Doktorlar

DR.ÖĞR.ÜYESİ ERKAN ŞAHİN

Eğitim ve Uzmanlık

 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Hastalıklar

 • Solunum Sistemi Hastalıkları Radyolojisi
 • Üreme Sistemi Hastalıkları Radyolojisi
 • Üriner Sistem Hastalıkları Radyolojisi
 • Hareket sistemi ve Radyolojik İnceleme Yöntemleri

Deneyim

 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Manyetik Rezonans Derneği

Araştırma Yayınları

 • "Şahin E, Elçin F, Örgüç Ş, Dündar C, Apaydın M, Uluç E, Subjektif nörolojik yakınmalar nedeni ile Kranial Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) incelemesi yapılan hastalarda MRG bulguları. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2003,41(4):261-265

 

 • Symptoms Arch Bronconeumologia 2010;46 (7);393-398"
  Albayrak G, Aykut K, Guzeloglu M, Sahin E, Serter S, Elmas Z, Hazan E. Relationship Between Extracorporeal Perfusion Pattern and Ischemic Brain Lesions.Journal of Cardiovascular Disease Research Vol.5/Issue1 Jan –Mar,2014:1-6

 

 • Celkan MA, Cırı P, Şahin E, Dilek U, Aşık Z, Early term results of concomitant carotid endarterectomy and coronary artery bypass operations. 5 th congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, A. Cardiothoracic Multimedia Journal September 24-28,2009

 

 • Muluk E, Öztekin Ö, Geencer M, Çimen S, Şahin E, Soylu F, Postmenopozal kadınlarda farklı hormon replasman tedavilerinin mamografik dansite artışı üzerine etkilerinin karşılaştırılması İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2004,42(1):37-43

 

 • Ulucay A, Aksoy M F, Şahin E, Kazeöz bir mitral kalsifikasyonun tanısı. Anadolu Kardiyol Derg 201111: E19-E22

 

 • Celkan MA, Cırcı P, Şahin E, Aşık Z. Should preoperative carotid doppler USG be a routine test in CABG patients? 5th congress of update in cardiology and cardiovasculer surgery. A Cardiothoracic Multimedia Journal September 24-28,2009