Doktorlar

OP.DR. AKIN KARAGÖZOĞLU

Eğitim ve Uzmanlık

  • GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS
  • İZMİR TEPECİK EĞİT. VE ARAŞT ÇOCUK CERRAHİSİ - TIPTA UZMANLIK
  • OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ - TIPTA YANDAL UZMANLIK

Deneyim

    Mesleki Üyelikleri

    • PEDİATRİK ÜROLOJİ DERNEĞİ
    • TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