Mansur Kayataş

“Periton Diyalizi Hastalarında Nazal Taşıyıcılık: Profilaktik Antibiyotik Kullanımı Gerekli mi?”

(Poster) 22. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi14-18 Kasım 2012, Beldibi, Antalya  http://www.nefrolojikongresi.info

 

B70- H Terzi, M Kayataş, F Candan, C Hüzmeli A Ş Kockara

“Glomerülonefritli hastalarda VEGF G-1154A ve C-936T gen polimorfizminin tedaviye yanıt ile olan ilişkisi”

(Poster) 29. Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 14-18 Kasım 2012, Belek, Antalya

 

B71-Yıldız G, Hür E, Mağden K, Kayataş M, Candan F.

“Normotansif nondiper olgularda ortalama platelet hacmi ve plazma aterojenik indeksinin diper bireyler ile karşılaştırılması.”

(Sözlü) 14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (015s), Antalya, Türkiye, 16-20 Mayıs, 2012.

 

B72- Ayşe Şeker Koçkara, Ferhan Candan, Can Hüzmeli, Mansur Kayataş

“Hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalarının Hepatit B aşısına karşı yanıtlarının karşılaştırılması”

(Poster) 15. Ulusal Hipertansiyonve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 24-28 Nisan 2013, MaxxRoyal, Antalya

 

B73- Ayşe Şeker Koçkara, Ferhan Candan, Mansur Kayataş, Can Hüzmeli, Demet Alaygut

“ Gitelman’s syndrome associated with chondrocalcinosis”

(Poster) 15. Ulusal Hipertansiyonve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 24-28 Nisan 2013, MaxxRoyal, Antalya

 

B74-  Can Hüzmeli, Ferhan Candan, Ayşe Şeker Koçkara, Mansur Kayataş

“Glomerulonephritis cases with biopsy evidence as exluding-amyloid proteinuria etiology in Familial Mediterranean Fever patients”

(Poster) 15. Ulusal Hipertansiyonve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 24-28 Nisan 2013, MaxxRoyal, Antalya

 

B75- Can Hüzmeli, Mansur Kayataş, Ayşe Şeker Koçkara, Ferhan Candan

“Uzun süreli propiltiyourasil kullanımı ANCA ilişkili vaskülit için bir risk faktörü müdür?”

(Poster) 30.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 13-17 Kasım 2013-Belek,Antalya

 

B76- Can Hüzmeli, Ferhan Candan, Ayşe Şeker Koçkara, Mansur Kayataş, esin Yıldız

“Kolelitiyazis ile ilişkili hemolitik üremik sendrom olgusu”

(Poster) 30.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 13-17 Kasım 2013-Belek, Antalya

 

B77- L. Akkaya, A Dinçer, A Koçkara, C. Hüzmeli, F. Candan, Mansur Kayataş

“Periton diyaliz hastalarında rasyonel ilaç kullanım ve diyet eğitim desteğinin optimal biyokimyasal değerler üzerindeki etkileri”

(Poster) 23. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 13-17 Kasım 2013, Belek, Antalya 

 

B78- Can Hüzmeli, Mansur Kayataş, Ayşe Şeker Koçkara, Ferhan Candan

“Hemolitik üremik sendrom ile başlamış olan C3 mezengial proliferative glomerülonefrit”

(Poster) 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 24-28 Nisan 2013, MaxxRoyal, Antalya

 

B79- O Ozdemir, S Çetinkaya, M Kayataş, F Silan, ME Yıldırım, H K Kurtulgan, B Koksal, SA Yalcıntepe, E Akar, F Candan

(Poster) The MEFV mutation profiles and SSA1 gene BcII polymorphism in chronic renal failure patients that requiring long-term haemodialysisi in Turkish population

European Human Genetics Conference , June 8-11, Paris, France,2013

 

B80- Yıldız G, Hür E, Yıldırım İ,  Mağden K, Candan F, Kayataş M, Yılmaz MB.

“Hemodiyaliz Hastalarında Kuru Ağırlığın Saptanması İçin Yeni Bir Teknik; Tahmini Pulmoner Kapiller Kama Basıncı. Bir Doku Doppler Görüntüleme Çalışması”

(Sözlü) 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (SS-022), Antalya, Türkiye, 13-17 Kasım, 2013.

 

B81-A Türkoz, L. Akkaya, C. Hüzmeli, F. Candan, N. Nur, Mansur Kayataş

“ Renal transplantasyon bekleme sürecinin hastalarda yarattığı depresyon düzeyi”

(Poster) 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2014, Belek, Antalya

 

B82- L. Akkaya, C. Hüzmeli, F. Candan, N. Nur, Mansur Kayataş

“Düzenli olarak kontrole gelen hastalarda eğitim ve diğer değişkenlerin peritonit sıklığına etkisi”

(Poster) 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2014, Belek, Antalya

 

B83- G. Sevimligül, A Türkoz, Mansur Kayata, C. Hüzmeli, F. Candan

“Hemodiyaliz hastalarında yaşam kalitesi, yaşam doyumu ile öz-yeterlilik arasındaki ilişkinin belirlenmesi”

(Poster) 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2014, Belek, Antalya

 

B84-M. Meşe, S. Öztürk, N. Seyahi, M. Güllülü, M. Sipahioğlu, S. Artan, A. Şumnu, E. Parmaksız, Z. Bicik, S. Kutlay, M. Keleş, D. Oygar, A. R. Odabaş, Mansur Kayataş vd

“ The clinical and laboratory properties of minimal change disease in adults in Turkey”

(Poster) 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 22-26 Ekim 2014-Belek,Antalya

 

B85- S. Öztürk, B. Döner, N. Seyahi, M. Güllülü, M. Sipahioğlu, S. Artan, A. Şumnu, E. Parmaksız, Z. Bicik, S. Kutlay, M. Keleş, D. Oygar, A. R. Odabaş, Mansur Kayataş vd

“Türkiye’de Erişkinlerdeki İdiyopatik Fokal Segmental Glomerüloskleroz Hastalarının Klinik ve Laboratuvar Özellikleri”

(Poster) 31.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 22-26 Ekim 2014-Belek, Antalya

 

B86- Savaş Özturk, Abdullah Şumnu, Nurhan Seyahi, Mustafa Güllülü, Murat Sipahioğlu, Serra Artan, Zerrin Bicik, Sim Kutlay, Mustafa Keleş, Deren Oygar, Ali Rıza Odabaş, Mansur Kayataş, vd

“Türkiye’de Primer IGA Nefropatisinin Klinik ve Laboratuvar Özellikleri”

(Sözlü) 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, (SB-18), 21-25 Mayıs, 2014.

 

B87- Savaş Özturk, Abdullah Şumnu, Nurhan Seyahi, Mustafa Güllülü, Murat Sipahioğlu, Serra Artan, Zerrin Bicik, Sim Kutlay, Mustafa Keleş, Deren Oygar, Ali Rıza Odabaş, Mansur Kayataş, vd

“Türkiye’de Primer Membranoproliferatif Glomerülonefritlerin Klinik ve Laboratuvar Özellikleri”

(Sözlü) 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, (SB-19), 21-25 Mayıs, 2014.

 

B88- M Urfali, O Ozdemir, F Silan A Uludag, E Ari, M Kayatas

“Variable R.Msp1 fragmentation in genomic DNA due to DNA hypomethylation in CRF patients with MTHFR C677T gene polymorphism from genetics to epigenetics.

(Poster) European Human Genetics Conference, May 31-June 3, Milan, Italy,2014  

 

B89- C. Hüzmeli, F. Candan, A.Yılmaz, G. Bağcı, A Gedikli, M. Timuçin, Mansur Kayataş

“Primer glomerülonefrit ile takipli olgularda MEFV mutasyon sıklığı”

(Poster) 32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 21-25 Ekim 2015-Belek, Antalya

 

B90- C. Hüzmeli, F. Candan, D. Alaygut, G. Bağcı, L.Akkaya, B. Bağcı, E. Y. Sözmen, H.K. Kurtulgan, Mansur Kayataş.

“Prevelance of Fabry Disease in Familial Mediterranean Fever patients from Central Anatolia of Turkey”

(Poster) 32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 21-25 Ekim 2015-Belek, Antalya

 

B91- M. Timuçin, Mansur Kayataş, F. Candan, S. Köz, H. Terzi, E. Yıldız

“Bonzai kullanımı sonrası gelişen proteinüri ile seyreden atipik HÜS olgusu”

(Poster) 32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 21-25 Ekim 2015-Belek, Antalya

 

B92- Süleyman Köz, İdris Şahin, Mansur Kayataş, Sema Tülay Köz

“Periton diyaliz hastalarında 47 aylık tedaviden ayrılma ve mortalite hızının diyalizat ve plazma NTproBNP tarfından tahmin edilmesi”

(Sözlü) 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 19-22 Ekim 2016- Belek, Antalya

 

B93- C. Hüzmeli, F. Candan, G. Bağcı, B. Bağcı, L. Akkaya, A. Şeker, Mansur Kayataş,

“Diyaliz hastalarında VDR gen polimorfizmi ile hepatit B aşısına yanıt arasındaki ilişki”

(Poster) 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 19-22 Ekim 2016- Belek, Antalya

 

 

B94- Gürsel Yildiz, Ender Hür, Kemal Magden, Ferhan Candan, Mansur Kayatas, Mehmet Birhan Yilmaz

A NEW TECHNIQUE FOR ESTABLISHING DRY WEIGHT IN HEMODIALYSIS PATIENTS VIA ESTIMATION OF PULMONARY CAPILLARY WEDGE PRESSURE: A TISSUE DOPPLER IMAGING STUDY”

