Doktorlar

DR. AYHAN UMAY

Eğitim ve Uzmanlık

  • FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKULTESİ TIP
  • FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI TIP