Doktorlar

OP.DR. PINAR TUĞÇE ÖZER

OP.DR. PINAR TUĞÇE ÖZER

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • 2008 - 2015 - EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • 2017 - 2021 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • 2023 - HALEN - İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MEDİCAL POİNT HASTANESİ

Deneyim

 • 2017 - 2021 - İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Asistanı
 • 2022 - 2023 - İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzman Hekim
 • 2023 - Halen - İzmir Ekonomi Üniversitesi, Medikalpoint Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzman Hekim

Mesleki Üyelikleri

Araştırma Yayınları

 • C. Sağlık Bakanlığı Destekli Klinik Araştırmalar Derneği Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu
 • C. Sağlık Bakanlığı Destekli Klinik Araştırmalar Derneği İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu
 • Gebelikte sitomegalovirüs enfeksiyonu, Güncel Kadın Hastalıkları ve Doğum Çalışmaları V, Akademisyen Yayınevi Mart 2023
 • The Effect of an antioxidant agent-multivitamin complex food supplement on spermiogram in infertile men" Aegean Journal of Obstetrics and Gynecology.
 • Onur Aldemir, Mehmet Rıfat Göklü, Mehmet Özer, Alper İleri, Pınar Tuğçe Özer, Özge Özdemir, Can Ata, Sefa Kurt, The effect of oral iron supplementation on glucose metabolism in non-anemic pregnant women who are in the risk group for gestational diabetes mellitus, doi: 10.46328/aejog.v4i3.131
 • Burcu Çiçek, Mehmet Özer, Pınar Tuğçe Özer, İstmosel tedavisi, Uluslararası Jinekoloji ve Obstetri Kongresi 2019-2020
 • Prenatal Tanı Alan Araknoid Kist Olgusunun Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi, 19. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 2022
 • Prenatal Ince Barsak Obstrüksiyonunun Degerlendirildigi Olgu Sunumu, 17. Uludag Jinekoloji ve Obstetrik Kis Kongresi & 1. Marmara Kadin Sagligi Kongresi
 • Persiste Sağ Umblikal Ven ve Azygos Devamlılığı ile Seyreden Ductus Venozus Agenezisi Olgusu" "SS-067, 20. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
 • İntraabdomianal komponenti bulunan dev fetal sakrokoksigeal teratom olgusu" SS-046, 20. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
 • Isolated Vaginal Metastases in Endometrial Cancer and the Role of Adjuvant Brachytherapy
 • Placental histopathologic response in Coronovirus Disease-19 (COVID-19), Oct. 2023
 • Evaluation of the Effect of SARS-COV-2 Infection During Pregnancy on Fetal Doppler Ultrasound Parameters: A Prospective Study
 • The effect of oral iron supplementation on glucose metabolism in non-anemic pregnant women who are in the risk group for gestational diabetes mellitus, aejog 2023
 • Cytomegalovirus infection in pregnancy: exploring screening strategies, prevalence rates, and impact on newborns in Turkey, peinatal journal 2023
 • The association between cervical HPV and female fertility, aejog 2023

 

Kurs ve Sertifikalar

 • TJOD SİMÜLASYON OBSTETRİK PRATİĞİ KURSU, 2021, ANKARA
 • Acil obstetrik bakım kursu, 2022. İzmir
 • Neonatal resusitasyon programı, 2020. İzmir
 • tjod izmir şubesi bilimsel toplantısı 19 mart 2023
 • sağlık bakanlığı onaylı hipnoz eğitim sertifikası
 • sağlık bakanlığı onaylı kupa eğitim sertifikası
 • Uluslararası Jinokoloji ve Obstetri Kongresi
 • Uluslararası Jinokoloji ve Obstetri Kongresi
 • Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
 • 20. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi