Doktorlar

DR.ÖĞR.ÜYESİ GÖKSEL TANIGÖR

DR.ÖĞR.ÜYESİ GÖKSEL TANIGÖR

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

Deneyim

 • 2016-2020 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Arş Gör Dr    
 • 2020-2022 - SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Uzman Dr 
 • 2021-2022 -  SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Uzman Dr
 • Haziran-Temmuz 2022 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Kliniği Yan dal Arş Gör Dr 

Mesleki Üyelikleri

 • İzmir Tabip Odası
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Araştırma Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

 • Tanıgör, G., Karabulut, G., Çelebisoy, N., Eraslan, C., & Zihni, F. Y. (2019). Stroke presenting with an isolated foot drop in a patient with antiphospholipid syndrome: An uncommon clinical entity. Neurological Sciences, 40(1), 193-194.  
 • Karapolat, H., Çınar, M. E., Tanıgör, G., Nalbantgil, S., Kayıkçıoğlu, M., Moğulkoç, N., & Kültürsay, H. (2019). Effects of cardiopulmonary rehabilitation on pulmonary arterial hypertension: A prospective, randomized study. Turk J Phys Med Rehabil, 65(3), 278. 
 • Eroğlu M, Karapolat H, Atamaz F, Tanıgör G, Kirazlı Y. Occupational therapy assessment and treatment approach in patients with subacute and chronic stroke: A single-blind, prospective, randomized clinical trial. Turk J Phys Med Rehabil. 2020 Aug 18;66(3):316-328. 
 • Tanıgör G, Eyigör S. Evaluation of dysphagia in patients with sarcopenia in a rehabilitation setting: insights from the vicious cycle. Eur Geriatr Med. 2020 Apr;11(2):333-340. doi: 10.1007/s41999-020-00302-5. Epub 2020 Mar 14. PMID: 32297201 
 • İşik R, Karapolat H, Bayram KB, Uşan H, Tanıgör G, Atamaz Çalış F. Effects of Short Wave Diathermy Added on Dextrose Prolotherapy Injections in Osteoarthritis of the Knee. J Altern Complement Med. 2020 Apr;26(4):316-322. doi: 10.1089/acm.2019.0341. Epub 2020 Feb 4. PMID: 32017856. 
 • Baklaci M, Eyigör S, Tanıgör G, Özgür İnbat M, Çalışkan Kabayel S. Assessment of Muscle Strength and Volume Changes in Patients with Breast Cancer-Related Lymphedema. Oncol Res Treat. 2020;43(11):584-591. doi: 10.1159/000509672. Epub 2020 Sep 15. PMID: 32932259. 
 • Aydin, İ., Gökçay, F., Karapolat, H., Eraslan, S., Bilgen, C., Kirazli, T., Köse T, Tanıgör G & Çelebisoy, N. (2020). Effects of vestibular rehabilitation and pharmacological therapy in patients with vestibular migraine. Neurological Sciences and Neurophysiology, 37(3), 110. 
 • Eyigör, S., Apaydin, S., Yesil, H., Tanıgör, G., & Bicakli, D. H. (2021). Effects of Yoga on Phase Angle and Quality of Life in Patients with Breast Cancer: A Randomized, Single-Blind, Controlled Trial. Complementary Medicine Research, 1-9. 
 • Ünlü, B., Çalış, F. A., Karapolat, H., Üzdü, A., Tanıgör, G., & Kirazlı, Y. (2021). Efficacy of platelet-rich plasma injections in patients with adhesive capsulitis of the shoulder. International Orthopaedics, 45(1), 181-190. 
 • Uzdu, A., Kirazlı, Y., Karapolat, H., Unlu, B., Tanıgör, G., & Çalış, F. A. (2021). Efficacy of platelet-rich plasma in the treatment of hemiplegic shoulder pain. Neurological Sciences, 42(5), 1977-1986. 
 • On, A. Y., Tanigor, G., & Baydar, D. A. (2022). Relationships of autonomic dysfunction with disease severity and neuropathic pain features in fibromyalgia: is it really a sympathetically maintained neuropathic pain?. The Korean Journal of Pain, 35(3), 327-335. 
 • Tanigor, G., Hepguler, S., Koken, I., Calli, M. C., & Uyar, M. (2022). Reflections of the sensory findings in the central nervous system in patients with neuropathic pain. Experimental Brain Research, 240(4), 1081-1091. 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 

 • Tanigör, G., & Eyigör, S. (2019). MON-PO343: Sarcopenia and its Association with Dysphagia: Insights from the Vicious Cycle. Clinical Nutrition, 38, S185. (41st ESPEN Congress, Krakow, Poland, 31 August–3 September, 2019) 

 

Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler:  

 • Muskuler Distrofi’ye Multidisipliner Yaklaşım (2021) Karınca Yayınları, Bölüm 20: Muskuler Distrofi Hastalarına Bakım Verenlerde Karşılaşılan Zorluklar G.Tanıgör, E. Karagöz Tanıgör 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

 • Karapolat, H., Akkoç, Y., Eyigör, S., & Tanıgör, G. (2018). Bladder-related quality of life in people with neurological disorders: reliability and validity of the Turkish version of the King’s Health Questionnaire in people with spinal cord injury. Turkish journal of urology, 44(5), 411. 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 

 • TANIGÖR G. , SERTPOYRAZ F.M, BAYDAN F., KALE M.Y. Duchenne Muskuler Distrofili Hastaların Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: Erken Tanı Bize Neler Sağlayabilir? 29. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 2-6 Mart 2022, Antalya  
 • ÜZÜMCÜGİL KARAPOLAT H. , ÇINAR M. E. , TANIGÖR G. , NALBANTGİL S. , KAYIKÇIOĞLU L. M. , KÜLTÜRSAY K. H. Effects of Cardiopulmonary Rehabilitation on Pulmonary Arterial Hypertension Patients: A Prospective Randomized Trial 26. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2017 + 
 • N Çapan, P Yalçın Bahat, B Aslan Çetin, G Topçu, Y Akkoç, G Tanıgör, H Uslu Yuvacı, O Ünal,  N Şahin, İ Günyeli, H Çivici, A Karan POLİKLİNİKLERE BAŞVURAN KADINLARDA PELVİK TABAN KAS FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 8. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2017, İstanbul 
 • G HASANOVA, F ATAMAZ ÇALIŞ, G TANIGÖR, A ON Konservatif Tedavi Edilen Distal Radius Kırıklı Hastalarda El Ödemi Üzerine İnterferansiyel Akımın Etkinliği. 17 - 21 Nisan 2019 27. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 
 • Aydın İ., GÖKÇAY F. , ÇELEBİSOY N. , ÜZÜMCÜGİL KARAPOLAT H. , ERASLAN S. , TANIGÖR G.  et al. Vestibüler migrenli hastalarda vestibüler rehabilitasyon 6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018 + 
 • Karapolat H, Tanigor G, Atamaz Calis F, Durdu Akgun B, Serebrovasküler olay sonrası kognitif bozukluk geliĢen hastalarda bilgisayar aracılı kognitif rehabilitasyonun etkinliği: Bir olgu serisi 6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018+ 
 • TANIGÖR G. , KOÇANAOĞULLARI H. , YARGUCU ZİHNİ F. , KARABULUT G. Dermatomyozit ve malignite birlikteliği:Bir olgu örneği 15. Ege Romatoloji Günleri, Denizli, Türkiye, 15 Kasım 2018, ss.83-8  
 • TANIGÖR G, BAKLACI M, CINAR E, OZTURK C, Ankilozan spondilitli bir hastada saptanan Cauda Equina Sendromu ve Anti-TNF tedavisinin etkinliği: Olgu sunumu (PS-232), 18. Ulusal Romatoloji Kongresi, 18-22 Ekim 2017, Antalya + 
 • TANIGÖR G, HEPGÜLER S, KÖKEN İ, UYAR M, ÇALLI C Nöropatik ağrılı hastalarda duyusal bulguların santral sinir sistemindeki yansıması: Bir fonksiyonel MRG ve kantitatif duyu testi çalışması (S-011) Türk Romatoloji Kongresi 28-30 Mayıs 2021 + 

Diğer yayınlar: 

F1. Kitap Bölümü-Çevirisi: 

 • Osteoporosis(Second Edition), Editors: Gavin Clunie and Richard W. Keen, Bölüm 4: Osteoporoz Risk Değerlendirmesi, Y.Kirazlı ve G.Tanigor, Oxford Rheumatology Libraries, 2018 
 • Vestibular Rehabilitation(Fourth Edition), Editors: Susan J. Herdman and Richard A. Clendaniel, Bölüm 2: Vestibulo-oküler Refleks Adaptasyonu, H.Uzumcugil ve G.Tanigor, CPR, 2021 

 

Diğer eserler(Öğrencilik dönemi ve alan dışı eserler) 

 • TANIGÖR G. , KARAGÖZ E., ALTUN KÖROĞLU Ö. , YALAZ M. , BALKAN C. , AKISÜ M. , et al. . Preeklamptik Anne Bebeklerinde Hemostatik Fonksiyonlar , 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 12 - 16 Nisan 2017 
 • TANIGÖR G. , KARAGÖZ E., ALTUN KÖROĞLU Ö. , YALAZ M. , ÇALLI M. C. , AKISÜ M. , et al. İntraventriküler Kanaması Ya Da Periventriküler Lökomalazisi Olan Preterm Yenidoğanlarda Fonksiyonel Magnetik Rezonans Görüntülemenin Nörogelişimsel Prognozu Öngörmedeki Rolü 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14 - 18 Nisan 2018 

Kurs ve Sertifikalar

 • Periferik sinirlerde USG kursu İzmir-2016
 • Omurga sorunları kursu İzmir- 15 Aralık 2017(4. FTR ve Ortopedi ve travmatoloji kurs günleri) 
 • Perfierik sinir sorunları kursu İzmir- 16 Aralık 2017 (4. FTR ve Ortopedi ve travmatoloji kurs günleri) 
 • Omuz ultrasonografi kursu İzmir- 17 Aralık 2017 (4. FTR ve Ortopedi ve travmatoloji kurs günleri)