Check-Up Programları

Platinium Erkek Check-Up Paketi

Platinium Erkek Check-Up Paketi

Muayeneler

  • Check-Up muayenesi • Kardiyoloji muayenesi • Göz hastalıkları muayenesi • Üroloji muayenesi • Nörolojik muayene • Göğüs Hastalıkları muayenesi • Kulak Burun Boğaz muayenesi • Diyetisyen muayenesi • Fonksiyonel Tıp muayenesi

Poliklinik Tetkikleri

  • Solunum Fonksiyon Testi • Saf Ses Odyometri

Radyolojik Tetkikler

  • Akciğer radyografisi, PA, tek yönlü • US, tüm abdomen • US , Tiroid • Karotis Doppler • MR anjiyografi, Kranial (beyin) 

Laboratuvar Tetkikleri

  • Anti-HBsAg • Anti-HCV ELISA • HBsAg • Anti-HIV, ELISA • ALP , ALT , AST • Üre • Ürik Asit • Kreatinin • TSH, T4, T3 • Kan şekeri ölçümü, Açlık • Hemoglobin A1c • İnsülin • Homa indeksi • CRP • ASO • Trigliserit • Sedimantasyon • Hemogram (18 parametre) • Vitamin B9 (Folik Asit) • Vitamin B12 • Vitamin D • Kalsiyum • Ferritin • Kolesterol, Total • Kolesterol, HDL • Kolesterol, LDL • VLDL • Karsinoembriyonik antijen (CEA) • PSA ,serbest – PSA, Total • Tam idrar tetkiki • Gaitada gizli kan, Manuel • Covid 19 Antikor

Kardiyolojik Tetkikler

  • EKG • Transtorasik ekokardiyografi • BT. Kardiyak Anjiografi

Fonksiyonel Tıp İçerikleri

  • RF • Potasyum, Serum • Laktik dehidrogenaz (LDH), Serum • Ferritin testi • Gamma glutamil transferaz (GGT) • Sodyum, Serum • Magnezyum • Homosistein • Anti-tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO) • Anti-tiroglobülin antikoru (Anti-Tg) • İntakt paratiroid hormon (iPTH) testi • Faktör 1 (Faktör I - fibrinojen) • Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S) • Anti-gliyadin antikoru IgG • Anti-gliyadin antikoru (AGA) IgA • Renkli Doppler US, Karotid

NOT: Paketlerimiz genel bir referans oluşturmakla birlikte, 3 hastanemizde paket içerikleri değişiklik gösterebilmektedir. Güncel ve detaylı bilgi almak için Check-up bölümümüzle iletişime geçebilirsiniz.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfada, tedavi edici sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın.