Doktorlar

PROF.DR. İLHAMİ KİKİ

Eğitim ve Uzmanlık

 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI

Hastalıklar

 • Akut Lösemiler
 • Kronik lösemiler
 • Hodgkin lenfoma
 • Multipl miyelom
 • Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli

Deneyim

 • YOZGAT ŞEFAATLİ SARIKENT SAĞLIK OCAĞI
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - KAN MERKEZİ VE AFEREZ EĞİTİMİ ROTASYONU
 • HEMATOLOJİ YAN DAL İHTİSASI
 • KAN MERKEZİ VE AFEREZ MERKEZİ SORUMLULUĞU
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – DOÇENTLİK
 • KEMİK İLİĞİ NAKLİ SERTİFİKASYON EĞİTİMİ - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
 • KEMİK İLİĞİ NAKLİ SERTİFİKASYON EĞİTİMİ - SAĞLIK BAKANLIĞI DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ HASTANESİ
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – PROFESÖRLÜK
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ VE KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ KURUCU MESUL MÜDÜRÜ
 • ÖĞRETİM ÜYESİ - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI