Doktorlar

DR.ÖĞR.ÜYESİ ASLIHAN ESLEK

Eğitim ve Uzmanlık

 • ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ

Hastalıklar

 • Alkol Bağımlılığı
 • Madde Bağımlılığı
 • Yeme Bozuklukları
 • Anksiyete Bozukluğu
 • Depresyon
 • Kişilik Bozukluğu
 • Sınav Kaygısı
 • Doğum Sonrası Depresyon

Tedavi Yöntemleri

 • Psikofarmakolojik
 • Bireysel Terapi
 • Sosyometrik Psikodramatik Grup Terapileri

Deneyim

 • 2002-2008 tarihleri arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Psikiayatri ihtisasın tamamlama
 • 2008-2018 tarihleri arasında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı ve AMATEM sorumlu uzmanı olarak görev alma
 • 2018-2023 yılları arasında kendi muayenehanemde psikiyatrist ve psikodramatis olarak çalışma
 • 2008 yılında psikodrama eğitimini tamamlayarak ‘’psikodrama Yöneticisi’’ sertifikasını alma
 • 2009 yılında bir ay İngiltere’de Maudsley kliniğinde bağımlılık alanında gözlemci olarak görev alma
 • 2006 yılından bu yana bağımlılık(alkol madde ve davranışsal bağımlılıklar), depresyon, anksiyete bozuklukları, sınav kaygısı, psikotik bozukluklar alanlarında çoğunlukla ekiple beraber psikodrama grup çalışmaları yürütme

Mesleki Üyelikleri

 • 1. Türk Tabipler Odası
 • 2. Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği

Araştırma Yayınları

 • 1. Demirci Melis, Çınar Cem, Eslek Aslıhan, Orhan Mustafa, Şenol Akar Şebnem (2022). Evaluatıon Of Anti-Hcv Positivity In Patıents Recıevıng Inpatıent Treatment In A Mental Health Hospıtal In Turkey. İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 32, Doi: 10.4274/Terh.Galenos.2022.96992 (Yayın No: 8333767)
 • 2. Bilaç Öznur, Önder Arif, Kavurma Canem, Eslek Aslıhan, Uzunoğlu Gülçin, Yalın Sapmaz Şermin, Kandemir Hasan (2021). Maternal Attıtudes, Irrıtabılıty, Problem Solvıng Skılls And Decısıon Makıng In Adolescants Wıth Substance Use: Case-Control Study. Türk Psikiyatri Dergisi, 32(1), 17-21., Doi: 10.5080/U25055 (Yayın No: 8332486)
 • 3. Cengisiz Cengiz, Deveci Artuner, Eslek Aslıhan (2015). Effects Of Depressıon On Treatment Motıvatıon In Male Alcohol Dependence. Nöropsikiyatri Arşivi, 52, Doi: 10.5152/Npa.2015.9859 (Yayın No: 8332859)
 • 4. Eslek Aslıhan, Özşahin Nevriye, Eslek İlhan, Ayer Ahmet (2015). Drawıng Attentıon To Addıctıon In Women By Evaluatıng Female Inpatıents Hospıtalızed In Mrshh-Amatem. Düşünen Adam Dergisi, Doi: 10.5350/Dajpn2015280213 (Yayın No: 8332858)
 • 5. Altıntoprak Ayşe Ender, Evren Ekrem Cüneyt, Aydemir Ömer, Eslek Aslıhan, Mutlu Elif, Tokuçoğlu Levent, Deveci Artuner, Coşkunol Hakan (2015). Relıability And Valıdıty Study Of The Turkısh Versıon Of The Clınıcal Opıate Withdrawal Scale. Nöropsikiyatri Arşivi, 52, Doi: 10.5152/Npa.2015.7169 (Yayın No: 8332857)
 • 6. Saatcıoğlu İbrahim Ömer, Eslek Aslıhan, Çakmak Duran (2008). Qualıty Of Lıfe, Depressıon And Anxiety In Alcohol Dependance. Drug Alcohol Rev., 27, Doi: 10.1080
 • 7. Saatcıoğlu İbrahim Ömer, Eslek Aslıhan, Ciğerci Gözde, Üney Rıdvan, Çakmak Duran (2007). Yatarak Tedavi Gören Bağımlı Hastalarda Nüksün Değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi, 133-137. (Yayın No: 8333361)
 • 8. Bağımlılık Tanı Ve Tedavi Temel Kitabı, Bölüm Adı:(Bağımlılıkta Grup Terapileri) (2021)., Eslek Aslıhan, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Editör:Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Doç.Dr. Işıl Göğceğiz, Doç.Dr.C.Onur Noyan, Doç.Dr.Özlem Kazan Kızılkurt, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 732, Isbn:9786257146777, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8333794) 1
 • 9. Bağımlılık Tanı, Tedavi, Önleme, Bölüm Adı:(Amfetamin Ve Metamfetamin) (2019)., Eslek Aslıhan, Yeşilay Yayınları, Editör:Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Prof. Dr. Kültegin Ögel, Doç. Dr. Cüneyt Evren,
 • Doç. Dr. Rabia Bilici, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 816, Isbn:9786059090486, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8333800)
 • 10. Madde Kullanım Bozukluğunda Tanı Ve Tedavi Kılavuzu, Bölüm Adı:(Sedatif Hipnotik Ve Anksiyolitikler) (2018)., Eslek Aslıhan, Yerküre Tanıtım Ve Yayıncılık Hizmetleri, Editör:Prof. Dr. Cüneyt Evren, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 139, Isbn:978-605-81484-1-3, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 8333823)
 • 11. Opioid Kullanım Bozukluğunda Tanı Ve Tedavi Kılavuzu, Bölüm Adı:(Opioid Kullanım Bozukluğunda Psikososyal Tedavi Yaklaşımları) (2017)., Eslek Aslıhan, Yerküre Tanıtım Ve Yayıncılık Hizmetleri, Editör:Cüneyt Evren, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 124, Isbn:978-975-6125-99-1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 8333818
 • 12. Evren Bilge, Evren Ekrem Cüneyt, Eslek Aslıhan, Hoşafçı Güler Mine (2005). Fibromyalji Hastalarında Ağrı Şiddeti İle Psikiyatrik Belirtiler Arasındaki İlişki. Anadolu Psikiyari Dergisi, 6, 69-74. (Kontrol No: 8332508)
 • 13. Eslek Aslıhan (2011). Davranışsal Bağımlılıklar; ''Kompulsif Bağımlılık Ve Hiperseksüelite''. 10. Ulusal Anksiyete Kongresi (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8333904)
 • 14. Eslek Aslıhan, Özşahin Nevriye, Ada Gülşen, Kandemir Gülseüm (2016). Mükerrer Yatışı Olan Hastaların Sosyodemografik Özelliklerinin Gözden Geçirilmesi. 10. Ulusal Alkol Madde Bağımlılığı Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:8333912)
 • 15.. Eslek Aslıhan, Özşahin Nevriye, Can Yeşim, Akdan Gönül (2017). Mrshh Amatem Kliniğinde Ocak-Kasım 2016 Tarihleri Arasında Yatan Kumar Bağımlılarının Gözden Geçirilmes. 11. Ulusal Alkol Madde Bağımlılığı Kongresi (/Poster)(Yayın No:8333962) 4. Eslek Aslıhan (2017).
 • 16. Bağımlılık Tedavisinde Temel İlkeler; ''Benzodiazepinler Ve Diğerleri''. 11. Ulusal Alkol Madde Bağımlılığı Kongresi (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8333881)
 • 17. Eslek Aslıhan, Kökez Ayşe, Sücüllüoğlu Dikici Didem, Özşahin Nevriye, Borand Nurşen (2017). Bir Vaka Üzerinden Alkole Bağlı Demansın Gözden Geçirilmesi. 11. Ulusal Alkol Madde Bağımlılığı Kongresi (/Poster)(Yayın No:8333958) 6. Eslek Aslıhan (2018).
 • 18 Dürtüsellik Ve Bağımlılık İlişkisi. 12. Ulusal Alkol Ve Madde Bağımlılığı Kongresi (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8333856)
 • 19. 7. Şahin Sude, Eslek Aslıhan (2022). Bağımlılığın Nesilden Nesile Aktarımının Düzenli Psikodrama Gruplarına Katılan Kişilerin Aile Öykülerine Bakılarak Gözden Geçirilmesi. 13. Ulusal Alkol Ve Madde Bağımlılığı Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8333835)
 • 20. Eslek Aslıhan, Şahin Sude, Aktener Ahmet Yiğit (2022). Düzenli Psikodrama Gruplarına Katılımın Alkole Bağlı Demansta İşlevsellik Ve Yaşam Kalitesinde Düzelmeye Yol Açması: Bir Olgu Sunumu. 13. Ulusal Alkol Ve Madde Bağımlılığı Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8333848
 • 21. Eslek Aslıhan (2022). Alkol Madde Bağımlılığı Ve Psikodrama. 13. Ulusal Alkol Ve Madde Bağımlılığı Kongresi (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8333828)