Doktorlar

OP.DR. GÜL ÖZYÜKSEL

OP.DR. GÜL ÖZYÜKSEL

Doktor Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık

 • 2008-2014 - KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • 2016-2021 - HACETTEPE ÜNİVARSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK CERRAHİSİ ABD

Hastalıklar

Daha Fazla Göster Daha Az Göster

Tedavi Yöntemleri

Daha Fazla Göster Daha Az Göster

Deneyim

 •  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı (2016-2021)
 •  İzmir Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2022-2024)
 •  İzmir Ekonomi Üniversitesi Medicalpoint Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği(2024- )

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Tabipler Birliği

Araştırma Yayınları

Hakemli Dergilerdeki Makaleleri

 • Tutku Soyer / Özlem Boybeyi Türer / Mustafa Kemal Aslan / Gül Durmuş et al., Kırıkkale İli Altı-On Yaş İlköğretim Öğrencileri Arasında Enürezis Nokturna Sıklığı, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2011, 25: 51-55.
 • Özlem Boybeyi / Mustafa Kemal Aslan / Gül Durmuş et al. Ailesel Enürezis Nokturna: Tedavi Etkinliğinde Farklılık Yok, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2016, 16(2): 1-7.
 • Gül Durmuş / Özlem Boybeyi Türer et al. Meconium Periorchitis: An İncidentally Diagnosed Rare Entity During Inguinal Herniorraphy, Turkish Journal of Pediatrics, 2018, 60(5): 612-614.
 • Gül Özyüksel / Tutku Soyer et al., Foreign Body Aspiration in Infants: Role of Self-Feeding, Pediatric Allergy, Immunology and Pulmonology, 2019, 32(2): 52-55.
 • Tutku Soyer / Gül Özyüksel et al. Bilateral Pulmonary Langerhans's Cell Histiocytosis is Surgical Challenge in Children: A Case Report, European Journal of Pediatric Surgery Reports, 2019, 7(1): e8-e11.
 • Gül Özyüksel / Özlem Boybeyi Türer / Feridun Tanyel. A Rare Cause of Childhood Intestinal Obstruction: Treves Field Hernia, Turkish Association of Pediatric Surgeons, 2020, 34(1): 30-33.
 • Gül Özyüksel / Umut E. Arslan / Özlem Boybeyi Türer / Feridun Cahit Tanyel / Tutku Soyer, New Scoring System to Predict Foreign Body Aspiration in Children, Journal of Pediatric Surgery, 2020, 55(8): 1663- 1666.
 • Tutku Soyer / Gönül Büyükyılmaz / Mert Çalış / Özlem Pelin Şimşek Kiper / Gül Özyüksel et al. Surgical Reconstruction of Abnormally Located Penis in Urorectal Septum Malformation Sequence: Report of a Case, European Journal of Plastic Surgery, 2021, 44: 709-712.
 • Gül Özyüksel / Özlem Boybeyi et al, Continuous Hepatogonodal and Splenogonogal Fusion: A Rare Cause of Bilateral Intra-Abdominal Testis in an 18-Month-Old Boy, European Journal of Pediatric Surgery Reports, 2022, 10: e80-e83.
 • Gül Özyüksel / Burak Ardıçlı et al. Giant Cell Tumor Arising from the Anterior Arc of the Rib: An Extremely Rare Site in an Adolescent Girl, Turkish Journal of Pediatrics, 2022, 64(5): 940-945.

Bildirileri

 • Gül Özyüksel et al., Foreign Body Aspiration in Infants: Role of Self-Feeding, 19th Congress of the European Pediatric Surgeons’ Association, Paris, 20-23 Haziran 2018.
 • Gül Özyüksel et al., Adölesanlarda Enfekte Pilonidal Sinüslü Olguların Değerlendirilmesi, 34. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi, Marmaris, 1-5 Mayıs 2019.
 • Gül Özyüksel et al., New Scoring System to Predict Foreign Body Aspiration in Children, 20th Congress of the European Pediatric Surgeons’ Association, Belgrad, 12-15 Haziran 2019.
 • Gül Özyüksel et al., Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonlarını Belirlemede Yeni Skorlama Sistemi, XXXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, 15-19 Ekim 2019. (En İyi Poster Ödüllü)
 • Gül Özyüksel et al., Çocuklarda Nadir Görülen Bir İntestinal Obstrüksiyon Nedeni: Treves Alanı Hernisi, Ankara, 15-19 Ekim 2019.
 • Gül Özyüksel et al., Dev Omental Kist: Abdominal Distansiyonun Nadir Görülen Bir Sebebi, Ankara, 15- 19 Ekim 2019.
 • Gül Özyüksel et al., Çocukluk Çağı Adrenokortikal Tümörlerinde Pd-L1’in Prognostik Rolü, 39. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, 2-5 Kasım 2022.