Doktorlar

DOÇ.DR. ŞEYHAN KUTLUĞ

DOÇ.DR. ŞEYHAN KUTLUĞ

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIP
 • 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK ALERJİ VE İMMÜNOLOJİSİ BİLİM DALI TIP

Hastalıklar

 • Çocuklarda Astım
 • Alerjik Nezle
 • Çocuklarda İlaç Alerjisi
 • Alerjik Rinit
 • Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
 • Çocuklarda Besin Alerjisi
 • Alerjik Bronşit
 • Alerjik Cilt Hastalıkları
 • Kronik Ürtiker

Tedavi Yöntemleri

 • İmmünoterapi
 • İmmün Rekonstitüsyon Tedavi
 • Astım Tedavisi
 • Desensitizyon

Mesleki Üyelikleri

 • TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
 • TÜRK PEDİATRİK KURUMU
 • KLİNİK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ
 • TÜRKİYE ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ
 • ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