Doktorlar

DOÇ.DR. BÜLENT SÖZMEN

DOÇ.DR. BÜLENT SÖZMEN

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • İZMİR ATATÜRK LİSESİ
 • PRATİSYEN HEKİM; ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TIP FAKÜLTESİ
 • UZMANLIK; TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • DOÇENTLİK; KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hastalıklar

Tedavi Yöntemleri

 • İlaç Tedavisi

Deneyim

 • Rize Ardeşen SSK Sağlık İstasyonu 1986-1987
 • Hasdal Piyade Tümeni Topçu Alayı Karargah Tabibi 1987-1988
 • SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği 1988-1992
 • Aşkale Devlet Hastanesi 1993- 1994
 • İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi 3. İç Hst. Kliniği 1994- 2008
 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hst.Kliniği 2008-2011
 • İzmir Medical Point Hastanesi İç Hastalıkları  2012-2024

Mesleki Üyelikleri

 • The Oxygen Society, 1997
 • Türk Kardiyoloji Derneği, 2002
 • İzmir Tabip Odası, 1987
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2002

Araştırma Yayınları

 • Sözmen B, Kazaz C, Taşkıran D, Uysal F, Sözmen EY. Effect of S-3341 on antioxidant enzymes and NO status in primer hypertensive patients. Current Medical Research and Opinion 1998, 14(2) 89-96.
 • Sözmen B, Delen Y, Girgin FK, Sözmen EY. Catalase and Paraoxonase in hypertensive type 2 Diabetes Mellitus; correlation with glycemic control, Clinical Biochemistry.1999, 32:427-9
 • Sözmen EY, Sözmen B, Delen Y, Onat T. Catalase/superoxide dismutase (SOD) and catalase/paraoxonase (PON) ratios may implicate poor glycemic control. Archives of Medical Research 2001, 32: 283-7.
 • Sözmen EY, Sözmen B, Girgin FK, Delen Y, Azarsız E, Erdener D, Ersöz B.Antıoxıdant Enzymes And Paraoxonase Show A Co-Actıvıty In Preservıng LDL From Oxıdatıon. Clinical Experimental Medicine. 2001: 1:195-9
 • Ak G, Özgönül M, Sözmen EY, Aslan L, Sözmen B. Renal Cortical Thickness And PON1 Activity Co-Decrease In Patients With Chronic Renal Failure. Journal of Nephroogy. 2002; 15:144-149
 • Sözmen EY, Mackness B, Sözmen B, Durrington P, Girgin FK, Aslan L, Mackness M. Effect Of Organophosphate Ingestıon On Human Serum Paraoxonase. Human and Experimental Toxicology 2002, 21, 247-252
 • Taşkıran B, Çolakoğlu Ö, Sözmen B, Ünsal B, Aslan SL, Buyraç Z. Comparison of cefotaxime  and ofloxacin in treatment of spontaneous bacterial peritonitis  Turk J Gastroenterol 2004:15(1):34-38
 • Colakoğlu Ö, Taskıran B, Dayı S, Sozmen B, Unsal B, Maden A, Pasa E, Aslan SL. Relationship between retinopathy and cirrhosis. World Journal of Gastroenterology 2005: 11(14) : 2193-2196
 • Sözmen B, Peker Ş, Kaya Ü, Erkan M, Sözmen EY. Markers of long-term exposure to organophoshorus pestıcıdes ın farmers who work ın vınıculture and tobacco productıon ın Turkey. Toxicology Mechanisms and Methods. 2007, Volume 17, Issue 7 August: 379 – 384.
 • Yetkin, B.Ozpak, B.Sozmen, A.Callı, I.Yurekli, M.Akyuz&A.Gurbuz: Our surgical treatment strategy in a case with giant left atrial myxoma and acute pancreatitis. The İnternet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2009 Volume 14 Number 1
 • Turan E, Sozmen B, Eltutan M, Sozmen E Y. Serum chitotriosidase enzyme activity is closely related to HbA1c levels and the complications in patients with diabetes mellitus type 2. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. Diabetes Metab Syndr. 2017 Mar 31. pii: S1871-4021(17)30022-X. doi: 10.1016/j.dsx.2017.03.044. [Epub ahead of print]
 • Sözmen B, Karakaş E Y,  Topçugil F, Altıner N, Sözmen E Y. Effect of PPAR-γ agonists on macrophage activation in type2 diabetes mellitus. Journal of Clinical and Analytical Medicine. J Clin Anal Med 2018;9(4): 273-7
