Doktorlar

DR.ÖĞR.ÜYESİ HALİL GÜLLÜOĞLU

Eğitim ve Uzmanlık

 • 1999 - 2005 - FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • 1995 - 1999 - İZMİR ATATÜRK LİSESİ

Deneyim

 • 2005-2010 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Uzmanlık Öğrencisi İzmir.
 • 2010-2012 - İzmir Tire Devlet Hastanesi Nöroloji Bölümü
 • 2012 Eylül-2013 Mayıs - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakultesi Nöroloji Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent.
 • 2013 - Medical Point İzmir Hastanesi Nöroloji Bölümü

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Nöroloji Derneği

Araştırma Yayınları

 

 • 2-Optic Neuritis: Visual Outcome and Risk Factors for the Development of Multiple Sclerosis in Western TurkeyCelebisoy, Nese1; Kocaman, Ayse Sagduyu1; Gulluoglu, Halil1; Yuceyar, Ayse Nur1; Gokcay, Figen1; Kose, Timur2. Neuro-Ophthalmology, Volume 35, Number 3, June 2011 , pp. 115-120(6)

 

 

 • 4-Karbamazepin ve Okskarbazepin Tedavisi ile İlişkili Hiponatremi. Epilepsi. Yıl: 2010  Cilt: 16  Sayı: 2  107-112 Fatma Polat, Halil Güllüoğlu, Nilgün Araç Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

 

 • 5-Serebral Venöz Tromboz: Dural Arteriyovenöz Malformasyona Bağlı Bir Serebral Venöz Tromboz Olgusu Nedeniyle Gözden Geçirme   Cerebral Venous Thrombosis: A Review On Account Of A Case With Cerebral Venous Thrombosis Due To Dural Arteriovenous Malformation   Dilek Evyapan Akkuş, Halil Güllüoğlu, İsmail Oran. Yeni Sempozyum Dergisi Cilt:46 Sayı:4 Sayfa:170-183, Eylül 2008.

 

 

 • 7- Cognitive Decline in Patients with Leukoaraiosis Within 5 Years after Initial Stroke.Kumral E, Güllüoğlu H, Alakbarova N, Deveci EE, Çolak AY, Çağında AD, Evyapan D, Orman M. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015 Oct;24(10):2338-47. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.06.012. Epub 2015 Jul 31.PMID: 26236001

 

 

 

 • 9- The distinct genetic pattern of ALS in Turkey and novel mutations. Özoğuz A, Uyan Ö, Birdal G, Iskender C, Kartal E, Lahut S, Ömür Ö, Agim ZS, Eken AG, Sen NE, Kavak P, Saygı C, Sapp PC, Keagle P, Parman Y, Tan E, Koç F, Deymeer F, Oflazer P, Hanağası H, Gürvit H, Bilgiç B, Durmuş H, Ertaş M, Kotan D, Akalın MA, Güllüoğlu H, Zarifoğlu M, Aysal F, Döşoğlu N, Bilguvar K, Günel M, Keskin Ö, Akgün T, Özçelik H, Landers JE, Brown RH, Başak AN. Neurobiol Aging. 2015 Apr;36(4):1764.e9-1764.e18. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2014.12.032. Epub 2015 Jan 10. PMID:25681989

 

 

 

 

 • 12- Frontal lobe like syndrome due to bee sting. NM Gökmen, DE AKKUŞ, H Güllüoğlu, J Maria, L Sanchez, N ÖZSAN, Journal of Neurological Sciences (Turkish) 31 (2), 398-407

 

 • 13- Multipl skleroz ve otoimmünite üzerine cinsiyet faktörünün etkisi BP Çınar, H Güllüoğlu, YG Yorgun. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 2 (2), 158-164

 

 

 

 • 16- Foam Posturography: A Cheaper Way to Analyze Postural Stability in Peripheral Vestibular Disorders. Nese Celebisoy, Hale Karapolat, Halil Gulluoglu, Mehmet Celebisoy, Timur Kose. Int. Adv. Otol. 2013; 9:(1) 89-95

 

 • 17- Subakut Kombine Dejenerasyon Olgusu: Spinal Kordun Atipik Anterior Kolon Tutulumu Adile Ozkan*, Halil Güllüoğlu**, Handan Işın Özışık Karaman* Okmeydanı Tıp Dergisi 32(4):227-229, 2016. doi:10.5222/otd.2016.1072

 

 • 18- Ağrılı Total Oftalmoparezi İle Seyreden İndirekt Karotikokavernöz Fistül Olgusu. Adile ÖZKAN1, Gürhan ADAM2, Halil Güllüoğlu 4, Celal ÇINAR3, Fatma UYSAL2, Mustafa REŞORLU2, Hüseyin ÖZDEMİR2. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2014; 54 (2)

 

 

 

 • Cauda Equina Involvement in Newly Diagnosed Myeloma Patient. Cekdemir D, Soyer N, Gulluoglu H, Ovali GY and Tobu M. Cauda Equina Involvement in Newly Diagnosed Myeloma Patient. SM J Hematol Oncol. 2018; 3(1): 1009s.

 

 • What does epileptic nystagmus show us in cases presenting acute neurological symptoms? Seyma Ciftci Aykac a, Aysen Suzen Ekinci b, AycinYıldız Tabakoglu c, Halil Gulluoglu d, Ibrahim Aydogdu a, Fikret Bademkıran a, Burhanettin Uludag a, Nilgün Arac a, Ayse Guler . Received 22 June 2022, Revised 15 August 2022, Accepted 18 August 2022, Available online 23 August 2022, Version of Record 1 September 2022. Seizure Volume 101, October 2022, Pages 184-189

 

 

 • Ailesel multipl skleroz ve sporadik multipl skleroz hastaları arasında mikroRNA’ların diferansiyel ekspresyon farklılıkları ''Differences in differential expression of microRNAs between patients with familial multiple sclerosis and sporadic multiple sclerosis'' Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal, Turan Poyraz, Zekiye Altun, Derya Kaya, Pınar Özçelik, Egemen İdiman. Manuscript ID: MMDJ-71135. Meandros Medical and Dental Journal -Meandros Med Dent J 2023;24(4):334-342

 

 • Methyl Alcohol Intoxication in İzmir: A Retrospective Analysis İzmir'de Metil Alkol Zehirlenmesi: Retrospektif Analiz .Hasan Armağan Uysal , Halil Güllüoğlu , Müge Kuzu Kumcu , Fatma Nazlı Durmaz Çelik .DOI:10.4274/tnd.2023.25738 Turkish Journal of Neurology.

 

 • Comparison of Facial Palsy Cases before and during the Pandemic Coronavirus Disease-2019. Hasan Armağan Uysal, Halil Güllüoğlu. Medical Journal of Bakirkoy . Jun2023, Vol. 19 Issue 2, p156-162. 7p.

 

 • Burnout in Turkish Adult Neurology Specialists. UYSAL, Hasan Armağan; KESKİN, Ahmet Onur; GÜLLÜOĞLU, Halil; YILDIZ SARIKAYA, Fatma Gökçem. Namık Kemal Tıp Dergisi . Sep2023, Vol. 11 Issue 3, p276-283. 8p.

 

 • Contralateral facial innervation in healthy subjects and in peripheral facial palsy . Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal, Burhanettin Uludağ. Journal of Clinical Medicine  2024, 13(7), 1846; https://doi.org/10.3390/jcm13071846

 

 • Structural and functional changes in mild cognitive impairment in Parkinson’s disease Halil Güllüoğlu, Duygu Hünerli, Raif Çakmur, Berril Dönmez Çolakoğlu, Emel Ada and Görsev Yener.Medicina 2024, 60(1), 33; https://doi.org/10.3390/medicina60010033

 • The Relationship Between CT Angiography Collateral Score And Biochemical Parameters During Acute Ischemic Stroke Caused by Middle Cerebral Artery Infarct . Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal, Erkan Şahin. Journal of Clinical Medicine SCI-E, Q2 dergiye gönderildi, yanıt bekleniyor.

 • Evaluation of acute and chronic lesion status on MRI, CT angiography collateral scoring, atherosclerotic stenosis rate on CT angiography and factors affecting them in patients with acute middle cerebral artery infarction. Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal, Erkan Şahin. Annals of Medicine- SCI-E, Q2 dergiye gönderildi, yanıt bekleniyor.

KİTAP BÖLÜMÜ

 • 1-Santral Sinir Sisteminin Damarsal Hastalıkları. Editör: Emre Kumral. 2011. İNMELERİN KLİNİK SINIFLAMASI. Halil Güllüoğlu, Emre Kumral. Kısım 4, Bölüm:20, Sayfa: 285-308.
 • 2- Nörolojik Bilimler Kitabı. Editör: Emre Kumral 2017. Nörolojide Laboratuvar İncelemeleri- EEG.  Halil Güllüoğlu. Cilt 1. Bölüm 3, Sayfa: 415-436. Ege Üniversitesi Yayınları-Tıp Fakültesi Yayın No: 161.
 • 3- Nörolojik Bilimler Kitabı. Editör: Emre Kumral 2017. Serebral Venöz Tromboz. Halil Güllüoğlu, Emre Kumral.  Cilt 2. Bölüm 4, Sayfa: 793-808. Ege Üniversitesi Yayınları-Tıp Fakültesi Yayın No: 161.
 • 4- Nörolojik Bilimler Kitabı. Editör: Emre Kumral 2017. Diğer Demyelinizan Hastalıklar. Halil Güllüoğlu.  Cilt 2. Bölüm 4, Sayfa: 1131-1138. Ege Üniversitesi Yayınları-Tıp Fakültesi Yayın No: 161.
 • 5- Nörolojik Bilimler Kitabı. Editör: Emre Kumral 2017. Omuriliğin Yangısal ve Vaskuler Hastalıkları. Halil Güllüoğlu, Emre Kumral.  Cilt 3. Bölüm 4, Sayfa: 1329-1354. Ege Üniversitesi Yayınları-Tıp Fakültesi Yayın No: 161.
 • 6- Nörolojik Bilimler Kitabı. Editör: Emre Kumral 2017. Posterior Reversible Ansefalopati Sendromu-PRES. Halil Güllüoğlu. Cilt 3. Bölüm 5, Sayfa: 1785-1796. Ege Üniversitesi Yayınları-Tıp Fakültesi Yayın No: 161
 • 7-Nörolojide Güncel Yaklaşımlar. Editör: H.Armağan Uysal. Paraneoplastik Nörolojik Sendromlara Güncel Yaklaşımlar. Halil Güllüoğlu.Bölüm 13. Sayfa:187-196
 • 8- Alzheimer Hastalığında Beslenme Nutrition in Alzheimer's Disease. Hasan Armağan UYSAL,Halil GÜLLÜOĞLU,Nurşen BORAND. Uysal HA, Güllüoğlu H, Borand N. Alzheimer hastalığında beslenme. Yener GG, Yılmaz Küsbeci Ö, editörler. Alzheimer Hastalığı. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.154-7.

KONGRE VE TOPLANTI SUNUMLARI

 • Paraneoplastik Subakut Piramidal Dejenerasyon. Halil Güllüoğlu, Ayşe Kocaman Sağduyu, Emre Kumral.(Sözel Sunum). 10-15 Kasım 2007 Antalya-Türkiye. Ulusal Nöroloji Kongresi, Sunum No: 40. Türk Nöroloji Dergisi, Eylül-Ekim 2007, Cilt:13, Sayı:5, Ek:1, Sayfa:26.

 

 • Konjenital Endplate Asetilkolinesteraz Yetmezliği . Halil Güllüoğlu, Burhanettin Uludağ. (Sözel Sunum). 10-15 Kasım 2007 Antalya-Türkiye. 43.Ulusal Nöroloji Kongresi, Sunum No: 63. Türk Nöroloji Dergisi, Eylül-Ekim 2007, Cilt:13, Sayı:5, Ek:1, Sayfa: 38

 

 • Lamotrigin ve Cilt Döküntüsü . Halil Güllüoğlu, Fatma Polat, Nilgün Araç. (Poster Sunumu) 10-15 Kasım 2007. Antalya-Türkiye. 43.Ulusal Nöroloji Kongresi, Poster Sunum No: 197. Türk Nöroloji Dergisi, Eylül-Ekim 2007, Cilt:13, Sayı:5, Ek:1, Sayfa: 118.

 

 • Paraneoplastik Paroksismal Downbeat Nistagmus-Ataksi-Diplopi. Halil Güllüoğlu, Önder Akyürekli.(Poster Sunumu) 12-17 Kasım 2006. Antalya-Türkiye. 42.Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi, Eylül-Ekim 2006, Cilt:12, Sayı:5, Ek:4, Sunum : P-133.

 

 • Konjenital Endplate Asetilkolinesteraz Yetmezliği. Halil Güllüoğlu, Burhanettin Uludağ.(Poster Sunumu). 12-17 Kasım 2006 . Antalya-Türkiye. 42.Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi, Eylül-Ekim 2006, Cilt:12, Sayı:5, Ek:4, Sayfa:211, Sunum: P-361.

 

 • Sitomegalovirüs Enfeksiyonuna Bağlı Limbik Ensefalit Olgu Sunumu. Halil Güllüoğlu,Nilgün Araç,Zafer Çolakoğlu (Sözel Sunum). Aralık 2005. İzmir-Türkiye. Ege Nöroloji Toplantısı.

 

 • Creutzfeldt-Jacob Olgu Sunumu . Halil Güllüoğlu, Burhanettin Uludağ (Sözel Sunum). 2006. İzmir-Türkiye. Ege Nöroloji Toplantısı.

 

 • Tedhered Kord + Spinal Dural Arteriyovenöz Fistül Birlikteliği  Saptanan Olgu. Halil Güllüoğlu, Zafer Çolakoğlu. (Sözel Sunum).2007.İzmir-Türkiye.Ege Nöroloji Toplantısı.

 

 • Paraneoplastik Paroksismal Downbeat Nistagmus-Ataksi-Diplopi. Halil Güllüoğlu, Önder Akyürekli.(Sözel Sunum). 2006 .İzmir Türkiye. Ege Nöroloji Toplantısı.

 

 • Konjenital Endplate Asetilkolinesteraz Yetmezliği. Halil Güllüoğlu, Burhanettin Uludağ.(Sözel Sunum). 2006.İzmir-Türkiye.Ege Nörofizyoloji Toplantısı.

 

 • Epileptik Nistagmus. Halil Güllüoğlu, İbrahim Aydoğdu, Nilgün Araç. (Sözel Sunum) 45. Ulusal Nöroloji Kongresi. 10-15 Kasım 2009. Bildiri Numarası: S-90. Türk Nöroloji Dergisi, Cilt:15, Ek:2, Kasım 2009, Sayfa:85.

 

 • Periferik Fasiyal Paralizide Orbicularis Oris Kasının Kontralateral İnnervasyonu. Halil Güllüoğlu, Burhanettin Uludağ.(Sözel Sunum). 45. Ulusal Nöroloji Kongresi. 10-15 Kasım 2009. Bildiri Numarası: S-67. Türk Nöroloji Dergisi, Cilt:15, Ek:2, Kasım 2009, Sayfa: 60.

 

 • Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması (Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma): Olgu Sunumu. Halil Güllüoğlu, Ayşe Sağduyu Kocaman, Emre Kumral. (Sözel Sunum). 45. Ulusal Nöroloji Kongresi. 10-15 Kasım 2009. Bildiri Numarası: S-84. Türk Nöroloji Dergisi, Cilt:15, Ek:2, Kasım 2009, Sayfa:75.

 

 • Serebral Venöz Tromboz: Dural Arteriyovenöz Malformasyona Bağlı Bir Serebral Venöz Tromboz Olgusu Nedeniyle Gözden Geçirme. Halil Güllüoğlu, Dilek Evyapan Akkuş, İsmail Oran.(Sözel Sunum) 45. Ulusal Nöroloji Kongresi. 10-15 Kasım 2009. Bildiri Numarası: S-56. Türk Nöroloji Dergisi, Cilt:15, Ek:2, Kasım 2009,Sayfa:50-51

 

 • Ailevi Hemifasiyal Spazm. Halil Güllüoğlu, Zafer Çolakoğlu. (Sözel Sunum)         44. Ulusal Nöroloji Kongresi. 11-16 Kasım 2008. Bildiri Numarası: S-19.Program Kitapçığı Sayfa: 43.

 

 • Auralı ve Aurasız Migren Hastalarında ACE(I/D)-MTHFR C677T Gen Polimorfizimleri, Matrix Metalloproteinaz 9 Gen Ekspresyonu İncelemesi ve Kranial Manyetik Rezonans Görüntüleme Korelasyonu. Halil Güllüoğlu, Figen Gökçay, Asude Alpman, Haluk Akın,Cem Çallı. (Sözel Sunum). 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 4-9 Aralık 2010. Bildiri Numarası: S-6. Bildiri Metinleri Kitabı, Sayfa: 4

 

 • EFFECTS OF DYNAMIC WARM-UP, STATIC STRETCHING OR STATIC STRETCHING WITH TENDON VIBRATION ON VERTICAL JUMP PERFORMANCE AND EMG RESPONSES Dinamik Isınma, Statik Germe veya Statik Germe ile Birlikte Yapılan Tendon Vibrasyonunun Dikey Sıçrama Performansı ve EMG Yanıtları Üzerine Etkisi 11th International Sports Sciences Congress, Antalya 10 to 12 October 2010. Sözel Sunum No:7. 10 Kasım 2010.  Oturum. Salon 4. Araş.Gör. Bülent Yapicioğlu*, Prof.Dr. Muzaffer Çolakoğlu*, Prof.Dr. Zafer Çolakoğlu**, Doç.Dr.Fikret Bademkıran**, Araş.Gör.Dr. Halil Güllüoğlu**  Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu **Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Abd.

 

 • Parkinson Hastalığı Epidemiyolojisi. Yard.Doç.Dr.Halil Güllüoğlu. PARKİNSON HASTALIĞINDA ERKEN TANI VE TEDAVİ. 15.03.2013 SAAT:18.30-20.00. Kolin Otel. Çanakkale.

 • Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti. Dr. Çağdaş Balcı, Yard.Doç.Dr.Halil Güllüoğlu, Prof.Dr.Handan Işın Özışık Karaman. Çanakkale Nöroloji Klinikleri Olgu Toplantısı.12.02.2013. Kolin Otel, Çanakkale.Saat:18.30-20.30

 

 • Akut İskemik İnme Hastasına Acil Yaklaşım. Yard.Doç.Dr.Halil Güllüoğlu. Acil Olgulara Yaklaşım Sempozyumu. 13.12.2012. Saat:10.00-11.00. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesi Süleyman Demirel Konferans Salonu Çanakkale.

 • Nöropatik Ağrı: Etyoloji-Epidemiyoloji. Nöropatik Ağrıda Nörofizyolojik İncelemeler. Yard.Doç.Dr.Halil Güllüoğlu. Multidisipliner Açıdan Nöropatik Ağrıda Tanı ve Tedavi Bir Güncelleme Toplantısı. 13 Ocak 2013. Saat:18.30-20.30.Truva Oteli. Çanakkale.

 

 • Multipl Sklerozun Belirtileri-Tipleri-Atak Tanımı.Yard.Doç.Dr.Halil Güllüoğlu. Aile Hekimliği Pratiğinde Multipl Skleroz Tanısı-Tedavisi-İzlemi Toplantısı.14.11.2012. Saat:18.30-20.00. Truva Oteli. Çanakkale.

 

 • Yoğun Bakımlarda Nörolojik Hasta Konsultasyonları. Yard.Doç.Dr.Halil Güllüoğlu. 11.05.2013. Saat:15.30-15.50. XIV NÖBİVA SEMPOZYUMU-VI RUMELİ NÖROPSİKİYATRİ GÜNLERİ. Ramada Otel. Tekirdağ.

 

 • 15. Hipertansiyonla Mücadele Kongresi. Konuşma: Nöroloji ve Hipertansiyon- Dr.Halil Güllüoğlu. 27. Nisan 2017. Saat:14.00

 

 • Critical İllnes Polyneuropathy and Myopathy. Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal. Sözel Sunum. IMCIDU’19- The İnternational Medical Congress of İzmir Democrasy Univercitiy. Abstract Book. Page: 396

 

 • An Evaluatin Of The Relation Between Atrial Fibrillation and Smoking In Patient Undergoing Stroke.  Bilge Piri Çınar,  Halil Güllüoğlu,  Refik Kunt. Sözel Sunum . ISPTID (İnternational Society for The Prevention of Tobacco İnduced Diseases) 14 TH ANNUAL CONFERENCE 4-6 OCTOBER 2018.

 

 • Migrenli Hastalarda Serebral Hiperintes Lezyon İncelemesi. Halil Güllüoğlu, Zeynep Elmas. 13.Çukurova Nöroloji Günleri. 2018. Sözel Sunum

 

 • Akut Gelişimli Quadriparezi Nedeni: Guillain Barre Sendromu. Halil Güllüoğlu. Sözel Bildiri. Kitap Sayfa No:1. 1.Ulusal Acil Tıp E-Kongre. 11-13 Haziran 2020

 

 • Tekrarlayan İnme-Karotis Arter Aterosklerotik Plak İlişkisi . Sözel Sunum. Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi 30 Kasım-6 Aralık 2018. Özet Kitapçığı Sayfa No:35

 

 • Erişkin Türk Populasyonunda Akut İnme Epidemiyolojisi ve Hasta Özelliklerinin İncelendiği Kohort Çalışması (E-KİP ÇALIŞMASI)-ÇOK MERKEZLİ . Bilge Piri Çınar1 , Refik Kunt2 , Halil Güllüoğlu 3 , Sibel Uslu Çelik 1 , İdris Sayılır 1 , Burcu Yüksel4 , Eylem Özaydın Göksu 4 , Nazlı Gamze Bülbül 5 , Volkan Solmaz 6 , Ahmet Onur Kkeskin 7 , Osman Korucu 8 , Baykal Yıldız 9 , Didem Öz10, Çetin Kürşat Akpınar1 , Zeynep Elmas3 , Fatma Zehra Altunç 4 , Çağatay Büyüksakal . Sözel Sunum. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi. Özet Kitapçığı Sayfa No:38

 

 • İdiopatik Parkinson Hastalığı ve Myastenia Gravis Birlikteliği Bulunan İki Olgu.  Hasan Armağan Uysal1 , Halil Güllüoğlu1 , Neslihan Eşkut 2. 1- MEDİCAL PARK İZMİR HASTANESİ 2 -TCSB BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ . E-Poster Sunumu. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi. Özet Kitapçığı Sayfa No:232,

