Check-Up Programları

3 Tesla MR Tarama Paketi

3 Tesla MR Tarama Paketi

Muayeneler

  • Check-Up muayenesi

Radyolojik Tetkikler

  • 3 Tesla MR Tüm Vücut Görüntüleme

Laboratuvar Tetkikleri

  • Hemogram • Açlık Kan Şekeri • HbA1C • Açlık İnsülin • Kreatinin • Protein total • Bilirübin, total • Albümin • AST • ALT • Vitamin D • Vitamin B12 • Kolestrol, total • TSH • PSA (40 yaş üstü erkek hasta) • Kardiyak BT (40 yaş üstü erkek) • Mamografi ( 40 ya üstü kadın)