 • Sözmen B, Gazitepe D, Uysal F, Aslan L, Sözmen EY, A novel clinical and laboratory based approach to CHD; relatioship between angiography findings, antioxidant enzymes and NO. Turkish Journal of Medical Sciences 29 :117-123, 1999.
 • Sözmen B, Kazaz C, Taşkıran D, Aslan L, Akyol A, Sözmen EY, Plasma antioxidant status and nitrate levels in patients with hypertension and coronary heart disease. Turkish Journal of Medical Sciences. 28:525-31, 1998.
 • Sözmen EY, Tüzün S, Uysal F, Sözmen B, Aldemir S, Onat T, Sıçan böbreğinde oluşturulan iskemi-reperfuzyon hasarında EGb-761’in antioksidan sistem ve nitrik oksid üzerine etkileri. Klinik Gelişim Dergisi 11(1-2):416-9,1998.
 • Sözmen B, Baram A, Sözmen EY, Aslan L, Relationship between the nitrite/nitrate levels and antioxidant enzyme activities in type 2 DM. Medical Journal of Ege University, 10(3):67-71, 2000.
 • Çetinkaya K, Kamer E K, Sözmen B, Aslan S L. Acil Servise Başvuran Karın Ağrılı Hastalardaki Kan Lökosit ve Trombosit Düzeyinin Tanısal Önemi. Medical Journal of İzmir Atatürk Training Hospital 38(1-2):17-22, 2000.
 • Eker H, Hekimsoy Z, Sözmen B, Aslan L. Diyabetli Hastaların Tedavisinde İnsülin Lispro ile Regüler İnsan İnsülininin Karşılaştırılması. T Klin J Med Sci, 23:471-475, 2003.
 • Gürcan M, Sözmen B, Aslan SL, Işıl M, Baloğlu A. Mikroalbüminürisi Olan ve Olmayan Esansiyel Hipertansiyonlu iki Grup Hastada Gözdibi Bulgularının ve Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Serum HDL-Kolesterol, Trigliserid, Ürik Asit Düzeylerinin Karşılaştırılması. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 41(1):33-40, 2003.
 • Kuş Saydam C, Sözmen B, Aslan SL. Poliklinik Pratiğinde Zor Bir Konu: Hipertansiyonda İzlem ve İlaç Seçimi İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 41(2): 103-109, 2003.
 • Paşaoğlu B, Saydam CK, Sözmen B, Aslan L. QT Dispersiyonu: Akut Koroner Sendromlarda Yüksek Riskli Hastaların Belirlenmesindeki Yeri. Journal of  SSK Tepecik Teaching Hospital 13(3):149-153, 2003.
 • Taşkıran B , Sözmen B, Payzın B,  Bener S,  Aslan L. B-Cell Lymphoma Presenting With Extensive Cutaneous İnvolvement. Turk J Haematol 20(4): 241-245, 2003.
 • Kuş Saydam C, Sözmen B, Aslan SL. Organofosfor Zehirlenmelerine Yaklaşım Türkiye Klinikleri J Med Sci 26: 73-77, 2006. 
 • Ömer Özümer, Dr.Bülent Sözmen, Dr.N.Nazif Altıner, Dr.Füsun Topçugil, Dr. S.Leyla Aslan Düşük T3 Sendromu Dekompanse Kalp Yetmezlikli Olgularda Erken Prognozu Gösterir mi? Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci; 2009;21(3):309-14
 • Ayşegül Yıldırım, Bülent Sözmen, Mustafa Seçkin, Mehmet Sonbahar Piyomyozit: Diyabetli Hastalarda Teşhis Ne Kadar Zor Olabilir ?  Türkiye Klinikleri J Endocrin 2012;7(2): 60-4
 • Kitap bölümü: Sözmen B. Aterojenik Kardiyovasküler Hastalık ve E Vitamininin klinik Kullanımı
 • Kitap: E VİTAMİNİ Bir Vitaminden Daha Fazlası. Ayın Kitabı-90, Ege Üniversitesi Basımevi 2001 S:45-64
 • Kitap bölümü: Sözmen B. Diyabet ve E Vitamini Kullanımı.
 • Kitap: E VİTAMİNİ Bir Vitaminden Daha Fazlası. Ayın Kitabı-90, Ege Üniversitesi Basımevi 2001, S:65-75
 • Kitap bölümü: Sözmen B. Vücut Demirinin Arttığı Hastalıklar.
 • Kitap: Demirin İki Yüzü Fizyolojik Önemi ve Oksidan Rolü. Ayın Kitabı-93, Ege Üniversitesi Basımevi 2002, S:87-102

 Burs ve kurslar

 

 • 1989: TUBITAK Bursu    "Temel Hematoloji and Biyokimya"  yaz okulu  Adana
 • 1995;NATO/ASI bursu "Eicosanoids" konulu kurs, Sicily/Italya
 • 1996 NATO/ASI bursu “Vascular endothelium:Pharmacologic and genetic manipulations” kursu, Crete Yunanistan
 • 1998, NATO/ASI bursu “Peptidergic G-protein coupled receptors: from basic research to clinical applications” kursu Erice/Italya
 • 2021 Sağlık Bakanlığı Dahili Hastalıklarda kan yönetimi kursu