Doktorlar

UZM.DR. ÖZLEM ÇAKMAK YILMAZ

UZM.DR. ÖZLEM ÇAKMAK YILMAZ

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Hastalıklar

 • Sağlıklı Çocuk gözlemi
 • Çocukluk çağı bulaşıcı hastalıklar
 • Anne sütü ve beslenme eğitimi
 • Tedavi Yöntemleri
 • Aşı uygulamaları
 • Çocuklarda büyüme ve gelişme tedavisi

Deneyim

 • 2017- 2020 İzmir Özel Can Hastanesi
 • 2012- 2017 Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 • 2010-2012 Ordu Akkuş Devlet Hastanesi

Mesleki Üyelikleri

 • İzmir Tabip Odası Üyeliği
 • Türk Pediatri Derneği Üyeliği
 • Milli Pediatri Derneği Üyesi

Araştırma Yayınları

Kurslar: 

 

 • İnfeksiyonlar ve İmmünizasyona Genel Bakış Kış Simpozyumu 2012
 • Olgularla Çocukluk Çağı Zehirlemeleri Kursu 2012
 • İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi Kursu 2013
 • Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Çocuk Yoğun Bakım Kursu 2017
 • Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğitim Programı 2017

          

 

Sertifikalar:

 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi Sertifikası 2015

 

 • Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası 201

 

 • Çocuklarda resim analizi ve psikolojik testler sertifikası 2020