 

 • Gebelik ve  Emzirme Döneminde Glatiramer Asetat Kullanımı.Halil Güllüoğlu Medicalpark İzmir Hastanesi.Tartışmalı Poster. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi. Özet Kitapçık Sayfa No: 322

 

 • Akut Gelişimli Quadriparezi Nedeni: Guillain Barre Sendromu Sözel Sunum. Uzm.Dr.Halil Güllüoğlu. Medicalpark İzmir Hastanesi Nöroloji Bölümü. 1. ULUSAL ACİL TIP E-KONGRE. Kongre Kitapçığı Sayfa No:1

 

 • Serebral Venöz Trombozda Nötrofil Lenfosit Oranının Prognoza Etkisi. Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal, Nurşen Borand, Özge  Yılmaz Küspeci. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakultesi  Medicalpark Hastanesi Nöroloji  Bölümü. Sözel Sunum. SB-35. Kongre Kitapçığı Sayfa:46. 16. Uludağ Nöroloji Günleri.13-14 MART 2021

 

 • Citalopram And Duloxetine For The Treatment Of Migraine Headche . Halil Güllüoğlu. Medical Point İzmir Hastanesi. Sözel Bildiri. Kongre Özet Kitapçığı. Sayfa No:260. 5th International Congress of Health Sciences and Family Medicine 2020

 

 • Evaluation of 11 Cases With Epileptic Nystagmus.I Aydogdu, A Ekinci, H Gulluoglu, A Tabakoglu, S Ciftci, A Guler .Poster Sunumu. P172. Özet Kitabı Sayfa:62. 12th European Congress on Epileptology Prague, Czech Republic 11th - 15th September, 2016 .

 

 • İskemik Stroke Sonrası Kaybolan Esansiyel Tremor .Hasan Armağan Uysal, Halil Güllüoğlu, Nurşen Borand, Özge Yılmaz Küspeci .İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı. Poster Sunumu PB51. Kongre Özet Kitabı Sayfa 85. 16. Uludağ Nöroloji Günleri 13-14 Mart 2021

 

 • Cyclophosphamide treatment in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder .Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal. 7. Europian Academy of Neurology (EAN) Congress. 19-22 Haziran 2021. Tartışmalı E-poster sunumu. Sunum No: A-21-01775

 

 • Cauda Equina İnvolment in Myeloma. Demet Çekdemir, Nur Akad Soyer, Halil Güllüoğlu, Gülgün Yılmaz Ovalı, Mahmut Töbü. Second International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma 21-21 May 2009.Poster Sunumu P71. Sayfa:175

 

 • Hipertansif Ensefalopati-Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu(PRES). Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal. Sözel Bildiri. 17. Ulusal Hipertansiyon ve Kardiyovaskuler Hastalıklar Kongresi 19-21 Nisan 2019. Sunum: 21 Nisan 2019 saat:10.00-12.30

 

 • Spontan İntraserebral Hemoroji-Hipertansiyon İlişkisi. Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal,Nurşen Borand, Özge Yılmaz Küspeci. Sözel Bildiri.19. Ulusal Hipertansiyon ve Kardiyovaskuler Hastalıklar E-Kongresi. 24-26 Mayıs 2021. Sunum: 26.05.2021 saat:16.00-17.10

 

 • MİGRENDE CGRP ANTAGONİSTERİ: ERENUMAB VE GALCANEZUMAB İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ POLİKLİNİK DENEYİMLERİ Nurşen Borand, Halil Güllüoğlu, Armağan Uysal, Özge Yılmaz Küsbeci. 17.ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ. Sözel Sunum. SB-31. Bildiri Özetleri Kitapçığı Sayfa:53. 03-06 MART 2022

 

 • MULTİPL SKLEROZ TEDAVİSİNDE SİKLOFOSFAMİD KULLANIMI Halil Güllüoğlu, 1Hasan Armağan Uysal,Nurşen Borand,Özge Yılmaz Küspeci. izmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi. 17.ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ. Sözel Sunum.SB48.Özet Bildiri Kitapçığı Sayfa:61. 03-06 MART 2022

 

 • 44- A-22-05020 Plasma Exchange in Neuroimmunologic Disorders. Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal. ePoster session at the 8th EAN (European Academy of Neurology) Congress, Vienna, 25-28 June 2022.

 

 • 45- İMMÜN CHECKPOİNT İNHİBİTÖRLERİ KULLANIMINA BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MYASTENİA GRAVİS. HALİL GÜLLÜOĞLU, HASAN ARMAĞAN UYSAL. İZMİR EKO-NOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEDİCALPARK HASTANESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI. SÖZEL SUNUM NO: 22. BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI SAYFA:23. KLİNİK NÖROİMMUNOLOJİ SEMPOZYUMU. 12-15 MAYIS 2022

 

 • 46- LİTYUM İNTOKSİKASYONU GELİŞEN 3 COVİD-19 VAKASI. HASAN ARMAĞAN UYSAL, HALİL GÜLLÜOĞLU, NURŞEN BORAND, ÖZGE YILMAZ KÜSPECİ. E-POSTER. BİLDİRİ NUMARASI:7. KİTAP SIRASI: EP55. HAREKET HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR-2022 ULUSAL PARKİNSON KONGRESİ. 26-29 MAYIS 2022

 

 • 47- FAY SENDROMU: İLGİNÇ BİR BOYUN AĞRISI SEBEBİ. Nurşen Borand, Halil Güllüoğlu, Armağan Uysal, Erkan Şahin, Utku Mahir Yıldırım, Selim Serter, Aynur Solak, İlhami Solak. PS:119. 41. Ulusal Radyoloji Kongresi. TÜRKRAD 2020. 24 Ekim-01 Kasım 2020. Bildiri Özetleri Kitapçığı Sayfa: 339

 

 • 48- Primer Progresif Multipl Skleroz-Nasıl Tedavi Edelim? Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal. ECOMS2022-Educatinoal Cases of Multiple Sclerosis.7-9 Ekim 2022-Gaziantep Shimall Otel. Sözel Bildiri. Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 12.

 

 • 49- İSKEMİK İNME REKURRENSİ VE BİR AYLIK SAĞ KALIMI ETKİLEYEN FAKTORLER: COK MERKEZLİ EPİDEMİYOLOJİK BİR CALIŞMA NAZLI GAMZE BULBUL 1, BİLGE PİRİ CINAR 2, REFİK KUNT 3, BURCU YUKSEL 4, HALİL GULLUOĞLU 5, İDRİS SAYILIR 6, SİBEL CELİKER USLU 6, EYLEM OZAYDIN GOKSU 4, BAYKAL YILDIZ 7, DİDEM OZ 8, AHMET ONUR KESKİN 9, OSMAN KORUCU 10, CETİN KURŞAD AKPINAR 6, VOLKAN SOLMAZ 11, MELİHA AKPINAR 11, FATMA ZEHRA ALTUNC 4, ZEYNEP ELMAS 5, MURAT MERT ATMACA. 58.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ SÖZEL SUNUM NO: 128, KONGRE ÖZET KİTAPÇIĞI SAYFA 164.

 

 • 50- ILIMLI SEYİRLİ DEMANS OLGUSU: LATE SENDROMU HASAN ARMAĞAN UYSAL, HALİL GULLUOĞLU, OZGE YILMAZ KUSBECİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MEDİCAL POİNT HASTANESİ NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI. E-POSTER:254, KONGRE ÖZET KİTAPÇIĞI SAYFA 538. 58.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ 19-22 KASIM 2022 PİNE BEACH OTEL ANTALYA.

 

 • 51- KORPUS KALLOSUM SPLENİUM GECİCİ LEZYONU HASAN ARMAĞAN UYSAL, HALİL GULLUOĞLU, OZGE YILMAZ KUSBECİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MEDİCAL POİNT HASTANESİ NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI. E-POSTER 295. KONGRE ÖZET KİTAPÇIĞI SAYFA 583. 58.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ 19-22 KASIM 2022 PİNE BEACH OTEL ANTALYA.

 

 

 • 52- HER CİFT GORME NOROLOJİK KOKENLİ MİDİR? HASAN ARMAĞAN UYSAL, HALİL GULLUOĞLU, SİNAN BİLGİN, OZGE YILMAZ KUSBECİ. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEDİCAL POİNT HASTANESİ. E-POSTER: 307. KONGRE ÖZET KİTAPÇIĞI SAYFA 595. 58.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ 19-22 KASIM 2022 PİNE BEACH OTEL ANTALYA.

 

 • 53- MRG DE SAPTANAN OPTİK GLİOM, GERCEK OPTİK GLİOM OLMAYABİLİR HALİL GULLUOĞLU, HASAN ARMAĞAN UYSAL, NURŞEN BORAND, OZGE YILMAZ KUSPECİ. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKULTESİ MEDİCALPOİNT HASTANESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI. E-POSTER-335. KONGRE ÖZET KİTAPÇIĞI SAYFA 623.58.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ 19-22 KASIM 2022 PİNE BEACH OTEL ANTALYA.

 

 • 54- HER BEHCET HASTASINDAKİ SEREBRAL TUTULUM NOROBEHCET DEĞİLDİR. HALİL GULLUOĞLU, HASAN ARMAĞAN UYSAL, NURŞEN BORAND, OZGE YILMAZ KUSPECİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKULTESİ MEDİCALPOİNT HASTANESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI. E-POSTER-364. KONGRE ÖZET KİTAPÇIĞI SAYFA 655. 58.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ 19-22 KASIM 2022 PİNE BEACH OTEL ANTALYA.

 

 • 55- MOGAD NOROMYELİTİS OPTİKADAN DAHA AGRESİF SEYREDEBİLİR Mİ? HALİL GULLUOĞLU, HASAN ARMAĞAN UYSAL, NURŞEN BORAND, OZGE YILMAZ KUSPECİ. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKULTESİ MEDİCALPOİNT HASTANESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI. E-POSTER-367. KONGRE ÖZET KİTAPÇIĞI SAYFA 658. 58.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ 19-22 KASIM 2022 PİNE BEACH OTEL ANTALYA.

 

 • 56- IgG4 İLİŞKİLİ PSÖDOTÜMÖRAL LEZYON. HALİL GÜLLÜOĞLU, HASAN ARMAĞAN UYSAL, NURŞEN BORAND, ÖZGE YILMAZ KÜSPECİ. SÖZEL BİLDİRİ-14. KONGRE ÖZET KİTAPÇIĞI SAYFA 32. ESKİŞEHİR NÖROLOJİ GÜNLERİ 3.NÖROROMATOLOJİ SEMPOZYUMU 9-11 EYLÜL 2022 ESKİŞEHİR.

 

 • 57-İZOLE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ SARKOİDOZU-NÖROSARKOİDOZ. Halil Güllüoğlu, Fethi İdiman, Egemen İdiman. SÖZEL BİLDİRİ 2. KONGRE ÖZET KİTAPÇIĞI SAYFA 28. ESKİŞEHİR NÖROLOJİ GÜNLERİ NÖRO-ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU 3-5 EYLÜL 2021 ESKİŞEHİR.

 

 • 58- CREUTZFELDT-JAKOB HASTALIĞI. HALİL GÜLLÜOĞLU, HASAN ARMAĞAN UYSAL, ÖZGE YILMAZ KÜSPECİ. SÖZEL SUNUM 009. KONGRE ÖZET KİTAPÇIĞI SAYFA 23. ULUSAL ALZHEİMER KONGRESİ.29 EYLÜL-02 EKİM 2022. TASİGO OTEL ESKİŞEHİR.

 

 • 59- AKALKULİ PREZANTASYONLU ERKEN BAŞLANGIÇLI ALZHEİMER HASTALIĞI: OLGU SUNUMU. SİMAY BAŞARAN, HASAN ARMAĞAN UYSAL, HALİL GÜLLÜOĞLU, ÖZGE YILMAZ KÜSPECİ. POSTER SUNUMU-012. KONGRE ÖZET KİTAPÇIĞI SAYFA 58. ULUSAL ALZHEİMER KONGRESİ.29 EYLÜL-02 EKİM 2022. TASİGO OTEL ESKİŞEHİR.

 

 • 60- Review Due to a Patient we Followed up for Intracranial Hypotension. Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal. Department of Neurology, İzmir Universty Of Economy, Faculty of Medicine Medicalpark Hospital. Sözel Sunum No:41. Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 24. GLOBAL MIGRAINE & PAIN SUMMIT 5th MENA Meeting & 3rd Turkish African Meeting of Headache and Pain Management October 27-30, 2021 Akra Otel, Antalya .

 

 • 61- Restless Legs Syndrome in Multiple Sclerosis Patients. Hasan Armağan Uysal, Halil Güllüoğlu. Sözel Sunum ID 230. Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 15. 4TH INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS OF IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY- IMCIDU 2022

 • 62- SS-050 Periferik Fasiyal Paralizili ve Sağlıklı Bireylerde Kontralateral Fasiyal İnnervasyon.Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal, Burhanettin Uludağ .21.10.2023 SAAT: 14.30. Sözel Bildiri. 39.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi.

 

 • 63- Ipsilateral Supracerebellar-Transtentorial Approach for Parahipocampal Gyrus Ganglioglioma Resection in Park Bench Position . Evren Sandal, Halil Güllüoğlu, Ali Akay. OP-III/99 – Sözel Sunum. Bildiri Özet Kitapçığı Sayfa:283. 3rd International Rhoton Society Meeting – 22-24 Ağustos 2023.