[Poster] ERA-EDTA 53rd Congress - Vienna May 21st - 24th, 2016

 

B95- Mansur Kayatas, Bahaattin Aydin, Can Huzmeli

“COMPARING EFECTIVENESS OF PARATHYROIDECTOMY AND CALCIMIMETIC TREATMENT IN HEMODIALYSIS PATIENTS WHO DIAGNOSED WITH RESISTANT HYPERPARATHYROIDISM”

[Poster] ERA-EDTA 53rd Congress - Vienna May 21st - 24th, 2016

 

B96- C. Hüzmeli, F. Candan, A. Şeker,  G. Bağcı,  L. Akkaya, M. Z. Bakıcı, M. Kayataş

“Hepatit B aşısı yapılmış diyaliz hastalarında occult Hepatit B prevelansı”

(Poster) 19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 10-14 Mayıs 2017- Girne, Kıbrıs

 

B97- S. Köz, E. Oğuz, M. Timuçin, S. A. Büyüktuna, M. Z. Bakıcı, F. Candan, M. Kayataş,

“Hemodiyaliz hastasında Enterobacter Ludwigii’ye bağlı katater enfeksiyonu: Tıbbi literatürde ilk bildirim”

(Poster) 19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 10-14 Mayıs 2017- Girne, Kıbrıs

 

B98- G. Bağcı,  C. Hüzmeli, B. Bağcı,  F. Candan, L. Akkaya, M. Kayataş

“Lipid profiles and vitamin receptor polymorphisms in overweight/obese dialysis patients”

(Poster) 19th  European Congress of Endocrinology, 20-23 Mayıs 2017- Lizbon-Portekiz

 

B99- C. Hüzmeli, G. Bağcı,  F. Candan, B. Bağcı,  L. Akkaya, M. Kayataş

“Association of vitamin D receptor gene polymorphism with arteriovenous fistula thrombosis in hemodialysis patients”

[Poster] ERA-EDTA 54rd Congress – Madrid        (Spain), June 3- 6, 2017

 

B100- M. Timuçin,  F. Candan, M. Kayataş, S. Köz, S. A. Büyüktuna  

“Hiponatremi ile başvuran ve ertapenem kullanımına bağlı gelişen nörotoksisite”

(Poster) 34.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 18-22 Ekim 2017- Belek, Antalya

 

B101- L. Akkaya, F. Candan, M. Timuçin, S. Köz,  M. Kayataş 

“Peritonit sıklığının azaltılması için yöntem ve öneriler: Merkez deneyimi”

(Poster) 27. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği  Kongresi, 18-22 Ekim 2017- Belek, Antalya

 

Ödül alan çalışmaları

 

 • "Levamisole Treatment Enhances Protective Antibody Response to Hepatitis B Virus Vaccination (HBVV)"

(Sözlü) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21-24, 1997 Geneva, Switzerland

(En İyi Genç Araştırıcı Ödülü)

 • "Risk Factors For Cardiovascular Disease (CVD) in Hemodialysis (HD) patients"

(Sözlü) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21-24, 1997 Geneva, Switzerland

(BEST ABSTRACTS PRESENTED BY YOUNG AUTHORS)

3-      “Hepatit C Virüs Pozitif Hemodiyaliz Hastalarında Ünitelerin Ayrılmasının HCV Prevalansına Etkisi”

(Sözlü) XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya,1997

(Türk Nefroloji Derneği 3. En İyi Sözlü Bildiri Ödülü)

 • “Periton Diyaliz Hastalarında Malnütrisyonun Osteoporoz Üzerine Etkisi ve Çözüm Yolları”  Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşirelik Derneği,

(Poster Sunumunda Birincilik  Ödülü)

 • “Effects on the caregiver burden of the home-based educational programme for dialysis patients” . EDTNA/ERCA Annual General Meeting, Sunday, Strousburg,16 September 2012

(En İyi Makale Ödülü)

 • “Effects on the caregiver burden of the home-based educational programme for dialysis patients” EDTNA/ERCA Annual General Meeting, Strousburg, Sunday, 16 September 2012

(En İyi Abstrakt Ödülü)

 • “Periton diyaliz hastalarında rasyonel ilaç kullanım ve diyet eğitim desteğinin optimal biyokimyasal değerler üzerindeki etkileri”
 1. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ 13-17 Kasım 2013,Belek Antalya.

(En  İyİ Poster   Bildiri  Ödülü  Üçüncülüğü)

 • Variable R.Msp1 fragmentation in genomic DNA due to DNA hypomethylation in CRF patients with MTHFR C677T gene polymorphism from genetics to epigenetics.

European Human Genetics Conference, May 31-June 3, Milan, Italy,2014  

(Fellowship Grand Award )